Limburgse afvalconferentie 2004
Download
1 / 20

Limburgse Afvalconferentie 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Limburgse Afvalconferentie 2004. Algemene Leden Vergadering Vereniging van Contractanten AVL. Munttheater Weert Donderdag 8 april 2004 09.30 – 10.30 uur. U bent de architect. Agenda ALV. Opening Vaststelling verslag ALV 28 januari 2004 Bestuurssamenstelling:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Limburgse Afvalconferentie 2004' - will


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Limburgse afvalconferentie 2004

Limburgse Afvalconferentie 2004

Algemene Leden Vergadering

Vereniging van Contractanten AVL

Munttheater Weert

Donderdag 8 april 2004

09.30 – 10.30 uur

U bent de architect


Agenda alv
Agenda ALV

 • Opening

 • Vaststelling verslag ALV 28 januari 2004

 • Bestuurssamenstelling:

  • Abdicatie Mr. E.M.A.A. de Loo (bestuurslid – kwaliteitszetel)

  • Benoeming H.P.N. Govers (bestuurlijk secretaris – penningmeester)

  • Benoeming A.C.M. Houtepen (bestuurslid – kwaliteitszetel)

 • Kaderstelling tariefbesprekingen 2005 t/m 2008

 • Stand van zaken werkgroepen

  • Raamcontract – eindverwerking

  • Kennisnetwerk

 • Statutenwijziging

  • Principebesluit statutenwijziging (voorstel toegezonden)

  • Opdracht bestuur: opstellen Huishoudelijk Reglement (HR)

  • Opdracht bestuur: statutenwijziging aan gemeenten voor te leggen

  • Opdracht bestuur: Algemene Leden Vergadering in najaar 2004

 • Rondvraag

 • Sluiting


 • Vaststelling verslag alv roermond d d 28 01 2004
  Vaststelling verslag ALV (Roermond d.d. 28-01-2004)

  • Tekstueel

  • Naar aanleiding van


  Bestuurssamenstelling
  Bestuurssamenstelling

  Bezetting bestuurszetels 1-1-2004

  Mr. Janssen Landgraaf Voorzitter

  C.W.H.M. Klaverdijk Bergen Lid

  Mr. E.M.A.A. de Loo Gennep Lid

  G.M.M. den Rooijen Sittard - Geleen Lid

  A.H.M. Brauers Kerkrade Lid

  W. Hazeu Maastricht Lid

  Vacature Lid


  Bestuurssamenstelling1
  Bestuurssamenstelling

  Bestuursabdicatie

  Mr. E.M.A.A. de Loo

  Burgemeester gemeente Gennep

  Rol:

  Bestuurslid


  Bestuurssamenstelling2
  Bestuurssamenstelling

  Bestuursbenoeming

  H.P.N. Govers

  Wethouder gemeente Stein

  Rol

  Penningmeester - secretaris


  Bestuurssamenstelling3
  Bestuurssamenstelling

  Bestuursbenoeming

  A.C.M. Houtepen

  Wethouder gemeente Gennep

  VNG commissielid Milieu

  Rol

  Bestuurslid


  Kaderstelling tarieven raamcontract t m 2008
  Kaderstelling tarieven(Raamcontract t/m 2008)

  Vooralsnog handhaven tarievenmodel 2001

  • Model en indexering voorlopige grondslag tarief 2005 t/m 2008

  • Tariefonderhandelingen in 2004 ingaan gericht op:

   • Tariefcorrectie 2004 (i.v.m. overname taken AVL Essent Milieu)

   • Tariefverlaging 2005 t/m 2008

  • Netto resultaat aanwenden voor:

   • Dekking voorfinanciering 2004 (omvorming VvC en opstart ASL)

   • Structurele financiering werkapparaat ASL

  • Resterend resultaat aanwenden voor verlaging tarief

  Werkgroep Raamcontract - Eindverwerking


  Uitgangspunten tariefonderhandeling
  Uitgangspunten tariefonderhandeling

  Het deels vervallen van kosten overhead vanaf 1-1-2004

  • Effect maximaal € 2,37 per ton

   Verhouding storten – verbranden wijzigen

  • In overeenstemming brengen met landelijk beleid (25% – 75% wordt 0% - 100%)

  • Uitspraak van provincie, NV Nazorg en VvC over nazorgplicht en nazorgbehoefte

  • Effect maximaal € 3,= per ton

   Correctie in verband met korte afschrijvingstermijn AZN

   Hoge vaste lasten (€ 77,= per ton) is gevolg van afschrijvingstermijn AZN (20 jaar)

  Werkgroep Raamcontract - Eindverwerking


  Werkgroep eindverwerking tarieven
  Werkgroep eindverwerking / tarieven

  • Stuurgroep Raamcontract / Tarieven

   • Harry Govers

   • Wim Hazeu

 • Prioriteit 1: huidige raamcontract en marktomgeving

  • Inzicht aanbod afval op nationale en Europese schaal

  • Inzicht in verwerkingscapaciteit (nationaal en Europees)

  • Inzicht in Europese aanbestedingsprocedure

  • Uitwerken en doorrekenen van scenario’s in marktbenadering

 • Prioriteit 2: doeltreffendheid afvalsturing Essent Milieu

  • Vergelijking verwerkingstarieven deelstromen (benchmark)

 • Informatie naar gemeenten via Nieuwsbrieven 2004

 • Werkgroep Raamcontract - Eindverwerking


  Advies 1 e focus op het contract maar
  Advies: 1e focus op het contract, maar:

  • Het financiële Limburgse succes is behaald door bronscheiding!!

  • Vasthouden Limburgse voorsprong bronscheiding

  • Blijvend benutten Gewestelijke samenwerking

  • Maar resultaat is ook bereikt door:

   • coördinatie provincie (HAAS-BIS)

   • enthousiasme in gemeenteland

  • Vast te houden instrumenten:

   • Monitoren / benchmarken

   • Leren van elkaar via netwerken

   • Technische inzamelinnovaties oppikken

  • Lukt dit zonder coördinatie op provinciale schaal ?

  Werkgroep Kennisnetwerk


  Maakt krachtige afvalsturing lui op preventie- en scheidingsgebied?

  Bron: CBS

  Werkgroep Kennisnetwerk


  Integrale resultaat
  Integrale Resultaat scheidingsgebied?

  • Limburg bekleedt modale positie bij vergelijking afvalkosten

   (afvalstoffenheffing)

  • Daar wordt wel een uitstekende milieupresentatie voor geleverd

   Bron: cbs

  Werkgroep Kennisnetwerk


  Is limburg duur een nadere nuancering kosten afval limburg per hoofd 2001 cbs
  Is Limburg duur, een nadere nuancering ! scheidingsgebied?Kosten afval Limburg (per hoofd 2001; cbs)

  • Limburg is bij inzameling een van de duurste

  • Oorzaak: Diftar - infrastructuur

   Bron: cbs

  Werkgroep Kennisnetwerk


  Is limburg duur een nadere nuancering kosten afval limburg per hoofd 2001 cbs1
  Is Limburg duur, een nadere nuancering ! scheidingsgebied?Kosten afval Limburg (per hoofd 2001; cbs)

  • Bij verwerking is Limburg een van de goedkoopste

   • Hoewel tarief een van de hoogste is (AOO-gegevens)

   • Door effect lage kwantiteit toch lage kosten per hoofd

  Werkgroep Kennisnetwerk


  Voorkom valkuil
  Voorkom valkuil! scheidingsgebied?

  • Goed contractbeheer en goede afvalverwerking mogen niet ten koste gaan van aandacht voor resultaten bronscheiding

  • Dus, Limburg 2010: 1 + 1 = 2

  • En niet: 1 – 1 = 0

  • Bronscheiding + afvalsturing = dubbele winst

  Werkgroep Kennisnetwerk


  Principebesluit statutenwijziging zie voorstel d d 26 maart 2004
  Principebesluit statutenwijziging scheidingsgebied?(zie voorstel d.d. 26 maart 2004)

  • Nemen principebesluit statutenwijziging

   • Verbreding statutaire doelstelling

   • Wijziging naam vereniging

   • Wijziging criteria lidmaatschap

   • Invoeren Huishoudelijk Reglement

 • Opdracht bestuur: opstellen HR

  • Financiën, Personeel, Bestuurssamenstelling

 • Opdracht bestuur: voorleggen van statutenwijziging aan gemeenten

 • Opdracht bestuur: Algemene Leden Vergadering in het najaar 2004

  • Vaststellen statuten en Huishoudelijk Reglement

  • Bestuursverkiezingen

  • Stand van zaken raamcontract


 • Rondvraag

  Rondvraag scheidingsgebied?


  Sluiting

  Sluiting scheidingsgebied?


  Limburgse afvalconferentie 20041

  Limburgse Afvalconferentie scheidingsgebied?2004

  Koffiepauze

  Wij zien u graag terug om 11.00 uur

  U bent de architect


  ad