slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Тежък панкреатит

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Тежък панкреатит - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Тежък панкреатит. д-р Господин ДИМОВ , дм. Определение. Тежкият остър панкреатит е възпалителен процес на панкреаса, който обхваща и други съседни и по-далечни тъкани и органи . Усложненията, свързани с неговото развитие могат да са локални, регионални и общи. Локални усложнения.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Тежък панкреатит' - weston


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Тежък панкреатит

д-р Господин ДИМОВ, дм

slide2
Определение

Тежкият остър панкреатит е възпалителен процес на панкреаса, който обхваща и други съседни и по-далечни тъкани и органи.

Усложненията, свързани с неговото развитие могат да са локални, регионални и общи.

slide3
Локални усложнения
 • Псевдокисти
 • Абсцес
 • Панкреасна некроза
 • Кръвоизливи
 • Венозна тромбоза
 • Псевдоаневризма
slide4
Общи усложнения

Панкреатит

=SIRS

Инфекция

Сепсис

slide5
Патофизиология

Активиране на трипсина, водещо до активиране на:

 • Каликреинкиназите - оток и възпаление
 • Химотрипсин - оток, съдови нарушения
 • Еластаза - съдови нарушения, хеморагии
 • Фосфолипаза А - нарушения в коагулацията
 • Липаза - мастна некроза
slide6
Клинична диагноза
 • В 80% диагнозата остър панкреатит може да се постави при соматичното изследване на пациента
 • Важно е да се направи оценка на тежестта и наличието на инфекция
slide7
Лабораторна констелация
 • Левкоцитоза - 10-29 x 109/l
 • Хематокритът отначало е увеличен, а в последствие - спада
 • Хипергликемия
 • Хипокалциемия
 • Хипокалиемия
 • Метаболитна алкалоза
slide8
Лабораторна констелация
 • Хипоалбуминемия
 • Повишена LDH
 • Увеличена серумна липаза - висока специфичност, и ниска чувствителност
 • Увеличена панкреасна серумна амилаза – ниска специфичност и чувствителност
 • CRP – над 150 mg/l след 48 h
slide9
Диагноза на тежък панкреатит
 • Оценка по Ranson над 3 точки
 • Оценка по APACHE II над 8 точки
 • CRP над 150 mg/l
 • Манифестна органна недостатъчност:
  • Дихателна недостатъчност – PaO2<60 mmHg
  • Сърдечносъдова – САН<90 mmHg
  • Бъбречна недостатъчност – креатинин > 200 mcmo/l
  • Нарушена хемостаза
ranson
Критерии на Ranson

При приемането:

 • Възраст > 55 години
 • Левкоцитоза > 16 000 х 109/l
 • Кръвна захар > 11,1 mmol/l
 • ASAT повишена над 6 пъти
 • LDH повишена над 1.5 пъти
ranson1
Критерии на Ranson

Първите 48 часа:

 • Спадане на Ht с повече от 10%
 • Хипокалциемия < 2 mmol/l
 • PaO2 < 60 mmHg
 • Секвестрация на течности > 6000 ml
 • Азотемия
 • Метаболитна алкалоза - BD > 4mmol/l
slide12
Диагноза на тежките панкреатити
 • Остатъчна некроза на повече от 30% от панкреатичната жлеза при КАТ изследване
 • Проведена КАТ насочена пункционна аспирационна биопсия на панкреаса
slide13
Терапевтичен подход
 • Симптоматична терапия
 • Мониторинг на усложненията
 • Установяване и отстраняване на причината
slide14
Терапевтичен подход
 • Остра дихателна недостатъчност:
  • Нарушена подвижност на диафрагмата
  • ARDS
  • Двустранни плеврални изливи
 • Лечение:
  • Кислородотерапия
  • Механична вентилация
slide15
Терапевтичен подход
 • Сърдечносъдова недостатъчност:
  • Хиповолемия – абсолютна и относителна
  • Вазоплегия
  • Миокардиодепресия
 • Лечение:
  • Прецизен баланс на течности
  • Симпатикомиметици
slide16
Терапевтичен подход
 • Остра бъбречна недостатъчност:
  • Хиповолемия – абсолютна и относителна
  • Нарушена бъбречна перфузия
  • Миокардиодепресия
  • Диселектролитемия
 • Лечение:
  • Поддържане на хомеостазата
  • Диуретична терапия
slide17
Терапевтичен подход
 • Нарушена хомеостаза:
  • Хиповолемия – абсолютна и относителна
  • Диселектролитемия
  • Нарушена изоосмия
  • Нарушена изохидрия
  • Нарушено хранене
 • Поддържане на хомеостазата:
  • Парентерално или ентерално хранене
slide18
Терапевтичен подход
 • Ентерално хранене с двойна сонда, даваща възможност за едновременна аспирация на стомашното съдържимо и приложение на хранителния субстрат в дванадесетопръстника
slide19
Симптоматична терапия
 • Обезболяване - Pethidine
 • Антагонисти на протонната помпа?
 • Somatostatine, Glucagon, Indometacine?
 • Прясно замразена плазма
 • НМХПрофилактика?
 • Де-ескалационна антибиотична терапия при доказана панкреасна некроза
slide20
Терапевтичен подход
 • Отстраняване на инфектираните некрози чрез оперативна лапаротомия
 • Алтернативни техники:
  • Перкутанна аспирация
  • Ендоскопска аспирация
  • Лапароскопски методи