Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej
Download
1 / 25

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej? - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?. Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014. Diagnoza psychologiczna. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA. Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność emocjonalna Normy dla młodzieży ponadgimnazjalnej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?' - wilona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

Co nowego w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej?

Przegląd najnowszych narzędzi diagnostycznych 2013/2014Kwestionariusz agresywno ci m odzie y reaktywno emocjonalna normy dla m odzie y ponadgimnazjalnej

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Kwestionariusz Agresywności Młodzieży – Reaktywność emocjonalnaNormy dla młodzieży ponadgimnazjalnej

 • Narzędzie do pomiaru poziomu agresywności u młodzieży (agresja bezpośrednia, agresja pośrednia, drażliwość, opozycyjność, agresja werbalna)

 • Wydanie zawiera normy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – normalizacja 2012 r.

 • Narzędzie dostępne również w normalizacji dla uczniów gimnazjów.


Diagnoza psychologiczna diagnoza logopedyczna
Diagnoza psychologicznaDiagnoza logopedyczna


Test uczenia si s uchowego tus

D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA

Test Uczenia się Słuchowego TUS

 • Funkcjonalna diagnoza sprawności zapamiętywania informacji prezentowanych kanałem słuchowym.

 • Narzędzie zgodne z najnowszymi trendami diagnozy trudności dziecka nie tylko w kontekście sprawności funkcji ale przede wszystkim poziomu poszczególnych umiejętności.

 • Test rekomendowany w psychologicznej diagnozie przyczyn trudności szkolnych oraz diagnozie zaburzeń mowy.

 • normalizacja ogólnopolska - 2011 r.

 • wiek: 10;0-13;0

 • użytk:.: psycholodzy, neurologopedzi


Obrazkowy test s ownikowy rozumienie ots r

D. PSYCHOLOGICZNA, LOGOPEDYCZNA

Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie OTS-R

 • Diagnoza poziomu sprawności werbalnej dziecka (2;0-6;0) w zakresie rozumienia mowy (słownik bierny).

 • Test rekomendowany w psychologicznej diagnozie rozwoju poznawczego małego dziecka, w połączeniu ze Skalą Leitera lub Skalą Columbia.

 • normalizacja ogólnopolska 2011-2012

 • wiek: 2;0-6;0

 • użytk.: psycholodzy, logopedziCo nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

WYSTANDARYZOWANE SPRAWDZIANY UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCHDLA PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGOMatematyka – Szkoła podstawowa

 • Zestaw dziewięciu wystandaryzowanych sprawdzianów z zakresu matematyki dla uczniów szkoły podstawowej opracowanych w oparciu o aktualne podstawy programowe.

 • Możliwość doboru odpowiedniego sprawdzianu w zależności od okresu roku szkolnego.

 • Klasy III-VI SP

 • Publikacja rozpoczyna serię sprawdzianów umiejętności dla poradnictwa p-p.


Skala gotowo ci matematycznej sgm

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Skala Gotowości Matematycznej SGM

 • Diagnoza gotowości dziecka kończącego przedszkole do podjęcia nauki matematyki.

 • Skala rekomendowana jako uzupełnienie diagnozy gotowości szkolnej u dzieci zdradzających pierwsze objawy ryzyka dyskalkulii.

 • Normalizacja ogólnopolska 2013

 • wiek: 5-7 r.ż.

 • użytk.: pedagodzy


Znormalizowane sprawdziany znajomo ci zasad ortograficznych

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Znormalizowane sprawdziany znajomości zasad ortograficznych

 • Diagnoza stopnia znajomości zasad polskiej ortografii u uczniów szkół podstawowych.

 • Narzędzie rekomendowane w diagnozie dysortografii (obiektywna weryfikacja stopnia znajomości zasad pisowni).

 • Normalizacja ogólnopolska

 • klasy: III-VI SP

 • użytk.: pedagodzy


Diagnoza psychologiczno pedagogiczna
Diagnoza psychologiczno--pedagogiczna


Atlas oceny testu trudna figura
Atlas oceny testu „Trudna Figura”

 • Atlas zawiera ponad 100 przykładów ocen poszczególnych elementów rysunków wykonanych podczas badania testem „Trudnej Figury” wraz z komentarzami i uzasadnieniami.

 • Korzystanie z Atlasu ułatwia i przyspiesza proces oceny testu „Trudna Figura” stosowanego w Baterii-8, Baterii-10/12 oraz Baterii-GIM do pomiaru strukturalizacji percepcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz krótkotrwałej pamięci wzrokowej.


Premiery pa dziernik listopad 2013
Premiery październik/listopad 2013


Zestaw metod diagnozy trudno ci w czytaniu test dekodowania

D. PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Zestaw metod diagnozy trudności w czytaniu - Test Dekodowania

 • Diagnoza poziomu czytania u uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

 • Diagnoza poziomu rozwoju funkcji słuchowo-językowych oraz tempa szybkiego nazywania bodźców wzrokowych.

 • Normalizacja ogólnopolska 2012-2013

 • klasa: I SP

 • użytk.: pedagodzy, psycholodzy


Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Diagnoza Więzi Rodzinnych

Dzieci i Młodzieży


Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

Test Relacji w Systemie RodzinnymCo nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

W lutym 2014 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych we współpracy z zespołem Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej rozpoczyna realizację projektu:

Screeningowy Audiometr Tonalny SAT w diagnostyce przyczyn trudności szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego


Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

 • Celem projektu jest wprowadzenie do każdej poradni p-p Screeningowego Audiometru Tonalnego umożliwiającego audiometryczny pomiar słuchu dzieci i młodzieży kluczowy w początkowej fazie terapii logopedycznej oraz wymagany w procedurze diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.


Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

 • Celem projektu jest również realizacja szkoleń specjalitycznych z zakresu stosowana systemu SAT adresowanych dla logopedów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Efektem ukończonego szkolenia jest pozyskanie uprawnień do wykonywania screeningowego badania słuchu (audiogram) z wykorzystaniem SAT.


Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

W marcu 2014 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych we współpracy z zespołem Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej rozpoczyna realizację projektu:

Terapia zaburzeń mowy oraz trudności w czytaniu z wykorzystaniem systemu elektronicznego spowolniania mowy w czasie rzeczywistym oraz stymulatora wzrokowo-słuchowego u dzieci w wieku szkolnym – eTerapeuta.


Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Celem projektu jest wprowadzenie do każdej poradni p-p komputerowego systemu eTerapeuta, który wykorzystując najnowszą technologię z zakresu IT, umożliwia prowadzenie oddziaływań terapeutycznych dla dzieci przejawiających zaburzenia mowy i/lub trudności w czytaniu.

 • Autorami technologii wykorzystanej w systemie eTerapeuta jest zespół naukowy Prof. Andrzeja Czyżewskiego z Politechniki Gdańskiej. Autorami zastosowanych zadań terapeutycznych oraz metodologii pracy terapeutycznej z wykorzystaniem systemu są członkowie zespołu naukowców i praktyków Prof. Marty Bogdanowicz i Prof. Ewy Czaplewskiej z Uniwerystetu Gdańskiego.

 • Faza badań pilożowych przewidziana jest na okres marzec-czerwiec 2014, wdrożenie programu do poradnictwa – wrzesień 2014.Co nowego w diagnostyce psychologiczno pedagogicznej

SZKOLENIA 2013/2014

 • Szkolenia kwalifikacyjne:

  • Bateria-5/6

  • Bateria-8 i 10/12

  • Bateria-GIM

 • Doskonalenie zawodowe:

  • Nowoczesne opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne

  • Diagnoza dysleksji rozwojowej. Fakty, mity, kontrowersje.

  • Screeningowy Audiometr Tonalny w diagnostyce przyczyn trudności szkolnych oraz zaburzeń rozwojowych.

 • Dla rozpoczynających pracę w PPP:

  • Trzydniowy blok szkoleniowy: Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Warszawa i Gdańsk (uprawnienia na wszystkie Baterie: 5/6, 8, 10-12, GIM; nowoczesne opiniowanie; prawne aspekty pomocy p-p; współpraca szkoła-poradnia)


W razie pyta serdecznie zapraszamy do kontaktu
W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu

www.pracowniatestow.pl

facebook.com/ptpip

tel. 58 340-38-29