Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mis on GeniUS? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mis on GeniUS?

Mis on GeniUS?

316 Views Download Presentation
Download Presentation

Mis on GeniUS?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GeniUSmudeli rakendamine Tallinnas haridusasutuste näitelProjekti tutvustus Tallinna haridusasutuste õppeaasta avakonverentsil 26.08.2014Jaan Urb

  2. Mis on GeniUS? • GeniUS on mudel paremate lahenduste leidmiseks avalike teenuste kujundamisel linnades, kasutades avatud innovatsiooni põhimõtteid. • GeniUS on välja töötatud York’i linnas Inglismaal. • GeniUS sündis ideest, et parimad lahendused leitakse erinevate huvigruppide kaasamisel. • Tallinna Haridusamet osaleb partnerina projektis, et haridusteemalistele väljakutsetele huvigruppe kaasates lahendusi leida. Projekti käigus katsetatakse ühtlasi mudeli toimivust meie kontekstis.

  3. Kuidas GeniUS töötab? • Määratletakse probleemsed valdkonnad ja täpsustatakse vastuseta küsimused – väljakutsed. • Selgitatakse välja huvigruppide ideed, kuidas võiks väljakutsetele vastata. • Korraldatakse seminar toimivate ideede ja tegevuste välja töötamiseks. • Valitakse välja pilootprojekti(d), mis ühiselt ellu viiakse. • Laiendatakse edukaid pilootprojekte teistesse valdkondadesse, linnaosadesse või asutustesse.

  4. Kuidas teie panustada saate? • “Kuidas kujundada kodulähedane lasteaed ja kool Sinu ootustele vastavaks?” • Ootame 10. oktoobrini kõikide huviliste ideid ja mõtteid. • Ideid soovime õpilastelt, õpetajatelt, koolide ja lasteaedade juhtkondade liikmetelt, vanematelt, vanavanematelt, partneritelt... • Saadame kõikidele lasteaedadele ja koolidele info, kuidas ja kuhu ideid postitada. Palume seda infot oma asutuses levitada. Samuti saadame kodulehtedele üles riputamiseks bännerid.

  5. Kuidas edasi? • Arutame peale 10. oktoobrit projekti töörühmaga kõik veebipõhisesse foorumisse postitatud mõtted läbi. • Korraldame 3.-4. novembril avatud innovatsiooni sündmuse, kuhu on oodatud kõik huvilised, esmajoones aga need, kes oma idee postitasid. • Töötame sündmuse käigus üheskoos ideed läbi ja disainime neist terviklikud lahendused. • Valime välja pilootprojekti(d).

  6. Ja nüüd ideid postitama! • Ideid saab postitada siin - www.geniustallinn.haridus.eevõi saata e-posti aadressile genius@tln.edu.ee • York’i linna tegevustega saab tutvuda siin - www.geniusyork.com • Küsimuste korral võib pöörduda - projekti ekspert Jaan Urb, jaan.urb@cumulus.ee