M marlik h zmetler n n uygulanmasi ve m marin meslek yeterl l
Download
1 / 33

M ?MARLIK H?ZMETLER?N ?N UYGULANMASI VE M?MARIN MESLEK? YETERL?L??? - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

M İMARLIK HİZMETLERİN İN UYGULANMASI VE MİMARIN MESLEKİ YETERLİLİĞİ. Şirin Gülcen EREN Yüksek Şehir Plancısı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Mesleki Eğitim Dairesi Şube Müdür V. MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI İTÜ Taşkışla 109

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M ?MARLIK H?ZMETLER?N ?N UYGULANMASI VE M?MARIN MESLEK? YETERL?L???' - wilma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M marlik h zmetler n n uygulanmasi ve m marin meslek yeterl l

MİMARLIK HİZMETLERİNİN UYGULANMASI VE MİMARIN MESLEKİ YETERLİLİĞİ

Şirin Gülcen EREN

Yüksek Şehir Plancısı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler ve Mesleki Eğitim Dairesi Şube Müdür V.

MİMARLIK VE EĞİTİM KURULTAYI

İTÜ Taşkışla 109

09 Aralık 2005


M marlik h zmetler n n uygulanmasi ve m marin meslek yeterl l1
MİMARLIK HİZMETLERİNİN UYGULANMASI VE MİMARIN MESLEKİ YETERLİLİĞİ

Mimarın yeniden yapılandırılması amaçlı Mimarlık Yasası ve ilgili diğer mevzuatın hazırlıkları aşamasında,

AB Mevzuat uyum konuları, DTÖ çalışma ve müzakere konuları (GATS, UDÇG),

Çalışma İzinleri benzeri ulusal düzenlemeler dahilindeki mesleki icra kriter ve koşulları bağlamındaki tespitlerim -

Rekabet Hukuku, Düzenleyici Kurallar ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı girdileri açısından

Eğitim sistem tasarımı için tartışılması:

 • Mesleki Yeterliliklerin Uygulanabilirliğinin Sorgulanması

  ihtiyacı mevcuttur.

  Eğitim ve mesleki yeterliliklerin sisteminin yeniden yapılandırılması

  mesleğin icra ve rekabet koşulları bilinmeden mümkün olamaz !!!!

  Hizmet ticareti anlamında TEMATİK YOĞUNLAŞMA ALANLARI ve GENEL DEĞERLENDİRME

  • DTÖ- GATS/UDÇG

  • Mimarlık Hizmeti ve Sunum Şekli

  • Mesleki Yeterliliklerin Tanınması

  • Hizmet Ticareti ve Mesleki Yeterliliklerin Tanınması

  • Yabancı Mimarın Mesleki Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Konusundaki Mevcut Uygulama

  • Mesleki Yeterliliklerin Tanınması ve İzleme Mekanizmaları

   SORULAR ....


M marlik h zmetler n n uygulanmasi ve m marin meslek yeterl l2
MİMARLIK HİZMETLERİNİN UYGULANMASI VE MİMARIN MESLEKİ YETERLİLİĞİ

BAŞLARKEN,

İLKE

 • Yüksek öğrenim mezuniyeti mesleki imza sorumluluğu almada yeterli değildir!

  Ülkemizde;

 • İlgili meslek odasına üye olunması ile ünvan kullanımı tanınmakta,

 • Meslek içi eğitimlerle belgelemesi yapılmakta (ulusal ve uluslararası geçerlilik),

 • Yabancılar için ise, bazı belgelerin sunulması üzerinden mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapılmaktadır.

 • Serbest piyasada hizmet sunmak üzere eğitim

 • Akademisyen olarak eğitim – Akademik tanınma için düzenlemelerle hizmet sunum amaçlı mesleki tanınırlık

 • FARKLI !!!

  Ciddi çabalar ve çalışmalar ....... 2000


Dt h zmetler t caret genel anla masi gats general aggrement on trade in services
DTÖ - HİZMETLER TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI – GATS (General Aggrement on Trade in Services)

HİZMET TİCARETİ MATRİX-İ BİLEŞENİ ......

GATS Süreci ... DEĞİŞTİRELİM !!!

DTÖ Anlaşma Müzakereleri ve Çalışmaları

GATS Hizmetler Ticareti Müzakerelere Süreci

26 Ocak 1995 tarih ve 4067 sayılı Kanun eki

DTÖ Kuruluş Anlaşması,

31.12.1994 tarihinden itibaren geçerli

26 Mart 1995 itibariyle, ülkemizin DTÖ’ne üyeliği kabul edildi.

Bakanlar Kurulu’nun 03.02.1995 tarih ve

BKK 95/6525 sayılı Kararına istinaden,

HizmetlerTicareti Genel Anlaşması (GATS)

25 Şubat 1995 tarih ve 22213 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete'de yayınlandı: Bir içhukuk düzenlemesi

Mimarlık Sektöründeki Taahhütlerden GERİ ADIM ATMAK ??


Dt gats taahh t l stes mimarl k hizmetleri
DTÖ - GATS TAAHHÜT LİSTESİ – Mimarlık Hizmetleri

 • Türkiye GATS Taahhüt Listesi - 1995

  “1. Mesleki Hizmetler” (1.Business Services) “A. Uzmanlık Gerektiren Hizmetler”

  başlığı altında yer alan

  “d/e. “Mimarlık Hizmetleri (Architectural Services, CPC 8671)”

  Mode 1, Mode 3, Mode 4 “geçici Üyelik” DİPNOT

 • Revize Tahhüt Listesi - Eylül 2005

  “d/e. “Mimarlık Hizmetleri (Architectural Services, CPC 8671)”

  Mode 1 ve Mode 4 “geçici Üyelik” DİPNOT

  Dipnotların hukuki geçerliliği ???

  AB üyeliği sonrası / geçiş süreci sonunda uygulama ???

  Çalışma izni ve Geçici üyelik kaldırılacak.....

  Taahhüt Listesi revizyonu

  AB vatandaşları veya 3. dünya ülke vatandaşları için uygulama ????

  Meslek Kanun Tasarısı ????

  Mimarlar Odasına (Geçici) üyeliğin izlenmesi ve kayıt altına alınması ????

  Gelinen ülkedeki Akredite bir Meslek Odasına/kuruma üyelik ???


Mimarlik hizmetlerinin uygulanmasi ve mimarin mesleki yeterliligi

 • DTÖ - GATS TAAHHÜT LİSTESİ - Mimarlık Hizmet Tanımları

 • Mimarlık Hizmet Tanımları= Hizmet Talep Türleri

 • DTÖ 120 numaralı belge

 • Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri,

 • Birleşmiş Milletler (BM)

 • “Hizmet Sektörleri Sınıflandırma Listesi CPC (1989)”

 • Mimarlık Hizmetleri (CPC 8671)

 • Danışmanlık ve tasarım öncesi mimarlık hizmetleri (CPC 86711)

 • Mimari tasarım hizmetleri (CPC 86712)

 • Sözleşme yönetimi hizmetleri (CPC 86713)

 • Kombine mimari tasarım ve sözleşme yönetimi hizmetleri (CPC 86714)

 • Diğer mimari hizmetler (CPC 86719)


Dt gats ab yerel mimarl k hizmet tan mlar li kisi
DTÖ/GATS - AB - Yerel Mimarlık Hizmet Tanımları İlişkisi

AB (DİE) .. CPA

Sektör tanımlaması

EFİS 1.1. Rev. (NACE Rev 1.1)

Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflandırması

74.2 Mimarlık Hizmetleri

FÜS 2002 (CPA 2002)

Faaliyetlere Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması

74.2 Mimarlık Hizmetleri

74.20.1 Mimarlık, mühendislik vb. Amaçlı planlar ve çizimler

74.20.10 Mimarlık, mühendislik, vb. Amaçlı planlar ve çizimler

74.20.20 Mimarlık Hizmetleri

74.20.21. Mimarlık ilgili danışmanlık ve ön tasarım hizmetleri

74.20.22 Mimarlıkla ilgili danışmanlık ve ön tasarım hizmetleri

74.20.23 Diğer mimarlıkla ilgili hizmetler

45 İnşaat – Başka ilgili tanımlar???


Dt gats ab yerel mimarl k hizmet tan mlar li kisi1
DTÖ/GATS - AB - Yerel Mimarlık Hizmet Tanımları İlişkisi

GATS-AB Anahtar

 • Yerel (Ulusal) Mimarlık Hizmet Tanımları ????

 • Hangi tanıma istinaden eğitim ???

 • Hangi tanıma istinaden mesleki faaliyetin

  (Hizmet sunumunun ) izlenmesi ???


M marlik h zmet
MİMARLIK HİZMETİ İlişkisi

Saf Mimarlık Hizmeti ???

Çok disiplinli (İnterdisipliner) Mimarlık Hizmeti ???

Bir hizmeti hangi unvanlar sunabilir???

Hangi hizmette mesleki yeterlilik ???

Marangoz ???, yapı ustası ???, İnşaat Mühendisi ??

Şehir plancısı ??? Yetkinliğinin tanınması ve MO’sına kayıt ???

4+2 sektörel ihtiyaç..... Yabancıya MY uygulaması ????


Dt ulusal d zenlemeler ali ma grubu
DTÖ – ULUSAL DÜZENLEMELER ÇALIŞMA GRUBU İlişkisi

DTÖ Hizmetler Ticareti Konseyi’nin alt organı

Ulusal Düzenlemelerin Standardizasyonu

Daha önce muhasebecilik için geliştirilen disiplinlerin tüm hizmet sektörlerine yayılmasına ilişkin çalışmalar

Pazara giriş koşullarının eşitlik, şeffaflık, gereklilik ve ruhsat verme kriterleri açısından belirlenmesi ve ticareti kısıtlayıcı engellerin düzenlenmesi görüşmelerden amaçlanmaktadır.

DTÖ üyesi ülkelerin, taahhüt üstlendikleri sektörlerdeki disiplinlere ilişkin çalışma - Ulusal Düzenlemeler ???


Dt ulusal d zenlemeler ali ma grubu1
DTÖ – ULUSAL DÜZENLEMELER ÇALIŞMA GRUBU İlişkisi

 • Çalışma Grubu toplantılarına katılım, çalışmalar sonrasında;

 • Ülkemizin belirli kabuller yapması,

 • Geçici üyelik kısıtının disiplinler çerçevesinde tanımlanması ve

 • Bazı kabuller çerçevesinde, sektörlere ilişkin idari ya da yasal düzenlemelerin yapılması öngörüsü – MEVZUAT UYUMU

 • Mesleki Yeterlilik İstem ve Prosedürleri

 • Lisans İstem ve Prosedürleri

 • Teknik Standartlar


M marlik h zmet sunum ekl
MİMARLIK HİZMET SUNUM ŞEKLİ İlişkisi

 • MEVCUT

 • Kamu kurumlarına karşı re’sen sorumlu

 • Serbest (şirket sahibi veya gerçek kişi olarak)

 • Ortaklıklar kurarak (Bir mimarlık şirketinin ortağı ya da bir şirketle ortak olarak)

 • Ücretli çalışan

 • Akademisyen

 • Posting of a worker

 • Directive 96/71 defines a posted worker as a worker who, for a limited period, carries out his workin the territory of a Member State other than the State in which he normally works. The Directivesets out three scenarios which are considered to constitute a posting of a worker:

 • - a company posts a worker to another Member State under a contract concluded between

 • this company and another party for which the services are intended;

 • - a company posts a worker to another establishment or undertaking owned by the same

 • group in another member State; or

 • - a temporary employment undertaking or placement agency hires out a worker to a user

 • company in another Member State.


H zmet t caret ve meslek yeterl l kler n taninmasi
HİZMET TİCARETİ VE İlişkisiMESLEKİ YETERLİLİKLERİN TANINMASI

 • Yabancının engellenmesi için düzenleme değil, ancak Türk ve yabancıların rekabet şartlarının düzenlenmesi

 • Türk, yabancı, Türk soylu

  • Ulusal pazarda rekabet (Çalışma izinleri dahil) Uygulanacak yeterlilik istem ve prosedürleri:

 • * AB vatandaşları

 • * 3. Dünya vatandaşları (AB ülkelerinden veya ülkemize doğrudan gelen)

 • * Türk vatandaşları

 • * 4112 sayılı kanunla hakları saklı tutulan Türk asıllı yabancılar

  • Türksoylular

  • Uluslararası antlaşmalarla muafiyet tanınanlar

  • Uluslararası pazarda rekabet:

 • * AB ülkelerinin istemleri ve uygulamaları

 • * AB Ülkeleri dışında AB aday ülke ve daha sonra AB vatandaşı olarak

 • tabii olduğumuz şartlar

 • * Ortaklıklar geliştirilmesi

 • * Uluslararası anlaşmalardan doğan kayırıcı haklar


 • Meslek yeterl l kler n taninmasi
  MESLEKİ YETERLİLİKLERİN TANINMASI İlişkisi

  • Üye devletlerarasında “geçici ve sınırlı sürelerde” verilen hizmetlerle “hizmetin yerleşmesi” arasındaki fark

  • Kamusal sağlık ve güvenlik ile tüketicinin korunması

  • Ev sahibi ülkeler gerekli olduğu koşullarda hizmet sağlayıcıya bildirim koşulu getirebilir. Üyelik (Geçici) şartı ???

  • Başka ülkelerde kazanılan yeterliliğin kendi ülkelerindeki sisteme uygunluğu kontrol edilmeli

  • Meslek kartları

  • İrtibat noktası

  • Direktifin uygulanması ile ilgili düzenli raporu kimin hazırlayacağı

  • Dil şartı

  • Vocational Accreditation = Mesleki eşkredilendirme

  • Kurumsal Akreditasyon ...Devlet ve Vakıf üniversiteleri


  Meslek yeterl l kler n taninmasi1
  MESLEKİ YETERLİLİKLERİN TANINMASI İlişkisi

  Hizmet sağlayıcılarının etkinlikleriyle ilgili

  Tek Merkezli Başvuru Kurumu (Single Point of Contact)

  ÇSGB

  BİB

  MO

  ???

  UMYK

  ???

  AB vatandaşları, Türk vatandaşları

  AEA (EEA- İzlanda, Norveç, Lichtenstein)

  Tüm hizmetler ???

  Belirli Hizmetler ????


  Yabanci m marlarin meslek yeterl l n n de erlend r lmes mevcut durum ali ma z nler uygulamasi
  YABANCI MİMARLARIN MESLEKİ YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -Mevcut Durum ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMASI

  6235 sayılı TMMOB Kanunu ve ilgili TMMOB ve MO mevzuatı

  4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatı

  Yabancı Sermaye kanunu ??? Uluslararası Anlaşmalar ???

  TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışmaİznine Esas Değerlendirmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik 2005

  Sadece ÇSGB tarafından iletilen başvurular

  Çİ’ne esas mesleki yeterlilik değerlendirmesinde:

  Mesleki yeterlilik Kriterleri ???

  Performans ölçütleri ???

  Çİ talebi hakkında değerlendirme –

  MO 10 gün içinde görüşünü TMMOB’ne bildirir!

  Mesleki yeterlilik Prosedürünün uygulanması konusunda –

  MO 3 gün içinde görüşünü TMMOB’ne bildirir!

  TOPLAM 30 gün

  Madde 11 (e)

  Staj veya tamamlayıcı eğitim gerekliliği ilgili Meslek Odası tarafından belirlenir.


  Ali ma z nler uygulamasi
  ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMASI DEĞERLENDİRİLMESİ

  Madde 11 (h)

  Türk vatandaşlarının yerine getirmekle yükümlü olduğu yetki ve yeterlilik belgesi alma koşullarını sağlaması

  Madde 20

  Çİ ve GÜ başvurularının değerlendirmesi için Meslek Odası bünyesinde sürekli bir birim kurulması

  ????

  Madde 22 (Sınır ötesi ticaret)

  Ülkeye bizzat gelmeden projeleri uygulanan yabancı meslek insanları, ürettikleri hizmeti sunmada ehil olduklarını, hizmeti alan ilgili kurum, kuruluş ve kişiler belgelendirmekle yükümlüdür.

  E- Ticareti sunanların mesleki yeterlilikleri ????

  GATS Mode 1 taahhütümüze ve mevcut

  uygulamaya aykırı –Acil Düzenleme ???

  Geçici üyelik ve Çİ prosedürleri kaldırıldığındaki yapılanma ve

  ilişkiler sistemi??

  Vardı- DİL ŞARTI – kalktı...


  Ali ma z nler uygulamasi1
  ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMASI DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Uluslararası Anlaşma ile Çİ konusunda tanınan muafiyetlerin

  • Araştırılması ???

  • Geçici üyeliğin pasifize edilmesi ve

  • Akademik denkliğin aranmaması için çabalar:

  • 4817 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği Geçici 1. madde

  • (Danıştay kararı ile iptal, ÇSGB uygulamaya devam etmektedir)

  • Denkliklerin aranmaması hakkında toplantı

  • Temmuz 2005


  Meslek yeterl l kler n taninmasi2
  MESLEKİ YETERLİLİKLERİN TANINMASI DEĞERLENDİRİLMESİ

  Yetki Vermeden Sorumlu Yetkin Otorite (Competent Authorithy):

  Ortak İlke??? İlişkiler Sistemi ???

  Yabancı BİB-TMMOB....ÇSGB

  (BİB - ortak diyalog ve destek!!!)

  Kim tarafından, nasıl ve ne zaman uygulanacak ???

  MO (TMMOB ???)

  MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) –

  Eşdeğeri AB’nde ENQA (European Network for Quality Assurance)

  (MOBBİG önerisi)

  Mesleğe Kabul Kurumu ????

  Eğitim Eşleştirme Kurumu (Eşyetkinlik Kurumu ???) ???

  Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi

  DEĞİŞİKLİK/YENİDEN YAZIM GEREKLİ!!!! (Tanıma, yetkilendirme, belgeleme konularında)

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 209 KHK

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği (18 Aralık 2004)


  Meslek yeterl l kler n zlenme mekan zmasi
  MESLEKİ YETERLİLİKLERİN İZLENME MEKANİZMASI DEĞERLENDİRİLMESİ

  GEÇMİŞ TARTIŞMALAR:

  AYRI KURUMLAR İLKESİ

  Mimarı yetiştiren, kriterleri koyan, sınavı yapan, değerlendiren ve yetkinlik belgesi veren ayrı kurumlar arası denge

  (KUVVETLER AYRILIĞINA GÖRE YAPILANMA)

  BAĞIMSIZ KURULUŞ İLKESİ

  NCARB (National Council for Architectural Registration Boards)

  NCARB, AIA’dan bağımsız ise, MO’ sından bağımsız bir mesleki yeterlilik tanıma yapısı mümkün müdür??

  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (TAU) / ODTÜ Komisyonu

  Mühendislik ve Mimarlıkta Mesleki Yeterlilik Kanun Taslağı Üzerine Mimarlar Odası Önerileri (36. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu, Bursa)


  Meslek yeterl l kler n taninmasi3
  MESLEKİ YETERLİLİKLERİN TANINMASI DEĞERLENDİRİLMESİ

  İmza yetkisi

  4817 sayılı Kanun uygulaması öncesi

  MO İmza yetkisi vermemekte idi

  4817 sayılı Kanun uygulaması sonrası

  MO İmza şartı kalktı

  Yetki belgeleri ile imza yetkisi mi kast edilmektedir ????

  FAKLI DÜZEY ANLAYIŞI (RİBA Benzeri uygulama):

  “Kademeli imza”

  Belirli hizmetlere özel “Sınırlı imza yetkisi”

  Uzmanlaşma – İmza yetkisi İlişkisi ????

  Danışmanlar ????


  Meslek yeterl l kler n zlenme mekan zmasi1
  MESLEKİ YETERLİLİKLERİN İZLENME MEKANİZMASI DEĞERLENDİRİLMESİ

  E-Oda

  BİB Veri Tabanı Projesi (ÇSGB Sistemi???)

  BİB Yazılım Projesi

  ÇSGB izleme sistemi-İş Müfettişleri

  UMSK ??? UMYK ???

  MO Mesleki Denetim ???

  Üye olma sürecinde denetim sistemi ???

  Hizmet sağlayıcısının niteliğine dair bilgi paylaşımı ???

  Karşılıklı Tanıma mekanizmaları (UIA Mutabakat Metni ve Kılavuzlar)

  Bildirim (decleration) ???

  Bildirim İstemleri (Decleration Requirements) ???


  Ulusal meslek standartlari kurumu umyk
  ULUSAL MESLEK STANDARTLARI KURUMU - UMYK DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ulusal Meslek Standartları Kurumu -UMYK KANUN TASLAĞI

  (MO akredite edilmiş kurum ??)

  Akredite edilmiş meslek standartları: Akredite edilmiş kurumlarca hazırlanan Kurumca onaylanan standart

  5. Seviye dahil ama AB’nde değil !!!

  MO Mesleki eğitimleri bu sistemde yer alacak mı??

  UMYK Taslağı’nınBazı öngörüleri....

  Sınav yapma ve belgeleme UMYK sorumluluğunda....

  Sektör Komiteleri

  Getirisi ...

  Mesleki yeterliliklerinde piyasa güçlerinin karar verici olması

  UMYK da mutlaka var olunmalı ama daha güçlü – ara elamanlar!!


  Meslek denet m t ket c tarafi
  MESLEKİ DENETİM - TÜKETİCİ TARAFI DEĞERLENDİRİLMESİ

  Hizmet ticaretinde TK var ! Mesleki Denetim de de !

  Tüketicinin Korunması

  Bir başka düşünülmesi gereken önlem !!!

  • SİM Direktifi

   “Hizmetlerin sağlanması kapsamında çalışanların istihdam edilmesinde, gelinen Üye ülke ile varılan ev sahibi Üye ülke arasında görevlerin paylaşımı ve gerekli denetim prosedürlerinin belirlenmesi”

  • Örnek

   “Başka bir Üye Ülke’de yerleşik olan bir uzman tarafından sağlanan hizmetten yararlanan hizmet alıcılarına yardımcı olmak üzere bir mekanizma kurulması”


  Genel de erlend rme

  Meslek alanının kontrolü ilgili Meslek Odaları ve Kamu kurumlarının denetiminden çıkmıştır! Ticaret Rüzgarları daha şiddetli ! YÖNLENDİRME !!! İç Pazar daralmıştır!

  SİSTEM TASARIMI !!! + POLİTİKA !!! Başladı....

  Nasıl bir mimarlık sistemi önermeliyiz ki, üniversitelerimiz bu sistem tarafından motive edilebilsin ve bu sistemi besleyecek mimarlar yetişsin! (8 yıllık eğitim ???, denetimsiz ve rekabet edemeyeceği desteksiz sistem ???)

  MESLEKİ İKİLEMİN MİNİMİZASYONU !!!

  Akademik yeterliliğe dair düzenlemenin toplumun hizmet taleplerine uyum yapmaya başlaması ve toplum talepleri doğrultusunda hizmet üretimine yer verilmesi- PİYASANIN ARACI OLMAYAN BİR MİMAR!

  Ortak Dil ve Ortak Politika + İşbirliği ve Ortaklıklar – MESLEKİ SAMİMİYET!!

  İlgili Mevzuat – Ulusal Düzenlemelerin tespiti ve yazımı – Uzman ekiplerle müzakere ve tarama - BÜTÜNCÜL ÇALIŞMA!! Başladı....

  GENEL DEĞERLENDİRME


  Genel de erlend rme1
  GENEL DEĞERLENDİRME kurumlarının denetiminden çıkmıştır! Ticaret Rüzgarları daha şiddetli ! YÖNLENDİRME !!! İç Pazar daralmıştır!

  • Kurumsallaşma – Kademelenme – Yapılaşma (Rekabet edebilir Kurumlaşmış bir mimarlık sektörü MİMARLIK 291-2000/ Harun Batırbaygil, Ülkü Altınoluk)

   İKİ BİLEŞENİ:

  • Mesleki yeterlilik kriterleri ve yeterlilik değerlendirmesi yapıcak yapıların idari (insan kaynakları dahil) ve yasal düzenlemelerinin acilen yapılması

  • Sektörel zamanında bilgilendirme ve ilgili aktörlerin kapasitesinin geliştirilmesi -

   BİLGİ PAYLAŞIMI VE SEKTÖREL GERİ BESLEME !!

   MESLEKİ YETERLİLİK BELGELEME VE TANIMA SİSTEM İHTİYACI MEVCUTTUR!! Uluslrarası Geçerliliği olan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği

   DÜNYA BANKASI / ISMEP


  Genel de erlend rme di er
  GENEL DEĞERLENDİRME – Diğer .... kurumlarının denetiminden çıkmıştır! Ticaret Rüzgarları daha şiddetli ! YÖNLENDİRME !!! İç Pazar daralmıştır!

  • Tüzel (Küçük, orta ve büyük ölçekli sermaye yapıları) ve gerçek kişilerin mesleki yeterlilik ilişkisi

  • Sektörel program ve projeler (kadınlar, öğrenciler, küçük ve orta ölçekli sermaye yapıları özelinde olması) geliştirilmesi + teşvikler + girişimcilik ve rekabet anlamında (sermaye yapılarının teşviki ile)

  • Gönüllü sertifikalandırma etkinlikleri, kalite beyannameleri veya ticaret ve zanaat odaları arasında işbirliği yoluyla daha yüksek hizmet kalitesi için önlemler alınması


  Genel de erlend rme di er1
  GENEL DEĞERLENDİRME – Diğer .... kurumlarının denetiminden çıkmıştır! Ticaret Rüzgarları daha şiddetli ! YÖNLENDİRME !!! İç Pazar daralmıştır!

  • Mevcut ulusal ve uluslararası rekabet koşullarının mesleği dönüştürmesi nedeniyle bilinmesi

  • HİZMET TİCARET SEKTÖR RAPORU !!

  • Bazı tanımlar....

  • Hizmet sunucusu / Hizmet satıcısı

  • Bağımlı çalışan / Bağımsız çalışan

  • Ticaret Kanunu – Unvan Kullanımı ???

  • DTÖ çalışma konuları ve müzakerelerinin yakından izlenmesi ve

  • katkı konması – Uluslararası Birliklerle işbirliği


  Genel de erlend rme hizmet ticareti i in
  GENEL DEĞERLENDİRME – Hizmet Ticareti için .... kurumlarının denetiminden çıkmıştır! Ticaret Rüzgarları daha şiddetli ! YÖNLENDİRME !!! İç Pazar daralmıştır!

  24 AB Tarama Süreci Müzakere başlığı

  Hizmet ticareti ilgili İç Pazar stratejisinin (Com (2000) 888 - 29.12.2000) bilinmesi ve ülke iç ve dış pazar stratejisinin oluşturulması (Raporda da yer alacak şekilde)

  Mimarlık hizmet sunumu ve mesleki yeterliliklerine dair AB müzakere başlıkları ve ilgili direktifleri ile karşılıklı tanıma anlaşmalarının TAM TESPİTİ

  AB üye ülkelerinin Mimarlık hizmet sunumu ve mesleki yeterliliklerine dair Ulusal Düzenlemelerinin bilinmesi ve hizmet sunucusuna aktarılması

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

  ....... .....


  Genel de erlend rme hizmet ticareti i in1
  GENEL DEĞERLENDİRME – Hizmet Ticareti için .... kurumlarının denetiminden çıkmıştır! Ticaret Rüzgarları daha şiddetli ! YÖNLENDİRME !!! İç Pazar daralmıştır!

  • MEKANİZMALAR

  • MESLEKİ EĞİTİM MEKANİZMASI

  • YETERLİLİK TANIMA MEKANİZMASI

  • MESLEKİ DENETİM VE İZLEME MEKANİZMASI

  • MESLEKİ ÇALIŞMALARIN ULUSAL VE ULUSLARARASI TAKİP

  • VE KOORDİNASYON MEKANİZMASI

  • BİLGİLENDİRME MEKANİZMASI


  Mimarlik hizmetlerinin uygulanmasi ve mimarin mesleki yeterliligi

  SON kurumlarının denetiminden çıkmıştır! Ticaret Rüzgarları daha şiddetli ! YÖNLENDİRME !!! İç Pazar daralmıştır!

  Sabrınız için ...

  TEŞEKKÜR EDERİM !!!


  Mimarlik hizmetlerinin uygulanmasi ve mimarin mesleki yeterliligi

  MİMARIN MESLEKİ UYGULAMASI İLE İLGİLİ MEVZUAT kurumlarının denetiminden çıkmıştır! Ticaret Rüzgarları daha şiddetli ! YÖNLENDİRME !!! İç Pazar daralmıştır!

  6235 sayılı TMMOB Kanunu (1954)

  3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun (28 Haziran 1938)

  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği (18 Aralık 2004)

  TMMOB Meslek içi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği (14 Aralık 2004)

  4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri

  4067 sayılı Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliğimiz hakkında Kanun

  TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik (01 Şubat 2005/13 Mart 2005)

  TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği (23 Şubat 2005)

  TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği (05 Mayıs 2005)

  Mimarlık Mühendislik Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği

  Mesleğini uygulama, Mimarlararası Dayanışma, Mimarlık Şeref ve Haysiyetini Koruma Yönetmeliği

  TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği (TMMOB Yönetim Kurulu Kararı 25 Nisan 1989)

  Danışmanlık Hizmetleri BKK ve Tebliğ


  Mimarlik hizmetlerinin uygulanmasi ve mimarin mesleki yeterliligi

  Taslak : kurumlarının denetiminden çıkmıştır! Ticaret Rüzgarları daha şiddetli ! YÖNLENDİRME !!! İç Pazar daralmıştır!

  Mimarlık yasası (TMMOB Mimarlar Odası)

  Ulusal Meslek standartları Kurumu (MEB ve ÇSGB)