Regulament 561/2006 - PowerPoint PPT Presentation

wes
regulament 561 2006 l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regulament 561/2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regulament 561/2006

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Regulament 561/2006
318 Views
Download Presentation

Regulament 561/2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regulament 561/2006 La data de 11 aprilie au intrat în vigoare dispoziţiile regulamentului (CEE) 561/2006 referitoare la timpii de conducere şi de odihnă în transporturile rutiere.

 2. Dispozitii generale Dispoziţiile acestui regulament sunt aplicabile tuturor deplasărilorefectuate în totalitate sau în parte pe reţeaua de drumuri publice deschise traficului, de către vehiculele cu sau fără încărcătură destinate: • A: Transportului de mărfuri cu vehicule a căror masă totală maximă autorizată inclusiv remorca sau semiremorca depăşeşte 3,5 tone. • B: Transportului de persoane cu vehicule destinate acestui scop şi care sunt construite sau amenajate de aşa natură pentru a permite transportul a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto. Regulamentul nu are aplicabilitate transporturilor rutiere efectuate cu vehiculele enumerate la articolul 3 din prezentul regulament. Excepţia este adresată în mod egal pentru vehiculele enumerate la articolul 6 din AR din data de 9 aprilie 2007.

 3. Durata zilnica de conducere • Durata de conducere zilnică este definită ca fiind durata de conducere totală acumulată între sfârşitul timpilor de odihnă zilnică şi începutul timpilor de odihnă zilnică următori sau între timpii de odihnă zilnici şi cei de odihnă săptămânali. • Aceştia nu pot depăşi 9 ore. • De două ori pe săptămână, durata de conducere zilnică poate fi prelungită până la maximum 10 ore. • Un şofer poate presta două perioade de conducere zilnică cu condiţia respectării pauzelor şi a perioadelor de repaus zilnice şi săptămânale regulamentare.

 4. Durata zilnica de conducere • Exemplul unei perioade zilnice de şofat după un repaus săptămânal sau zilnic reglementat în baza interpretării mai sus menţionate • 04.00 – 08.30 perioadă de conducere • 08.30 – 09.15 perioadă de odihnă • 09.15 – 13.45 perioadă de conducere • 13.45 – 22.45 perioadă de odihnă • 22.45 – 03.15 perioadă de conducere

 5. Timpi de conducere saptamânali • Timpii de conducere săptămânali nu pot depăşi 56 de ore.

 6. Timpii de conducere pentru o perioada de doua saptamani consecutive • Durata totală de conducere nu poate depăşi 90 de ore pe o perioadă de două săptămâni consecutive

 7. Intreruperea perioadei de conducere • După 4 ore şi jumătate de conducere, şoferul trebuie să respecte o pauză NEÎNTRERUPTĂ de cel puţin 45 de minute, asta dacă nu intră perioada de odihna • Perioada de conducere zilnica: o durată de conducere cumulată între momentul după perioada de repaus sau o pauză şi momentul în care acesta respectă o pauză sau o perioadă de odihnă. Timpul de conducere poate fi continuu sau fragmentat.

 8. Alternativa pentru pauzele neintrerupte ale timpilor de conducere • Pauzele neîntrerupte de 45 de minute pot fi înlocuite printr-o pauză de cel puţin 15 minute, urmată de o pauză de cel puţin 30 de minute. • Cele două pauze trebuie să fie intercalate fiecare în timpul perioadei de aşa manieră ca după o perioadă de conducere de 4 ore şi 30 de minute, să se ia o pauză de cel puţin 45 de minute.

 9. Exemplu: • 2 ore şi 30 de minute, perioadă de conducere 15 minute pauză 2 ore perioadă de conducere SAU: • 30 minute pauză 4 ore şi 30 de minute, perioadă de conducere 9 ore perioadă de odihnă

 10. Exemple de pauze neregulamentare

 11. 2 ore şi 30 de minute, perioadă de conducere 40 de minute pauză 2 ore perioadă de conducere 5 minute, pauză 4 ore şi 30 de minute, perioadă de conducere 9 ore pauză Sau 2 ore şi 30 de minute, perioadă de conducere 15 minute pauză 1 oră, perioadă de conducere 15 minute, pauză Sau 2 ore şi 30 de minute, perioadă de conducere 15 minute, pauză 1 oră, perioadă de odihnă 15 minute pauză 1 oră, perioadă de conducere 15 minute pauză 4 ore şi 30 de minute, perioadă de conducere 9 ore pauză Exemple de pauze neregulamentare

 12. Timpii de repaus zilnic Timpii de repaus zilnic pot fi: Un timp de repaus zilnic normal SAU Un timp de repaus zilnic redus

 13. Timpii de repaus zilnic normal • fie • Timpul de repaus zilnic normal: toată perioada de repaus de cel puţin 11 ore neintrerupte la o perioadă de 24 de ore • fie • Timpul de repaus zilnic normal poate fi luat în două tranşe, dintre care prima trebuie să fie neîntreruptă de cel puţin 3 ore iar a doua perioadă de repaus trebuie să fie de cel puţin 9 ore neîntrerupte.

 14. Timpul de repaus zilnic redus • Timpul de repaus zilnic normal, de cel puţin 11 ore poate fi redus cu condiţia respectării următoarelor: • Timpul de repaus zilnic redus este de cel puţin 9 ore neintrerupte. • Un conducător auto nu poate lua mai mult de 3 perioade de repaus zilnic redus între două perioade de repaus săptămânal • Aceste reduceri de timp nu mai trebuie să fie compensate!!!

 15. Determinarea perioadei de 24 de ore • În orice perioadă de 24 de ore scurse, de la sfârşitul ultimei sale perioade de repaus zilnic sau săptămânal anterior, orice şofer trebuie să ia o nouă perioadă de repaus zilnic. • Daca partea de timp de repaus zilnic, din această perioadă de 24 de ore este de cel puţin 9 ore, acest timp de repaus zilnic este considerat timp de repaus zilnic redus. • Perioada de rapaus zilnic normala: orice perioada de repaus de cel putin 11 ore. De asemenea aceasta perioada de repaus zilnic normala poate fi luata in 2 transe din care prima trebuie sa fie o perioada neintrerupta de cel putin 3 ore si a doua, o perioada neintrerupta de cel putin 9 ore.

 16. Exemple de timp de repaus zilnic într-o perioadă de 24 de oreLuni Perioada de 24 de ore începe luni la ora 04:00 după un timp de repaus săptămânal şi se prelungeşte maxim până marţi la ora 04:00. În cursul celor 24 de ore, conducătorul auto trebuie să respecte obligaţiile referitoare la timpii de repaus zilnic minim necesari. În exemplu, aceasta nu creează probleme din moment ce a atins 9 ore consecutive de timpi de repaus zilnic la ora 03:00.

 17. Exemple de timp de repaus zilnic într-o perioadă de 24 de oreMarti Perioada de 24 de ore începe după un timp de repaus zilnic, ceea ce plasează începutul său la ora 03:00 (şi nu la ora 04:00 ca în cazul zilei de luni) şi se prelungeşte maxim până miercuri la ora 03:00. În cursul celor 24 de ore, conducătorul auto trebuie să respecte obligaţiile referitoare la timpii de repaus zilnic minim necesari. În exemplu, aceasta nu constituie o problemă din moment ce a atins 10 ore şi jumătate consecutive de timpi de repaus zilnic la ora 03:00.

 18. Exemple de timp de repaus zilnic într-o perioadă de 24 de oreMiercuri Perioada de 24 de ore începe după un timp de repaus zilnic, ceea ce plasează începutul acesteia la ora 03:00. În cursul acestor 24 de ore, conducătorul auto trebuie să respecte obligaţiile sale referitoare la timpii de repaus zilnic minim necesari. În exemplu, aceasta nu constituie o problemă atâta timp cât a atins 12 ore de timpi de repaus zilnic fracţionaţi (3 ore + 9 ore) la ora 03:00.

 19. Timpi de repaus zilnic pentru un echipaj • Fiecare conducător auto trebuie să beneficieze de un repaus zilnic de cel puţin 9 ore în următoarele 30 de ore ce urmează sfârşitului unui repaus zilnic sau săptămânal.

 20. Repausul săptămânal • O perioadă de odihnă săptămânală începe cel mai târziu la sfârşitul a 6 perioade a câte 24 de ore luată de la sfârşitul repausului săptămânal precedent. • Repausul săptămânal poate fi un timp de repaus săptămânal normal sau un timp de repaus săptămânal redus.

 21. Timpi de repaus săptămânal • Normal • O perioadă de repaus de cel puţin 45 de ore consecutive. • Redus • Orice perioadă de repaus de cel puţin 45 de ore ar putea fi redusă la un minim de 24 de ore consecutive.

 22. Durata de timpi de repaus săptămânal • În perioada de două săptămâni consecutive, conducătorul auto trebuie să ia cel puţin: • Două perioade de repaus săptămânal normal, • Un timp de repaus săptămânal normal şi un timp de repaus săptămânal redus de minim 24 de ore.

 23. Compensarea reducerii timpilor de repaus săptămânal • Reducerea trebuie să fie compensată printr-o perioadă de repaus echivalentă care trebuie luată complet înainte de sfârşitul celei de-a treia săptămâni relatată.