Sociologický ústav
Download
1 / 22

Sociologický ústav , v.v.i. Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Česká republika - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

Sociologický ústav , v.v.i. Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Česká republika. „ Slovensko-české sociologické dni “ 30.10.-2.10. 2007 Smolenice Slovenská Republika. Rodinná politika v ČR a na Slovensku z evropské perspektivy Využití metody modelových rodin Eva Soukupová.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sociologický ústav , v.v.i. Akademie věd ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1 Česká republika' - wilona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sociologický ústav, v.v.i.

Akademie věd ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

Česká republika

„Slovensko-české sociologické dni“

30.10.-2.10.2007

Smolenice

Slovenská Republika

Rodinná politika v ČR a na Slovensku z evropské perspektivyVyužití metody modelových rodinEva Soukupová


V choz ot zky
Výchozí otázky

 • Jak si Česká Republika stojí v oblasti finanční podpory rodin s dětmi v porovnání o ostatními evropskými zeměmi?

 • Existuje pouze jeden post-socialistický typ rodinné politiky?

 • Zmapovat podobnosti a rozdíly v působení finančních opatření rodinné politiky zemí regionu střední a východní Evropy (SVE)

 • Zjistit, zda státy SVE tvoří v rámci Evropy jedinečný typ

 • Pokud ne, určit, kam postkomunistické státy zapadají v rámci Esping-Andersenovy typologie


Teoretick z klad i
Teoretický základ (i)

 • Po roce 1989: podobnostirozdíly

 • Různorodé předpovědi; výchozí Esping-Andersenova teorie (1990)

  • Deacon (1993): Československo: sociálně-demokratické (meziválečnásociálně-demokratická tradice; i přes tehdy spíše liberální režim)

  • Ferge&Götting (1994): ČRneo-liberální (změny rychleji než na Slovensku; dobrá ekonomická situace z konce 80. let)


Teoretick z klad ii
Teoretický základ (ii)

Sociální politika (welfare state) v zemích SVE:

 • Post-socialistický typ

  • Dočasný– časem konvergence k západní modelům(Deacon 1993; Esping-Andersen 1996)

  • Stabilní– vznik nového, jedinečného typu sociálního státu(Fenger 2005, Pierson 2001, Tomka 2001)

 • Neexistuje jediný typ – různé národní trajektorie(Potůček 2004; Roostgard 2003; Manning 2004; Rys 2001; Sengoku 2004)

  Ferge (2001) „There is no unique label to describe these countries, and non of the relatively clear-cut ideal-typical labels apply to them.“

  Rodinná politika v zemích SVE:

 • Nový, post-socialistický typ(Matějková and Paloncyová 2004; Hantrais 2004 – refamilialised type; Pascal and Manning 2000; Cerami 2005 – unique model of solidarity)

 • Narůstající divergence(Kocourková 2002)


V zkumn ot zka
Výzkumná otázka

Tvoří SR a ČR stále ještě jediný, obdobně zaměřený a štědrý typ rodinné politiky nebo se obě země pojetím finanční podpory rodin s dětmi spíše než samy sobě podobají jiným evropským státům ?


Me toda
Metoda

Cíl: určit výši veškeré finanční podpory vyplácené státem rodinám s dětmi (přídavky, úlevy na daních etc.) + zachytit heterogenitu v souboru a nalézt seskupení zemí

 • Metoda modelových rodin

  • Profilová metoda srovnávání

   • definice určitého počtu modelových rodin (počet a věk dětí, počet a výše příjmů, rodinný status)

   • výpočet čistého disponibilního příjmu

  • Datová maticesimulující, jak velký balíček podpory (child benefit package – CBP) by různé typy rodin s různými příjmy obdržely v každé ze zemí souboru

  • Výhody vs. nevýhody

 • Hierarchická klastrová analýza

  • S proměnnými nalezenými pomoci faktorové analýzy


Bal ek finan n podpory child benefit package cbp
Balíček finanční podpory - Child benefit package (CBP)

 • Soubor daňových úlev, dáveka dotací snižující náklady na výchovu dětí

 • = rozdíl mezi čistým disponibilním příjmembezdětného párua rodiny s dětmise shodným příjmem (výší i strukturou)

  Obsahuje:

 • Daňové bonusy a úlevy

 • Testované i netestované dávky

 • Odvody na sociální a zdravotní pojištění

 • Náklady na bydlení

 • Místní daně

 • Minimální státní podporu (životní minimum)

 • Státem garantované výživné

  21 proměnných


Modelov rodiny zp t
Modelové rodinyZpět

Pozn.:Šedá políčka znázorňují (i) referenční skupinu, tj.bezdětný manželský pár, a (ii) nelogické kombinace. Dostáváme tedy 21 modelových rodin.


Hierarchick klastrov anal za
Hierarchická klastrová analýza

21 proměnných zredukováno na 5:

 • Index 1 “rodiny se dvěma příjmy” = průměrný CBP (v % z průměrné mzdy)pro rodiny, kde oba dva rodiče pracují.

 • Index 2 “matky-samoživitelky” = průměrný CBP (v % z průměrné mzdy)pro neúplné rodiny.

 • Index 3 “chudé rodiny” = průměrný CBP (v % z průměrné mzdy)pro rodiny, kde pracuje pouze jeden z dospělých a vydělává polovinu průměrné mzdy v zemi.

 • Index 4 “průměrné rodiny” = průměrný CBP (v % z průměrné mzdy)pro rodiny, kde pracuje jeden z dospělých a průměrnou mzdu v zemi

 • Index 5 “sociální podpora” = průměrný CBP (v % z průměrné mzdy)pro rodiny, kde oba rodiče žijí pouze ze životního minima.


Data

Referenční země (representující každý z typů sociálního státu):

 • Data z projektu Welfare Policy and Employment in the Context of Family Change. Dostupné na http://www-users.york.ac.uk/~jrb1(15 zemí; údaje platné k 1.1.2004)

 • Comparison of Child Benefit Packages in 22 Countries (Španělsko, Portugalsko, Itálie; údaje platné k 1.7.2001)

  Země SVE

 • Statistické úřady, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva financí, regionální sociální úřady (údaje platné k 1.1.2004)


Celkov t drost modelov rodiny
Celková štědrost Modelové rodiny


Klastrov anal za
Klastrová analýza

 • Skupina 1: Skandinávské státy – Finsko, Švédsko, Dánsko, Norskoa Island

 • Skupina 2: Anlgosaské státy, tj.Velká Británie a Irsko

 • Skupina 3: Kontinentální státy – Belgie, Německo, Francie plus Slovensko

 • Skupina 4: Portugalsko

 • Skupina 5: Španělsko, Itálie a Nizozemí

 • Skupina 6: Rakousko a Česká republika.


Z v r
Závěr

 • Divergenceslovenské a české rodinné politiky; země nelzeklasifikovat do jediné skupiny pouze na základě historické zkušenosti s komunistickým zřízením

 • Slovenská republikanejblíže „konzervativním“ státům

 • Česká Republika spíše unikátní mix finančních pro-rodinných opatření; vzorcenejpodobnějšíRakousku


Kroky do budoucna
Kroky do budoucna

 • Výzkum:

  • Zahrnout mateřskou dovolenou & PPM

  • Data za strukturu a příjem domácností(přesnější celkový index)

  • Více aspektů RP?

  • Více zemí

 • Možné použití metody modelových rodin:

  • Hodnocení stávajících opatření RP

  • Odhad působení nových opatření
ad