anatomie fysiologie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Anatomie / fysiologie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Anatomie / fysiologie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

Anatomie / fysiologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 639 Views
 • Uploaded on

Anatomie / fysiologie. Zenuwstelsel 2. Actiepotentiaal / depolarisatie. chemische depolarisatie Transmitterstof opent natrium kanalen in postsynaptisch membraan. Membraanpotentiaal stijgt van -70  0 mV  + 30 mV.  neuron wordt geactiveerd hyperpolarisatie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Anatomie / fysiologie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anatomie fysiologie

Anatomie / fysiologie

Zenuwstelsel 2

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

actiepotentiaal depolarisatie
Actiepotentiaal / depolarisatie
 • chemische depolarisatie
  • Transmitterstof opent natrium kanalen in postsynaptisch membraan.
   • Membraanpotentiaal stijgt van -70  0 mV  + 30 mV.  neuron wordt geactiveerd
 • hyperpolarisatie
  • Transmitterstof kan ook kalium kanalen openzetten
   • Membraanpotentiaal daalt van -70  -80 / -90 mV  neuron wordt geremd (inhibitie)
 • repolarisatie
  • Terugkeren naar de rustpotentiaal
   • Natriumpoorten geïnactiveerd – kaliumpoorten geactiveerd

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

voortplanting impuls
Voortplanting impuls
 • hierdoor celinwendige positief (actiepotentiaal)- (spanningsgereguleerd)
 • door enzymatische pomp (Na/K-pomp) weer naar rust (repolarisatie)
 • tijdens refractaire periode is geen prikkel op te wekken

Door prikkeling van de membraan verandert permeabiliteit

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

voortplanting impuls1
Voortplanting impuls

Basis van het neurale proces

input

cellichaam

axon

output signaal

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

myelineschede

dendriet

Myelineschede

nucleus

of kern

 • Zenuwcellen met een myelineschede zijn dikker en sneller (myeline = isolatie)
 • Insnoeringen van Ranvier geven sprongsgewijze zenuw impuls voortplanting (saltatorisch)

cellichaam

myeline

axon

synaptisch

eindplaatje

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

saltatorische impulsgeleiding
Saltatorische impulsgeleiding

In- / uitstroom van Na+ en K+ kan alleen op die plaatsen waar het axon ‘bloot’ ligt plaatsvinden, dus bij knopen van Ranvier

Dus: hoe dikker de vezel des te sneller de impulsgeleiding.

Cellen van Schwann

Depolarisatie gebied,

insnoering van Ranvier

Cellichaam

Myeline

schede

Axon

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

functie neuron
Functie neuron
 • De snelheid van de prikkelgeleiding is afhankelijk van de vezeldikte en de plaats van de insnoeringen van Ranvier
 • Prikkeloverdracht
  • neuromusculaire transmissie
  • neuro-neurale transmissie

Neuro-

neuraal

Neuro-

musculair

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

neuromusculaire transmissie
Neuromusculaire transmissie
 • Vindt plaats bij motorische neuronen
 • Contactplaats tussen neuriet en spiervezel heet motorisch eindplaatje
 • De actiepotentiaal maakt hier de neurotransmitter acetylcholine vrij
 • Deze stof zet de spiervezels aan tot depolarisatie

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

meest voorkomende transmitters
Meest voorkomende transmitters

Synaptische transmissie

 • acetylcholine komt voor in m.e.p. (motorisch eindplaatje) aansturing spier en van parasympatische systeem
 • catecholaminen (groep) met adrenaline, noradrenaline en dopamine (sympatisch systeem)
 • serotonine is een inhiberende transmitterstof

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

neuro neurale transmissie
Neuro-neurale transmissie

Neurotransmitter

  • adrenaline
  • noradrenaline
  • dopamine
  • serotonine
  • histamine
  • gama-amino-boterzuur (GABA)
 • Neurotransmitters zijn of exciterend of inhiberend

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

gliacellen

hersen-

capillair

astrocyt

Gliacellen
 • Soorten en functies:
  • astrocyt
   • Steun
   • Regelen ionenconcentratie
   • opruimen neurotransmitter
   • bloedhersenbarrière
  • oligodendriet
   • vormen myelineschede
  • microgliacel
   • fagocytose

neuron

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

gliacellen1
Gliacellen
 • Soorten en functies:
  • ependymcellen
   • vormen de binnenbekleding van hersenholtes en centrale ruggenmergskanaal
    • voeding
    • vorming liquor cerebrospinalis

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

gliacellen bloedhersenbarri re
Gliacellen & bloedhersenbarrière
 • Astrocyten (speciale gliacel) vormen samen met endotheelcellen van de haarvaten de bloedhersenbarrière. Zij laten alleen vetoplosbare stoffen door, andere stoffen selectief
 • Cytostatica en sommige antibiotica passeren niet
 • Drugs en alcohol wel

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

begrippen
Begrippen
 • Grijze stof
  • cellichamen en dendrieten
 • Witte stof
  • Myelineschede of mergschede om de neurieten of axonen

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

begrippen1
Begrippen
 • Kern of nucleus
  • groep bij elkaar horende neuronen in CZS
 • Ganglion
  • groep bij elkaar horende neuronen in het PZS

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

begrippen2

zenuw

Begrippen

axon

 • Baan of tractus
  • bundel gelijksoortige zenuwuitlopers in het CZS
 • Zenuw of zenuwstreng
  • bundel gelijksoortige zenuwuitlopers in het PZS
 • Plexus
  • Vlecht van meerdere zenuwen

zenuwvezel

axon

bloedvat

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

begrippen3

Synaps aan ander neuron

collateraal

axon

dendriet

receptor kant

neurotransmitter

presynaptisch neuron

postsynaptisch neuron

synapsspleet

Begrippen
 • Preganglionair / postganglionair neuron
  • Binnen een baan meerdere synapsen ook wel presynaptisch / postsynaptisch neuron genoemd.

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum g rote hersenen
Cerebrum / grote hersenen

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

centraal zenuwstelsel

zenuwstelsel

centraal

perifeer

encephalon

medulla spinalis

truncus cerebri

diëncephalon

cerebellum

cerebrum

lobus frontalis

lobus pariëtalis

lobus temporalis

lobus occipitalis

Centraal zenuwstelsel

Lobus = kwab

L. frontalis = voorhoofdskwab

L. pariëtalis = wandbeenkwab

L. temporalis = slaapkwab

L. Occipitalis = achterhoofdskwab

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum grote hersenen functie
Cerebrum (grote hersenen)functie

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum grote hersenen
Cerebrum (grote hersenen)
 • Het cerebrum bestaat uit een linker en rechter hemisfeer
 • De buitenste laag van het cerebrum heet schors is grijs van kleur
 • Daarbinnen ligt het merg (kleur wit)

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum
Cerebrum

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum1
Cerebrum
 • Grote hersenen worden van bloed voorzien door eindarteriën. Dit zijn bloedvaten zonder anastomosen

Van belang:

Arteria carotides interna

Arteria vertebrales

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

hersenkwabben

Lobus pariëtalis

Lobus frontalis

Lobus occipitalis

Lobus temporalis

Hersenkwabben
 • De grote hersenen bestaan uit 4 lobi (kwabben), gedeeltelijk gescheiden door 2 sulci
 • Lobus frontalis
 • Lobus pariëtalis
 • Lobus temporalis
 • Lobus occipitalis

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

s ulci hersengroeven
Sulci (hersengroeven)
 • Centrale groeve
 • Laterale groeve
 • Longitudinale groeve

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum schorsvelden

Primaire motorische schors

Cerebrum schorsvelden
 • Vóór de sulcus centralis ligt de motorische schors, deze hoort tot de frontaalkwab

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum schorsvelden1

Primaire sensorische schors

Cerebrum schorsvelden
 • Achter de centrale groeve ligt de sensorische schors, deze hoort tot de pariëtaal kwab

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

schorsvelden

sensorisch

motorisch

Schorsvelden
 • Op deze tekening zie je twee homunculi die de projectieplaatsen van het lichaam aangeven.
 • Homunculus (L) = klein mannetje

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

motorische homunculus
Motorische homunculus

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

sensibele homunculus
Sensibele homunculus

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum functies
Cerebrum: functies

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

motorische schors
motorische schors
 • Primaire schors:
  • Willekeurige grove bewegingen
 • Secundaire schors
  • Aangeleerde vaardigheden met repeterend karakter
  • Gebied van Broca
   • Motorisch spraakcentrum
    • Voorbereiding spreken
    • Spreken
    • Bij beschadiging spraak gestoord, wel taalbegrip

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

sensorische schors
Sensorische schors
 • Primaire schors
  • Receptoren voor warmte, koude, pijn, tast en druk in de huid.
 • Secundaire schors
  • Alle info van primaire schors analyseren en vergelijken ontstaan begrip in waarneming (voorwerpherkenning)
  • Gebied van Wernicke
   • Sensorisch spraakcentrum
    • Taalbegrip
    • Bij beschadiging taalgebruik intact, begrip gestoord
    • Woordvinding problemen

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

visuele auditieve schors
Visuele / auditieve schors
 • Primair: impulsen van het netvlies
 • Secundair:
  • Visuele databank
  • Schade  zielsblindheid
 • Primair: impulsen van gehoorzintuig
 • Secundair:
  • Auditieve databank, herkennen van geluiden

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

prefrontale schors
Prefrontale schors
 • Ingewikkeldste deel van de cortex
  • Vorming persoonlijkheid
  • Planningsvaardigheden
  • Intelligentie
  • Logisch redeneren
  • Sociaal bewustzijn
  • Geweten
  • Betrokken bij stemming en emotie limbisch systeem
 • Ontwikkelt zich traag tijdens de kleuterjaren
  • Sterk afhankelijk van positieve / negatieve invloeden
 • Degeneratie  ziekte van Pick (frontaalkwabdementie)
  • Geheugenstoornissen, verandering in persoonlijkheid en gedrag

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

gnostisch centrum
Gnostisch centrum
 • Verwerken van alle sensorische input
 • Samenstellen tot één beeld van de werkelijkheid.
 • Doorsturen naar hogere schorsgebieden voor het nemen van beslissingen.
 • Beschadiging  mentale retardatie. Al is de sensorische info intact, niet bruikbaar meer. (interpretatie stoornis, onjuiste beslissingen).

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum spraak
Cerebrum: spraak
 • Dominante hersenhelft voor taal
 • Actief bij een zin maken, berekening maken, uit hoofd leren
 • Ook in andere hemisfeer activiteit:
  • ruimtelijk aspect
  • creativiteit
  • emotie

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

cerebrum verbindingen
Cerebrum verbindingen
 • Door de grote hersenen lopen vele vezels die verbindingen vormen tussen de GH en de rest van het zenuwstelsel.
  • associatiebanen
  • commissuurbanen
  • sensibele en motorische banen

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

associatiebanen
Associatiebanen
 • Verbindingen binnen een hemisfeer.
 • Verbinden verschillende schorsgebieden met elkaar

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

commissuurbanen
Commissuurbanen
 • Tussen de hemisferen lopen commissuur banen. Informatie uit de ene hersenhelft komt hierdoor ook in de andere hersenhelft.
 • Belangrijkste banen lopen via het corpus callosum (balk)
 • Bij afwezigheid balk  ‘split brain’ (geen communicatie tussen hersenhelften)

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

slide43

De 2 efferente hoofdrouten

1 = hersenschors

2 = heterolateraal afdalend

extrapiramidale baan (PMN)

3 = homolateraal afdalend

piramide baan (CMN)

4 = motoneuron

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

piramidaal versus extrapiramidaal
Piramidaal versus extrapiramidaal
 • Piramidaal zijn afdalende vezels meeste kruisen in hersenstam (piramidekruising) verder in ruggenmergsegment homolaterale door naar motoneuron, fijne motoriek
 • extrapiramidaal ook afdalend, meeste kruisen pas in het betreffende ruggenmergsegment, dus heterolateraal naar motoneuron, grove motoriek, speelt rol bij automatismen en reflexen

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

piramidaal systeem
Piramidaal systeem
 • Willekeurige bewegingen vanuit motorische centra
 • Via motorische banen lopen de prikkels naar heterolaterale ruggenmerg segment (kruising ter hoogte van foramen magnum)
 • Homolateraal door naar motoneuron
 • Fijne motoriek, piramidaal

Striatum = gestreept lichaam

Pallium = hersenmantel

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

verlammingen
Verlammingen
 • Registratie van gevoel, tast in de sensibele (aanvoerende) hersenschors, grenst aan de (afvoerende) motorische hersenschors
 • altijd links met rechts vergelijken
 • hemiplegie = spastische verlamming t.g.v. problemen in CZS (grote hersenen, of hersenstam) contralaterale zijde aangedaan
 • hemiparalyse = totale slappe verlamming t.g.v. perifere zenuwstelsel (parese = deels)

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

extrapiramidaal pmn
Extrapiramidaal (PMN)
 • Symptomen bij extrapiramidaal stoornis
  • spiertonus verlaagd
  • onwillekeurige bewegingen
  • stoornis motorisch tempo en automatismen
 • Symptomen bij extrapiramidaal cerebellair (kleine hersenen) stoornis
  • coördinatie stoornissen, ataxie = onzekere gang, veroorzaakt door gebrekkig samenwerkende spieren
  • doorschietende bewegingen

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

dwarslaesie dwarsletsel
Dwarslaesie (dwarsletsel)
 • Beschadiging ruggenmerg compleet of incompleet
 • daardoor zenuwbanen in de ruggenmerg op de plek van de laesie onderbroken
 • wel reflexen (werkt immers via RM)
 • tweezijdige spastische verlammingen onder niveau laesie
 • incontinentie of urine retentie (terughouden) => urineweginfecties

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

piramidebaan of cmn centraal motorisch neuron
Piramidebaan of CMN (centraal motorisch neuron)
 • Stoornis:
  • Spasticiteit
  • hypertonie (verhoogde spierspanning) of
  • hemiplegie (spastische verlamming)
  • hyperreflexie (makkelijk prikkelbare reflexen)
  • pathologische reflexen (niet juist reagerende reflexen) vaak versterkt doordat remming van de reflex weggevallen is

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2

extrapiramidaal of pmn perifeer motorisch neuron
Extrapiramidaal of PMN (perifeer motorisch neuron)
 • Stoornis:
  • parese (onvolledige verlamming) van circumscripte (omschreven, begrenst) spiergroep
  • spieratrofie (afname spieromvang en kracht)
  • fasciculaties (lokale samentrekking van een deel van de spier) uit zich vaak in trillen van de spier, zonder contractie (samentrekking)

FHV2009 / Cxx56 3+4 / Anatomie & Fysiologie - Zenuwstelsel 2