Netezza
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Netezza – to pravé řešení pro analytický datový sklad – technický pohled na řešení Martin Pavlík 23. Listopadu 2011. Masivní paralelní architektura “ Rozděl a panuj ”. MPP architektura Koncept “Shared Nothing” Rozdělení práce na několik menších úloh

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wesley-wolfe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Netezza to prav e en pro analytick datov sklad technick pohled na e en martin pavl k

Netezza

– to pravé řešení pro analytický datový sklad

– technický pohled na řešení

Martin Pavlík

23. Listopadu 2011


Masivn paraleln architektura rozd l a panuj
Masivní paralelní architektura“Rozděl a panuj”

 • MPP architektura

  • Koncept “Shared Nothing”

  • Rozdělení práce na několik menších úloh

   • Velká úloha je rozdělena vertikálně do série menších úloh

   • Menší úlohy běží paralelně / naprosto nezávisle

   • Pro každou menší úlohu je přiděleno stejné množství fyzických zdrojů

   • Komunikace mezi jednotlivými úlohami je jen na začátku a konci

 • Přínosy

  • Obrovské úlohy jsou vykonány ve významně kratším čase

  • Maximální využitelnost zdrojů


Netezza to prav e en pro analytick datov sklad technick pohled na e en martin pavl k

ODBC 3.X

JDBC Type 4

OLE-DB

SQL/92

Client

ETL Server

DBA CLI

Source Systems

SOLARIS

AIX

3rd PartyApps

HP-UX

TRU64

LINUX

WINDOWS

High Performance Loader

Netezza TwinFin Appliance

S-Blade

1

Processor &

streaming DB logic

SQL Compiler

Query Plan

Optimize

Admin

2

S-Blade

Execution Engine

Processor &

streaming DB logic

S-Blade

3

Processor &

streaming DB logic

Ÿ

Ÿ

Ÿ

High-PerformanceDatabase Engine

Streaming joins, aggregations, sorts

High-Speed Loader/Unloader

920

S-Blade

Front End

Processor &

streaming DB logic

Massively Parallel Intelligent Storage

Network Fabric

SMP Host


Netezza to prav e en pro analytick datov sklad technick pohled na e en martin pavl k

Client

ETL Server

DBA CLI

Source Systems

SOLARIS

AIX

3rd PartyApps

HP-UX

TRU64

LINUX

WINDOWS

High Performance Loader

Netezza TwinFin Appliance

S-Blade

1

Snippets

Processor &

streaming DB logic

SQL Compiler

Query Plan

Optimize

Admin

3

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1

2

3

SQL

SQL

2

S-Blade

Execution Engine

Processor &

streaming DB logic

S-Blade

3

Processor &

streaming DB logic

Ÿ

Ÿ

Ÿ

High-PerformanceDatabase Engine

Streaming joins, aggregations, sorts

High-Speed Loader/Unloader

920

S-Blade

Front End

Processor &

streaming DB logic

Massively Parallel Intelligent Storage

Network Fabric

SMP Host


Zpracov n toku dat jednotkou s blade
Zpracování toku dat jednotkou S-Blade

DatováCache

Jádro (Core) FPGA

Jádro CPU

Selekce,

Autorizace

Komplexní ∑

Joiny, Aggr, atd.

Dekomprese dat

Projekce

Select sex, age, count(*)

From MultiBillionRowTable

Where BirthDate < ’01/01/1967’

And PostCode like ’SW%’

Group by sex, age;

 • Každý S-Blade obsahuje 8 n-tic s vlastním:

 • Diskem

 • Datovou cache

 • Jádrem FPGA jednotky

 • Jádrem CPU


Asymmetric massively parallel processing

Client

ETL Server

DBA CLI

Source Systems

SOLARIS

AIX

3rd PartyApps

HP-UX

TRU64

LINUX

WINDOWS

High Performance Loader

Asymmetric Massively Parallel Processing™

Netezza TwinFin Appliance

Consolidate

S-Blade

1

1

2

3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Processor &

streaming DB logic

SQL Compiler

Query Plan

Optimize

Admin

ODBC 3.X

JDBC Type 4

OLE-DB

SQL/92

2

S-Blade

Execution Engine

Processor &

streaming DB logic

S-Blade

3

Processor &

streaming DB logic

Ÿ

Ÿ

Ÿ

High-PerformanceDatabase Engine

Streaming joins, aggregations, sorts, etc.

High-Speed Loader/Unloader

920

S-Blade

Front End

Processor &

streaming DB logic

Massively Parallel Intelligent Storage

Network Fabric

SMP Host


Specifikace ibm netezza 1000 12
Specifikace IBM Netezza 1000-12

Kapacita (uživatelská data): 128 TB

Scan rate: 144 TB/h

Load Speed: 0.5 TB/h

Počítáme s kompresním poměrem 1:4


S blade spu snippet processing unit
S-Blade / SPU / Snippet Processing Unit


Propojen s blades a disk
Propojení S-Blades a disků

Níže uvedené údaje platí pro half-rack systém IBM Netezza 1000-6, který má 6 S-Blades

 • 5 ze 6 S-Blades vlastní 8 disků

  • Každý S-Blade má v sobě:

   • 8 jader CPU

   • 8 jader FPGA

  • => CPU:FPGA:disk je 1:1:1

 • 6. S-Blade vlastní pouze 6 disků

  • 2 jádra CPU a FPGAjsounevyužitá

   • Protože 2 disky zůstavají volné do zálohy


Disk mirroring e en v padku disku
Disk mirroring & řešení výpadku disku

 • V systému jsou použity 1TB disky

  • Ty jsou rozděleny na 1/3

 • Všechna uživatelská data jsou replikována z Primary do Mirror oblasti

 • Výpadek disku je transparentní pro uživatelské dotazy

  • Na Spare (volný) disk jsou automaticky zreplikovaná data„nemocného“ disku

   • S využitím odpovídajícího disku z páru (jen se otočí Primary a Mirror oblasti)


E en v padku jednotky s blade
Řešení výpadku jednotky S-Blade

 • Disky, které patřily „nemocné“ jednotce S-Blade jsou rovnoměrně rozdistribuovány zbývajícím jednotkám S-Blade

 • Read-only dotazy jsou automaticky restartovány

 • Všechny zápisové operace jsou přerušeny, označeny jako aborted a spustí se znovu od místa posledního checkpointu


Distribuce dat a jej dopad na v konnost
Distribuce dat a její dopad na výkonnost

 • Data jsou na jednotlivé disky (a potažmo tedy i jádra CPU a FPGA) distribuována pomocí hashování dle tzv. distribučního klíče

  • Rovnoměrná distribuce je základem vysoké výkonnosti

 • Implicitní distribuce je RANDOM


Vyu it tzv z nov ch map
Využití tzv. zónových map

 • Data jsou na disk ukládána po tzv. extentech

  • Má velikost 3 MB

 • Pro sloupce tabulek jsou udržovány tzv. zónové mapy

  • Udržují informace o minimální a maximální hodnotě v daném extentu


Jak mohou z nov mapy omezit ten z disku
Jak mohouzónové mapy omezit čtení z disku

Cust_ID = 300

Ext

1

Vysoká selektivita je především u tabulek, které jsou setřízené podle atributu z where klauzule

Ext

3


Clustered based tables a jejich p nos
Clustered Based Tables a jejich přínos

 • Jsou řešením pro časté situace, kdy se v …

  • Ve WHERE klauzulích

  • V JOINech …

  • … používá více než 1 atribut

Data jsou v tabulce seřazena dle křivky vyplňující Hilbertův prostor

8 hodnot

2 hodnoty

4 hodnoty

….

2 atributy

….

3 atributy


Clustered base tables ilustra n p klad
Clustered Base Tables – ilustrační příklad

1

2

3

4

A B C D

Myšlenka tzv. Clustered base tables je založena na křivce vyplňující hilbertův prostor


Implicitn v konnost je vysok
Implicitní výkonnost je vysoká

Zónové mapy

Clustered Base Tables

Distribuční klíče

Koncepty, které posouvají výkonnost ještě o kus dál

Výkonnost systému je extrémně vysoká i bez nich

Masivní paralelismus a FPGA


Realizace transakc v netezze
Realizace transakcí v Netezze

sloupce

Záznam je INSERTován

Původní záznam je označen jako smazaný

Záznam je UPDATEován

Do tabulky je vložen nový záznam

Záznam je DELETEován

I „změněný“ záznam je označen jako smazaný