Marktafbakening - PowerPoint PPT Presentation

weston
marktafbakening n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marktafbakening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marktafbakening

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
Presentation Description
315 Views
Download Presentation

Marktafbakening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Marktafbakening Economie van het mededingingsrecht Dr Gunnar Niels, Director 12 oktober 2006

 2. Inhoud • wat is een markt? • economische grondslag van de SSNIP test • praktische problemen en mispercepties • cellophane fallacy • asymmetrische markten • 5% of 10%? 2

 3. Belang van marktafbakening • intermediaire stap in evaluatie van marktmacht • vaak doorslaggevend • hoe ruimer de markt, hoe lager de kans op marktmacht (meestal) 3

 4. Dimensies van een market • product • geografisch • tijd 1 (verleden, heden, toekomst) • tijd 2 (peak versus off-peak) • type consument (zakelijk versus privé) • verkoopkanaal (horeca versus supermarkt) 4

 5. Soorten concurrentiedruk onderdeelmarktafbakening? X    (als korte termijn) X • 2 types concurrentie • binnen product • tussen producten • 3 types substitutie • vraagzijde • aanbodzijde • nieuwe toetreding 5


 6. Waarom de SSNIP-test? • minder nadruk op productkenmerken • United Brands: bananen voor de tandlozen • CenterParcs: parken met of zonder subtropisch zwembad? • gaat om reactie van de marginale consument, niet de gemiddelde consument

 7. SSNIP test (I) • zou een hypothetische, winstmaximaliserende monopolist voor product of geografisch gebied een SSNIP opleggen? • terminologie • hypothetisch: gaat om hele productcategorie • winstmaximaliserend: niet gereguleerd • small but significant: 5–10% • non-transitory: 1–2 jaar (niet onmiddelijk!) 7

 8. SSNIP test (II) • als monopolist prijs niet kan verhogen, dan komt dat omdat consumenten overstappen op andere producten • deze andere producten zijn deel van de relevante markt • ‘a market is something worth monopolising’ 8

 9. Stap 1: rangschik mogelijke substituten Kwaliteit Product D Internet TV VDSL Snel Surfen (4 MB/s) Canaaldigitaal C ADSL Easy (1 MB/s) Digitenne B Dial-up Internet Kabel TV A kruis-elasticiteit en diversion ratio

 10. Stap 2: SSNIP test in rondes ABCD A AB ABC • begin in kleinste markt (A) • SSNIP vraag in iedere ronde • relevante market zodra antwoord = JA • kleinste markt met antwoord JA = relevante markt

 11. Stap 3: Critical sales loss Price Price set by hypothetical monopolist Is the price difference more than 5–10%? Competitive price Marginal cost Demand Marginal revenue Quantity 11

 12. Berekening critical sales loss • 2 effecten prijsverhoging • volumedaling • hogere marge • critical loss formule: t/(m+2t) • t = prijsverhoging • m = beginmarge • NB: critical loss kan zeer laag zijn • gaat om marginale substitutie 12

 13. CenterParcs/Gran Dorado (2001) • productkenmerken • luxe bungalowparken met faciliteiten, voor short breaks • maar: vakantiehuizen, apart-hotels, Euro Disney? • critical loss test • sales loss 28% na prijsverhoging van 10% • groter dan critical loss (10-12.5%) • substitutie m.n. naar vakantiehuizen, appartementen en bungalowparken met faciliteiten in de buurt hele sales loss relevant!

 14. Hoe ruimer de markt hoe lager de kans op marktmacht? • altijd prikkel voor Partijen om voor ruimere markt te pleiten? Vodafone/Mannesmann Europese versus nationale markt Pay-TV in UK Lokale versus nationale markt 14

 15. Cellophane fallacy (Du Pont, 1956) Price Price set by hypothetical monopolist cellophane fallacy als P al nabij monopolie ligt Is the price difference more than 5–10%? Competitive price Marginal cost Demand Marginal revenue Quantity 15

 16. Asymmetrische marktafbakening D VDSL alleen druk naar boven Snel Surfen (4 MB/s) C ADSL Easy (1 MB/s) B alleen druk naar beneden Dial-up Internet A

 17. Ketensubstitutie D VDSL Snel Surfen (4 MB/s) 1 markt voor breedband Internet C ADSL Easy (1 MB/s) B Dial-up Internet A

 18. 5% of 10% SSNIP? • 5% is strenger dan 10% • verschil minder belangrijk voor critical loss analyse • gaat om proportionele vraagreactie • Ziekenhuis Hilversum/Ziekenhuis Gooi-Noord (2005) • verschil in praktijk vaak triviaal • schattingen van elasticiteit niet precies • 5% is dichter bij point-elasticity • 10% eenvoudiger te begrijpen voor consument

 19. Break-even of profit-maximising critical loss? • ‘is een 5-10% prijsverhoging winstgevend?’ of • ‘zou een winstmaximaliserende monopolist de prijs verhogen met 5-10%?’ • BE critical loss = t/(m+t) (iedere vraagcurve) • PM critical loss = t/(m+2t) (lineaire vraag) • Ziekenhuis Hilversum/Ziekenhuis Gooi-Noord (2005) • 12.9% BE versus 11.4% PM

 20. SSNIP test in de praktijk • nuttig theoretisch raamwerk • consumentenonderzoek • ‘wat zou u doen bij prijsverhoging van 10%?’ • conjoint analyse • econometrische data en technieken • scanner data, databases van bedrijven 20

 21. Bypass van marktafbakening? • marktafbakening is intermediaire stap • trend naar direct focus op competitive constraints • unilateral effects in fusies • Staples–Office Depot (1997) • Volvo–Scania (2000) 21

 22. www.oxera.com Contact: Gunnar Niels +44 (0)1865 253 029 gunnar.niels@oxera.com