Proteinmetabolism
Download
1 / 20

Proteinmetabolism - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Proteinmetabolism. Aminosyrapool. http:// www.elmhurst.edu /~ chm / vchembook / images /630nitrogenpool.gif. Transaminering. S. 864 I Mastering Chemistry. Glutamatdehydrogenas ( Oxidativ deaminering ). S. 865 I Mastering Chemistry. Ureacykeln.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Proteinmetabolism' - wilmet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aminosyrapool
Aminosyrapool

http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/images/630nitrogenpool.gif


Transaminering
Transaminering

S. 864 I Mastering Chemistry


Glutamatdehydrogenas oxidativ deaminering
Glutamatdehydrogenas(Oxidativdeaminering)

S. 865 I Mastering Chemistry


Ureacykeln
Ureacykeln

 • Ureacykeln är den process i kroppen som omvandlar skadlig ammoniak NH3 till urea som sedan kan lämna kroppen via urinen. Det är en del av kvävemetabolismen där aminosyrorna som är proteinernas beståndsdelar bryts ner.


Ureacykelnssteg:

Ammoniakinträder I ureacykelngenomattslåsihop med koldioxidoch ATP ochbildarKarbamoylfosfat.

Karbamoylfosfatinnehåller en amingruppochslåsihop med ornitinochbildarcitrulin.

Citrullinfårytterligare en amingruppfrånaspartatgenomsammanslagning till argininosuccinat.

Argininosucinatetklyvs sedan till fumaratocharginin.

Argininetspjälkas I sin tur till urea ochornitin.

1

2

3

5

4


Hur kan kv ve uts ndras
Hur kan kväve utsöndras?

 • I form av urea d.v.s. genom ureacykeln

 • Genom urinsyra

 • Genom fria ammoniumjoner NH4+


Vad h nder vid urinsyrauts ndring
Vad händer vid urinsyrautsöndring?

 • Ombildningen av kvävet i aminosyror till kväve i urinsyra är mer komplex än ureacykeln, många fler steg.

 • Kräver mer energi

 • Tar längre tid

  Fördel:

  - Kräver inte mycket vatten.


F glar uts ndrar inte urea utan urinsyra
Fåglar utsöndrar inte urea utan urinsyra

 • Urinsyra är hydrofobt och flytande vid normala temp. behövs inte lösas i vatten för att utsöndras

 • Fåglar slipper bära runt på vattendepåer

  blir lättare mindre energi krävs för att flyga


L ngvarigt fysiskt arbete
Långvarigtfysisktarbete


Kreatinkinas
Kreatinkinas

 • Varförkontrollerar man mängdenkreatinkinas?

  kreatinkinas

 • Fosforkreatin + ADP  Kreatin + ATP

 • Man kontrollerarmängdenkreatinkinasförattupptäckamuskelskada.


ASAT

 • Varför kontrollerar man mängden ASAT?

 • Förhöjdnivå I blodettyderpånedbrytningavceller I någonavdessa organ: hjärt- ochskelettmuskulaturen.

  • ASAT

 • Aspartat + a-ketogluterat  Oxaloacetat + glutamat


 • Andra transaminaser
  Andratransaminaser

  • ALAT – Alanintransaminas

   ALAT

  • Glutamat + pyruvat a-ketoglutarat + alaninAlaninbildasförattbildaglukosvia glukoneogenesis.


  Syftet med transaminering
  Syftet med transaminering

  • Syftet med transamineringärattkunnaflytta en aminogruppfrån en aminosyrasomintebehövs till en ketosyra, somblir till en en nyaminosyrasomkroppenbehöver.


  Syntesav Serotonin

  http://www.onnit.com/serotonin/


  Adrenalin (Epinephrine)

  Producerarkatekolaminer

  - Adrenalin, dopamin etc.