die muskuloskeletale sisteem hiv en ander infeksies n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Die Muskuloskeletale sisteem HIV en ander infeksies PowerPoint Presentation
Download Presentation
Die Muskuloskeletale sisteem HIV en ander infeksies

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Die Muskuloskeletale sisteem HIV en ander infeksies - PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on

Die Muskuloskeletale sisteem HIV en ander infeksies. Johan van Rensburg. HIV EN DIE MUSKULOSKELETALE SISTEEM. Belangrike konsepte by HIV en die muskuloskeletale sisteem. Betreffende die HIV infeksie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Die Muskuloskeletale sisteem HIV en ander infeksies' - whitney-sheppard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
belangrike konsepte by hiv en die muskuloskeletale sisteem
Belangrikekonsepte by HIV en die muskuloskeletalesisteem
 • Betreffende die HIV infeksie
  • HIV modifiseer die presentasie, kliniesebeelden uitkoms van outo-immuunsiektes
  • HIV infeksiekanbaieouto-immuunsiektesnaboots
  • Outo-antiliggamekanteenwoordigwees in beide HIV (laetiters) en outo-immuunsiektes
 • Betreffendeimmuunonderdruking
  • HIV-virus is meerverantwoordelikvirmanifestasies in vroeesiekte
  • Opportunistieseinfeksies en maligniteiete is meer prominent in laatsiekte
 • Betreffende die medikasie
  • Die middelswatgebruik word omouto-immuunsiektetemodifiseerkan die uitkoms van HIV infeksiemodifiseer
  • HAARTkanvoordoen met muskuloskeletalenewe-effekte
  • Middelinteraksiesmoetaltydoorweeg word
 • Geassosieerdetoestande
  • Dieselfdebeginsels van diagnose en hantering geld and by die pasientsonder HIV (naoorweging van bogenoemdebegindels)
muskuloskeletale manifestasies by hiv
Muskuloskeletalemanifestasies by HIV
 • Meer prevalent in laat stadiums
  • Wyespektrum van siekte
  • Prevalensieonseker
 • Kwaliteit van lewebeinvloeddeurpyn, verlies van funksie en sistemiesekomplikasies
 • Risikovir HIV
  • Seksuelegeskiedenis
  • IDM (Dwelms)
  • Hemofillie
voorbeelde van hiv en die ms sisteem
Voorbeelde van HIV en die MS Sisteem

Hou die normaleverloop van HIV infeksieingedagte

onthou
Onthou
 • Komponente van die MS-sisteem
  • Sagteweefsel
   • Spiere
    • Miopatie(virus en middels), miositis (inflammatories of infektief)
   • Ligamente en entesis
    • Betrokke by reaktieweatritisen andersero-negatiewespondiloartropatiee
   • Bloedvate
    • Vaskulitis, middelreaksies en stollingsdefekte
   • Vet en anderbindweefsel
    • Betrokke by infeksie, middelreaksiesen kristalgeinduseerdeinflammasie
  • Gewrigte
   • Sinovialegewrigte
    • Infektief: virus, septieseartritis, TB
    • Reaktief
    • Outo-immuun
   • Fibreusegewrigte
    • Reaktieweartritisen andersero-negatiewespondilo-artropatiee
  • Been
   • Infeksies
   • Maligniteite
polimiositis hiv miopatie
POLIMIOSITIS (HIV MIOPATIE)
 • Enige stadium van HIV
 • Presenteer met
  • Bilateraleproksimalespierswakheid
  • Vehoogde CK vlakke
 • Patogeneseonseker
 • Diagnose
  • Electromiografie
  • MRI
  • Spierbiopsie
  • (Senuweegeleidingsstudies)
 • Behandelingbeperk
  • HAART
  • Kortikosteroiede
piomiositis
PIOMIOSITiS
 • Gevorderde HIV
 • Presenteer met
  • Stadigeaanvangsspierpyn & swelling
  • Met of sondersistemiesesimptome
 • Vereis ‘n vorigespierbesering
 • Beelding
  • RT
  • MRI
  • Sonar
 • Behandeling
  • Anti-mikrobemiddels
  • Ondersteunend
  • Chirurgie
nrti miopatie
NRTI MIOPATIE
 • Langtermyngebruik
  • Dosisverwantemitokondrialetoksisiteit
 • Prevalensie17%
 • Kliniesebeeld
  • Soortgelykepresenteringas polimiositis
  • Houmelksuur-asidoseingedagte
 • Hantering
  • Staking van die medikasie
artralgie
ARTRALGIE
 • Vroeesiekte
  • AkuteHIV sindroom
   • Meestepasientesoekmedieseaandag
   • Koors, moegheid, makulopapulereuitslag
   • 50-70% mialgie, artralgie, parestesiee
  • PynlikeArtikulereSindroom
   • 10% van HIV pasiente
akute simmetriese poliartritis
AKUTE SIMMETRIESE POLIARTRITIS
 • Lyksoosrumatoiedeartritis
 • Gekarakteriseerdeur
  • Swaannekdeformiteite
  • Ulneredeviasie van die hand & vingers
  • Radiografiesebeeld
   • Nieerosief
 • Differensiasie van RA
  • Atipieseaanvang
  • RF gewoonliknegatief (kan ‘n laagpositiefwees met HIV)
  • Anti-CCP negatief met HIV
 • Behandeling
  • HAART
  • Simptomaties
  • Kortikosteroiede
  • Chlorokien
hiv geassosieerde artropatie
HIV GEASSOSIEERDE ARTROPATIE
 • Akuteasimmetrieseoligoartritis (Komlaatvoor)
 • Lyksoosreaktieweartritis
 • Presenteer met
  • Akuteergepyn
  • Grootgewrigte
  • 6 weke tot 6 maande
  • NegatieweHLA B27 en RF
 • Behandeling
  • HAART
  • Simptomaties
  • Kortikosteroiede
reiter se sindroom reaktiewe artritis
REITER SE SINDROOM (Reaktieweartritis)
 • Prevalensiekontroversieel: 5-10%
 • Patogenese
  • HLA B27 positiwiteit (meervatbaar)
 • Kliniesebeeld
  • “Onvoledige” Reiter se sindroom
  • Assimetrieseartritis en entesopatie
  • Ekstra-artikuleremanifestasies
 • Behandeling
   • HAART
   • Simptomaties
   • Kortikosteroiede
   • Salazopirien
psoriatiese artropatie
PSORIATIESE ARTROPATIE
 • Prevalensie3%
  • 10-40 X meeralgemeen by HIV geinfekteerdepasiente
 • Kliniesebeeld
  • Lyksoospsoriase in die algemenepopulasiemaarkanmeerernstigwees
hipertrofiese osteoartropatie
HIPERTROFIESE OSTEOARTROPATIE
 • Geassosieer met
  • PCP
  • Brongus Ca
 • Kliniesebeeld
  • Ergepyn in die laerekstremiteite
  • Trommelstokvingers
  • Arthralgie/periartikuleresagteweefselinflammasie
  • Nie-pittendeedeem
 • Spesialeondersoeke
  • Radiografie
   • Periostealereaksie
  • Skintografie
   • Inflammasie van die distaleeindesvan die langbene
 • Behandeling
  • Onderliggendesiekte
avaskulere nekrose
AVASKULERE NEKROSE
 • AVN ENHAART
  • Moontlikeskakel
 • HIV verwanterisikofaktore
  • Kortikosteroiede
  • Megestrol
  • Hiperlipidemie
  • Pankreatitis
 • NieHIV verwanterisikofaktore
  • Alkoholisme
  • Hiperstolbaarheid
  • Rook
 • Algemene areas
  • Femorale kop
  • Humerale kop
  • Lunatum(Kienbocksiekte)
  • Skafoied(Preisersiekte)
muskuloskeletale infeksies by hiv
Muskuloskeletaleinfeksies by HIV
 • SeptieseArtritis
 • TuberkuleuseOsteomielitis
 • BasilereAngiomatose
 • Toksoplasmose
ander toestande wat die muskuloskeletale sisteem by hiv kan be nvloed
Ander toestandewat die muskuloskeletalesisteem by HIV kan beϊnvloed
 • Non-Hodgkin Limfoom
 • Rabdomioliese
 • MiasteniaGravis
 • Insluitingsliggaam (Staaf) miopatie
 • Fibromialgie
belangrike konsepte by hiv en die muskuloskeletale sisteem1
Belangrikekonsepte by HIV en die muskuloskeletalesisteem
 • Betreffende die HIV infeksie
  • HIV modifiseer die presentasie, kliniesebeelden uitkoms van outo-immuunsiektes
  • HIV infeksiekanbaieouto-immuunsiektesnaboots
  • Outo-antiliggamekanteenwoordigwees in beide HIV (laetiters) en outo-immuunsiektes
 • Betreffendeimmuunonderdruking
  • HIV-virus is meerverantwoordelikvirmanifestasies in vroeesiekte
  • Opportunistieseinfeksies en maligniteiete is meer prominent in laatsiekte
 • Betreffende die medikasie
  • Die middelswatgebruik word omouto-immuunsiektetemodifiseerkan die uitkoms van HIV infeksiemodifiseer
  • HAARTkanvoordoen met muskuloskeletalenewe-effekte
  • Middelinteraksiesmoetaltydoorweeg word
 • Geassosieerdetoestande
  • Dieselfdebeginsels van diagnose en hantering geld and by die pasientsonder HIV (naoorweging van bogenoemdebegindels)
beginsels vir hantering
Beginselsvirhantering
 • Muskuloskeletalesindrome in HIV kanonverwantweesaan die HIV infeksie
 • Behandel die onderliggendeoorsaakindienmoontlik
 • Infeksiesmoetuitgeskakel word en korrekgediagnoseer word
  • Die moontlikheid van opportunistieseinfeksies hang af van die stadium van die HIV
 • OorweegHIV verwantemedikasie by die differensiele diagnose
 • Hoёdrempelwanneerimmuunonderdrukendeterapiegebruik word
slaggate septiese gewrig
SlaggateSeptieseGewrig
 • AkuteMonoartritis is ‘n rumatologiesenoodgeval
 • Infeksiekan ‘n gewrigbinne 48 uurvernietig
septiese artritis
SeptieseArtritis
 • Viraal
 • Bakterieel
  • Gram positief
  • Gram negatief
  • Neiseria (GC, MC)
  • Anaёrobies
  • Mikobakterie
 • Fungaal
septiese artritis risiko faktore
SeptieseArtritis (Risikofaktore)
 • Immuunonderdrukking(drugs, HIV)
 • IntraveneuseDwelmMisbruik
 • Abnormalegewrig(verhoogderisikovirseptieseartritis)
  • OA
  • RA
  • Prostese
 • Afgeleёinfektiewebron
slide29

Pasient met monoartikulereklagte

Versigtige

ondersoek

toon

poliartikulereartritis

Voledigegeskiedenisen ondersoek

Periartikulere

sindroom

Tendinitis,

bursitis, stremming,

verstuiting,

osteomïelitis,

sagteweefselrumatiek

Ware monoartikulere

artritis

Fraktuur,

avulsie

Akute

verandering

Beduidendetrauma

offokale been pyn?

Ja

X-strale

Kroniese

verandering

OA,

CPPD

Effusie of

inflammasie?

VBT, BBS,

Fisieseondersoek

Nee

Ergesimptome

Ja

Sonar-gerigte

aspirasie of

RT/MRI

Artrosintese

slide30

Artrosintese

Sinovialevog

WST > 5000

Sinovialevog

bloederig

Sinovialevog

WST < 1000

Akuteinflammatoriese

artrits

Nie-inflammatoriese

artritis

(OA, interne

afwykings)

MRI

Artroskopie

Okkultefraktuur,

tumor, interne

afwykings

Interne

afwykings

slide31

Akuteinflammatorieseartritis

(sinovialevog WST > 5000/cm3)

+

Gram kleuring

Infeksie

_

 • Jong: GC > staph >strep
 • Oud: staph > strep > GC
 • Immuunonderdruk:
 • Staph, gram-negatief,
 • Ander ongewoneorganismes

+

Jig, CPPD

r/o superinfeksie

Kristal

ontleding

-

VBT, BBS, RF,

ANA, Ricketsia

+

Impirieseantibiotika

x24 uur, afwagting op

kulture

-

+

Sistemiese

toksisiteit?

CPPD, reaktieweartritis,

sistemieserumatiesesiekte

Anti-inflammatoriesemedikasie;

Volg-op oor 24-48 uur;

Her-aspireergewrig as vererger

tuberkulose
TUBERKULOSE

Pottse siekte

Betrekbene (werwels) en gewrigskraakbeen

tuberkulose1
TUBERKULOSE

Monoartritis en Tendosinovitis

Vernietigendegewrigssiekte

Monitor virekstra-artikulereTB