slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMAÇ PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMAÇ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

AMAÇ - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: KADIN BAKIŞ AÇILI BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Yıldız ECEVİT Güneydoğu Avrupa Bölgesel Kadın Girişimciliği Konferansı 21-22 Eylül İSTANBUL . AMAÇ. Kadın Girişimciliği ile ilgili Paradigma/yaklaşım ve tartışmaların Politikaların, Uygulamaların,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AMAÇ' - wilmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: KADIN BAKIŞ AÇILI BİR DEĞERLENDİRMEProf. Dr. Yıldız ECEVİTGüneydoğu Avrupa Bölgesel Kadın Girişimciliği Konferansı21-22 Eylül İSTANBUL

slide2
AMAÇ

Kadın Girişimciliği ile ilgili

 • Paradigma/yaklaşım ve tartışmaların
 • Politikaların,
 • Uygulamaların,
 • KADIN BAKIŞ AÇISIYLA VE TOPLUMSAL CİNSİYET DUYARLILIĞI İLE YAPILMASINA DUYULAN GEREĞİ VURGULAMAK.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

neden kadin baki a ili b r de erlend rme
NEDEN KADIN BAKIŞ AÇILI BİR DEĞERLENDİRME?
 • Kadın bakış açılı bir değerlendirmenin özelliği, şu soruyu sormasıdır:
 • Kadın girişimciliğini desteklemenin,

ekonomik kalkınma ve büyümeye,

bankacılık sektörüne,

verimlilik artışına,

ekonomik krizlerden doğacak yeni durumlara ve yoksulluğa , etkileri ve olumlu katkıları dışında esas olarak KADINA FAYDASI, ETKİSİ , KATKISI NEDİR VE NE OLMALIDIR?

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

temel sav
TEMEL SAV
 • Bu çalışmamda şu fikri savunuyorum:
 • Kadın girişimciliğini teşvik eden her politikanın, programın ve faaliyetin birinci amacı kadınların güçlenmesi ve TC eşitliğinin sağlanması olmalıdır.
 • Diğer amaçlar, sıralamada kadınların güçlenmesi amaç ve hedefinden sonra gelmelidir.
 • Bu çalışmada kadın girişimciliğini teşvik etmenin birinci amacının kadınların güçlenmesi oLmasın gerektiği, diğer amaçların bunu takip etmesi, sıralamada kadınların güçlenmesi amaç ve hedefinden sonra gelmesi gerektiği fikri savunulacak.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

kadin g r mc l k mler tarafindan desteklen yor
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ KİMLER TARAFINDAN DESTEKLENİYOR?
 • Hem Dünya’da hem Türkiye’de dört belli başlı destekleyici:

1. Devlet ve kamu kuruluşları

2. Özel sektör

3. Sivil toplum kuruluşları

4. Uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

yakla im farklili i
YAKLAŞIM FARKLILIĞI
 • Bu grupların hepsi kadın girişimcilğini teşvik etmekle beraber, kadınların girişimci olmaları konusunda farklı bakış açılarına ve yaklaşımlara sahipler ve teşvik politikalarını belirlerken de farklı amaçlar güdüyorlar.
 • Bu yaklaşımlar sonuç olarak uygulamalarına ve teşvik için kullandıkları stratejilerine ve araçlarına da yansıyor.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

yak 1 ekonom k kalkinma ve b y me
YAK. 1:EKONOMİK KALKINMA VE BÜYÜME
 • Kadınların küçük işletmeler kurmaları ekonomik kalkınma için önemlidir. Aynı zamanda bu işletmeler krizlerin atlatılmasında işlevseldir.
 • Ekonomik büyümede, krizlerden sonra ekonominin canlandırılmasında ve istihdam yaratılmasında kadınların kuracağı küçük işletmelerin hayati önemi vardır.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

yak 2 g c p yasasina katilimlarinin artab lmes s zl n azaltilab lmes
YAK. 2: İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIMLARININ ARTABİLMESİ, İŞSİZLİĞİN AZALTILABİLMESİ

Kadınların girişimci olmaları demek işgücü piyasasına katılmaları demektir. Türkiye gibi kadınların işgücü piyasasına katılımlarının çok düşük olduğu ülkelerde onları girişimciliğe teşvik ederek piyasaya katılımları artırılmak istenmektedir.

 • Örneğin İŞKUR’un ‘ Aktif İşgücü Piyasası Yeni Fırsatlar Projesi bağlamında desteklediği projeler bu gruba sokulabilir.
 • Bu grup aynı zamanda kadınların girişimciliğe teşvikini yüksek işsizlikle ilişkilendirmekte ve kendi işini kuran kadınar sayesinde işsiz kadın sayısının azalacağını savunmaktadır.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

yak 3 a le refahinin artmasi a leler n yoksullukla ba edeb lmeler
YAK. 3 : AİLE REFAHININ ARTMASI- AİLELERİN YOKSULLUKLA BAŞ EDEBİLMELERİ
 • Kadınların maddi kazanç elde etmeleri , ailelerinin yoksulluktan korunabilmelerini sağlayacaktır.
 • Kadınların girişimciliği ailelerin refahının artması için önemlidir.
 • Örn. 1: Grameen Bank uygulaması yoksulluğu azaltmak amacı ile mikro kredi sağlanması .
 • Örn.2: Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Genel Müdürlüğü’nün Sosyal Riski Azaltma Projesi ( SRAP )

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

yak 3 a le refahinin artmasi a leler n yoksullukla ba edeb lmeler 2
YAK 3: AİLE REFAHININ ARTMASI- AİLELERİN YOKSULLUKLA BAŞ EDEBİLMELERİ- 2
 • Mikro finansman” yaklaşımı yeni olmamakla birlikte, sözü edilen yeni yoksulluk ile mücadele sürecinde yoksul insanları emek piyasalarına dahil etmek ve üretken hale getirerek ekonomik ve sosyal statülerini geliştirmek ve yükseltmenin bir aracı olarak da düşünülmektedir.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

yak 4 kadinlarin g lenmes ve toplumsal c ns yet e tl n n sa lanmasi
YAK. 4: KADINLARIN GÜÇLENMESİ ve TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI
 • Kadınların girişimci olmaları herşeyden önce kendilerinin güçlenmesi ve ataerkil aile ve evlilik ilişkilerinde ezilmeye karşı durabilmeleri için önemlidir. Güçlenen kadın ailesinin ve çocuklarının refahını da artıracaktır.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

yak 4 kadinlarin g lenmes ve toplumsal c ns yet e tl n n sa lanmasi 2
YAK. 4: KADINLARIN GÜÇLENMESİ ve TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI-2
 • Kadınları girişimciliğe teşvik ederken ne dogrudan kadın istihdamını artırarak işgücü piyasasındaki dengesizliği ortadan kaldırmayı , ne işsizliği önlemeyi, ne yoksulluğu azaltmayı hedefleyen, bunların hepsinden önce bu teşviği kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için yapan kurumlar, esas olarak sivil toplum kurulşları, daha da somut olarak kadın örgütleridir.
 • KEDEV ( MAYA uygulaması) , KAMER ve KaGİDER’in kadın girişimciliğine yaklaşımları bu üçüncü yaklaşıma örnek gösterilebilir.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

i d nem 1990 nces
I. DÖNEM : 1990 ÖNCESİ
 • Politika yok !
 • KOSGEB: henüz kurulmamış
 • Halk Bankası Aile Kredisi, evde üretim yapmak için .
 • TESK : kadın girişimciliği ile özel olarak ilgilenmiyor.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

ii d nem 1990 2000
II. DÖNEM: 1990-2000

KURUMSALLAŞMA BAŞLIYOR

 • Plan ve programlarda kadın girişimciliğinin desteklenmesi politika olarak benimseniyor.
 • 1990 KSGM  Ulusal mekanizma
 • 1990 KOSGEBKadın girişimcilerin yatırımları için kredi: Halk Bankası işbirliği ile.
 • TESK: Kadın Girişimciliğini teşvik ( TESK Kadın Birimi

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

iii d nem 2000 2010
III. DÖNEM : 2000-2010
 • Kurumsallaşma devam ediyor.
 • Kadın girişimciliği ile ilgilenen kurumların sayısı artıyor.
 • Bu alana aktarılan kaynaklar artıyor ( Örnek: İŞKUR ve SRAP )
 • Özel sektör devreye giriyor.
 • Kadın örgütlerinin ilgisi artıyor ve projeler ile kadınları girişimciliğe teşvik ediyorlar.
 • Girişimciliğin teşvikinde alternatif modeller deneniyor

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

kadin g r mc l n destekleyen kurumlar
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLEYEN KURUMLAR
 • Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 • Sanayi Bakanlığı: KOSGEB
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
 • İl özel idareleri
 • Bankalar

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

kadin g r mc l n destekleyen kurumlar 2
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLEYEN KURUMLAR -2

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ÖRNEKLER :

 • TOBB
 • TESK
 • KEDEV
 • KAGİDER
 • KADAV
 • KAMER
 • TKV
 • GRAMEEN BANK

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

kadin g r mc l n destekleyen kurumlar 3
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ DESTEKLEYEN KURUMLAR -3

ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR

 • UNDP
 • ILO

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

ne t r destekler
NE TÜR DESTEKLER ?
 • Meslek ve beceri kazandırma için eğit.: Girisimciliğe teşvik için eğitim vermek ve beceri kazanmalarını sağlamak.
 • Kadının insan hakları ve özgüven eğitimi
 • Girişimcilik eğitimi ( işe başlama,finans,pazarlama,iletişim becerileri) KEDV, KOSGEB
 • Finansal destek: Micro kredi sağlamak. (KEDV, SRAP, GRAMEEN BANK, TKV)

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

ne t r destekler21
NE TÜR DESTEKLER ?
 • Kurumsal destek: Başvurabilecekleri kurumlar oluşturmak: KOSGEB , ABİGEM’ler gibi, TESK’in açtığı girişimcilik merkezleri
 • İşletme sahiplerine destek, danışmanlık : KOSGEB İş geliştirme merkezleri/TOBB AB İşgeliştirme merkezleri
 • İşbirliği için ağlar: Kadın girişimciler arası sosyal ağları geliştirmek. KAGİDER: iletişim ağı

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

t rk ye n n avantajlari
TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI
 • Türkiye’nin genc nüfus oranı çok yuksek ve buna paralel olarak çalışmak isteyengenç kadın potansiyeli de yüksek.
 • Kız ve erkek öğrenci oranları lise, lise dengi ve yüksek okullarda henüz dengelenmiş değil. Buna karşılık bu okullara devam edebilenler arasında kız öğrencilerin daha başarılı oldukları da araştırmalar tarafından saptanıyor. Yani eğitime erişen kızların girişimci olma yönünde motivasyonları yüksek .
 • Politika yapıcılar ve uygulayıcılar kadın nüfus içindeki atıl kadın oranının yüksekliğinin, tersine söylemek istersek, işgücüne katılımın düşüklüğünün önemli bir sorun olduğunun farkında. Hükümetlerin ve politikacıların agendasında

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

t rk ye n n avantajlari23
TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir çevre/iklim: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin tartışıldığı , plan ve programlarda yer aldığı, kurumların toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırma ( gender mainstreaming) fikrini benimsedikleri ve bunun için kendi bünyelerinde girişimlerde bulundukları bir ortam. Kadının insan hakları ile ilgili kurumsal gelişmeler: TBMM Kadın Erkek Eşitliği Konimsyonu gibi…
 • Küçümsenmeyecek ölçüde bir kurumsal destek ve potansiyel destek var: Kadınların girişimci olmasında onlara destek verebilecek kurum sayısı da az değil: KOSGEB,TESK, KSGM, GAP , BÖLGE KALKINMA AJANSLARI, ILO , SİVİL KADIN KURULUŞLARI

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

t rk ye n n avantajlari24
TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI
 • Son yirmi senede kadınları girişimciliğe teşvik etmek ve girişimciler arasında kadınların oranını artırmak için kamu kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların çabaları var ve önemli ölçüde bilgi ve deneyim birikti.
 • Kadın girişimciliğini destek için hazırlanan projeler için kaynakbulma olanakları çok arttı. Hem kadın örgütleri AB Projelerinden yararlandılar, hem de İŞ KUR gibi kuruluşların kadınları eğitmek ve yönlendirmek için hazırladıkları programlar artık daha rahat finanse edilebiliyor.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

sorunlar m dahale alanlari
SORUNLAR/MÜDAHALE ALANLARI
 • Hangi kadınlar için ne tür destekler?

Yoksul? Orta sınıf? Halen bir iş sahibi? Yeni kuracak? Genç ve eğitimli? Orta yaşlı ve eğitimsiz?

 • Girişimciliğin türü ve ölçek?Küçük işletme? Orta boy işletme ? Evde üretim? Teknoloji yoğun ve yenilikçi sektörler? Geleneksel sektörler?

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

sorunlar m dahale alanlari26
SORUNLAR/MÜDAHALE ALANLARI
 • Bütünselbir destek politikası yok.

Bunun yerine oldukça dağınık ve birbiriyle ilişkisiz projeler ve birbirini tekrarlayan faaliyetler.

 • Yanıltıcı bir dinamizm görüntüsü.
 • Eşgüdümsüz pratiklerin egemen olduğu bir program/proje/uygulama alanı

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

zleme ve de erlend rme eks kl
İZLEME VE DEĞERLENDİRME EKSİKLİĞİ

Kadın odaklı girişimcilik destek projelerinde izleme ve değerlendirme zayıftır.

KİMİN İŞİNE YARADI?

KİM KAZANIYOR?

KADINLAR GÜÇLENDİ Mİ ?

TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ ?

Zorluklar /darboğazlar neler?

Bu model tekrarlanmalı mı ?

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

kadinlarin g lenmes yakla imi sinirli kullaniliyor
KADINLARIN GÜÇLENMESİ YAKLAŞIMI SINIRLI KULLANILIYOR

GÜÇLENME:

* EKONOMİK GÜÇLENME

* KADINLARIN VE AİLELERİN ARTAN REFAHI

* SOSYAL VE POLİTİK GÜÇLENME

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

g r mc l k g lenme l k s
GİRİŞİMCİLİK-GÜÇLENME İLİŞKİSİ
 • Kadınların kendi işlerini kurma yoluyla güçlenmesi, girişimciliği desteklemenin en önemli gerekçesi olmalıdır.
 • Çünkü kendi işini kurarak kazanç sağlayan kadın ekonomik olarak güçlenir.
 • Bu güçlenme ailede ve kamusal alanda da güçlenme demektir.
 • Kadınların politik güçlenmesi ekonomik güçlenmesi sayesinde olacaktır.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

toplumsal c ns yet k r
TOPLUMSAL CİNSİYET KÖRÜ
 • Her mikro kredi projesinin ve girişimcilikle ilgili diğer desteklerin, doğrudan kadın girişimcilerin başarılı olmalarını sağladığı düşünülemez;
 • En yüksek bütçeli çalışmalar dahi TOPLUMSAL CİNSİYET KÖRÜ ise kadınların durumunda bir iyileşme yaratmaz.
 • Hatta böyle uygulamalar kadınları güçsüzleştirebilir ve eşitsizliği artırabilir

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

tehl ke
TEHLİKE !
 • Mikro finans konusunda uzmanlaşmış Linda Mayoux’a göre:
 • Mikro krediler , finansal olarak sürdürülebilir olsalar bile toplumsal cinsiyet körü iseler kadınları güçsüzleştirebilir ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de artırabilirler.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

genel er eve kad nlara y nelik stihdam politikas
Genel Çerçeve: Kadınlara Yönelik İstihdam Politikası
 • Bu güne kadar Türkiye’de ne kadınlara yönelik bütünsel bir yaklaşımın ne de kadınların ekonomik etkinliklerin analiz edilebileceği genel bir çerçevenin varlığından söz etmek mümkündür.
 • Kadınların girişimciliklerinin desteklenmesi daha genel bir çerçevenin bir parçasıdır. Bu genel çerçeve ise ülkede kadınlara yönelik istihdam politikasıdır.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

ara salla tirma tehl kes
ARAÇSALLAŞTIRMA TEHLİKESİ
 • Yoksa: Genel bir kadın istihdam politikası,
 • Yoksa: Önce kadınların güclenmesini amaçlayan bir yaklaşım,
 • Kadın girişimciliği bunlardan yalıtılmış olarak ele alınıyorsa girişimci olmaya özendirilen kadınlar araçsallaştırılacaktır.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

marj nalle t r lme tehl kes
MARJİNALLEŞTİRİLME TEHLİKESİ

Kadın girişimciliği finansal sürdürülebilirlik ve yosulluğu azaltma amaçlarının gölgesinde kalmamalı, marjinallestirilmemelidir.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

ne yapmali
NE YAPMALI ?
 • Toplumsal cinsiyet , projelerin tasarlanmaya başlamasından itibaren dikkate alınmalıdır.
 • Kadınlarla ilgili her düzenlemenin, desteğin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini dikkate alması ve bunun eşitliğe dönüşmesi için çaba sarfetmesi.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

neyapmali
NEYAPMALI ?
 • Kadıngirişimciliği konusunda genel BİR KAMU POLİTİKASI
 • Bu politikaların çizdiği cerceve icinde kamu kuruluşlarının, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyet göstermesine elverişli bir siyasal ve kurumsal ortam.
 • KOORDİNASYON: Kadın girişimciliğine yönelik her türlü faaliyeti koordine edebilecek bir düzenleme.

Yıldız ECEVİT

ODTÜ

slide37

TEŞEKKÜRLER

ecevity@metu.edu.tr

Yıldız ECEVİT

ODTÜ