slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
АНТОН МАКАРЕНКО - ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ-НОВАТОР PowerPoint Presentation
Download Presentation
АНТОН МАКАРЕНКО - ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ-НОВАТОР

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

АНТОН МАКАРЕНКО - ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ-НОВАТОР - PowerPoint PPT Presentation


  • 136 Views
  • Uploaded on

АНТОН МАКАРЕНКО - ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ-НОВАТОР. " Колектив учителів і колектив дітей — це не два колективи, а один колектив, і перш за все колектив педагогічний ". А.С. Макаренко.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'АНТОН МАКАРЕНКО - ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ-НОВАТОР' - wilma-beard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

"Колектив учителів і колектив дітей— це не два колективи, а один колектив, і перш за все колектив педагогічний".

А.С. Макаренко

slide3

В історії науки є імена, які як віхи визначають перехід наукового знання в якісно новий стан. До числа справжніхпершопроходців науки належитьі А. С. Макаренко. Йогонауковатворчістьневіддільнавідпроцесустворенняновоїпедагогіки, а йогопедагогічнийдосвід ми справедливо називаємоноваторським.

slide4

Антон Семенович народився 1 (13) березня 1888р. у м. Білопілля Харківської губернії (зараз Сумська обл.) у сім'ї маляра-полірувальника залізничних майстерень. У 1896 р. він вступив до місцевого двокласного залізничного училища. У 1901 р. сім'я переїжджає до м. Крюків (Полтавська обл.), де А. С. Макаренко блискуче склав екзамени і поступив у другий клас Кременчуцького училища, яке закінчив у 1904 р. з відмінними оцінками, і в цьому ж році вступивна однорічні педагогічні курси при училищі.

slide5

А. С. Макаренко належить до плеяди великих педагогів усіх часів і народів. Макаренко пішов значно далі своїх сучасників, зробивши видатне відкриття головного методу виховання — відкриттяідеї виховуючогоколективу..

slide6

На його думку, колективзоб'єктавиховнихзусиль педагога перетворюється в суб'єкторганізаціївиховногопроцесу. Цяконцепція стала ключем для розв'язанняпитання про механізмвихованняколективом, показала реальністьдосягненнявиховної мети і дозволила реалізуватипрограмуваннявиховногопроцесу.

slide7

Теоріявиховуючогоколективузабезпечиланауковийпідхід до проблемипедагогічноїмайстерностіі методики виховання в цілому. Практична реалізаціяідейвиховуючогоколективусприялавирішенню проблем теоріїморалі, учнівськогосамоуправління, свідомоїдисципліни, клубноїтворчоїдіяльностітощо..

slide8

Для розвитку теорії виховання виняткове значення мав справді науковий погляд А. С. Макаренка на сам процес виховання як об'єктивно-закономірне явище. "Виховання, — стверджував він, — процес соціальний..З усім складним світом навколишньої дійсності дитина входить в безкінечне число стосунків, кожне з яких обов'язково розвивається, переплітається з іншими стосунками, ускладнюється фізичним і моральним ростом самої дитини.Весь цей "хаос"... створює певні зміни в особистості дитини. Спрямувати цей розвиток і керувати ним — завдання вихователя" .

slide9

У педагогіцідовгий час традиційнимбулорозуміннявиховання як виховноїдіяльностідорослих. Звідситлумачення К. Д. Ушинськимпедагогіки не як науки, а як мистецтва. А. С. Макаренко розглядаєвиховання як невід'ємну сторону процесужиттєдіяльностіособистості, робитьвисновок про необхідністьпедагогічновідповідноїорганізаціїжиттядітей, бачить форму такоїорганізації у виховуючомуколективі.

slide10

Великезначенняпраць А. С. Макаренка в розробціцілейвиховання. Для кожноїепохиідля кожного покоління, вважав А. С. Макаренко, мета виховання повинна визначатисядіалектично, тобтоїїпотрібнознаходити у вимогахсуспільства в даний час. А. С. Макаренко з граничною точністювизначивцілівиховання, виконавзавданняформуваннялюдини-бор-ця, патріота, трудівника, колективістазвисокимпочуттямсоціальноївідповідальностіідисципліни.

slide11

А. С. Макаренко обґрунтуваввзаємозв'язоквихованняівивченняособистостідитини, колективуіособистості, навчанняівиховання; показав співвідношенняпедагогікизіншими науками, розкрив шляхи узгодженняшкільного, сімейногоіпозашкільноговиховання. У ційгармоніївінбачивщастялюдиниі суть виховання. Виховання в колективівінрозглядав як метод, спільний для всіхіякий у той же час даєможливістьрозвиватися кожному.

slide12

Важливимуроком для нас євисновоквидатного педагога про те, щогуманізмполягає не в красивих словах ідеклараціях, а у відповідальності, повсякденнійреальнійроботізіствореннянормальних умов для здорового побуту, навчання, праці, освоєнняпрофесії, фізичногозростанняі духовного росту молодоїлюдини. Саме на справжньомупіклуванні про наших дітей, їхрозвиток ми повиннісьогодніперевірятигуманізмі демократизм керівниківвиховнихзакладів, організаторівнародноїосвіти, учених, педколективівіпедагогів.

slide13

Зрозуміло, щоконкретніформиорганізаціїсамоуправління, якііснували в колоніїім. М.Горького, у комуніім. Ф.Е.Дзержинського, не всіінезавждиможуть бути перенесені в практику сучасноїшколи. Але дух дискусії, колективноговиробленнярішеньісвідомоїдисципліни, атмосфера, яка формувалапочуття господаря у своємуколективіікраїні, — усе це повинно ретельновивчатисянашою школою, дитячимиорганізаціями в новихумовах. За Макаренком, "дисципліна — це перш за все не засібвиховання, а результат, івжепотім вона стаєзасобом". Дисциплінаформуєтьсяповагою до колективу, захопленістюнавчанням, працею.

slide14

ЗавдякиА. С. Макаренку в теоріювихованняів практику нашоїшколи широко ввійшлитакіметодивиховання, як: організаціяколективу, формуваннягромадської думки, поєднанняповагизвимогливістю, створенняпозитивнихтрадицій, використаннязмагання, розумнихімотивованихвидівзаохочень. Не втратилаактуальностіі в сучаснихумовахмакаренківськаідеяперспективнихліній, як методу розвиткуколективуіособистості. "Виховатилюдину, — писав А. С. Макаренко, — значить виховатиперспективні шляхи досягненнязавтрашньоїрадості".

slide15

ВнесокА.Макаренка в розробку методики виховання ми бачимоі в тому, щовін не лише показав, що повинен робитивихователь, алейрозкрив, як цеслідробити: "Вихованнядітей — це легка справа, коли вона робиться без нервів, на основі здорового, спокійного, нормального, розумовогоі веселого життя". До цього повинен прагнутикоженвихователь, особливомолодий.

slide16

Справи та ідеї Антона Семеновича вивчаються і розповсюджуються у всьому світі. Багато уваги приділяв Макаренко питанням фізичного й естетичного виховання дітей і молоді. На першому місці повинне стояти завдання — випустити здорове покоління. "Дохлі виробники і будівельники нам не потрібні, неврастеніки лише зіпсують нашу справу", — писав Антон Семенович Внесок А.Макаренка в сучасну педагогічну науку неможливо переоцінити, його система пройшла через вогонь життєвого експерименту

slide17

http://www.bestpeopleofrussia.ruhttp://znaimo.com.uahttp://pidruchniki.ws/10650913/pedagogika/zhittya_pedagogichna_gromadska_diyalnist_makhttp://www.hrono.ru/biograf/bio_m/makarenko_as.phphttp://vp-ch.ru/makarenkoarenkahttp://i-rc.org.ua/index.php/pedagogika/116-tkachenko-a-v-makarenko-podvijnik-socialnogo-vihovaniahttp://www.bestpeopleofrussia.ruhttp://znaimo.com.uahttp://pidruchniki.ws/10650913/pedagogika/zhittya_pedagogichna_gromadska_diyalnist_makhttp://www.hrono.ru/biograf/bio_m/makarenko_as.phphttp://vp-ch.ru/makarenkoarenkahttp://i-rc.org.ua/index.php/pedagogika/116-tkachenko-a-v-makarenko-podvijnik-socialnogo-vihovania