slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Wzrost gospodarczy w woj. mazowieckim i jego struktura - analiza IV kw. 2012 r . i I kw. 2013 r. i prognoza na lata 2013-2014. Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy. Narzędzia do badania i prognozowania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Katarzyna Piętka-Kosińska CASE-Doradcy' - whitney-moss


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wzrost gospodarczy w woj. mazowieckim i jego struktura - analiza IV kw. 2012 r. i I kw. 2013 r. i prognoza na lata 2013-2014

Katarzyna Piętka-Kosińska

CASE-Doradcy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

narz dzia do badania i prognozowania
Narzędzia do badania i prognozowania
 • Model analityczny (ekonometryczny – roczny i kwartalny) uzupełniający brakujące dane historyczne dla woj. mazowieckiego
 • Modele prognostyczne
  • Dla województwa mazowieckiego
   • PKB, wartość dodana w głównych sektorach, dochody ludności i konsumpcja prywatna, inwestycje
   • Warszawa versus pozostałe podregiony
  • Dla Polski (model makroekonomiczny CASE-Doradcy dla Polski)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

szacunek pkb w zrost realny pkb r r
Szacunek PKBwzrost realny PKB (r/r %)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dekompozycja wzrostu pkb punkty procentowe
Dekompozycja wzrostu PKB(punkty procentowe)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

struktura pkb w woj mazowieckim 2010
Struktura PKB w woj.mazowieckim(%, 2010)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

us ugi rynkowe handel detaliczny wzrost nominalny
Usługi rynkowe – handel detaliczny(wzrost nominalny, %)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

inwestycje przedsi biorstw wzrost nominalny r r
Inwestycje przedsiębiorstw(wzrost nominalny r/r, %)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

slide8
Ewolucja prognoz Komisji Europejskiejdla otoczenia gospodarczego Polski 2012-2014(wzrost realny PKB, %)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ewolucja prognoz dla polski 2012 2014 wzrost realny pkb
Ewolucja prognoz dla Polski, 2012-2014(wzrost realny PKB, %)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

prognozy pkb dla mazowsza i polski 2013 2014 wzrost realny
Prognozy PKB dla Mazowsza i Polski, 2013-2014(wzrost realny, %)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podsumowanie prognoz dla woj mazowieckiego
Podsumowanie prognoz dla woj. mazowieckiego
 • Spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2013 (2,4% realnie) i powolna odbudowa w 2014 (3,5% realnie)
  • podaż
  • w 2013 niższy wzrost we wszystkich głównych sektorach, zwłaszcza w budownictwie (wartość dodana: -9,4%);
  • w 2014 przyspieszenie zwłaszcza w budownictwie (5,4%) i przemyśle (8%)
  • popyt
  • powolny wzrost inwestycji w obydwu latach (1,7%, 2,3% realnie)
  • wolniej rosnąca konsumpcja w 2013 (2,6% realnie), nieznaczne przyspieszenie w 2014 (2,9%)
  • Nadal tempo rozwoju wyższe niż w skali kraju => w rezultacie wzrost udziału PKB mazowieckiego w krajowym do 23,8% w 2014 r. (z 22,3% w 2010 r.)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

http://mbr.info.pl/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego