slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samospráva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samospráva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Samospráva - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

BITERAP B usiness I ntelligence pre T vorbu E xaktných R ozpočtov a P lánovanie ASP pre miestnu správu a samosprávu. Samospráva. Trend k fiškálnej decentralizácií Prenesenie stále väčšieho množstva kompetencií - no len časti finančných prostriedkov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samospráva' - wilson


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BITERAPBusiness Intelligence pre Tvorbu Exaktných Rozpočtov a PlánovanieASP pre miestnu správu a samosprávu

samospr va
Samospráva
 • Trend k fiškálnej decentralizácií
 • Prenesenie stále väčšieho množstva kompetencií
  • - no len časti finančných prostriedkov
 • Stále väčší tlak na efektívne fungovanie a prerozdeľovanie
 • Žiadne prenesené metódy a prostriedky
 • Žiadne nástroje
 • Žiadna koncepcia
 • Riešenie – IT BI nástroje pre podporu manažmentu
 • Informatizácia samosprávy je súčasťou celkového trendu smerujúceho k @-government
cpm v konnos organiz ci
CPM – výkonnosť organizácií
 • Výkonnosť - hlavné kritérium posudzovania fungovania organizácií
 • Z finančného hľadiska je hlavnou úlohou organizácie tvorba a napĺňanie rozpočtu
 • Priebežná aktualizácia rozpočtu pracná, nepresná a s časovým omeškaním
 • Netransparentnosť riadenia a neefektívne zabezpečovanie úloh na základe neúplných informácii o disponibilných zdrojoch vo vzťahu k rozpočtu
 • Riešenie plánovania a napĺňania rozpočtu, pomocou moderných plánovacích nástrojov Business Intelligence – Cognos Enterprise Planning
princ py enterprise planning architekt ry
PrincípyEnterprise planning architektúry
 • Výkonnostne taký skok ako bol prechod od plánovania na papieri pomocou kalkulačiek k plánovaniu v tabuľkových editoroch
 • Založené na flexibilných modeloch popisujúcich celé fungovanie organizácie
 • Modely tvorené viacerými dimenziami, ktoré popisujú rôzne ukazovatele a navzájom sa dajú otáčať – tabuľkové editory iba dve dimenzie!
 • Sprístupnenie vybraných ukazovateľov štrukturálnym zložkám miestnej správy a obyvateľom cez internet

Enterprise Planning

Tabuľkové editory

Papierové kalkulácie

princ py enterprise planning architekt ry1
PrincípyEnterprise planning architektúry
 • Rovnaký klasifikačný základ – možnosť individuálneho prispôsobenia
 • Automatické napĺňanie plánu z ponúkaného ekonomický finančného podsystému CASE*Fin a personálneho CASE*Pam alebo rôznych ERP systémov – celková previazanosť
 • Plánovanie v reálnom čase !
 • Zmena plánu je možná v ktoromkoľvek okamihu, s dosledovaním jej dôsledkov
 • Možná simulácia rôznych verzií plánu a ich vzájomné porovnanie
 • Do procesu plánovania sa zapojí celý pracovný tím samosprávy či miestnej správy
slide6
ASP
 • ASP outsourcing – nákup služieb namiesto technológií
  • IS, ktorý používa existujúcu techniku na využitie špičkovej a komplexnej technológie za minimálny mesačný poplatok
 • Nemusíte inštalovať HW, SW, spravovať, servisovať
 • Vznik konzorcia BITERAP
biterap
BITERAP
 • FineSoft- projekt manažment, ASP, UM
 • Cogent- miestnypartner COGNOS, know – how, práva na prevádzku a implementáciu produktov COGNOS
 • BIC- EU projekty a spolupráca so ZMOS
 • Trenčianska Univerzita - zaškolenie, CRM, hepl desk
 • HP- svetový líder v oblasti HW služieb, technologické centrá
 • Microsoft- svetový líder v oblasti OS, klientské softvéry, operačné systémy
 • eTEL- alternatívna telekomunikácia, poskytovateľ internetu, konektivita
 • KPMG- bezpečnostný poradca, projekty pre financovanie a softvérový audit
 • ACESE – ekonomický finančný a personálny podsystém
v hody
Výhody
 • Náklady pre jednu organizáciu predstavuje niekoľko miliónovú investíciu (hardvér, softvér, vývoj modelov, zaškolenie pracovníkov)
 • Poskytovanie týchto služieb vo forme ASP je prístupná všetkým samosprávam a miestnym správam za mesačný poplatok cca 5 000,- Sk
 • KOMPLEXNÉ RIEŠENIE - prepojenie s ekonomickým finančným a personálnym podsystémom CASE*Fin a CASE*Pam
 • Využitím podpory grantov Európskej Únie sa táto cena ešte zníži (školenia pracovníkov)
 • Podobným spôsobom sú poskytované aj služby v oblasti najnovších technológií komunikácie pomocou Unified Messagingu – pripojenie na internet nahrádza FAXovú a SMS komunikáciu
pilotn projekt
Pilotný projekt
 • Realizovaný pilotný projekt analýzy rozpočtového a plánovacieho procesu na Miestnom Úrade Mestskej časti Košice – Staré Mesto
 • Predpoklad plošného rozšírenie služby riešenia tvorby, plánovania a napĺňania rozpočtu pomocou nástrojov BI pre samosprávy formou ASP

Energie

Prevádzka úradu

Kultúra

Tovary

Kapitálové výdavky

Životné prostredie

Služby

Finančné operácie

Bývanie a občianska vybavenosť

Finančná oblasť

akujeme za pozornos
Ďakujeme za pozornosť
 • Kontakty:www.biterap.sk
  • Výkonný tajomník združenia:

Ing. Peter Linhardt CSc.peter.linhardt@finesoft.skFineSoft s.r.o.Popradská 68 KošiceTel: +421 55 6405 126Fax: +421 55 6405 472

  • Vývoj riešenia:

Ing. Ján Ďurán jan.duran@finesoft.skTel: +421 904 563 261