Download
gyakorl tesztmint k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gyakorló tesztminták PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gyakorló tesztminták

Gyakorló tesztminták

104 Views Download Presentation
Download Presentation

Gyakorló tesztminták

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gyakorló tesztminták

 2. A duplex Ethernet működésre melyik állítás igaz az alábbiak közül? • A duplex működés megosztott átviteli közegen támogatott. • Duplex működéskor egyszerre csak egy állomás adhat. • A kapcsolat egyeztetésekor a duplex működés előnyösebb a fél-duplexnél. • Az Ethernet minden megvalósítása támogatja a fél-duplex és a duplex működést is. • Két módszer a duplex üzemmód aktiválására az automatikus egyeztetés és a felügyeleti konfiguráció. (133-138)

 3. Az Ethernet szabvány korlátozza a hálózat szegmentálásának módját. Válaszd ki, hogy mely értékeket specifikálja a szabvány! • minimális szegmenshossz • maximális szegmenshossz • szegmensenkénti állomások minimális száma • szegmensenkénti állomások maximális száma • szegmensek közötti ismétlõk minimális száma • szegmensek közötti ismétlõk maximális száma • (27)

 4. Milyen formátumú a MAC-cím? • négyszer nyolc bináris számjegy, pontokkal elválasztva • négy tízes számrendszerbeli számjegy, pontokkal elválasztva • hat hexadecimális számjegy • 12 hexadecimális számjegy • 24 tízes számrendszerbeli számjegy • (33)

 5. Az OSI modell melyik két rétegében működik az Ethernet? Alkalmazási Viszony Szállítási Hálózati Adatkapcsolati Fizikai (24)

 6. Az Ethernet állomások hogyan válaszolnak a hálózati ütközésekre? • Miután az összes állomás észlelte az ütközést, egy visszatartási algoritmus végrehajtását kezdik meg. • Az ütközés észlelése után egy kis ideig minden állomás folytatja az adást. • Az ütközés által érintett állomások mindegyike átviteli prioritást egyeztet a késleltetési idõszak utánra vonatkozóan. • Amikor valamelyik munkaállomás késleltetése lejár, megpróbál hozzáférést nyerni az átviteli közeghez. • A késleltetés hossza minden ütközésnél azonos. • (93)

 7. Mi történik egy Ethernet hálózatban ütközés után? • Működésbe lép a visszalépéses algoritmus, és az átvitel megszakad. • Az ütközésben érintett eszközök meghatározatlan időre abbahagyják az adatküldést, mielőtt újból megkísérelnék a sérült csomag nagy prioritású elküldését. • Az ütközésben érintett eszközök kiadnak egy vezérjelet, amely jelzi, hogy melyik állomás mikor adhat újra. • Az ütközésben érintett eszközök nem élveznek prioritást az adatküldéshez. • Az adatot küldeni kívánó eszközök figyelő üzemmódba váltanak. • Az adatküldés újrakezdődik, az eszköz minden adatot újraküld. (80)

 8. Mi a második rétegbeli protokoll-adategység neve? • Csomag • Keret • Bit • Adat • szegmens

 9. Melyik IEEE szabvány specifikálja a Token Ring hálózatot? • 802.1 • 802.3 • 802.5 • 802.11b • 802.11g • (21)

 10. Az alábbiak közül melyik említhetõ a Token Ring hálózatok elõnyeként? • Ütközésmentes környezetek • Nemdeterminisztikusak • Determinisztikusak • CSMA/CD alapúak • ütközésekre hajlamosak • (72)

 11. Az alábbi állítások közül melyek igazak az Ethernetre? • az OSI modell második és harmadik rétegének feladatkörét látja el • elsőként a Xerox saját szabványaként jelent meg • gyakorlatilag megegyezik a 802.3 szabványokkal • a sávszélesség az alsóbb rétegekben üzemelő technológiák megváltoztatása nélkül növelhető • gyakorlatilag megegyezik a 802.2 szabványokkal • eredeti alapötletét a University of Hawaii munkatársai dolgozták ki