Solymosi j zsef dsc kutat sm dszertan
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Solymosi József, DSc: Kutatásmódszertan . A tudományos kutatás és publikálás tárgya, célja és módszertana Az olvasva és írva alkotás kutatói gyakorlata Budapest, 2008. november 18. A kutatás tárgya és területe. A (doktori) kutatási téma hierarchiája: Tudományterület

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - weylin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Solymosi j zsef dsc kutat sm dszertan

Solymosi József, DSc:Kutatásmódszertan

A tudományos kutatás és publikálás tárgya, célja és módszertana

Az olvasva és írva alkotás kutatói gyakorlata

Budapest, 2008. november 18.


A kutat s t rgya s ter lete
A kutatás tárgya és területe

 • A (doktori) kutatási téma hierarchiája:

  • Tudományterület

  • Tudományág (diszciplína, szaktudomány)

  • Tudományszak

  • Témakörök (szakterületi reszortokból)

  • Témák (projektek)

  • Újabb problémát vetnek fel, vagy oldanak meg

 • A kutatási témák osztályozása:

  - Alapkutatás

  - Alkalmazott kutatás


A probl ma megold s ltal nos v zlata
A probléma megoldás általános vázlata

 • A SAJÁT HIPOTÉZIS kialakítása a probléma feltételezett megoldására (már meglévő, saját vagy mások korábbi eredményei és heurisztikus elemzések alapján)

 • A hipotézis bizonyítása (általában primer kutatással), elfogadása vagy elvetése

 • Empirikus megoldás keresése (általában kísérletes kutatás)


A kutat s ltal nos menete anyaga s forr sai
A kutatás általános menete, anyaga és forrásai

 • A forrásadatok előállítása:

  • Szakirodalmi forrásmunkák megállapításai

  • Megfigyelés, kísérlet, adatértékelés, korábbi primer kutatások anyagainak ismételt feldolgozása

  • Saját gondolataink, ötleteink dokumentációja

 • Az analizáló fázis:

  • Összerendezés, logikai csoportosítás

  • Interaktív ismeretelemzés (szinergikus)

 • A szintetizálás: az előző kettő alapján

 • Az eredmények, következtetések kialakítása


A kutat sok forgat k nyve
A kutatások forgatókönyve

 • A kutatás előkészítése

 • A primer kutatás

 • A saját új kutatási eredmények, megállapítások megfogalmazása

 • Véglegesítés közlemény (cikk), előadás, riport, disszertáció alakban

 • Közzététel (megjelentetés)

 • Védés és hasznosítás


A kutat s el k sz t se
A kutatás előkészítése

 • A célok kitűzése

 • A kutatási terv (vázlat) elkészítése

 • A legfontosabb fogalmak, tárgyszavak összeállítása

 • Szakirodalmi kutatás elvégzése, dokumentálása

 • Hiányzó ismeretek tisztázásához szükséges hipotézis megfogalmazása

 • A dokumentációs egységek (fejezetek) megtervezése


A primer kutat s
A primer kutatás

 • További szakirodalmi kutatás elvégzése

 • A primer kutatás módjának meghatározása (kísérlet, megfigyelés, interjú, stb.)

 • A primer kutatás metodikája (adatfelvétel módja, hely, idő, minta nagysága, értékelési modellek, kritériumok)

 • A primer kutatás kivitelezése (végrehajtása)

 • A primer kutatás statisztikai és szakmai értékelése, a fő megállapítások összefoglalása


A saj t j eredm nyek megfogalmaz sa
A saját új eredmények megfogalmazása

 • A primer és szekunder kutatások eredményeinek résztémánként történő szintetizálása

 • Az új és saját megoldások adatokkal alátámasztott összegyűjtése

 • A közlemény megszövegezése: előzmények, alkalmazott módszerek, kísérleti adatok, információk, következtetések, megállapítások


V gleges t s k zlem ny cikk el ad s riport vagy disszert ci form j ban
Véglegesítés közlemény (cikk), előadás, riport, vagy disszertáció formájában

 • A nyers kézirat csiszolása (tárgymutató, következetes szóhasználat ellenőrzése, új fogalmak definiálása, stílus ellenőrzése)

 • Az eredmények hasznosításának előkészítése (írásmű elkészítése, gyakorlati felhasználás lehetőségeinek kimunkálása, szabadalmi leírás megszerkesztése, bejegyeztetése)

 • A kutatás hasznosítása (publikálás, a dolgozat megvédése, tananyagfejlesztés, ipari gyártás és alkalmazás, elterjesztés, továbbfejlesztés)


Tudom nyos k zlem nyek forr sai lehetnek
Tudományos közlemények disszertáció formájábanforrásai lehetnek

 • Tényfeltáró ismeretbővítés:

  • Kísérleti, vizsgálati megfigyelésből

  • Leíró, tapasztalati megfigyelésből

 • Gondolati, spekulatív ismeretbővítés:

  • Témakörfeltáró kutatásból

  • Problémaelemző kutatásból

 • Kombinált (tényfeltáró és gondolati) ismeretbővítés:

  • A tények és a szakirodalom egybevetéséből

  • A tények és a heurisztikus elemzés egybevetéséből

  • A tényfeltárást meghatározó gondolati elemzésből


A tudom nyos alkot sok ttekint t bl zata
A tudományos alkotások áttekintő táblázata disszertáció formájában

Ismerethasznosító

Problémamegoldó

problémamegoldó

Írásmű centrikus

Témakutatás

(közlemény, értekezés)

Témakör kutatás

(monográfia, kézikönyv,

tankönyv)

Alapkutatás

Tudományos közlemény

Elméletek, találmányok

Kutatási eredmény

centrikus

Kijelölt témakör kutatása

Diszciplináris kutatások

Tananyagbővítés

Alkalmazott kutatás

Kutatási zárójelentés

Termék és technológia

fejlesztés, szabadalom


A tudom nyos r sm vek m faji k vetelm nyei
A tudományos írásművek műfaji követelményei disszertáció formájában

Műfaja

Disszertáció

Tud. közlemény

(Tan)könyv

Célja

Olvasója

Irányultsága

Vitatás szerepe

Stílusa

Szóhasználata

Bibliográfia

Hivatkozottak

Hivatkozások

Definíciók

Glosszárium

Tárgymutató

Fokozatszerzés

Bírálók, vitázók

Önállóság biz.

Alapvető

Visszafogott

Egységes

Maximális

Aki foglalkozik

Sorszám vagy szerző

Eddigi saját

Esetleg rövid

Lehet

Prioritásszerzés

Versenytárs

Újdonság biz.

Szükség szerint

Határozott, pontos

Nemzetközi

Releváns

Akit idéz, v. cáfol

Sorszám v. szerző

Csak új saját

Nem kell

Nem kell

Oktatás, eladás

Hallgató, vásárló

Szintetizálás

Kivéve ha indokolt

Közérthető, érdekes

Változatos

Tájékoztató

Akiről illik tudni

Szerző neve

A szűkségesek

Jó ha van

Kívánatos


Az r sm alkot s folyamata
Az írásmű alkotás folyamata disszertáció formájában

 • Áttekintő rendszerezés

 • Alkotó olvasás

 • Kivonatolás

 • Dokumentálás

 • Kompilálás

 • Ismeretalkotó ismeretelemzés

 • Integráló ismeretépítés

 • Kiegészítések és kiterjesztés

 • Szövegezés és írásmű-szerkesztés


Az ismeretanyag szintetiz l si m djai
Az ismeretanyag szintetizálási módjai disszertáció formájában

 • Kompiláció- kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, önálló tételek és adatok

 • Ismeretelemzés - kiinduló anyaga: az összegyűjtött és a kivonatokból kiemelt megállapítások és adatok

 • Ismeretépítés- kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, az ismeretelemzés anyaga és eredményei, megállapításai, új tételei, a saját és kapott adatok


Szint zis i kompil ci
SZINTÉZIS I: Kompiláció disszertáció formájában

 • A kompiláció kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, önálló tételek és adatok

 • Feldolgozási formái (kötelező a KORREKTIRODALMIHIVATKOZÁS!):

  • Változatlanul felhasznált tömörítvények és idézetek saját magyarázó összekötő szöveggel

  • Az előbbi értékeléssel és összehasonlítással kiegészítve

  • Az előbbi saját adatokkal kiegészítve


Szint zis ii ismeretelemz s
SZINTÉZIS II: Ismeretelemzés disszertáció formájában

 • Az ismeretelemzés kiinduló anyaga: az összegyűjtött és a kivonatokból kiemelt megállapítások és adatok

 • A feldolgozás formái:

  • Asszociációképzés elemkombinációval

  • Gondolati elemek ütköztetése

  • Célorientált analógiakeresés


Szint zis iii ismeret p t s
SZINTÉZIS III: Ismeretépítés disszertáció formájában

 • Az ismeretépítés kiinduló anyaga: idézetek, tömörítvények, az ismeretelemzés anyaga és eredményei, megállapításai, új tételei, a saját és kapott adatok

 • A feldolgozás formái:

  • Egyszeri kutatás (problémamegoldás, disszertáció)

   • A célnak megfelelő összeállítás véleményezéssel, kommentálással

   • Kiegészítés (heurisztikus, primer, szekunder)

  • Folyamatos kutatás (diszciplináris, reszort)

   • A hasznosítható elemek kiemelése és közreadása

   • Kiegészítő hipotézisek megfogalmazása, új kutatási irányok


A tudom nyos r sm ltal nos szerkezeti fel p t se
A tudományos írásmű általános szerkezeti felépítése disszertáció formájában

 • Borítófedél + Címoldal (Mottó, ajánlás)

 • Tartalomjegyzék

 • Fő tartalom:

  • Előszó (köszönetnyilvánítás)

  • Bevezetés

  • Tárgyalás

  • Befejezés

 • Hivatkozások jegyzéke

 • Mellékletek, Függelék, Rövidítések jegyzéke, Mutatók (névmutató, tárgymutató)


A tudom nyos k zlem ny v zlatos fel p t se
A tudományos közlemény vázlatos felépítése disszertáció formájában

Bevezetés:

 • Az adott probléma, jelenség felvázolása, a kutatás céljának ismertetése

 • Problématörténeti vázlat, az előzmények ismertetése a szakirodalom alapján

 • Hipotézis megfogalmazása, a feltételezések és problémák kezelése

  Fő rész:

 • A kutatás körülményeinek, módszereinek ismertetése

 • Bizonyítás az anyagok elemzésével és leírásával

 • Következtetések, igazolt saját új eredmények, megállapítások

  Befejezés:

 • Várható következmények, hasznosíthatóság, továbbfejlesztés

  Kötelező tartozékok:

  Hivatkozott irodalom jegyzéke

  Abstract (kivonat)


A monogr fia v zlata
A monográfia vázlata disszertáció formájában

Bevezetés:

 • Az adott intézmény, személy, helység rövid, előzetes bemutatása, jellemzése, a korábbi irodalmi feldolgozások bemutatása

  Fő rész:

 • A téma kifejtése tematikus egységekben és történelmi korszakok, időszakok szerint

  Befejezés:

 • Összegzés, kitekintés, jövőkép


Az rtekez s tartalma
Az értekezés tartalma disszertáció formájában

Bevezetés:

 • A téma körülhatárolása

 • A téma eddigi kidolgozottsága a szakirodalom alapján

 • A dolgozat célkitűzésének megfogalmazása

  Fő rész:

 • Az első témakör (a majdani új tudományos eredmény!)

  • Célkitűzése

  • Helyzet, előzmények, az eddigi eredmények bemutatása a hivatkozott irodalom alapján és azok elemző értékelése, elfogadása, vagy cáfolása

  • A saját célkitűzés konkretizálása: HIPOTÉZIS

  • Az alkalmazott vizsgálati módszerek bemutatása

  • A kísérleti/vizsgálati eredmények ismertetése

  • Következtetések, megállapítások

  • Az új tudományos eredmény összefoglalása

 • A második és a további témakörök kifejtése

  Befejezés

 • Összegzés

 • Az új tudományos eredmények rögzítése

 • Ajánlások

 • Hivatkozások jegyzéke


A meg r s m dszerei
A megírás módszerei disszertáció formájában

 • Bevezetés, célkitűzés

 • Forrásművek, szakirodalom feldolgozása, „cédulázás”

 • Saját gondolatok, ötletek, tapasztalatok ütköztetése a szakirodalommal, HIPOTÉZIS kialakítása

 • Koncepció, terv és vázlat kialakítása

 • A „cédulák” szelektálása, rangsorolása, csoportosítása

 • Saját kísérletek, kutatási adatok feldolgozása, összevetése a korábbi adatokkal és a hipotézissel

 • A koncepció bizonyítása, vagy elvetése

 • A megállapítások összegzése, a dolgozat megfogalmazása, leírása, megszerkesztése

 • A saját új tudományos eredmények rögzítése

 • Tapasztalatok és javaslatok megfogalmazása


A meg r s s a j tos m dszerei
A megírás disszertáció formájábanSAJÁTOS módszerei

 • Olvass, mielőtt írni kezdenél! (Ez az igazi „olvasva és írva alkotás kutatói gyakorlata”)

 • Klasszikusként hivatkozz az elődökre, hiszen ők a majdani BÍRÁLÓID!

 • Az elődöket nem leszólni, dicsérni kell, annál értékesebb lesz az ő TÚLSZÁRNYLÁSUK TEÁLTALAD!

 • A HIPOTÉZISED kialakítása után azonnal írd meg az ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEIDET első változatban, mintha már bizonyítottad volna!

 • A Bevezetésben a célkitűzést az „új tudományos eredményeid”-hez igazítsad!

 • A SAJÁT ÚJ EREDMÉNYEIDET korrekt irodalmi hivatkozással tedd jól elkülöníthetővé mások korábbi eredményétől!

 • Kísérleti, kutatási adataiddal igazold, vagy cáfold meg a saját hipotézisedet!

 • A bizonyított hipotézised a saját új tudományos eredményed (tézised).

 • A hipotézised cáfolta is eredmény: „más ne menjen be a zsákutcába”.

 • A saját új tudományos eredményeidet a szabadalmi igénypontok mintájára fogalmazd meg, a lehető leggondosabban!

 • Publikálj, konferenciázz, és járjál MŰHELYVITÁRA!


A c mad s k vetelm nyei
A címadás követelményei disszertáció formájában

 • A CÍM nem egyenlő a TÉMÁVAL!

 • A cím ne legyen hosszú, a téma körülhatárolása kerüljön a bevezetésbe

 • A címet a végén adjuk, többszöri átolvasás, érlelés és javítás után

 • A jó cím:

  • Találó

  • Figyelemfelkeltő (Blikkfangos!?!)


Formai k vetelm nyek
Formai követelmények disszertáció formájában

 • Formátum: a dolgozatot A/4-es formátumban, szövegszerkesztővel írva kell leadni

 • Betűtípus: Times New Roman vagy Arial

 • Betűnagyság: 13 pontos

 • Terjedelem: 130 oldal a MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT!

 • Szerkesztés módja: sorkizárt

 • Margó: bal oldalon 4,5 cm a többi oldalon 3,5 cm.

 • Oldalszámozás arab számokkal, a lap tetején középen

 • Hivatkozások: sorszámozott


Bibliogr fia
Bibliográfia disszertáció formájában

 • A hivatkozott szakirodalom megjelölésére, azonosítására szolgáló adatok

 • Szakkönyv

 • Szakmai folyóirat

 • Gyűjteményes kötet

 • Film, tv, rádióadás

 • Interneten közzétett anyag (a letöltési idő)

 • Szerző, cím, megjelenés helye, ideje, oldalszám –tól, -ig (pp:…)


L bjegyzetek
Lábjegyzetek disszertáció formájában

 • Forrásmegjelölések (hivatkozott irodalom)

 • Viszonylag kisszámú hivatkozott adat, ha az nem kíván táblázatos formát

 • Magyarázó, kiegészítő szövegek, ha a tartalmi kifejtést zavarnák

 • Rövid példák, anekdoták, viccek, szakmai szempontból periférikus közlések

 • Utalások a dolgozat más részeire, a már kifejtett szakirodalomra


F ggel kek
Függelékek disszertáció formájában

 • Teljes anyagok, törvények, jogszabályok

 • Terjedelmes, nagyszámú táblázatok, ábrák, tervek, organogrammok, stb.

 • Kiragadott terjedelmes, részletező módszertani fejtegetések

 • Terjedelmes bizonyítások, levezetések

 • Esettanulmányok esetpéldák

 • BELESZÁMÍT AZ OLDALSZÁMBA!!!


Mutat k
Mutatók disszertáció formájában

 • Tárgymutató

 • Névmutató

 • Szervezetek mutatója

 • Rövidítések mutatója

 • Helymutató (földrajzi nevek)

 • Képletek mutatója

 • Módszerek és modellek mutatója


A tudom nyos publik ci k foly iratok min s gi mutat i
A tudományos publikációk (folyóiratok) minőségi mutatói

 • Lektorált folyóirat

 • Két titkos és független opponens

 • Referált folyóirat (Abstract!)

 • HATÁSTÉNYEZŐ (Impakt faktor)

 • Kumulatív impakt faktor (szerzői)

 • Citációs index (szerzői)


A doktori iskolák akkreditációja – 2009 mutatói

Munkaanyag vitája

Bazsa György, a MAB elnöke

DI vezetők országos fóruma

Budapest, 2008. október 16.


 • A szakmai publikációk köre mutatói

 • A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk, egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet stb.), amely:

 • a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),

 • pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,

 • ISBN vagy ISSN számmal ellátott,

 • lektorált,

 • referált (közismert adatbázisban fellelhető),

 • a tudományág függvényében impakt faktoros,

 • szakmai kiadványban v. kiadványként jelent meg;a kiadvány

 • nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál,

 • lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,

 • jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,

 • megrendelhető vagy megvásárolható.


 • A törzstagság szempontjából mutatóinem vesszük figyelembe :

 • napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai jellegű),

 • saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált),

 • egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, szöveggondozás stb.

 • rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban, poszteren,

 • (könyv)fordítás,

 • recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),

 • pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,

 • szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció,

 • egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,

 • tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban)

 • nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként).