nemzeti fejleszt si terv hum ner forr s fejleszt si operat v program n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program. Sándor Krisztina Nemzetközi Osztály Miskolci Egyetem Miskolc, 2004. június 9. Nemzeti Fejlesztési Terv. Stratégiai dokumentum (2004-2006 között Magyarország Strukturális Alapokhoz való hozzáférésének előfeltétele)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás - fejlesztési Operatív Program


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nemzeti fejleszt si terv hum ner forr s fejleszt si operat v program

Nemzeti Fejlesztési TervHumánerőforrás - fejlesztési Operatív Program

Sándor Krisztina

Nemzetközi Osztály

Miskolci Egyetem

Miskolc, 2004. június 9.

nemzeti fejleszt si terv
Nemzeti Fejlesztési Terv
 • Stratégiai dokumentum

(2004-2006 között Magyarország Strukturális Alapokhoz való hozzáférésének előfeltétele)

 • Specifikus Célok

-versenyképesebb gazdaság

-humán erőforrás fejlesztés

-jobb minőségű környezet, alap infrastruktúra fejlődés

-kiegyensúlyozottabb területi fejlődés

nemzeti fejleszt si terv1
Nemzeti Fejlesztési Terv
 • 5 Opertaív Program
 • Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)
 • Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
 • Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP)
 • Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)
 • Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)
nemzeti fejleszt si terv2
Nemzeti Fejlesztési Terv
 • Költségvetés (2004-2006)
  • Összesen: 970 Mrd forint fejlesztés
 • Az NFT forrásai:
 • 1, Uniós források:2, Hazai Források:
 • - ESZA - központi költségvetés
 • - ERFA 53% - helyi források 47%
 • -EMOGA - magántőke
 • - HOPE
 • +Kohéziós Alap 283Mrd. Ft.- 113Mrd. Ft.-
 • Forrás: NFH
forr sok megoszl sa az nft ben 2004 2006 mrd forint
Források megoszlása az NFT-ben (2004-2006) Mrd. Forint

Forrás: NFH

hum ner forr s fejleszt si op
Humánerőforrás - fejlesztési OP

HEF OP költségvetése (2004-2006):

 • OP-k közül a legnagyobb részesedés az SA-ból

(143,5 Mrd. Ft)

 • Magántőke bevonása nem szükséges
 • Igénybevehető EUs alapok:
  • - ESZA (HR fejlesztés)
  • - ERFA (kapcsolódó infrastr. fejlesztés)
hum ner forr s fejleszt s op
Humánerőforrás - fejlesztés OP

Célkitűzések (3)

Prioritások (4)

Intézkedések (15)

(komponensek)

tfog c lok
Átfogó célok

1. A foglalkoztatás bővítése

 • a munkaerő iránti kereslet növelése: munkahelyteremtéssel
 • a munkaerő-kínálat oldaláról: a humánerőforrás-fejlesztéssel (képzési programok, vállalkozóvá válás támogatása, munkanélküliek visszavezetésea munka világába).

2. A munkaerő versenyképességének javítása

 • az oktatás-képzés rendszerének fejlesztése
 • az oktatási gazdaság kapcsolatának erősítése
 • az egész életen át tartó tanulás lehetőségének biztosítása
 • az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó fizikai infrastruktúrafejlesztése.
tfog c lok1
Átfogó célok

3. A társadalmi beilleszkedés elősegítése

 • Bekapcsolódás a munka világába
 • Szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés
 • Az esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban és képzésben való részvétellel.
a lebonyol t s n h ny elve
A lebonyolítás néhány elve

Intézkedésenként változó lebonyolítási szisztéma:

 • egységes programok: központi program keretében, kijelölt végrehajtó szervezetnek (döntően állami intézmény) nyújtott támogatás útján kerül végrehajtásra az intézkedés
 • nyilvános pályázatok: pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedés
a n k foglalkoztathat s g nak t mogat sa hefop 2004 1 3
A nők foglalkoztathatóságának támogatása (HEFOP – 2004 - 1.3)

Beadási határidő:2004-06-28

Komponens címe:

1. A nők foglalkoztathatóságának javítása és munkába helyezés

(1,76 milliárd forint- 80db projekt)

Támogatott tevékenységek: képzés, foglalkoztatási szolgáltatás, munkaerőiacon történő elhelyezés munkavállalóként v. vállalkozóként

2. A női vállalkozások megerősítése személyes támogató szolgáltatásokkal és kommunikációs tevékenységek szervezése (380 millió forint- 25 db projekt)

Támogatott tevékenységek: női vállalkozóknak nyújtott személyre szabott támogató szolgáltatások, támogató hálózatok kialakítása

Kedvezményezettek: Non-profit intézmények

Támogatás 10 200 000 - 30 600 000 Ft

Pályáztató:

slide13
HEFOP/2004/2.2A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével

Beadási határidő: :2004. június 30 és szeptember 30.

Tevékenységek:Szociális területen dolgozók képzése, továbbképzése, szociális szolgáltatók közötti hálózatépítés, szociális szervezetek együttműködése más ágazatokkala jobb munkaerőpiaci integrációért

2004-2006 Keret: 4,240 milliárd Ft

Támogatás: 2 550 000 - 25 500 000 Ft (Önerő nem feltétel)

Kedvezményezettek: Önkormányzatok, egyházak, (köz)alapítványok, kht, egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek, önkormányzati társulások,

képzőintézmények, kutatóhelyek és egyesülések, vállalkozások

A támogatható pályázatok várható száma: 1663

Pályáztató: ESZCSM, E-mail cím :hefop2.2@strapi.eszcsm.hu

h tr nyos helyzet emberek alternat v munkaer piaci k pz se s foglalkoztat sa hefop 2004 2 3 1
Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása (HEFOP – 2004 - 2.3.1.)

Beadási határidő: :2004. augusztus 30.

Tevékenységek:

1. komponens:Hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációjának elősegítése integrált megközelítésű, alternatív képzésükön keresztül.

2. komponens: A hátrányos helyzetű emberek integrált megközelítésű, alternatív képzését megvalósító non-profit szervezetek szervezeti és emberi erőforrásainak fejlesztése

Keret: 2004-2006 keret: 5,75 milliárd forint

Támogatás: 35,7 - 107,1 millió Ft + szervezetfejlesztésre 3,8-10 millió Ft

Kedvezményezettek: A pályázók nonprofit szervezetek és egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei lehetnek.

A támogatható pályázatok várható száma:

Pályáztató: ESZA Kht.: Eutamogatas@esf.hu, Fax: 1/471 7675Telefon:1/471-7696

slide15

Alternatív Foglalkoztatási Szolgáltatások hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása (HEFOP- 2004 – 2.3.2.)

Beadási határidő: 2004. augusztus 16.

Cél:munkanélküliek munkába, illetve képzésbe helyezése intenzív tanácsadással, gyors vagy egyénre szabott tanácsadással, személyiség- és készségfejlesztéssel

Támogatható tevékenységek:

I. komponens: Intenzív tanácsadás és munkába/képzésbe helyezés: Hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációjának segítése, intenzív tanácsadással, gyors munkába / képzésbe helyezéssel

II. komponens: Fejlesztésközpontú foglalkoztatási szolgáltatás: hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációjának segítése, egyénre szabott tanácsadással, személyiség/készségfejlesztéssel, munkába/ képzésbe helyezéssel

Kedvezményezettek: A pályázók nonprofit szervezetek és egyházak vagy egyházak önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységei lehetnek.

Támogatás mértéke: 21-56 millió Ft (I.komp.) vagy 20-80 millió Ft (II. komp.)

Pályáztató: ESZA Kht.: Eutamogatas@esf.hu, Fax: 1/471 7675Telefon:1/471-7696

slide16

Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében (HEFOP-2004-3.1.2)

Beadási határidő: 2004. június 25.

2004-2006 keret: 1200 millió forint

Támogatás: 100-150 millió Ft

Tevékenységek: a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht (KFPT Kht.) oktatási programcsomagok tesztelése és bevezetése, adaptálása az intézmények helyi igényeihez, a kidolgozott programok és módszerek továbbfejlesztése, intézményi együttműködések kialakításaA pályázat csak a tevékenységek komplex elvégzésére adható be.

Kedvezményezettek: Konzorciumok. A konzorcium tagjai között kell szerepelnie óvodának, általános iskolának (min. 40%), szakiskolának, szakközépiskolának, gimnáziumnak, non-profit pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet, és a fenntartó is lehet.

Pályáztató: OMAI, e-mail: Hefop2.1.2@omai.hu , Tel: 301-3200, Fax:301-3220

slide17
Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása (HEFOP – 2004 - 3.2.2 és 4.1.1)

Beadási határidő: 2004. szeptember 30.

Támogatás: 300-400 millió Ft (3.2.2) illetve 500-1000 millió Ft (4.1.1)

Cél: célja a szakképzés hatékonyságának növelése a szakképzési kínálat megfelelő koordinációjának biztosításával

Támogatható tevékenységek:

3.2 intézkedés A szakképzés tartalmi, szerkezeti és módszertani fejlesztése

2. komponens: TISZK-ek létrehozása

4.1 intézkedés: Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése

1. komponens: TISZK-ek infrastrukturális feltételeinek javítása (legalább 6,25% önerő szükséges)

Kedvezményezettek:

intézményfenntartó, intézményfenntartók, amelyek konzorciumi formában nyújthatják be pályázatukat, felsőfokú szakképzést folytató felsőoktatási intézmények (csak a fenntartóval/fenntartókkal kötött konzorciumi együttműködési megállapodás alapján).

Pályáztató: OMAI, e-mail: Hefop3.2.2@omai.hu , Tel: 301-3200, Fax:301-3220

slide18
A GVOP keretében megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása (HEFOP-2004-3.4.1.)

Beadási határidő: 2004. november 15-ig

2004-2006 keret: 12 milliárd forint

Támogatás: 1,05 millió Ft - 18 millió Ft.

Tevékenységek:GVOP tevékenységhez kapcsolódó általános és/vagy speciális képzés

Kedvezményezettek: egyéni vállalkozók, jogi személyiségű gazdasági társaságok, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek

Támogatás mértéke(%): általános képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 90%-os támogatására pályázhat; speciális képzések esetén a pályázó legfeljebb az elszámolható költségek 55%-os támogatására pályázhat

Pályáztató: ESZA Kht.E-mail cím: eutamogatas@est.hu, Fax: 471- 7675

a fels oktat s szerkezeti s tartalmi fejleszt se hefop 2004 3 3
A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése (HEFOP – 2004 - 3.3)

Beadási határidő: 2004. szeptember 30.

Támogatás: 7,65 - 357 millió Ft

Támogatható tevékenységek:

1. komponens: A felsőoktatási intézmények képzési kínálatának bővítése, fejlesztése

Támogatás: 25.500.000-357.000.000Ft.-

2. komponens: Felsőfokú végzettséggel rendelkezők át-és továbbképzése

Támogatás: 7.650.000 -357.000.000Ft.-

3. komponens: A felsőoktatási intézmények minőségközpontú működésének támogatása Támogatás: 7.650.000 -357.000.000Ft.-

Kedvezményezettek: A pályázónak a Felsőoktatási Törvény 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézményeknek illetve az általa vezetett non profit konzorcium

Pályáztató: OMAI, e-mail: Hefop3.3@omai.hu , Tel: 301-3200, Fax:301-3220

fels oktat si int zm nyek infrastruktur lis felt teleinek jav t sa isced 5 hefop 2004 4 1 2
Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása (ISCED 5) (HEFOP – 2004 - 4.1.2.)

Beadási határidő: 2004. július 09. és 2004. augusztus 31.

Önerő: legalább 10 %

Támogatás: 183,6 - 1 836 millió Ft

2004-2006 keret: 12 184 804 995 Ft

Támogatható tevékenységek:

1. komponens: Tanulást szolgáló közösségi terek (Regionális forrásközpont) létrehozása, felújítása és kadálymenetesítés

2. komponens: Gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése a felsőoktatási intézményekben és akadálymentesítés

3. komponens: A felsőoktatási intézmények belső informatikai campuson belüli hálózatának" bővítése

Egy pályázat keretében bármelyik komponensre külön-külön és több komponensre együtt is lehet pályázni

Kedvezményezettek: A pályázónak a Felsőoktatási Törvény 1. sz. mellékletében szereplő

felsőoktatási intézményeknek (állami, alapítványi, egyházi, magán fenntartójú), illetve az általa

vezetett non profit konzorciumnak kell lennie..

Pályáztató: OMAI, e-mail: Hefop4.1.2@omai.hu , Tel: 301-3200, Fax:301-3220

t rsadalmi befogad st t mogat szolg ltat sok infrastruktur lis fejleszt se hefop 2004 4 2
Társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (HEFOP – 2004 - 4.2)

Beadási határidő: 2004. június 30. és 2004. szeptember 30.

2004-2006 keret: 8 399 042 100 Ft

Támogatás: 9 588 000-239 700 000

Önerő: legalább 6 %

Támogatható tevékenységek:

Ingatlan (épület/helyiség, telek) létesítése, felújítása, vásárlása,, felszerelése,

berendezése, akadálymentesítése,projektmenedzsment

Kedvezményezettek: önkormányzati szerv, Egyház, Egyházi intézmény, Közalapítvány, Közalapítvány intézménye, Egyéb alapítvány, Közhasznú társaság, egyesülés, egyéb jogi személyiségű, non-profit szervezet, Önkormányzati társulás

Pályáztató: ESZCSM, hefop4.2@strapi.eszcsm.hu

tov bbi aktu lis hefop p ly zatok
További aktuális HEFOP pályázatok
 • Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban (HEFOP – 2004 - 4.3.)
 • Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban (HEFOP – 2004 - 4.4.)
hasznos c mek
Hasznos címek

Nemzeti Fejlesztési Hivatal -

www.nfh.hu (NFT, OP, OP-Pkd)

Foglalkoztatásügyi és Munkaügyi Minisztérium

www.fmm.gov.hu (HEFOP, egyéb HR pályáztok)

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

www.omai.hu (Pályázati lehetőségek, GYIK)

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

www.szcsm.hu