szenved lybetegek reintegr l k z ss geinek diszkurz v gyakorlata a mentaliz ci jelent s ge
Download
Skip this Video
Download Presentation
Szenvedélybetegek reintegráló közösségeinek diszkurzív gyakorlata: a mentalizáció jelentősége

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Szenvedélybetegek reintegráló közösségeinek diszkurzív gyakorlata: a mentalizáció jelentősége - PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Szenvedélybetegek reintegráló közösségeinek diszkurzív gyakorlata: a mentalizáció jelentősége. (A summary on Chapters 5 and 7, Reflective Recovery ) A kutatást az OTKA K68619 sz. pályázata támogatta (Témavezető: Prof. Dr.Kelemen Gábor ) A statisztikai próbák Molnár Dániel munkája.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szenvedélybetegek reintegráló közösségeinek diszkurzív gyakorlata: a mentalizáció jelentősége' - wilmet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
szenved lybetegek reintegr l k z ss geinek diszkurz v gyakorlata a mentaliz ci jelent s ge

Szenvedélybetegek reintegráló közösségeinek diszkurzív gyakorlata: a mentalizáció jelentősége

(A summary on Chapters 5 and 7, Reflective Recovery)

A kutatást az OTKA K68619 sz. pályázata támogatta (Témavezető: Prof. Dr.Kelemen Gábor)

A statisztikai próbák Molnár Dániel munkája

a diskurzusr l
A diskurzusról
 • Kress (1985) : Az intézményeknek, társadalmi csoportoknak megvannak a saját jelentéseik, értékeik, amelyek a nyelvben rendszerezett módon fejeződnek ki. Foucault nyomán ezeket a szisztematikusan szerveződő beszédmódokat diskurzusnak nevezzük.
 • Diskurzus analízis: nem meghatározott kutatási módszer, hanem szemléleti keret, új paradigma társadalomtudományokban.
 • Tárgya: a társas-társadalmi konvenciók, amelyek szerint életünket éljük ( a szimbolikus és a szignifikáció fogalma)
diskurzus s kultur lis kompetencia
Diskurzus és kulturális kompetencia
 • Alapvető hiba, amikor egyik kultúrát egy másik kultúra terminusaiban próbálunk meg „olvasni”, értelmezni.
 • Davies and Jansen (1998) : a 12-lépéses közösségek körüli félreértések abból származnak, hogy a szakemberek nem értik e közösség alapmetaforáit: ebből adódnak a durva negatív minősítések
a vizsg lat h ttere kiindul pontjai
A vizsgálat háttere, kiindulópontjai
 • A rehabilitáció során az emberi kapcsolatokat mediáló szimbolikus források rekonstrukciója, értelmezése, befogadása zajlik.
 • A perifériás klinikai státusztól a központi, egészséges állapotig: átmeneti rítus
m dszer
Módszer
 • 28 félig strukturált interjú készült 12-lépéses csoportok (AA, NA) és egy AE klub tagjaival. (Mc Adams’ Foley Longitudinal Study of Adulthood /FLSA/) Az életútra vonatkozik, metaforákban való gondolkodásra bátorít.
 • A kvalitatív adatelemzés egyik iránya: Lakoff kognitív metafora-elmélete alapján
 • Tematikus elemzés
 • Szekvenciális-transzformatív modell
lakoff elgondol sa
Lakoff elgondolása
 • A metafora nem nyelvi kérdés, gondolkodásunkat (kategóriák, attitűdök stb.) strukturálja. A metaforák változása, jelentésük kiteljesedése, átértelmezése a gyógyulás folyamatának velejárója.
 • A metafora alkalmas az emberi élettel járó paradoxonok megjelenítésére és feloldására, integrálására: utal az el-nem-mondott történetekre.
 • Felépülők metaforái: progresszív narratíva, a „megváltás történetei”
 • (Pl. „Menekülés az életbe”; „Kétszer születni” stb.
 • A felépülés olyan kreatív gyakorlat, amelyben az emberi lét kikerülhetetlen paradoxonjait, kétértelműségeit elfogadják, és éppen ezáltal tudják feloldani.
a megv lt s kult r ja az veghegyen t l
A megváltás kultúrája:„Az üveghegyen túl”

Az alkohol „legyőzése” – versengeni vele, mindent meginni, és így jutni túl a üvegeken. („nyers”)

Az üveghegy: a spirituális tartomány kapuja, eget és földet összekötő hely a világ végén, ahol összeolvadnak a horizontok, feltárul a múlt, a megtett út, és a jövőbeni lehetőségek. (szimbolikus) Rituális próbatétel.

A kezdeti „nyers”, zárt, hozzávetőleges koherencia a szimbolikus tartomány bevonásával új, jóval komplexebb teljességgé alakul: másodfokú változás

szekvenci lis transzformat v elemz s
Szekvenciális-transzformatív elemzés
 • Kódok: a kutatói kérdések (operacionalizálás: interjúkérdések) a 12-lépéses/AEK interjúk kapott szógyakorisága, valamint a szakirodalomban tárgyalt témák alapján (adat- és elméletvezérelt)
 • A kvantitatív elemzés eredményei validálták a kvalitatív elemzés során tárgyalt eredményeket.
12 l p ses faktorok koherencia
12-lépéses faktorok (koherencia)
 • (5,94%): MENTALIZÁCIÓ: szelf-reflektív, szelf-referencia (I), kontroll (akar/szeret)
 • (3,83%): KOGNITÍV BIZONYTALANSÁG: info/tanul, tagadás(nem), szelf-reflektív, lehet
 • (3,52%): „SZELÍD” FILTEREK: generalizáció, abszolút, lehet
 • (3,10%): TAGADÁS: absztrakt tagadás, abszolút
 • (3,07%): A RÓLAM VALÓ IGAZSÁG: szelf-referencia (I), parrhézia, kontroll (kell)
 • (3,03%): ORVOSI SEGÍTSÉG: stigma, kauzális, orvosi segítség
 • (2,98%): FRÁZIS: üres frázis, amibivalens tagadás, hasonlít
 • (2,93%): TERVEK: jövő, jelen, kontroll (akar), lehet
 • (2,92%): A BESZÉLGETÉS MŰVÉSZETE: utalás a beszélgetőtársra, verbális kultúra, kauzalitás
 • (2,89%): SEGÍTSÉG TÁRSAKTÓL: kölcsönösség, orvosi segítség, társak
 • (2,87%): SPIRITUALITÁS: nem vallásos és vallásos formák
 • (2,83%): MÁSODSZOR SZÜLETETT: egyedül, fordulópont, hasonlít
 • (2,80%): VALÓS MEGOLDÁS: megoldás,reális kontroll, ismét
 • (2,76%): JÓZAN: józan
 • (2,74%): HALÁL, MINT KONTORLLÁLHATATLAN: halál, nincs kontroll
 • (2,71%): AHOGY A CSALÁD LÁTJA: absztinens, család
aek faktorok ambivalencia
AEK-faktorok: ambivalencia
 • (6,78%): KOGNITÍV BIjZONYTALANSÁG: szelf-reflektív, info/tanul, szelf-referencia (I), tagadás (nem)
 • (3,94%): TORZÍTÓ SZŰRŐK: generalizációk, abszolút
 • (3,54%): AMBIVALENCIA AZ IGAZSÁGGAL KAPCSOLATBAN: ambivalens tagadás, hasonlít, üres frázisok, parrhézia
 • (3,47%): MAGYARÁZAT KELL: stigma, absztinencia, probléma, kauzalitás
 • (3,34%): MEDIKÁLIS SPIRITUALITÁS: nem vallásos spiritualitás, orvosi segítség
 • (3,31%): TERVEK: jelen, jövő, reális kontroll
 • (3,22%): AZÉRT TÖRTÉNIK VELEM, MERT…: szelf-referencia/Me/, nincs kontroll,kauzális
 • (3,06%): TAGADÁS: absztrakt tagadás, tagadás (nem), abszolút
 • (3,00%): KONTRASZTOK: kölcsönös, józan, probléma, egyedül
 • (2,96%): A TE JÓZANSÁGOD: utalás beszélgetőtársra, józan
 • (2,94%): VALLÁS, MINT ERŐFORRÁS: vallásos spiritualitás, ismét, józan
 • (2,86%): A CSALÁD AZT MONDJA: család, verbális kultúra
 • (2,84%): MINDIG A TÁRSAK: társak, ismét
 • (2,81%): MAJD ÉN: kellene, egyedül
 • (2,74%): HALÁL: halál
 • (2,71%): MEGOLDÁS: megoldás
a mentaliz ci jelent s ge
A mentalizáció jelentősége
 • A szelf-reflektivitás hangsúlya arra, utal, hogy a felépülés kulcsa a mentalizációs képesség, ami az érzelmek szabályozásának útja. (Fonagy, Gergely, Jurist & Target, 2002).
 • Amentalizáció azt jelenti, hogy saját magunk és mások viselkedését képesek vagyunk mentális állapotok szerint érteni, azaz másoknak és önmagunknak ilyen állapotokat tulajdonítunk.
 • Borderline betegek pszichoterápiája
mentaliz ci s lett rt net
Mentalizáció és élettörténet
 • A mentalizáció feltétele az autobiografikus hozzáállás: az, hogy a mentális állapotokat (saját+másoké) az élettörténethez, eseményekhez, élményekhez kapcsoljuk.
 • Eredményeink arra utalnak, hogy a 12-lépéses közösségek történetmondó hagyományai fejlesztik e közösség tagjainak mentalizációs készségét.
a k t fel p l si modell k z s faktorok s fontosabb elt r sek
A két felépülési modell: Közös faktorok és fontosabb eltérések:
 • Maga a közösség, a készség, hogy egymás szolgálatára legyenek
 • Spiritualitás, mint erőforrás használata („maga módján”, orvosi, vallásos)
 • Törekvés, hogy saját életük eseményeire, így az addikcióra is, magyarázatot keressenek (Antonovsky: SOC). A törekvés az AEK tagjainál erősebb, mert itt több az ambivalens, a domináns kultúrával összhangban lévő vonás. A 12-lépéses közösségek jobban tűrik a bizonytalanságot (nyitottság)
 • Bár a személyes igazságkeresés mindkét közösségre jellemző, az AEK-tagoknál ez ambivalenciával, habozással párosul.
 • A torzító szűrők használata szintén az AEK-re jellemző.

A 12-lépéses közösségek kultúrája komplementer módon kapcsolódik, míg az AEK erősebb izomorfiát mutat a domináns kultúrával.

ad