Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho
Download
1 / 33

Leksioni . Zhvillimi kognitiv : Piazhe Armela Xhaho - PowerPoint PPT Presentation


 • 397 Views
 • Uploaded on

Leksioni . Zhvillimi kognitiv : Piazhe Armela Xhaho. Jean Piage. Piaget besonte se “fëmijët janë mendimtarë aktivë, të cilët përpiqen në mënyrë konstante të ndërtojnë një të kuptuar të përparuar të botës”. Procesi i Zhvillimit të Skemave Kognitive.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Leksioni . Zhvillimi kognitiv : Piazhe Armela Xhaho' - weston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho

Leksioni .Zhvillimikognitiv :PiazheArmelaXhaho


Jean piage
Jean Piage

 • Piaget besonte se

  “fëmijët janë mendimtarë aktivë, të cilët përpiqen në mënyrë konstante të ndërtojnë një të kuptuar të përparuar të botës”.


Procesi i zhvillimit t skemave kognitive
ProcesiiZhvillimittëSkemaveKognitive

 • Si një biolog, Piaget ishte i interesuar të mësonte se si një organizëm përshtatej me mjedisin (Piaget e përshroi këtë aftësi si inteligjencë.)

 • Sjellja kontrollohet përmes organizimeve mendore të quajtura skema, të cilat individi I përdor për të krijuar një përfaqësim për botën dhe për të dizenjuar një veprim në të.


Shembuj t skemave vazhdim sia e objektit
Shembujtëskemave:Vazhdimësia e Objektit


Nga vijn skemat
Ngavijnëskemat?

 • Piaget i hodhi poshtë të dyja këto dhe I dedikoi karrierën e tij kërkimit të origjinës së formimit të secilës skemë.


Piaget p rshkroi dy procese q individi p rdor n p rpjekjen e tij p r t u p rshtatur
Piaget përshkroidyproceseqëindividipërdornëpërpjekjen e tijpërt’upërshtatur:

 • Asimilimi

  Procesi me anetetecilit duke perdorurdijetekzistuese , oseskematpersonifitonnjedijete re rrethmjedisit.

  Shembull: njëfoshnjëpërdornjëskemëtëtëthithurit, e cilaishtezhvilluarngathithjanënjëshishkëtëvogëlnëmomentinqëpërpiqettëthithënënjëshishetëmadhe.


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho

 • Akomodimi.

  Procesi i ndryshimit të strukturave kognitive /skemave si rezultat I skemave te reja

  Shembull:

  Foshnja modifikon një skemë të thithjes e cila është zhvilluar përmes thithjes së një biberoni në një skemë e cila do të jetë e përshtatshme për të thithur një shishe.


Loja si asimilim dhe akomodim
Loja siAsimilimdheAkomodim

 • Fëmija gjatë lojës me ‘Gjasme” i afrohet botës së jashtme përmes një skeme (asimilimi)

 • Fëmijët gjatë lojës gjithashtu imitojnë dicka që e kanë vëzhguar apo përsërisin një aktivitet që e ka bërë në të kaluarën (akomodim)


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho


Psh 4 8 muaj stadi i 3 t jasht syrit jasht mendjes
Psh; 4 - 8 muaj (stadii 3-të): “jashtësyrit, jashtëmendjes


Nenstadi 1 reflekset mosha 0 1
Nenstadi 1 Reflekset- Mosha 0-1

 • Te perdorurit e skemave sensomotorike te gatshme.- femija reagon ndaj mjedisit duke perdorur reflekset e thjeshta ose skemat qe jane prezente qe ne lindje

 • Duke perdorur ose asimiluar skemat e gatshme femija I ndryshon ose I akomodon ato sipas eksperiences


Nenstadi 2 reagimet cirkulare paresore muaji 1 4
Nenstadi 2- ReagimetcirkulareparesoreMuaji 1-4

 • Tendenca e femijes per te perseritur veprimet ose skemat qe krijojne ndodhine e deshiruar ne trupin e vet

 • Femija nuk do te shikoje per ndonje objekt qe iken por shikon ne menyre te ngulitur ne vendin ku objekti ka qene me pare

 • Psh. Levizja e dores


Nenstadi 3 reagimet cirkulare dytesore 4 8 muaj
Nenstadi 3. ReagimetcirkulareDytesore (4-8 muaj)

 • Veprimet cirkulare fokusohen mbi objektet dhe ngjarjet jashte trupit te tij – dytesore

 • Psh. Zbulimi I lodres se varur mbi krevat

 • Veprimet e femijes synojne nje perfundim te caktuar- te kuptuarit permes reagimeve motorike


Nenstadi 4 kordinimi i skemave dytesore muaji 8 12
Nenstadi 4- Kordinimi I skemavedytesore( muaji 8-12)

 • Femijet jane me te vemendshem ne veprimet e tyre.

 • Perdorin dijet e akumuluara dhe skemat per te prodhuar nje efekt.

 • Shfaqet vazhdimesia kontekstuale e objektit

 • Nese nje femije shikon nje objekt qe po fshihet0 kerkon aty ku objekti fshihet - femija shikon ne vendfshehjen e pare.

 • Gabimi AB

 • Kujtesa Afatshkurter


Nenstadi 5 reagimet cirkulare tretesore muaji 12 18
Nenstadi 5- Reagimetcirkularetretesore ( muaji 12-18)

 • Femijet perdorin rruge te reja per arritjen e qellimit

 • Krijojne skema te reja per t’ia arritur qellimit permes eksplorimit dhe eksperimentimit aktiv

  Permiresohet- koncepti per vazhdimesine e objektit

  Femija shikon ne vendin e fundit qe ai ka pare se objekti eshte fshehur


Stadi 6 shpikja e menyrave te reja permes kordinimieve mendore
Stadi 6 Shpikja e menyraveterejapermeskordinimievemendore

 • Te menduarit simbolik

 • Pikturat mendore

 • Imitimi I modeleve ne mungese te modelit

 • Arrihet vazhdimesia e objektit


Stadi paraoperacional 2 7 vjec
Stadiparaoperacional 2- 7 vjec

Parakonceptual= 2-4

Te menduarit intuitiv- 4-7


Pse quhet statdi paraoperacional
Psequhetstatdiparaoperacional

 • Femija nuk eshte akoma ne gjendje te mendoje ne menyre operacionale

 • Operacion- mendim qe karakterizohet nga disa cilesi specifike logjike

 • Manipulimi dhe transformimi I informacionit ne menyre logjike.


Kufizimet e te menduarit paraoperacional
Kufizimet e temenduaritparaoperacional

1. Konkretesia-

 • Parashkollorieshte I preokupuar me realitetinfizikimediat( tanidheketu)

 • 2.Pathyeshmeria e temenduarit

 • I paaftetakthejmendimin e tijatjeku ka filluar- gjeratndoshin ne njedrejtim

 • 3. Egocentrizmi

 • Paftesia e femijes per tekuptuar se perveckendveshtrimittetij per boten , ekzistojnedhekendveshtrimetetjera


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho

 • 4. Centracioni

 • Fokusimivetem ne njeaspektose ne nje dimension tenjeobjektiosenje situate

 • 5. Mungesaaftesise se konservizmit

 • Ka tebej me tekuptuarit se ndryshimi I formesose I pamjes se objektevenukndryshonsasine e tyre

 • 6.Animizmi-

 • Objektejotegjallakanecilesinjerezoredhejaneaftesitekryejneveprimenjerezore


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho

 • 4. Centracioni

 • Fokusimivetem ne njeaspektose ne nje dimension tenjeobjektiosenje situate

 • 5. Mungesaaftesise se konservizmit

 • Ka tebej me tekuptuarit se ndryshimi I formesose I pamjes se objektevenukndryshonsasine e tyre

 • 6.Animizmi-

 • Objektejotegjallakanecilesinjerezoredhejaneaftesitekryejneveprimenjerezore


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho

 • 7. Realizmi

 • Tendenca e femijes per ti mveshur cilesi fizike reale ndodhive mendore- ( enderra reale)

 • 8. Artificializmi

 • Mendon se gjithcka eshte ber nga dora e njeriut( hena, shiu, deti)

 • 9. Elementet magjike te te menduarit

 • Shpjegimi I gjerave me elemente magjik ( I rrituri transformohet ne kafshe)


Zhvillimi konjitiv i femijeve pikamja e piazhese
Zhvillimikonjitiv I femijeve : Pikamja e Piazhese

 • Stadi i veprimeve konkrete 7-11 vjec.

 • Zhvillimi i rregullave dhe strategjive per te bashkevepruar dhe ekzaminuar boten.


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho

 • Operacione- seri skemash mbi kthyeshmerine , mbledhjen , zbritjen , shumfishimin, ndarjen ose radhitjen e gjerave.

 • Skema- rregull i brendshem rreth objekteve dhe marredhenieve mes objekteve

 • Konkret: Te menduarit e femijes bazohet ende ne ate qe femija vezhgon , ne objektet apo ndodhite konkrete. Femija nuk kupton koncepte abstrakte.


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho

 • Decentracioni : E kalon vemendjen ne hollesi, dhe cilesi.

 • Kthyeshmeria : kthimi ne origjinen e te menduarit

 • Konservimi : Karakteristikat e objekteve mbeten te njejta nese nuk shtohet apo hiqet gje.

 • Kompensimi – parimi qe ndryshimet ne nje mase mund te kunderpeshohen nga ndryshimet ne nje tjeter.


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho

 • Klasifikikimi – grupimi i objekteve ne kategori.Ndryshe mund ta quajme Vargezimi – vendosja e objekteve ne menyre te rregulltsipasnjecilesie : si madhesia, peshaapovelllimi.

 • Aftesia per te perjetuar dhe per te bere humor: te tregoje dhe kuptoje shaka- rritje konjitive

 • Egocentrizmi : Kuptimi per kendveshtrimet e te tjereve qe jane ndryshe nga kendveshtrimi i tij

 • Konjicioni social- Dija qe ka femija rreth problemeve sociale dhe reagimeve sociale vetedije e asaj se si mendojne dhe kuptojne njerzit . Formohet nga humbja e egocentrizmit


Piazheja stadi i operacioneve formale 11 15 vjec
Piazheja : Stadi I operacioneveformale 11-15 vjec

 • Adoleshentët fillojnë të kuptojnë sesi fillojnë të funksionojnë idetë abstrakte shkencore, morale, fetare, politike dhe të kuptojnë lidhjet e tyre logjike


Leksioni zhvillimi kognitiv piazhe armela xhaho


4 aspekte madhore te te menduarit formal
4 aspektemadhoretetemenduarit formal: