slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bat Ye’or, Eurabia: The Euro-Arab Axis.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Bat Ye’or, Eurabia: The Euro-Arab Axis. - PowerPoint PPT Presentation


  • 53 Views
  • Uploaded on

Bat Ye’or, Eurabia: The Euro-Arab Axis. Európa iszlamizációjának folyamata. Okok és kezdetek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bat Ye’or, Eurabia: The Euro-Arab Axis.' - will


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide5
A II. világháború okozta ember- és munkaerőhiány pótlására ösztönzik az Európa körül és távolabb levő muszlim – volt gyarmati – országokból a vendégmunkásokat, ezek egy része az ingázásnál jobbnak látja a végleges letelepülést (főleg a távolabbról jövők)
slide6
A háború óta eltelt 60 évben „felvilágosult világnézete és életmódja” miatt (szingliség, válások, csonka családok, kevés gyermek vállalása az életszínvonal fenntartása miatt) az európai őslakosság továbbra is demográfiailag fogy és öregszik: 20-30 év múlva nem lesz, aki eltartsa a nyugdíjasokat. Ez is kényszerhelyzetet okoz: be kell hívni/engedni minél több bevándorlót, hogy a hiányt gyermekeikkel pótolják.
slide7
A bevándorlók nagy része nem kíván integrálódni és asszimilálódni, hanemmegtartja muszlim kultúráját, ebben neveli gyermekeit, és szavazataival ebben az irányban akarja befolyásolni a politika és a társadalom alakulását. Az őseurópaiak demokratikus-liberális hagyományaik és a fasizmus visszajáró kísértetétől való félelmük, valamint a multikulturalizmus eszméje miatt meg sem kísérlik határozottabb eszközökkel integrálni és asszimilálni őket
slide8
Éppen a demokrácia ezen nyitottságát kihasználva a bevándorló muszlimok nagy része viszont saját (vallási) oktatást, hivatali nyelvhasználatot stb. követel (állami finanszírozással), nem beszélve a mecsetek tömegeinek az építéséről. A demokratikus lehetőségeket ugyanakkor egyértelműen antidemokratikus célokra használják föl: gyors létszámnövekedésük mellett további mecsetek és „iszlám kulturális központok” épültek, melyek közül sok a radikális ifjúság feltüzelését szolgálja, és a fasiszta ideológiára fogékony helyi fiatalok áttérését segítik elő az iszlámra
slide9
A bevándorlókat nemcsak a jobb életet keresők tömegei gyarapítják, hanem egyre nagyobb számban „politikai menekültek” is. Ezen menekültek egy része politikai aktivitásuk révén befogadó országaik ellen fordulnak, és terrorkampányokat indítanak azok ellen.
  • Hatalmas külvárosi muszlim gettók jönnek létre,

egy párhuzamos társadalom,

amelyben az európai kulturális és társadalmi szabályok nem érvényesülnek,

s amivel szemben a rendőrségek sok esetben tehetetlenek:

pl. franciaországi tömeges autógyújtogatás

slide10
A második generáció már nem elégszik meg a szüleikre jellemző némasággal, hanem az élet számos területén különféle jogokat kívánnak kivívni kultúrájuk és vallásuk számára, akár rendkívül agresszíven is szembemenve a befogadó ország hagyományaival
  • Tömegével vannak közöttük potenciális vagy már aktív terroristák
slide11
Érdekes, hogy míg az USA-ban élő muszlimok sokkal nagyobb számban asszimilálódnak és integrálódnak, addig az európaiak nem!
slide13
A multikulturalizmus az önvédelmi reflexiók teljes leépítésére kényszerítette az európai társadalmakat, hiszen a multikulturális eszme és a tolerancia jegyében szinte senki sem tehetett, tehet semmit még a bizonyítottan veszélyes, kereszténység- és Európaellenes muszlim szervezetekkel szemben sem. Ezek a szervezetek és támogatóik (melyeknek céljaival nem elhanyagolható mértékben szimpatizálnak az európai muszlimok tömegei is) a demokratikus játékszabályokra alapozva törnek a demokrácia és az európai értékrend felszámolására
slide14
A „politikai korrektség” miatt Európában az iszlámmal kapcsolatban kritikusan fellépni szinte egyáltalán nem lehet, és a kontinens számos olyan radikális iszlamistának nyújt menedéket, akikre hazájukban biztos börtön várna. Ezek az emberek folyamatosan agitálnak az európai kultúra ellen, és nem egy esetben bizonyítottan terrorcselekmények elkövetésére buzdították híveiket
slide15
Az érintett országokban állami pénzeken támogatnak olyan muszlim kulturális alapítványokat, madraszokat, mecseteket, amelyekben a muszlim fiatalokat nem eurokonform szellemiségben oktatják: Európában több száz, vagy akár ezer radikális muszlim szervezet, imám működik, amelyeket bár a hatóságok megfigyelnek, csupán a legritkább esetben lépnek fel ellenük
slide16
Az államapparátusok kínosan vigyáznak rá, hogy elhallgattassanak minden olyan kritikát, amely az iszlámot érintené (Mohamed-karikatúrák ügye, Geert Wilders kitiltása Angliából)
slide17
Az átlagpolgárok egyre inkább felemelik hangjukat, de továbbra is igen kevés közszereplő mer nyíltan nemet mondani erre az újfajta gyarmatosításra. Közülük azok, akiket csupán nácinak, rasszistának bélyegeztek meg, még enyhén megúszták, hiszen volt, akire halál várt megnyilatkozásai miatt, míg sokan állandó rendőri védelem alatt kénytelenek élni életüket
slide18
Mindez nagyon erősen hat az EU Izrael-politikájára és az európai zsidók helyzetére:a politikusok meg akarják nyerni a muszlim állampolgárok szavazatait, ezért egyre több gesztust tesznek nekik Izraellel kapcsolatban. Nem tudják kezelni a helyi antiszemitizmust sem: az európai zsidó közösségek a holokauszt óta először, konstans támadássorozatnak vannak kitéve. Rendkívüli mértékben megerősödött az antiszemitizmus és az anticionizmus.
slide19
Az európai újfasiszták, szélsőjobboldaliak szövetséget kötnek Izrael és a zsidóság ellen a muszlimokkal, és kölcsönösen radikalizálják egymást (Eduardo Rózsa-Flores, Morvay Krisztina beszédei). A terrorizmus, zavargások előretörésére lehet számítani.
slide21
Az EU területén jelenleg 25 millió muszlim él, ez a teljes lakosság 6 %-a
  • Törökország csatlakozásával ez 20-25 %-ra nőne
jelenleg franciaorsz g 10 norv gia belgium 7 hollandia 6 ausztria sv jc 4 nagy britannia 3

Jelenleg Franciaország: 10 %, Norvégia, Belgium: 7 %, Hollandia: 6 %, Ausztria, Svájc: 4%, Nagy Britannia: 3 %.

slide23
Egyes nagyvárosokban ennél jóval magasabb: Marseilles 25%,Malmö 25%,Amsterdam 24%,Stockholm 20%,Brüsszel 20%, Moszkva 16-20%, London 17%, Birmingham 14.3%, Hága 14.2%, Rotterdam 13%, Koppenhága 12.6%, Párizs 7.38%, Berlin 5.9%.

Tehát a vidéken sokkal nagyobb az „őslakosság”, nagyvárosokban tömörül a muszlim kisebbség.

Egyes fővárosokban (Moszkva, Stockholm, Malmö) nemsokára akár muszlim többség alakulhat ki.

slide24
A népesség növekedési rátája minden tagállamban 2,1alá esett:
  • Spanyolország, Görögország, Olaszország: 1,3 (ez azt jelenti, hogy 2050-re a népességük az egyharmadára csökken! - Olaszországban 2050-re nem lesz a lakosság 60%-ának bátyja, nővére, unokatestvére, nagybátyja, nagynénje);
slide26
A teljes népességhez viszonyítva a legtöbb bevándorlóval rendelkező Franciaországban épp a migránsok miatt viszonylag nagy (európai mércével mérve) a születési arányszám. Ebből fakadóan a gyermekek és fiatalok körében nagyságrendekkel nagyobb a bevándorlók leszármazottainak aránya, mint amennyit a felnőtt népességből kitesznek, és ez a tendencia az évek múlásával egyre inkább előtérbe kerül, hiszen egy gyorsuló ütemben növekvő muszlim kisebbség áll egy egyre jobban elöregedő társadalom mellett
slide27
„demográfiai kapitulációnak” nevezik, ha 100 főnyi 40-44 éves férfire kevesebb, mint 80 főnyi 0-4 éves fiú jut. Németországban ez az arány 100/50, a Gázai övezetben 100/464. Dánia éppen a kapituláció határán áll: 100/80.
slide28
A Gázai övezet népessége 1950-től 2006-ig 240 ezerről 1,4 millióra nőtt. Ha Dánia így növekedne, akkor nem 5,5 milliós népessége lenne, hanem 25 milliós. Ebben az esetben Dániában az átlagéletkor 15 év lenne, ám a valóságban 39. Több mint 3,6 millió ember lenne harcképes korban, ám így csak 470 ezer. Afganisztánban ez az arány 100/473, Irakban 100/351 Szomáliában 100/364.
slide29
A muszlim országok népessége öt generáció alatt (1900-2000) 150 millióról 1.2 milliárdra nőtt, azaz 800 %-os a növekedés (ami meghaladja még Kínáét is ahol a növekedés „csak”300 %)
  • Európa muzulmán lakossága 2025-re meg fog duplázódni. Európában az európaiak pár generáción belül kisebbségben fogják magukat találni
slide30
Belgiumban az újszülötteknek adott leggyakoribb név már ma is: Mohamed
  • Nyugat Európában a muszlim közösségek politikai térnyerése és taktikái nyomán az „őslakosok” emigrálni kezdenek. Kanada és Ausztrália, Új Zélandal egyetemben kész évi 1.5 millió magasan képzett emigránst befogadni
slide31
A Washington Times elemzése szerint Oroszország a 21. század végére muszlim ország lesz. Jelenleg 25 millió muszlim van Oroszországban. Nyolc éven belül az orosz hadseregben a katonák fele muzulmán lesz.2020-ra Oroszország teljes lakosságának 20 %-a muszlim lesz. Egyes számítások szerint 30 éven belül több muszlim lesz Oroszországban, mint nem muszlim. Az orosz föderáció muszlimjainak létszáma 40 %-al nőtt 1989-óta.
slide33
A jelenlegi tendenciák mellett az „őshonos” európai lakosságot egyszerűen „túlszaporodja” a muszlim kisebbség
  • Kutatók három lehetséges jövőt tételeznek föl: (1) Európa iszlamizálódik;

(2) Európának sikerül valamiképp kulturálisan integrálnia a muszlimokat;

(3) egy nacionalista fordulat révén a bevándorlókat kitiltják, deportálják.

slide34
Mi történhet, ha politikai hatalommal rendelkező radikális iszlamisták Oroszország, Franciaország, és Nagy Britannia nukleáris arzenálja felett parancsolnak majd?
slide35
Amennyiben Európában többségbe kerülnek a muszlimok, nem valószínű, hogy az ottani nemzetek önként behódolnak az iszlám törvénykezésnek, a sariának. Az lehet az eredmény, mint Boszniában: a kisebbségben lévő közösségek fegyvert ragadnak, hogy védjék magukat közösségeik evakuálása közben.
slide36
Amennyiben a fenti tendenciák folytatódnak, megeshet, hogy nem Európa lesz az európai civilizáció központja.
slide37
Engedjük-e, hogy unokáink iszlamofasiszta rezsimekben éljenek? De ki fog maradni és harcolni? Egy fiatal, képzett európai nyilvánvalóan a lehetőségekkel teli angolszász világban (Amerika, Ausztrália, Új Zéland) keres majd magának munkát, ahelyett, hogy azért a kontinensért harcoljon, ahol már kisebbségben van minden „őslakos” nemzet. Nem akar majd maradni és harcolni. Az angolszász világnak úgyis 50 millió jól képzett bevándorlóra lesz szüksége a következő 30-40 évben.
slide38
Kérdéses, hogy Európa hogyan tud majd megküzdeni fennállásának talán legsúlyosabb krízisével. Amennyiben nem tudja kezelni a bevándorlók, elsősorban a muszlimok keltette kulturális, vallási és társadalmi feszültségeket, valamint saját őslakosságának demográfiai problémáit, úgy meglehet: az általunk ismert Európa mindörökre el fog tűnni a történelem színpadáról.
ad