Ranheimsfjæra - PowerPoint PPT Presentation

weylin
ranheimsfj ra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ranheimsfjæra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ranheimsfjæra

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Ranheimsfjæra
120 Views
Download Presentation

Ranheimsfjæra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ranheimsfjæra

  2. Status reguleringsplan • Bygningsrådet, 2. gangsbehandling 24.11.09 • Byutviklingskomiteen, 14.01.10 evt. 04.02.10 • Bystyret, 28.01.10 evt. 18.02.10 • Stadfestet ca. 14 dager etter Bystyrevedtak

  3. Styret Magnus Svendsen, Styreformann (RF) Terje Svendsen, Styremedlem (RF) Jan Chr. Ruud, Styremedlem (SN) Arve Heggem, Styremedlem (SN) Jan Chr. Ruud, leder Skanska Boligutvikling Magnus Svendsen, RF Byggherre Stab/Støtte Karl Inge Eidsvik, økonomicontroller Skanska Bjørn Fredbo, regnskap Ranheimsfjæra Utbyggingsselskap AS - Organisasjonskart Arve Heggem, daglig leder RUS MeglerOnline, salg Gro Hagenes, prosjektleder Skanska Torstein Fornes, prosjekteringsleder bygg Bjørn Lehn, prosjekteringsleder infra • Skanska prosjektteam • Anleggsledere • Formenn - Baser • Håndverkere Prosjektteam • Eksterne/interne ressurser: • Arkitekter • Konsulenter/Rådgivere • osv • Eksterne ressurser: • Reklamebyrå • Markedsanalyse • osv • Eksterne/interne ressurser: • UE/Leverandører • Konsulenter/Rådgivere • -osv

  4. Reguleringsplanens potensial B1: • Ca 36 000 m2 bolig • Ca 210 – 260 boliger (store enheter) • Ca 280 p-plasser i sentrale kjellere • Ca 2000 m2 næring (nærbutikk og service tilknyttet ”torget”) • Ca 10 000 m2 utendørs fellesareal samt ca 19 000 m2 offentlig friareal B2: • Ca 150 – 200 boliger

  5. Overordnet Fremdriftsplan

  6. Videre aktiviteter • Avtale arkitekt for 1. byggetrinn – primo januar • Avtale rådgivere • RIB - snarest • VVA - snarest • Utomhus – snarest • Øvrige rådgivere

  7. Ranheimsfjæra – Ambisjoner og målsetting • MARKED • Forhåndsmarkedsføring – redaksjonell omtale, mediastrat. • Hvem tror vi vil bo på Ranheimsfjæra? • Hvilket segment bør vi rette markedsføringen mot? • MILJØ • Energieffektive bygninger; hvilket nivå velger vi å legge oss på? Lavenergiboliger – Svanemerket leilighet – TEK07 • Energiforsyning; bare Fjernvarme, eller finnes det andre alt.? • Renovasjon – søppelsug • Utomhus; Vikelva – Strandsonen – Løkkeområdet – Skolen/Idrettshall

  8. ”Ranheimsfjæra er Trondheims fineste og mest ettertraktede boligområde” Faksimile Adresseavisen 16.01.13