slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních obla PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních obla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních obla - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních obla' - wilhelmina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“
slide2

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“ Vzdělávací program projektu MMR ČR Školení pro úředníky územní veřejné správy a zaměstnance v cestovním ruchu v podmínkách rozvoje cestovního ruchu v chráněných krajinných územích.CZ.4.1.03/4.2.00.1/0011 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Opatření 4.2., Specifické vzdělávání.

slide3

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide4
„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“

Příprava a řízení projektu:

Zdeněk Kotulák, MBA

ORE-institut, o.p.s. Olomouc

t denn kurz exkurze do chko a workshop
Třídenní kurz, exkurze do CHKO a workshop.

„Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech“

lektorsk t m ing lud k bene mgr michal kalman mgr ing osvaldov a tom salov
Lektorský tým: Ing. Luděk Beneš Mgr. Michal KalmanMgr. Ing. Osvaldováa Tomáš Salov
slide8

Soukromý sektor

Marginální oblasti v cestovním ruchu

ICT

Cestovní ruch

Marginální oblasti

Veřejná správa

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

informa n spole nost
Informační společnost

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • Relevantní zdroje
 • Získat
 • Analyzovat
 • Rozhodovat
 • Čtení, psaní, počítaní, informační gramotnost

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

informa n spole nost1
Informační společnost

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • Schopnost jedince
   • Kdy
   • Kde
   • Jak
   • Porovnávat
   • Hodnotit
   • Využívat
   • Není to pasivní dovednost ale aktivní
   • Kriticky důležitá u podnikatelů a manažerů

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

informa n spole nost2
Informační společnost

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • Prvky samostatné a tvořivé práce s informacemi
 • Umění učit se celý život
 • OPAK povrchní info, bobmastické reklamy

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

informa n spole nost3
Informační společnost

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • Akční plán eEurope
 • E-government
 • E-learning
 • E-business

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

informa n spole nost4
Informační společnost

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • Ideál
  • Plošné vybavení ICT
  • Celková informační gramotnost občanů

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

informa n spole nost5
Informační společnost

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • Současnost v ČR
 • Převládá vštěpování faktografických dat nad rozvojem analytických dovedností a kreativních způsobů hledání informací a využívání informací při řešení problémů.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

slide15

Marginální oblasti v cestovním ruchu

Informace

 • obecně rozumíme sdělení, vysvětlení či poučení
 • živé organismy jsou otevřené systémy, které nemohou existovat bez výměny hmoty, energie informace se svým okolím. Informace je nezbytná pro život
 • informace v ekonomice je zpráva o tom, že nastal určitý jev z množiny možných jevů a tím se u nás (příjemce) snižuje nebo zcela odstraňuje neznalost o tomto jevu

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

slide16

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • Charakteristika informace
     • je to zboží – nemateriální a vázané
     • má hodnotu
     • rozšiřuje se komunikací
     • distribuuje se
     • rozmnožuje se

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

slide17

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • Informatika – obecné principy a pravidla práce s informacemi, a obecně definované charakteristiky všech prvků (lidí, technických a dalších prostředků), které se na přípravě a užití informací podílejí.
 • Mylné představy o informatice, informaticích
 • využití (aplikace) informace (informatiky)
 • aplikovaná informatika, matematická informatika, technická informatika, manažerská informatika
 • V poslední době se nejčastěji používá termín Informační management.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

informace
Informace

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • Informačním managementem se rozumí principy a pravidla práce s informacemi a charakteristiky s nimi spojených systémů a jejich prvků, které jsou významné pro její užití ve vymezené oblasti lidské činnosti
 • 4 úrovně IM
  • Osobní informatika - informatika na úrovní jedince
  • Podniková informatika - informatika na úrovní podniku
  • Informatika v obchodních vztazích - informatika na úrovní několika podniků, organizací
  • Informatika a stát - informatika na úrovní státu, mezinárodních organizací

Informační systém (IS) - informační zajištění komplexního řízení podniku – od financí, přes výrobu, logistiku, řízení personálních zdrojů aj

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

slide19

Marginální oblasti v cestovním ruchu

Management

 • mnoho definic..př. Gibbon (2002) Management lze chápat jako proces koordinování činností skupiny pracovníků, realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální prací
 • Institucionální pojetí - všechny osoby, které pracují ve vedoucí pozici. Rozlišuje se:
    • Top management (1. a 2. úroveň, tj. představenstvo/vedení podniku, generální ředitel se svým aparátem
    • Střední management (3. a 4. úroveň ředitel a ředitele sekcí
    • Nižší management ( vedoucí oddělení, mistři..)
    • Nultý management (trolley manager)
 • Funkcionální pojetí - M. jako činnost – přijetí a prosazení rozhodnutí o použití či rozdělení disponibilních:
    • zdrojů materiálů
    • lidských zdrojů
    • Informačních zdrojů

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

slide20

Marginální oblasti v cestovním ruchu

 • identifikovat rozhodující faktory, které souvisí s daným problémem
 • Informace jsou palivem, které pohání organizace
 • Úkolem manažerů je transformovat informace do užitečných činností
 • Poslední desetiletí často nazývá „Věkem informací“

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Definice marginality
  • Adjektivum marginální označuje ve svém nejobecnějším (etymologickém) významu umístění nebo pozici na okraji.
  • Marginalita není nikdy absolutní, má charakter relace, ve které je nutné definovat kdo/co se nachází na okraji vůči komu/čemu
  • Je nutné v prvé řadě definovat také kontext (zorný úhel), aby bylo jasné, o co se vlastně jedná.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu1
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Typy marginality
  • Makroekonomického pohledu
  • Sociálně kulturní pohled
  • Ekonomického pohledu
  • Demografický pohled

Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.)

Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek .

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu2
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Typy marginality
  • Makroekonomického pohledu
  • Sociálně kulturní pohled
  • Ekonomického pohledu
  • Demografický pohled

Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.)

Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek .

Z makroekonomického pohledu je marginalita odvětví většinou definována jeho podílem na tvorbě národního důchod

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu3
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Typy marginality
  • Makroekonomického pohledu
  • Sociálně kulturní pohled
  • Ekonomického pohledu
  • Demografický pohled

Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.)

Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek .

V kontextu sociálně kulturním se marginalita chápe jako nemožnost jednotlivých členů společnosti (nebo celých sociálních skupin) podílet se na hlavních společenských trendech a aktivitách

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu4
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Typy marginality
  • Makroekonomického pohledu
  • Sociálně kulturní pohled
  • Ekonomického pohledu
  • Demografický pohled

Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.)

Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek .

Marginální z ekonomického hlediska znamená produkčně nezajímavý, stojící mimo hlavní ekonomické cíle

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu5
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Typy marginality
  • Makroekonomického pohledu
  • Sociálně kulturní pohled
  • Ekonomického pohledu
  • Demografický pohled

Marginální oblasti jsou vlastně kumulací jednoho či více typů marginality v určitém území, lokalitě. Tak například ekonomická marginalita určité oblasti (vzdálenost od trhu, zpracovatelských center, atd.)

Vznik marginálních oblastí je většinou důsledkem kombinace společenských a přírodních podmínek .

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu6
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní faktory marginality
  • Půda
  • Práce
  • Kapitál

Jde většinou o horské a podhorské oblasti vzdálené od produkčních center společnosti

Při vymezování marginálních oblastí je nutné si uvědomit že záleží vždy na úhlu pohledu, nikdy nejde o marginalitu v “absolutním“ slova smyslu, ale vždy ve vztahu k něčemu, hodnotiteli a jeho kritériu, účelu hodnocení

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu7
Marginální oblasti v cestovním ruchu

Oblast vymezená jako marginální z produkčně zemědělského (kratší vegetační doba, nižší úrodnost půdy, vyšší svažitost, atd.) pohledu může být velice významná např. z hlediska rekreace nebo vojensko-strategické pozice.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu8
Marginální oblasti v cestovním ruchu

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu9
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Výrazný pokles výroby a zaměstnanosti v těžkém průmyslu – těžba uhlí, hutnictví, těžké strojírenství, chemie, který dominoval a nadále je nosným v ekonomické struktuře regionů soudržnosti Moravskoslezsko a Severozápad. Nicméně lze předpokládat, že určitá míra zaměstnanosti v těžkém průmyslu bude i v budoucnosti zachována, zejména v oblasti chemie a v hutnictví.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu10
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Pokles výroby textilního a elektrotechnického průmyslu, což se projevilo vážnými dopady zejména na ekonomiku a zaměstnanost v regionu soudržnosti Severovýchod (Liberecký a Královéhradecký kraj, v případě textilního průmyslu i v kraji Pardubickém) a odvětví oděvního a obuvnického průmyslu s dopady zaměstnanosti v regionech soudržnosti Severovýchod (Pardubický kraj - zejména oděvní průmysl), Střední Morava (Zlínský kraj) a Jihovýchod (Vysočina).

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu11
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Snižování počtu pracovníků v zemědělství, které bylo výrazné zejména v horských a podhorských oblastech a v oblastech s relativně vysokým zastoupením tohoto odvětví, zejména v regionech soudržnosti Jihovýchod a Střední Morava (Olomoucký kraj).

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu12
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Rozvoj terciérního sektoru, kterým byla absorbována podstatná část pracovníků uvolňovaných z neefektivních výrob. Rozvoj terciérního sektoru se s větší intenzitou koncentroval do velkých měst a aglomerací.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu13
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Nestejnoměrný rozvoj soukromého podnikání, zejména malého a středního podnikání, kde se nepodařilo vytvořit dostatečně silný sektor malých a středních firem zaměřených na výrobu hmotných statků a na průmyslové služby.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu14
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Kvalita lidských zdrojů (vzdělanost, podnikatelská tradice) a místní samosprávy (orientace na koncepční přístupy, strategické plánování apod.).

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu15
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Nerovnoměrná vybavenost území technickou infrastrukturou.
  • Nerovnoměrná územní dostupnost zdravotnické infrastruktury a nerovnoměrná dostupnost jak standardní, tak i komplexní zdravotně-sociální péče.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu16
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Nízká meziregionální mobilita pracovních sil, spojená s omezenou možností získání bytů v místech pracovních příležitostí a se zhoršující se dopravní obslužností zajišťovanou prostředky hromadné osobní dopravy, tíživě se projevující především v oblastech s nízkou hustotou zalidnění a většími vzdálenostmi mezi obcemi.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu17
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Kvalita lidských zdrojů (vzdělanost, podnikatelská tradice) a místní samosprávy (orientace na koncepční přístupy, strategické plánování apod.).

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu18
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Přetrvávající neuspokojivý stav životního prostředí zejména v těžebních oblastech s kumulací starých ekologických zátěží – brownfields a v oblastech s nepříznivou strukturou průmyslové základny – Moravskoslezsko a Severozápad – a v důsledku kumulace různorodých škodlivých vlivů ve velkých městech – Praha, Brno, Plzeň, Ústí nad Labem, Pardubice-Hradec Králové a jejich okolí.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu19
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Hlavní příčiny nerovnovážného rozvoje regionů a vzniku regionálních disparit:
  • Existence řady územně-technických specifik a problémů ztěžujících rozvoj některých regionů. Jedná se zejména o důsledky těžby nerostných surovin a o mimořádně velkou členitost krajiny (podíl horských a podhorských oblastí na území regionu), způsobující problémy v oblasti dopravní dostupnosti a ekonomické efektivnosti regionů.
  • Rozdílná geografická poloha regionů v rámci České republiky i vzhledem ke státům EU a hlavním evropským dopravním koridorům, přetrvávající periferní postavení převážné většiny příhraničních regionů.

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu20
Marginální oblasti v cestovním ruchu
 • Regiony rychle se rozvíjející
 • Regiony rozvíjející se
 • Regiony s nízkou dynamikou růstu
 • Regiony zaostávající
 • Regiony upadající

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu21
Marginální oblasti v cestovním ruchu

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu22
Marginální oblasti v cestovním ruchu

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

margin ln oblasti v cestovn m ruchu23
Marginální oblasti v cestovním ruchu

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

politick dokumenty v cr
Politické dokumenty v CR

Úkoly

   • Provést analýzu existujících politických a strategických dokumentů zabývajících se cestovním ruchem
   • Vytvořit systematický přehled dokumentů v oblasti cestovního ruchu
   • Poukázat na jednotlivé specifika dokumentů vzhledem k problematice cestovního ruchu

Metodika

 • Obsahová analýza dat zaměřena na strategické a politické dokumenty, ve kterých je problematika strategie rozvoje cestovního ruchu alespoň částečně řešena.

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

politick dokumenty v cr1
Politické dokumenty v CR

Cíl

  • Zjednodušit orientaci odborné i laické veřejnosti v politických dokumentech v oblasti cestovního ruchu.

(Při správném využití největší užitek budou mít ti, kteří chystají projekty v CR (aby byly v souladu s např. Strategii hospodářského růstu apod.)

Po absolvování tohoto vzdělávacího programu byste měli:

 • Mít povědomí a orientovat se v politických, strategických a koncepčních dokumentech v oblasti cestovního ruchu na regionální, národní a evropské úrovni.
 • Dokázat prakticky aplikovat informace z politických dokumentů do praxe zejména do projektů různého druhu se zaměřením na Strukturální fondy 2007-2013.
 • Orientovat se v programech Strukturálních fondů na podporu cestovního ruchu.

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

politick dokumenty v cr2
Politické dokumenty v CR
 • Cestovní ruch je průřezovým odvětvím, které zahrnuje nejrůznější služby a profese a je napojeno na mnoho dalších hospodářských činností. Má dopad na taková odvětví, jako je doprava, stavebnictví, kultura, maloobchod a na četná odvětví, která vytváří produkty související s rekreací nebo poskytují služby týkající se volného času a obchodního cestovního ruchu.
 • CR generuje velké množství peněz, a to jak do státní kasy, tak pro soukromé firmy.
 • Cestovní ruch se nachází vysoko v politické agendě vlády České republiky a z jeho průřezového charakteru se dá předpokládat, že tato problematika je zakotvena v celé řadě politických dokumentů.

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

koncepce st tn politiky cestovn ho ruchu v r na obdob 2007 2013
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013

V této kapitole jsou popsány základní body a principy politiky cestovního ruchu ČR zachycené v Návrhu koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007-2013.

 • Obecná charakteristika
 • Vize a cíle Koncepce státní politiky cestovního ruchu
 • Základní principy
 • Základní priority Koncepce
 • SWOT analýza rozvoje cestovního ruch

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

n rodn rozvojov pl n r 2007 2013
Národní rozvojový plán ČR 2007 – 2013

Kapitola se zabývá problematikou cestovního ruchu v Národním rozvojovém plánu České republiky na léta 2007-2013.

Opírá o klíčové evropské i domácí strategické dokumenty.

 • Základní charakteristika
 • Cestovní ruch v Národním rozvojovém plánu
 • Vazba cestovního ruchu na ostatní priority

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

strategie propagace esk republiky 2004 2010
Strategie propagace České republiky 2004 – 2010

Tato kapitola nese název Strategie propagace České republiky, jež definuje klíčové kroky vedoucí ke zvýšení atraktivity České republiky. Vizí je, aby se stala v roce 2010 destinací číslo 1 v Evropě v rámci srovnatelných zemí.

 • Vize Strategie
 • Národní produkty

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

strategie udr iteln ho rozvoje esk republiky
Strategie udržitelného rozvoje České republiky

Strategie udržitelného rozvoje představuje dlouhodobý rámec pro udržení základních civilizačních hodnot a kvality života společnosti a

Představuje východisko pro zpracování dalších dokumentů koncepčního charakteru, tedy i pro politiku cestovního ruchu, tudíž další lekce se zabývá tímto tématem.

 • Obecná charakteristika
 • Východiska a principy Strategie udržitelného rozvoje
 • Cestovní ruch ve Strategii udržitelného rozvoje

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

strategie hospod sk ho r stu
Strategie hospodářského růstu

Politika cestovního ruchu musí být v souladu se Strategií hospodářského růstu, jejímž cílem je významným způsobem přiblížit Českou republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie (měřeno ukazatelem HDP na jednoho obyvatele; je v silách země dosáhnout v roce 2013 průměru EU).

 • Vize
 • Zaměření Strategie
 • Strategie hospodářského růstu a regionální politika
 • Naplňování Strategie hospodářského růstu
 • Cestovní ruch ve Strategii hospodářského růstu

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

st tn politika ivotn ho prost ed r pro obdob 2004 2010
Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010

Kapitola pojednává o Státní politice životního prostředí ČR pro období 2004 – 2010, která konstatuje, že právě kvalitní životní prostředí zvyšuje atraktivnost a tedy i konkurenceschopnost cestovního ruchu pro podnikatelské a další subjekty a vytváří tím podmínky pro zlepšení celkové kvality života obyvatel České republiky.

 • Základní zásady
 • Cíle v prioritních oblastech
 • Regionální rozvoj, obnova venkova a cestovní ruch

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

politika zemn ho rozvoje
Politika územního rozvoje

Politika územního rozvoje České republiky je nástroj územního plánování, který určuje požadavky a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Z tohoto dokumentu mj. vyplývá, že se bude podporovat rozvoj cestovního ruchu zejména v rámci vymezených rozvojových oblastí.

 • Obecná charakteristika
 • Cestovní ruch v Politice územního rozvoje

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

n rodn strategie rozvoje cyklistick dopravy
Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

V této kapitole je popsána stručná charakteristika Národní strategie cyklistické dopravy, jejímž cílem je systematická podpora dopravy přátelské k životnímu prostředí, mezi které jednoznačně patří i cyklistika.

 • Obecná charakteristika
 • Priority

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

strategick obecn z sady spole enstv pro hospod skou soci ln a zemn soudr nost
Strategické obecné zásady Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost

Kapitola pojednává o vztahu cestovního ruchu a Strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost, kde je cestovní ruch chápán jako důležitá rozvojová aktivita především ve venkovských oblastech. Významná je také vazba na zaměstnanost a tvorbu nových pracovních míst, rozvoj lidských zdrojů i na podporu podnikatelských aktivit.

 • Obecná charakteristika
 • Cestovní ruch ve Společenství pro soudržnost

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

evropsk stava a cestovn ruch
Evropská Ústava a cestovní ruch

Následuje kapitola, která vyzvedává základní body z oblasti cestovního ruchu v Evropské Ústavě, ve které se píše, že bude podporovat vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podniků v této oblasti, a že bude podporovat spolupráci mezi členskými státy, zejména výměnou zkušeností.

 • Obecná charakteristika
 • Obsah Ústavní smlouvy
 • Vymezení a cíle Unie
 • Politiky Unie
 • Cestovní ruch v EU

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

lisabonsk strategie
Lisabonská strategie
 • Základní charakteristika
 • Lisabonská strategie a Česká republika
 • Lisabonská strategie a cestovní ruch

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

fondy evropsk unie a cestovn ruch
Fondy Evropské Unie a cestovní ruch

Jedna z posledních kapitol popisuje postavení cestovního ruchu ve Fondech Evropské Unie. Krátce budete seznámení s první vlnou 2004–2006 a hlouběji pak se druhou vlnou Strukturálních fondů (2007–2013), kde cestovní ruch je jeden ze silných nástrojů mající potenciál zvýšit konkurenceschopnost České republiky potažmo krajů, města a obcí.

 • Strukturální fondy 2004-2006
 • Strukturální fondy 2007-2013
 • Evropské strukturální fondy a cestovní ruch
 • Regionální operační programy
 • Integrovaný operační program

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

visegr dsk 4 v oblasti cestovn ho ruchu
Visegrádská 4 v oblasti cestovního ruchu

V kapitole je přiblíženo fungování European Quartet, což platforma je vytvořená speciálně pro odvětví cestovního ruchu v rámci spolupráce středoevropských zemí tzv. Visegrádské čtyřky (České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska).

 • Základní charakteristika V4
 • European Quartet jako součást Visegrádské čtyřky
 • Mezinárodní visegrádský fond

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

politick dokumenty v cr3
Politické dokumenty v CR

Závěr

Cílem publikace je za pomoci deskripce politiky cestovního ruchu v České republice a sumarizace klíčových bodů cestovního ruchu z politických dokumentů na národní a regionální úrovni vytvořit podporný materiál, jenž zjednoduší orientaci v této problematice.

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

politick dokumenty v cr4
Politické dokumenty v CR

Informace:

 • www.vzdelavanivcr.cz

e-knihovna

 • www.czechtourism.cz

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

politick dokumenty v cr5
Politické dokumenty v CR

Referenční seznam

 • Česká centrála cestovního ruchu. (2003). Strategie propagace České republiky 2004 – 2010. Praha: Autor.
 • Komise evropských společenství. (2005). Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost. Brusel: Autor.
 • Ministerstvo dopravy. (2004). Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy. Praha: Autor.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj. (2006). Národní rozvojový plán. Praha: Autor.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj. (2006). Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007-2013. Praha: Autor.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj. (2007). Integrovaný operační program. Praha: Autor.
 • Ministerstvo pro místní rozvoj. (2007). Regionální operační program. Praha. Autor.
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj. (2004). Strategie udržitelného rozvoje. Praha: Autor.
 • Vláda České republiky. (2005). Strategie hospodářského růstu. Praha: Autor.

Národní a regionální politiky a strategické

dokumenty v oblasti cestovního ruchu

slide64
Děkuji Vám za pozornost.

Michal Kalman

Tento vzdělávací program je spolufinancován Evropským sociálním Fondem a státním rozpočtem České republiky.

slide65
Tento vzdělávací program pro Vás připravila společnost ORE-institut, o.p.s. Olomouc.

Těšíme se na setkání s Vámi na našich dalších programech.

www.ore.cz