1 / 36

Další strana

Další strana. Třída: Savci. Savci osídlili všechny světové ekosystémy . Během zárodečného vývoje v těle matky jsou mláďata vyživována placentou , po narození se živí sáním mateřského mléka . Tělo je kryto srstí , která pomáhá k udržení stálé tělesné teploty .

wilson
Download Presentation

Další strana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Další strana

 2. Třída: Savci • Savci osídlili všechny světové ekosystémy. • Během zárodečného vývoje v těle matky jsou mláďata vyživována placentou, po narození se živí sáním mateřského mléka. • Tělo je kryto srstí, která pomáhá k udržení stálé tělesné teploty. • Tělní dutina je rozdělena bránicí na hrudní a břišní část. • Vejcorodí savci kladou vejce s kožovitým obalem. • Živorodí savci rodí živá mláďata. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 3. Podtřída: Vejcorodí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 4. Řád: Ptakořitní • Ptakořitní jsou jediným žijícím řádem podtřídy vejcorodých savců. • Nerodí živá mláďata, ale kladou vejce. • Vylíhlá mláďata se živí mateřským mlékem. • Mají kloaku, do které ústí vývody trávicí, vylučovací i pohlavní soustavy. • Zástupci: ptakopysk podivný, ježura australská. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 5. ptakopysk podivný ježura australská [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platypus_by_Lewin.jpg>. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinda_burningwell.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 6. Podtřída: Živorodí Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 7. Řád: Vačnatci • Rodí nedokonale vyvinutá mláďata, která se dále vyvíjejí v kožním vaku matky. • Žijí zejména v Austrálii a na přilehlých ostrovech. • Zástupci: klokan rudý, vačice, koala, mravencojed. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 8. klokan rudý vačice opossum [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_kangaroo_-_melbourne_zoo.jpg>. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabipelao2.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 9. koala medvídkovitá mravencojed žíhaný [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koala_climbing_tree.jpg >. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numbat.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 10. Řád: Hmyzožravci • Většinou jsou drobní, rejskové a bělozubky patří mezi nejmenší savce vůbec. • Živí se převážně živočišnou potravou, jíž vzhledem k rychlému metabolizmu spotřebují velké množství. • Zástupci: ježek západní, krtek obecný, rejsek obecný, bělozubka šedá. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 11. ježek západní krtek obecný [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erinaceus_europaeus_LC0119.jpg>. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talpa_europaea_hg.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 12. rejsek obecný bělozubka šedá [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Shrew.jpg>. [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gartenspitzmaus.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 13. Podle fotografie urči druh vyobrazeného živočicha Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 14. ptakopysk podivný vombat obecný kunovec velký [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Platypus_by_Lewin.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 15.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 16. ježek východní dikobraz jihoafrický ježura australská [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinda_burningwell.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 17.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 18. klokan rudý possum Herbertův kusu liščí [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red_kangaroo_-_melbourne_zoo.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 19.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 20. vakoveverka páskovaná vačice opossum possum medosavý [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rabipelao2.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 21.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 22. vakoplch drobný vombat Krefftův koala medvídkovitá [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koala_climbing_tree.jpg >. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 23.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 24. mravencojed žíhaný ďábel medvědovitý vakotarbík vlnkatý [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Numbat.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 25.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 26. ježura australská bodlín bezocasý ježek západní [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erinaceus_europaeus_LC0119.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 27.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 28. hryzec vodní krtek obecný vakokrt písečný [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Talpa_europaea_hg.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 29.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 30. myš domácí rejsek obecný rejsec vodní [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Shrew.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 31.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 32. bělozubka šedá krysa obecná myšice lesní [cit. 2012-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gartenspitzmaus.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 33.  Správná odpověď!  Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 34. Konec prezentace! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 35. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

 36. Toto není správná odpověď. Zkus to znovu! Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Marek Odstrčil.

More Related