Національний
Download
1 / 17

??????? : ?.?. ????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Національний УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Формування природної кормової бази та ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу білого амура( С tenopharyhgodon idell )у вирощувальних ставах ВАТ « Хмельницькрибгосп ». КИЇВ – 2011. КИЇВ – 2011. КИЇВ – 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????? : ?.?. ?????????' - whilemina-harper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6436148

Національний УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИФормування природної кормової бази та ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу білого амура(Сtenopharyhgodonidell)у вирощувальних ставах ВАТ «Хмельницькрибгосп»

КИЇВ – 2011

КИЇВ – 2011

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Виконав: О.В.Березенко

Керівникмагістерськоїроботи:

к.с.-г.н., доц. кафедри

гідробіологіїХижняк М.І.

КИЇВ – 2011


6436148

Мета роботи - отримання потомства й вирощування рибопосадкового матеріалу білого амура за умов спрямованого формування природної кормової бази у вирощувальних ставах за інтенсивної технології вирощування риби в монокультурі.


6436148

Дослідити процес формування природної кормової бази у технологічному процесі вирощування коропа на всіх етапах його розвитку.

Метароботи:


6436148

визначити природної кормової бази у технологічному процесі вирощування коропа на всіх етапах його розвитку.екологічний стан перед нерестових ставів ставів;

отримати личинки білого амура заводським методом;

підростити личинок білого амура у малькових ставах з спрямованим формуванням природної кормової бази;

провести вирощуванняцьоголіток білого амура з спрямованим формуванням природної кормової бази;

провести вирощуваннядволіток білого амура з спрямованим формуванням природної кормової бази;

визначити кількісний розвиток кормових організмів;

визначити економічну ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу білого амура.

Завданняроботи:


6436148

Методи досліджень природної кормової бази у технологічному процесі вирощування коропа на всіх етапах його розвитку.– загальноприйняті в гідрохімії, гідробіології, і рибництві. Предмет дослідження – ріст білого амура і рибопродуктивність ставів під впливом інтенсифікацій них заходів.


6436148
Схема природної кормової бази у технологічному процесі вирощування коропа на всіх етапах його розвитку.розташуванняМеджибіждськогогосподарства.(аерофотознімоктериторії).


6436148

Гідрохімічний природної кормової бази у технологічному процесі вирощування коропа на всіх етапах його розвитку. склад води у ставах рибдільниці «Меджибіж» ВАТ «Хмельрицькрибгосп»


6436148

Витрати гіпофізів при проведенні в господарстві нерестової кампанії білого амура

Витрати гіпофізів при проведенні в господарстві нерестової кампанії білого амура

Витратигіпофізів при проведенні

в господарствінерестовоїкампаніїбілогоамура


6436148
Середні проведенні в господарстві нерестової кампанії білого амурарозміри, плодючість, процент заплідненнята виходу личинок відокремихсамиць


6436148
Результати проведенні в господарстві нерестової кампанії білого амурапідрощування личинок білого амура


6436148

Динаміка проведенні в господарстві нерестової кампанії білого амурабіомаси зоопланктону у вирощувальних ставах, г/м3


6436148

  • Результати проведенні в господарстві нерестової кампанії білого амуравирощуванняцьоголітокбілого амура


6436148
Динаміка біомаси зоопланктону у вирощувальних ставах6436148

Економічна ефективність вирощування рибопосадкового матеріалу білого амура у вирощувальних ставах риб дільниці «Меджибіж» ВАТ «Хмельницькрибгосп»


6436148
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

  • 1. Температурні, газові і гідрохімічні умови ставів при підрощуванні личинок, вирощуванні цьоголіток та дволіток білого амура були задовільними. Температура води коливалась в межах 15,0-24,40С, сума тепла за періодпідрощування личинок склала 546 градусо-днів, вирощуванняцьоголіток – 1236 та дволіток – 2696 градусо-днів.

  • 2. Біомаса зоопланктону в малькових ставах коливалась в межах 1,18-7,36 г/м3, вирощувальнихІ порядку – 2,90-63,1 г/м3, вирощувальнихІІ порядку – 0,45-40,3 г/м3.

  • 3. Підрощування личинок відбувалось при щільності посадки 550-700 тис. екз./га. За 26 дніввирощуваннясереднямасамальків становила 452 мг, вихідіз посадки 76%, рибопродуктивність – 210 кг/га.

  • 4. Вирощуванняцьоголітоквідбувалось при щільності посадки 50-60 тис.екз./га. За 62 добисереднямасацьоголіток становила 13,5 г, вихідіз посадки – 65,1%, рибопродуктивність – 457,7 кг/га. Основним компонентом живленняцьоголітокбілого амура у першу половину вирощуваннябув зоопланктон, у другу – м’якарослинність.

  • 5. Вирощуваннядволітоквідбувалось при щільності посадки 6,72-7,0 тис.екз./га. За 139 дніввирощуваннясереднямасадволіток становила 87,2 г, вихідіз посадки 63,5%, рибопродуктивність – 358,3 кг/га. Основним компонентом живленнядволітокмасою до 7 г був зоопланктон, більше 7 г – вищарослинність.

  • 6. Рентабельністьвиробництварибо посадкового матеріалу білого амурабула на рівні22 %.

  • Уподальшому за оптимального регулюванняпродуктивнихвластивостейекосистеми ставів вирощування рибопосадкового матеріалу необхідно проводити в полікультурі з щільностями посадки згідно технологічних нормативів для даної зони рибництва.


6436148
Дякую за увагу!!! ВИРОБНИЦТВУ


ad