slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Cochrane Library PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Cochrane Library

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

The Cochrane Library - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

The Cochrane Library. โดย...รุจิรดา ระวีศรี บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. The Cochrane Library.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

The Cochrane Library


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

The Cochrane Library

โดย...รุจิรดา ระวีศรี

บรรณารักษ์ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารนิเทศ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

slide2

The Cochrane Library

คือแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงคุณภาพสูงและเป็นกลางเกี่ยวกับผลกระทบด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการให้บริการรักษาทางการแพทย์ ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 6 ฐานดังนี้

slide3

Cochrane Database of Systematic Reviews(Cochrane Reviews)

 • Other Reviews(Database of Abstracts of Reviews of Effects-DARE)
 • Clinical Trial(The Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL)
 • Methods Studies(The Cochrane Methodology Register-CMR)
 • Technology Assessment(Health Technology Assessment Database HTA)
 • Economic Evaluations(NHS Economics Evaluation Database-NHS EED)
cochrane database of systematic reviews cochrane reviews
Cochrane Database of Systematic Reviews(Cochrane Reviews)

เป็นฐานข้อมูล Systematic Review ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโรคหรือปัญหาการดูแลสุขภาพ มีการประเมิน สังเคราะห์ และสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้ทบทวนผลการศึกษาครั้งก่อนๆ ในเรื่องนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1. Cochrane Review เป็น Systematic Review ฉบับเต็ม

2. Cochrane Protocol สำหรับ Review ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเดินการ ประกอบด้วยความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา

slide5

Other Reviews

(Database of Abstracts of Reviews of Effects-DARE)

 • เป็นฐานข้อมูลที่เป็นบทคัดย่อของบทสรุปSystematic Reviewsร่วมกับคำวิจารณ์โดยทีมของกลุ่มDARE
 • ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ข้อมูลที่มีข้อจำกัดของเวลาและต้องการทราบผลของการักษา
 • มีการประเมินคุณภาพของงานวิจัยและสรุปเพิ่มเติม ในกรณีที่ไม่มีSystematic Reviews ใน Cochrane Library
slide6

Clinical Trial

(The Cochrane Central Register of Controlled Trials CENTRAL)

 • เป็นบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์รายงานเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trials)ในสาขาต่างๆ จากแหล่งต่างๆ เช่น MEDLINE, EMBASEและแหล่งอื่นๆ ที่ตีพิมพ์และไม่มีตีพิมพ์ฉบับเต็มแต่อาจจะมีเรื่องย่อให้
 • ข้อมูลประมาณ 3 ใน 5 ส่วนมาจาก MEDLINE นอกจากนั้นเป็นความร่วมมือของกลุ่ม Cochrane Collaborative Review Groupที่รวบรวมขึ้นมา เป็นประโยชน์มากเพราะรวบรวมงานวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกไว้ในแหล่งเดียวกัน
slide7

Methods Studies

(The Cochrane Methodology Register-CMR)

 • เป็นบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ช่วยผู้ใช้ที่ต้องการค้นข้อมูลใหม่ๆ วิธีต่างๆ ที่ใช้ในการทำ Controlled trialsระเบียบวิธี Reviewงานวิจัยด้านระเบียบที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงหนังสือ รายงานการประชุมและบทความวารสารที่เป็นเรื่องของ systematic reviewsและ meta-analysisเป็นการใช้ hand searchingและค้นจาก MEDLINE
 • บางครั้งมีเรื่องย่อให้ แต่ไม่มีฉบับเต็ม
slide8

Technology Assessment

(Health Technology Assessment Database HTA)

 • ฐานข้อมูลนี้รวบรวมรายงานที่เป็นการประเมินทาง health technology assessments
 • เนื้อหาครอบคลุมทางด้าน medical, social, ethical and economic
 • วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและความคุ้มทุนของการดูแลทางการแพทย์
slide9

Economic Evaluations

(NHS Economics Evaluation Database-NHS EED)

 • เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ costs และ effects ที่สำคัญในการตัดสินใจในการรักษา โดยรวบรวมข้อมูลด้วย systematically identifying economic evaluations appraising their quality highlighting their relative strengths and weaknesses
 • The database contains over 5,000 abstracts of quality assessed economic evaluations.
slide10
หากอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยให้เชื่อมต่อระบบด้วย SSL VPNโดย loginUser ID: (รหัสนักศึกษา) Password: (ที่ได้ลงทะเบียนไว้)

สืบค้นที่

www.mfu.ac.th/center/lib

ให้บริการสืบค้นผ่านหน้าโฮมเพจศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยมีวิธีเข้าสืบค้นได้ 2 ช่องทางคือ

 • หากอยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถเข้าสืบค้นได้ทันที
slide11

www.mfu.ac.th/center/lib

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

(eResources)

online databases
คลิกเลือกจากกลุ่ม Online Databases

อ่านคำแนะนำ

SSL VPN

slide14

วิธีการสืบค้นข้อมูล

1

2

 • Search ให้ระบุคำค้นหาตามต้องการ
 • Browse เลือกค้นหาตาม systematic review
slide15

วิธีการสืบค้นข้อมูล (ต่อ)

3

4

3.Browse เลือกค้นหาวิธีการใหม่ๆ /งานวิจัยใหม่ๆ 4. สืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

search
วิธีสืบค้นแบบSearch

1.พิมพ์คำค้นที่ต้องการลงในช่อง และเลือกประเภทคำค้นได้ 2. คลิกปุ่ม GO

slide17
ผลลัพธ์การสืบค้น

1

2

1.จำนวนผลลัพธ์แบ่งตามกลุ่ม เช่นการรักษา วิธีการ 2.รายละเอียดแต่ละรายการ

current
ปรับปรุงผลลัพธ์ โดยเลือกข้อมูล Current
slide19
แสดงผลลัพธ์ที่ปรับปรุงแล้วแสดงผลลัพธ์ที่ปรับปรุงแล้ว

เลือกปรับปรุงผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ

คลิกที่ชื่อเรื่อง เพื่อดูรายละเอียด

slide20
จัดการผลลัพธ์

แสดงข้อมูลรูปแบบ PDF เลือกแบบย่อ/แบบมาตรฐาน/หรือแบบความละเอียดสูง

cancer
แสดงเรื่องย่อยภายในหัวเรื่อง Cancer
 • Cancer (352)
 • Breast (35)
 • Breast list 35 review(s)
  • Chemotherapy (12)
chemotherapy
บทความเกี่ยวกับเรื่องChemotherapyบทความเกี่ยวกับเรื่องChemotherapy

คลิกชื่อบทความ

slide25
แสดงรายละเอียดบทความ / เลือกรูปแบบจัดการผลลัพธ์
figure
เลือก Figure แสดงเฉพาะภาพเท่านั้น
slide27
หากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติมหากต้องการคำแนะนำการสืบค้นเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ

บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

e-mail: library@mfu.ac.th

Tel. 0 5391 6339, 0 5391 6345