slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY - PowerPoint PPT Presentation


  • 169 Views
  • Uploaded on

Projekt systemowy „Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY' - wilma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt systemowy„Na dobrej drodze – aktywizacja osób bezrobotnych miasta Rejowiec Fabryczny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ

SPOŁECZNY

slide2

Projekt skierowany był do 12 mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny, w wieku 18-44 lata ( 7K/5M) w tym

jednej osoby niepełnosprawnej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w tym poradnictwa i pracy socjalnej posiadających niskie lub zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe oraz niskie wykształcenie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide3

Rekrutacja do projektu trwała od stycznia 2011r do czerwca 2011r. Przeprowadzona została w oparciu o regulamin rekrutacji i udziału w projekcie systemowym.

W celach rekrutacji zostały wykorzystane następujące kanały

informacyjne: prasa lokalna ( ogłoszenia), ulotki, plakaty.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide4

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u 12 bezrobotnych K/M mieszkańców miasta Rejowiec Fabryczny korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide5

Osiągnięcie celu głównego uwarunkowane było następującymi celami szczegółowymi:

  • podniesienie kompetencji komunikacyjnych , zwiększenie samooceny i wiary we własne siły i możliwości
  • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych pozwalających na powrót na rynek pracy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide6

Wobec każdego uczestnika projektu zastosowano trzy instrumenty aktywnej integracji, tj.

  • zawodowy
  • społeczny
  • edukacyjny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide7

Instrument aktywizacji zawodowej obejmował doradztwo zawodowe indywidualne, które odbyło się w trzech etapach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide8

Pierwszy etap obejmował diagnozę możliwości i predyspozycji zawodowych

w oparciu m.in. o testy psychologiczne, ocenę mocnych i słabych stron, diagnozę obecnych problemów na rynku pracy. 

Termin lipiec 2011r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide9

Drugi etap obejmował omówienie wyników testów

ze wskazaniem mocnych stron w aspekcie zawodowym, budowanie alternatywnych propozycji rozwiązywania

problemów zawodowych w oparciu o metodę 6 kroków.

Termin: lipiec 2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide10

Trzeci etap obejmował omówienie nowych perspektyw zawodowych związanych z umiejętnościami zdobytymi podczas szkolenia, stworzenie indywidualnego planu działania. Termin : grudzień 2011r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide11

Instrument aktywizacji zawodowej obejmował również spotkania grupowe z doradcą zawodowym. Celem zajęć było określenie umiejętności, kompetencji i zainteresowań niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji związanych z wejściem na rynek pracy.

Termin: sierpień 2011r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide12

Instrument aktywizacji społecznej– warsztaty indywidualne z terapeutą, które miały na celu przełamanie własnych barier i trudności, budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami życia codziennego, praca nad umiejętnościami asertywnymi. Termin: lipiec 2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide13

Instrument aktywizacji społecznej – warsztaty grupowe

z terapeutą, które miały na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych, samooceny i wiary w siebie, rozpoznanie własnego potencjału, nauka radzenia sobie z emocjami, nabycie umiejętności niezbędnych do walki ze stresem, przełamanie stereotypowego postrzegania ról kobiet

i mężczyzn oraz przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy. Termin: lipiec 2011

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide14

Instrument aktywizacji edukacyjnej

obejmował sfinansowanie szkoleń/kursów zawodowych. Miały one na celu przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide15

Zorganizowano i sfinansowano następujące rodzaje szkoleń i kursów zawodowych:

Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych – termin : 16 sierpnia 2011r do

08 września 2011r.

Spawanie elektryczne elektrodą otuloną, gazowe i w osłonie gazów metodą MAG: termin od 22 sierpnia 2011r do 18 listopada 2011r . Liczba osób, które ukończyły kurs:2

Kucharz małej gastronomii – termin : od 23 sierpnia 2011 r do 20 września 2011r. Liczba osób, które ukończyły kurs: 1

Kurs prawa jazdy kat. C – termin: od 07 września 2011 do 03 października 2011r . Liczba osób, które ukończyły kurs: 1

Kurs prawa jazdy kat. B – termin: od 19 wrzesień 2011 do 28 października 2011r.Liczba osób, które ukończyły kurs: 7

Obsługa komputera w zakresie programów WORD , EXEL, Internet – termin: od 17 października 2011r do 17 listopada 2011 r. Liczba osób, które ukończyły kurs: 1

Kadrowo – płacowy z obsługą sekretariatu – termin od 17 października 2011r do 31 października 2011r . Liczba osób, które ukończyły kurs: 2.

Glazurnik – termin od 26 października 2011 r do 22 listopada 2011r

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide16

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide17

Uczestnicy / uczestniczki projektu otrzymali wsparcie finansowe na pokrycie bieżących wydatków związanych z uczestnictwem

w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide18

Realizacja projektu systemowego jest nową formą pracy z klientami pomocy społecznej.

Wszystkie dotychczas oferowane formy szkoleń zostały przyjęte przez uczestników bardzo pozytywnie. Kursy te zwiększają szansę na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide19

Mamy nadzieję, że efekty wspólnych wysiłków będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu.

Elementy udzielonego wsparcia powinny dać szansę zwiększenia potencjału zawodowego, a także umożliwić uzyskanie pracy osobom bezrobotnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym

zamierza w kolejnych latach podejmować się realizacji

projektów systemowych.

Obecnie trwają prace nad kolejnym projektem.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide20

Dziękujemy za uwagę.

Zespół projektowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego