slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ( Sj Viljanen) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ( Sj Viljanen)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ( Sj Viljanen) - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

Nuorten hyvinvointiraportti Nk ja Tieke ( Laitio ). Tavoite: ajankohtainen ja kattava tieto nuorten tilanteesta Esitys 10/2013, raportti vuosittain. Nuorisotakuu Alajaosto: Opev+Heke+Sote+NK (vetovastuu ei määritelty ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ( Sj Viljanen)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Nuorten hyvinvointiraportti

Nk ja Tieke (Laitio)

Tavoite: ajankohtainen ja kattava tieto nuorten tilanteestaEsitys 10/2013, raportti vuosittain

Nuorisotakuu

Alajaosto: Opev+Heke+Sote+NK (vetovastuu ei määritelty)

Tavoite: nuorisotakuun toteuttamisen edistäminenEsitys 10/2013, raportti vuosittain

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

(Sj Viljanen)

Kesätyöpaikat

Heke + hallintokunnat + järjestöt + srk (Hanni)

Valmistelu Sj:lle

Tavoite: kesätyöpaikkojen lisääminen, kesätyöllistämisen kytkentä kaupungin strategiaanVuosittainen suunnitelma

Ruuti

Kaikki verkoston jäsenet (Laitio)

Suositukset, lausunnot

Tavoite: Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen ja nuorten aloitteiden käsittelyTyönjako LASUn kanssa sovittu 2013

 • Tehtävät
 • Suunnitelmien sovittaminen yhteen
 • Sidosryhmien näkemysten kuuleminen
 • Tiedottaminen

Nuorten palvelut ja neuvonta

Opev+Sote+Heke+Nk (?)

Tavoite: selkeä palvelukuvaus, toimivat palvelutTyönjako LASUn kanssa sovittu 2013 , alussakeskittyminen nuorisotakuun toteuttamiseen

Harrastustoiminta

NK+Järjestöt+nuoret+Liv+Kulke (Laitio)

Tavoite: harrastusmahdollisuuksien lisääminen, jokaiselle nuorelle ainakin yksi harrastusTyönjako LASUn kanssa sovittu 2013 Toimenpiteet sovittu 2014, vuosittainen seuranta

Kanuuna verkosto 14.11.13 MV

Nuorten asuminenSote, asumispalvelut, Taske, KV ?

slide2

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston työsuunnitelma

2013

2014

2015

2016

 • Verkoston tehtävien täsmentäminen
 • Nuorten hyvinvointiraportti: suunnittelu, tekniset ratkaisut, indikaattorien valinta, työnjako
 • Nuorisotakuu: seuranta Helsingissä
 • Kesätyöpaikat
 • Ruuti: sopimus tavasta käsitellä nuorten aloitteita
 • Nuorten palvelut: perusteet
 • Harrastustoiminta: selvennetty työnjako LASUn kanssa
 • Nuorten hyvinvointiraportti: ensimmäinen raportti
 • Nuorisotakuu: ehdotukset, raportointi
 • Kesätyöpaikat: kesätyöpaikkojen lisääminen, kaupungin kesätyöllistämisen linjaukset
 • Ruuti: nuorten aloitteiden käsittely alkaa
 • Nuorten palvelut: kehittämisehdotukset nivelvaiheen osalta, seuraavan vuoden teema sovittu
 • Harrastustoiminta:
 • Verkoston asiantuntijatyöpajat
 • Nuorten hyvinvointiraportti: toinen raportti
 • Nuorisotakuu: ehdotukset, raportointi
 • Kesätyöpaikat: kesätyöpaikkojen lisääminen, kesätyölinjausten arviointi
 • Ruuti: nuorten aloitteiden käsittely
 • Nuorten palvelut: kehittämisehdotukset sovitun aiheen osalta, seuraavan vuoden teema sovittu
 • Harrastustoiminta:
 • Verkoston asiantuntijatyöpajat
 • Nuorten hyvinvointiraportti: kolmas raportti
 • Nuorisotakuu: ehdotukset, raportointi
 • Kesätyöpaikat: kesätyöpaikkojen lisääminen
 • Ruuti: nuorten aloitteiden käsittely
 • Nuorten palvelut: kehittämisehdotukset sovitun aiheen osalta, seuraavan vuoden teema sovittu
 • Harrastustoiminta:
 • Verkoston asiantuntijatyöpajat

Jatkuvana toimintana: Respan, Avoimen ammattiopiston ja Hyvä vapaa-aika –tutkimuksen seurantaVerkoston toiminnan raportointi johtajistolle vuosittain

hyvinvointiraportin tavoite
Hyvinvointiraportin tavoite
 • Tuottaa tietoa 15-29-v nuorten hyvinvoinnista (pääosin koota jo olemassa olevaa tietoa mielekkääseen ja tarkoituksenmukaiseen muotoon)
 • Tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa (kytky vuosisuunnitteluun)
 • Vuosittain tiivistyvä - älykästä sähköistä julkaisua ja avointa tietoa hyödyntävä internetratkaisu (käytettävyys ja avoimuus)
 • Nuoret osallistuvat tutkimuskohteina, tiedonkerääjinä ja analysoijina (nuoret toimijoina)
slide4

Hyvinvointiraportti työn vuositainen sykli

Tammi-Huhtikuu

Tieke: Indikaattori- ja tutkimustiedon keruu

Nk: Nuorten kokemustiedon keruu

NOP: 02 virastoille toimenpide-ehdotuksia ja raportointi seuraavan TTS-prosessin käynnistymisen tueksi. NOP-verkoston ja virastojen yhteisiä keskusteluja

Ruuti: keskustelu nuorten kanssa Ruuti-päättäjätiimissä

Johtajiston käsittely

Touko-Elokuu

Tieke: Tiedon koonti, kuvaus ja analysointi

Nk: Syksyn suunnitelma; aikataulut, tilat, sisällöt ja kutsut

Ruuti: Ruudin ydinryhmän aineistosessio

Syys-Joulukuu

NOP: Seminaarit eri virastojen ammattilaisille. Analyysien esittely ja toimenpidesuositusten hahmottelu. Päävastuullisten virastojen omat ehdotukset toiminnan ja palvelujen parantamiseksi. Virastot ovat osallistaneet nuoria ehdotusten laatimiseen.

Keskinäinen koordinaatio.

Päätös seuraavan vuoden kertomuksen painopisteistä.

Ruuti: Julkinen keskustelu nuorten ja keskeisten lautakuntien puheenjohtajien kanssa RuutiExpossa.

slide5

1. INFORMAATIOTYÖKALU / TIETOKANTA

Tilastotietoa

Esim. nuoret alueittain…

semanttinen tietokanta?

Tietoja

helsinkiläisten nuorten (15-29) hyvinvoinnista

Indikaattorit

-nopea- muut

Tieto päivitetään ja kootaan (yhteenvetoja)

Tutkimuskatsaukset, tutkijablogit, erilliset tutkimukset

2. TIEDON HYÖDYNTÄMISPROSESSI

Nuorten tulkinta tiedosta ja oma kokemus hyvinvoinnista

PROSESSIN TULOS

Vahvasti tietoon ja tutkimukseen perustuva näkemys helsinkiläisten nuorten elinoloista, hyvinvoinnista ja kasvuedellytyksistä, jonka perusteella johdetaan ja kehitetään palveluja nuorten tarpeita vastaaviksi

Työntekijöiden ja johdon tulkinta tiedosta ja nuorten kokemuksista

Analyysien ja johtopäätösten valmistelu

Kaupungin johto / kaupunginhallitus käsittelee syntynyttä tietoa ja ohjaa tarvittaessa palvelutoimintaa

NOP tekee johtopäätöksiä ja suuntaa palvelutoimintaa

slide6

”Toimintakykylähestymistapa alkaa hyvin yksinkertaisesta kysymyksestä: mitä ihmiset todella voivat tehdä ja olla? Mitä todellisia mahdollisuuksia heille on tarjolla?”- Martha Nussbaum: Creating Capabilities. The Human Development Approach.

miten hyvinvointia tulisi mitata nobelistit sen ja stiglitz sarkozy commission
Miten hyvinvointia tulisi mitata (nobelistit Sen ja Stiglitz / Sarkozy Commission)
 • Suositus 6Elämänlaatu riippuu ihmisten objektiivisista olosuhteista ja toimintakyvyistä. Tulisi ottaa askeleita parantaa ihmisten terveyttä, koulutusta, henkilökohtaisia aktiviteetteja ja ympäristöolosuhteita. Erityisesti panoksia pitäisi suunnata kehittämään kestäviä ja luotettavia mittareita sosiaalisille suhteille, poliittiselle äänelle ja turvattomuudelle osana elämänlaatuaSuositus 7Elämänlaatumittareiden kaikissa kuvatuilla alueilla tulisi ottaa huomioon kokonaisvaltainen epätasa-arvoisuus.Suositus 10Objektiivisen ja subjektiivisen hyvinvoinnin mittarit tuottavat olennaista tietoa ihmisten elämänlaadusta. Tilastollisten toimistojen tulisi lisätä kyselyihinsä kysymyksiä ihmisten oman elämän arvioista, aistillisista kokemuksista ja tärkeyksistä
slide8

Toimintavalmiudet

Elämä (normaalin mittainen elämä)

Terveys (terveys, ravinto, suoja)

Ruumiillinen koskemattomuus (liikkumisvapaus, turvallisuus)

Aistit, mielikuvitus ja ajattelu (ajattelu, oppiminen, uskonnon harjoittaminen)

Tunteet (rakkaus ja suru, kyky tuntea ilman rajoituksia)

Harkinta (moraali, kriittinen tarkastelu, tulevaisuudensuunnitelmat)

Yhteenkuuluvuus (elämä muiden kanssa ja hyväksi, itsearvostus, yhdenvertaisuus)

Muut lajit (eläimet ja luonto, kestävät elämäntavat)

Leikki (nauru, leikki, vapaa-ajan mahdollisuudet)

Ympäristön kontrolli (mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja elinympäristöön, poliittinen osallistuminen, ihmisarvoinen työ, omistaminen)

Lähde: Nussbaum: CreatingCapabilities

slide10

Indikaattorit ja raportti

Kullekin hyvinvoinnin osa-alueelle eli toimintakyvylle olemassa olevasta tilastotiedoista 2-4 mittaria, joista vähintään yksi subjektiivinen

Täydennetään tutkimustiedolla ja tiedosta nuorten/ammattilaisten kanssa tehdyillä tulkinnoilla

Prosessin aikana nousee esille tiedon tarpeita -> tehdään tarvittaessa erillisiä raportteja olemassa olevasta tiedosta tai tutkimuksia.