A k pz si t mogat sra vonatkoz jogszab lyi el r sok ad s j rul k fizet si szab lyok
Download
1 / 20

A képzési támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások, adó és járulék fizetési szabályok - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

A képzési támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások, adó és járulék fizetési szabályok. Kecskemét 2013. október 16. Készítette: Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó. Felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A képzési támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások, adó és járulék fizetési szabályok' - wilton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A k pz si t mogat sra vonatkoz jogszab lyi el r sok ad s j rul k fizet si szab lyok

A képzési támogatásra vonatkozó jogszabályi előírások, adó és járulék fizetési szabályok

Kecskemét

2013. október 16.

Készítette: Berényiné Bosch Cecília adótanácsadó


Felz rk z st el seg t meg lhet si t mogat s
Felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás előírások, adó és járulék fizetési szabályok

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. V. fejezet Egyes támogatásokra vonatkozó rendelkezések

32. § (1) A társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós társfinanszírozású projektek keretében a projektgazda vagy konzorciumi partner (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) - ha az a képzési programban való részvételt segíti elő és annak nyújtása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkébe vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusba nem ütközik - felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott hátrányos helyzetű személyek számára

Készítette Berényiné Bosch Cecília


Dokument l s
DOKUMENTÁLÁS előírások, adó és járulék fizetési szabályok

A támogatás nyújtásáról a támogatást nyújtó

 • a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt,

 • és a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás nyújtásáról az állami foglalkoztatási szervezet értesíti.

  Javaslat:

  A képzésben részt vevő nyilatkozata.

 • Megfelel a hátrányos helyzetűek kritériumának

 • Keresetpótló juttatásban nem részesül

 • Munkaviszonyban nem áll

 • Egyéb kereső tevékenységet nem folytat

 • Egyéb támogatott képzésben és munkaerőpiaci programban nem vesz részt

Készítette Berényiné Bosch Cecília


Ad s j rul k mentess g
ADÓ- ÉS JÁRULÉK MENTESSÉG előírások, adó és járulék fizetési szabályok

Személyi jövedelemadó törvény 1. számú melléklet.

7.17. az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, illetve munkaerőpiaci képzésben részt vevő magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyert forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott képzési támogatás (kivéve a kereset kiegészítést és a keresetpótló juttatást), felnőttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés, megélhetési támogatás.

A képzési támogatás az 1997. évi LXXX. Tbj. tv. 5. § tartalma alapján nem keletkeztet biztosítotti jogviszonyt.

Készítette Berényiné Bosch Cecília


Adható-e megélhetési/képzési támogatás GYED-en, GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek?

Készítette Berényiné Bosch Cecília


1 gyed jogosults g
1. GYED JOGOSULTSÁG GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek?

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

42/C. § Nem jár a gyermekgondozási díj, ha

 • a) a jogosult bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja;

 • b) a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja teljes keresetét, ha a keresetét részben kapja meg, csak az elmaradt kereset után jár gyermekgondozási díj;

 • c) a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az álláskeresési járadékot és segélyt, a vállalkozói és a munkanélküli járadékot, valamint az álláskeresést ösztönző juttatást - részesül [1993. évi III. törvény 4. § (1) bek. i) pont];

 • d) a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el;

 • e) a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést;

 • f) a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

Készítette Berényiné Bosch Cecília


Mi min s l rendszeres p nzell t snak
Mi minősül rendszeres pénzellátásnak? GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek?

1993. évi III. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

4. § (1) i) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás;

Készítette Berényiné Bosch Cecília


Rendszeres p nzell t s 1
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS 1. GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek?

 • a táppénz,

 • a terhességi-gyermekágyi segély,

 • a gyermekgondozási díj,

 • az öregségi nyugdíj,

 • a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság,

 • a balettművészeti életjáradék,

 • az átmeneti bányászjáradék,

 • a rokkantsági nyugdíj,

 • a rehabilitációs járadék,

 • a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai,

 • az öregségi járadék,

 • a munkaképtelenségi járadék,

 • az özvegyi járadék,

 • a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék,

Készítette Berényiné Bosch Cecília


Rendszeres p nzell t s 2
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS 2. GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek?

 • az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -,

 • a baleseti táppénz,

 • a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás,

 • az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás,

 • az átmeneti járadék,

 • a rendszeres szociális járadék,

 • a bányászok egészségkárosodási járadéka,

 • a rokkantsági járadék,

 • a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai,

 • a gyermekgondozási segély,

 • a gyermeknevelési támogatás,

Készítette Berényiné Bosch Cecília


Rendszeres p nzell t s 3
RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS 3. GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek?

 • az időskorúak járadéka,

 • a rendelkezésre állási támogatás,

 • a bérpótló juttatás,

 • foglalkoztatást helyettesítő támogatás,

 • a rendszeres szociális segély,

 • az ápolási díj,

 • a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

 • a közszolgálati járadék, valamint

 • az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás

  A fenti felsorolásban nem szerepel felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás, képzési támogatás. Tehát a jog e törvény helyen nem zárja ki, hogy GYED és képzési támogatás egyszerre egy időben ne lenne adható.

Készítette Berényiné Bosch Cecília


2 gyes jogosults g
2. GYES JOGOSULTSÁG GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek?

A gyermekgondozási segélyt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. szabályozza. Ez a jogszabály is a fenti pontban ismertetett Sztv. 4. § (1) i)-re hivatkozik

Készítette Berényiné Bosch Cecília


3 gyet jogosults g
3. GYET JOGOSULTSÁG GYES-en, GYET-en, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, álláskeresési járadékban, ápolási díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személyeknek?

1998. évi LXXXIV. törvény

a családok támogatásáról

27. § (1) Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki

 • a) az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül, ide nem értve

 • aa) a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett kereső tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt, továbbá az Szt. 43/A. §-a szerinti - az Szt. 44. §-ának (2) bekezdésében meghatározott összegű - ápolási díjat;

 • ab) a gyermekgondozási segélyre való jogosultság esetében a társadalombiztosítási nyugellátást, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerint társadalombiztosítási nyugellátással egy tekintet alá eső ellátást, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátást, az egyházi jogi személy által folyósított egyházi, felekezeti nyugdíjat, a korhatár előtti ellátást, a szolgálati járandóságot, a balettművészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, továbbá a rehabilitációs járadékot, rokkantsági járadékot, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait, a bányászok egészségkárosodási járadékát;

 • b) olyan gyermek után igényli a támogatást, akit a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá az Szt. alapján 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el;

 • d) előzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztés büntetését tölti.

Készítette Berényiné Bosch Cecília


4 foglalkoztat st helyettes t t mogat sra val jogosults g
4. FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG

Szünetel a folyósítás, ha a jogosult olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást, képzési támogatásként keresetpótló juttatást kap.

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 36. § (1) Ha a jogosult

 • a) keresőtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának első 90 napjában,

 • b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt, vagy

 • c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel.

Készítette Berényiné Bosch Cecília


5 ll skeres si j rad k jogosults g
5. ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK JOGOSULTSÁG JOGOSULTSÁG

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

28. § (1) Megszűnik az álláskeresési járadék folyósítása, ha az álláskereső

f) olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül, a támogatás folyósításának kezdő napjától

Készítette Berényiné Bosch Cecília


6 pol si d j jogosults g
6. ÁPOLÁSI DÍJ JOGOSULTSÁG JOGOSULTSÁG

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

42. § (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha

b) rendszeres pénzellátásban - ide nem értve az e) pont szerinti ellátást - részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak

Készítette Berényiné Bosch Cecília


7 rehabilit ci s j rad k jogosults g
7. REHABILITÁCIÓS JÁRADÉK JOGOSULTSÁG JOGOSULTSÁG

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

10. § (2) A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő

c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,

Készítette Berényiné Bosch Cecília

K sz n m a figyelmet sikeres projekt megval s t st

Köszönöm a figyelmet! JOGOSULTSÁGSikeres projekt megvalósítást!


ad