1 / 18

Takım : Rhamnales Familya: Vitaceae Cins : Vitis Alt Cins: Euvitis Muscadinia Tür : Vitis vin

Takım : Rhamnales Familya: Vitaceae Cins : Vitis Alt Cins: Euvitis Muscadinia Tür : Vitis vinifera L. Alt Tür : V. Vinifera ssp. s ylvestris Gimel . V. Vinifera ssp. caucasia Vav. V. Vinifera ssp. sativa D.C. (Kültür Asması).

wilfred
Download Presentation

Takım : Rhamnales Familya: Vitaceae Cins : Vitis Alt Cins: Euvitis Muscadinia Tür : Vitis vin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Takım : Rhamnales Familya: Vitaceae Cins : Vitis Alt Cins: Euvitis Muscadinia Tür : Vitis vinifera L. Alt Tür : V. Vinifera ssp. sylvestris Gimel. V. Vinifera ssp. caucasia Vav. V. Vinifera ssp. sativa D.C. (Kültür Asması)

 2. Yabani Asmanın (Vitis vinifera L ssp sylvestris)yayılış alanları KARADENİZ KAFKASYA HAZAR DENİZİ ANADOLU

 3. Amerikan Türleri Yakın Doğu ve Avrupa Türleri Asya Türleri Vitis cinsine ait asmaların doğal yayılış alanları

 4. Takım : Rhamnales Familya: Vitaceae Cins : Vitis Alt Cinsler EuvitisMuscadinia 2n: 38 2n:40 1. Yakın Doğu ve Avrupa Türleri Vitis vinifera L. 2. Amerikan Türleri Vitis labrusca, Vitis aestivalis, Vitis riparia, Vitis berlandieri, Vitis rupestris, Vitis rotundifolia, ..... 3. Asya Türleri Vitis amurensis, Vitis coignetiae......

 5. AMERİKAN TÜRLERİ • Öncelikli kullanım alanları Vitis vinifera L. için anaç olarak kullanılmalarıdır. • Filoksera • V.riparia, V. rupestris, V. berlandieri • Nematodlar • V. champini, V. candicans, V. Longii • Vitis rotundifolia • Zararlı ve Hastalıklara tümüyle bağışıklık gösteren tek türdür. Muscadinia alt cinsinin bir üyesidir. Doğrudan anaç olarak kullanılamaz. Ancak Islah amaçlı çalışmaların en önemli gen kaynaklarından biridir. • Ürününden yararlanılan türler: V. labrusca, • V. aestivalis, V. vulpina

 6. Bazı Önemli Asma Anaçları • Rupestris du Lot (V.rupestris) • 110R (berlandieri x rupestris) • 99R (berlandieri x rupestris) • 140R (berlandieri x rupestris) • 1103P (berlandieri x rupestris) • Kober 5BB (berlandieri x riparia) • 41 BM.G. (Chasselas x berlandieri) • Fercal (Berlandieri x Colombard) x 333EM • 1613C (Solonis x Othello) (Othello: labrusca x riparia x vinifera) • 1616C (Solonis x riparia) • Dodridge (V.champini) • Salt Creek (V.champini) • Harmony (Dodridge x 1613C)

 7. ÜZÜMLERİN TİCARİ SINIFLANDIRILMASI SOFRALIK ÜZÜMLER Razakı, Hafızali, Müşküle, Sultani Çekirdeksiz, Yuvarlak Çekirdeksiz, Ata sarısı, Yalova İncisi, Trakya İlkeren, Barış, Cardinal, Alphonse Lavallée, Italia, ..... KURUTMALIK ÜZÜMLER Sultani Çekirdeksiz (Syn. Thompson Seedless) İskenderiye Misketi, Besni, Dımışkı, Rumi, Dimrit, Çal Karası ŞARAPLIK VE ŞIRALIK ÜZÜMLER Kalecik Karası, Öküzgözü, Boğazkere, Adakarası, Emir, Narince, Sungurlu,...... Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah, Alicanthe Bouchet, Chardonnay, Riesling, ......

 8. Sofralık Üzümler Türkiye 2.249.530ton sofralık üzüm üretimi ile Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Son yıllarda renkli çekirdekli çeşitler başta olmak üzere sofralık üzümlere olan ilgide artış olduğu gözlenmektedir.

 9. Beyaz Sofralık Üzüm Çeşitleri Sultani Çekirdeksiz Müşküle Razakı Italia Yalova İncisi Hatun Parmağı

 10. Renkli Sofralık Üzüm Çeşitleri A. Lavelleè Horozkarası Lival Ribol Muscat Hamburg Tekirdağ Ç. Karaerik Kozak Siyahı RedGlobe Pembe Gemre Hönüsü Trakya İlkeren

 11. Kurutmalık Üzümler • Türkiye toplam kuru üzüm üretiminde Dünya 1.’ sidir. • Çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde A.B.D ile ilk sırayı paylaşmaktadır. • Üretilen kuru üzümün %75’ini çekirdeksiz kuru üzüm oluşturmaktadır. • Çekirdeksiz kuru üzümün ise %75’i ihraç edilmektedir. • Çekirdeksiz kurutmalık tek çeşit Sultani çeşididir.

 12. Besni Bağları Kilis-Rumi Çekirdekli Kuru Üzüm • Türkiye’ye özgü bir değerlendirme şeklidir. Dünyada ilk sırada yer almaktadır. • Çerezlik olarak değerlendirilmesi yanında Rakı hammaddesi olarak değerlidir. • Siyah Kuru Üzümün Kan Yapıcı ve Antioksidan Özelliği • En Önemli İller: Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Malatya, Nevşehir, Konya, Denizli

 13. Kurutmalık Üzümler Besni Horozkarası Karadimrit Rumi Diğer çeşitler: Çalkarası, Banazı siyahı, Kerküş, Sergi karası

 14. Şaraplık Üzümler • Ülkemizde üretilen yaş üzümün %3’ü (461.508ton) şaraba işlenmektedir. • Yıllık şarap üretimi 80 milyon litre, ancak resmi kayıtlarda 23.250 litre olarak görülmektedir.

 15. Öküzgözü Kalecik karası Boğazkere Narince Bornova Misketi Emir Yerli Şaraplık Üzüm Çeşitleri

 16. Riesling S. Blanc C. Sauvignon Merlot Sirah Yabancı Şaraplık Üzüm Çeşitleri

 17. Üretilen yaş üzümün yaklaşık %10’unun şırası; pekmez, sucuk, pestil, köfter, muska, tarhana vb. ürünlere işlenerek, bir bölümü ise sirke, şıra ve üzüm suyu yapımında değerlendirilmektedir. Şıralık Üzüm Çeşitleri Elazığ-Oymaağaç sucuk yapımı

 18. Şıralık Üzüm Çeşitleri Kabarcık Diğer çeşitler: Yapıncak, Beylerce, Dökülgen, Mazrani

More Related