Bygglovsfria hus - PowerPoint PPT Presentation

bygglovsfria hus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bygglovsfria hus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bygglovsfria hus

play fullscreen
1 / 1
Bygglovsfria hus
114 Views
Download Presentation
williamlucas
Download Presentation

Bygglovsfria hus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bygglovsfria hus Contact US:- Rosell & Clack AB Handelsv. 19 Luleå 97345 info@attefallhuset.se 070-7277686 http://attefallhuset.se/ Våra modeller är genomtänkta och tillverkade av bästa material. Du köper dessa som byggsats, stomresta eller helt nyckelfärdiga. Våra nyckelfärdiga hus är vinterisolerade och byggda för att klara vind och snölaster i hela landet. Komplett med badrum och kök.