fibril cia predsien epid mia srdcovej arytmie a jej d sledky pre 21 storo ie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FIBRILÁCIA PREDSIENÍ epidémia srdcovej arytmie a jej dôsledky pre 21.storočie PowerPoint Presentation
Download Presentation
FIBRILÁCIA PREDSIENÍ epidémia srdcovej arytmie a jej dôsledky pre 21.storočie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

FIBRILÁCIA PREDSIENÍ epidémia srdcovej arytmie a jej dôsledky pre 21.storočie - PowerPoint PPT Presentation


 • 494 Views
 • Uploaded on

Slovenská asociácia srdcových arytmií. FIBRILÁCIA PREDSIENÍ epidémia srdcovej arytmie a jej dôsledky pre 21.storočie. Prof. MUDr. ROBERT HATALA, CSc. Kardiologická klinika NÚSCH a SZU Bratislava.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FIBRILÁCIA PREDSIENÍ epidémia srdcovej arytmie a jej dôsledky pre 21.storočie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fibril cia predsien epid mia srdcovej arytmie a jej d sledky pre 21 storo ie

Slovenská asociácia srdcových arytmií

FIBRILÁCIA PREDSIENÍepidémia srdcovej arytmie a jej dôsledky pre 21.storočie

Prof. MUDr. ROBERT HATALA, CSc.

Kardiologická klinika NÚSCH a SZU Bratislava

slide2

Die Unregelmässige Herztätigkeit und ihre klinische Bedeutung.Leipzig und Berlin: Verlag von Wilhelm Engelmann, 1914.Unregelmässige Herztätigkeit.With Heinrich Winterberg,Leipzig, 1927.

„DELIRIUM CORDIS“

Karel F. Wenckebach

(1864 – 1940)

fibril cia predsien fp
Fibrilácia predsiení (FP)
 • FP je najčastejšia srdcová arytmia
 • Jej substrát sa nachádza v predsieňach srdca
 • FP je charakterizovaná nekoordinovanou aktiváciou predsiení s následným zhoršením pumpovacej funkcie

Fibrilácia

predsiení

Sínusový

rytmus

slide5

V očakávaní epidémie FP...

Go A et al., JAMA 2001

Circulation. 2006;114:119-125.

slide6

20-ročné prežívanie vo vzťahu k FP

Renfrew / Paisley štúdia, n=15 406 osôb

Stewart S et al., AJM 2002

v skyt fp st pa s vekom

20

Women (n=4053)

15

Men (n=2590)

Prevalence (%)

10

5

0

55–59

60–64

65–69

70–74

75–79

80–84

>85

Age (yrs)

Výskyt FP stúpa s vekom

Prevalence at baseline assessed in 6808 participants in a European population-based study

HeeringaJ et al. Eur Heart J 2006;27:949–53

rizikov faktory
Rizikové faktory

BMI (N = 1025)

Vek priprvom výskyte (N = 1025)

Podiel pacientov (%)

podiel pacientov (%)

BMI

Vek (roky)

fakty okolo fibril cie predsien
FAKTY OKOLO FIBRILÁCIE PREDSIENÍ
 • Populácia starne a tučnie
 • Lepšia liečba hypertenzie, aterosklerózy a srdcového zlyhávania (ale nie FP...)
 • Prevalencia FP bude rásť a spolu s ňou aj jej morbi-/mortalitný dopad
 • Zvládnutie epidémie FP si vyžaduje proaktívny a nie pasívny prístup (ktorý sa v súčasnosti dominantne akceptuje...)
slide13

„Nehybnosť predsieňových stien v srdci spôsobuje ich bezbrannosť voči krvným zrazeninám, tak ako by bol kôň bez kožných svalov bezbranný voči muchám“.

Söderström N.

Acta MedScand 1948

slide14

Kardioembolická ischemická CMP spôsobená FP

  • Riziko CMP pri FP je 5x zvýšené
 • Riziko CMP je nezávislé od typu FP (paroxyzmálna, perzistujúca, permanentná)
 • 30-dňová mortalita KE CMP pri FP je 25%
 • 1-ročná mortalita CMP podmienenej FP je ~50%

Go A. N Engl J Med 2009;360:2127-2129

slide16

RizikovéfaktorymozgovejporážkyspôsobenejfibrilácioupredsieníRizikovéfaktorymozgovejporážkyspôsobenejfibrilácioupredsiení

Polovica CMP u chorých s FP málen 1-2 rizikovéfaktory !!!

realita cmp
Realita CMP

Oxford Vascular Study

 • Epidemiologický prieskum: zhodnotenie 2024 kardiovaskulárnych príhod v populácii 91.106 pacientov
 • 918 (45%) cerebrovaskulárnych príhod
  • Z toho 618 CMP a 300 TIA
 • 856 (42%) koronárnych príhod
  • Z toho 159 STEMI a 316 NSTEMI
  • 218 nestabilná APa 163 náhla kardiálna smrť

POČET CMP JE 2-NÁSOBNÝ AKO POČET SRDCOVÝCH INFARKTOV !!!

Rothwell PM. Lancet 2005;366:1773-83

cmp isch mia vs krv canie
CMP – ischémia vs krvácanie

Mozgový infarkt / krvácanie

Lawlor DA et al.., 2002

fp a mozgov por ka
FP a mozgová porážka

STROKE IS THE #3 CAUSE OF DEATH WORLDWIDE

slide23

Štúdia STROKESTOP :

25 000 osôbvoveku75-76 rokovvoŠvédsku

sapodrobilopodobu 2 týždňov 1 minútovému

ekgzáznamu v domácichpodmienkach

 • Fibriláciapredsienízistená u viacako 11% osôb, u 5% osôb bola arytmiadoposiaľnezistenáaleboneliečená
 • 5 -10% sedemdesiatnikovmánediagnostikovanú / neliečenúFP
 • Pre pacienta ide o časovanúbombu, ktorejvýbuchznamenavznikťažkejmozgovejporážky
 • (viacnawww.theheart.org)
slide25

“Veda nám hovorí, čo môžeme urobiť, odporúčania nám hovoria, čo by sme mali robiť a registre nám hovoria, čo vlastne robíme“.

as v terapeutickom rozp t ttr
Čas v terapeutickom rozpätí (TTR %)

56,0%

Hatala R. a spol., Cardiology Letters 2012

kvalita antikoagul cie v sr m eme by spokojn
Kvalitaantikoagulácie v SR – môžemebyťspokojní ?

TTR v SR

Bezwarfarínu

Prežívanie k CMP

Morgan CI et al. Thrombosis Research 124 (2009) 37–41

slide28

Nové lieky na zníženie zrážanlivosti krvi : najväčšíia inovácia medikamentóznej liečby v kardiológii v poslednom desaťročí !

 • Vysoko účinné a bezpečné
 • Nevyžaduje sa žiadne pravidelné monitorovanie zrážanlivosti (predtým krvný odber v intervaloch 1-4 týždne
 • Jednoduché dávkovanie
slide29

Catheter Placement during AF

Ablation and Conduction Block of Pulmonary-Vein Triggers

by Means of RFCA

Wazni O et al, NEJM 2011

slide31

ČO POTREBUJE SLOVENSKO NA ZLEPŠENIE STAVU A VÝSLEDKOV KARDIOVASKULÁRNEJ MEDICÍNY ?

 • Zdravotne lepšie vzdelanú populáciu
 • Podstatne viac individuálnej zodpovednosti za zdravie
 • ALE: výsledky o cca 15-20 rokov !!!
 • ALE AJ: Maximalizovať využívanie vedecky podložených medikamentóznych in nefarmakologických terapií prinášajúcich benefit v kratšom horizonte
slide32

“There is no ailment in which such success can be achieved, no other cardiac disease which can be so speedily benefited as the well managed case of auricular fibrillation.”