m projektet i hiller d kommune et pilotprojekt p hiller dsholmskolen nu et fast tilbud n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M-projektet i Hillerød Kommune - et pilotprojekt på Hillerødsholmskolen - nu et fast tilbud PowerPoint Presentation
Download Presentation
M-projektet i Hillerød Kommune - et pilotprojekt på Hillerødsholmskolen - nu et fast tilbud

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

M-projektet i Hillerød Kommune - et pilotprojekt på Hillerødsholmskolen - nu et fast tilbud - PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on

M-projektet i Hillerød Kommune - et pilotprojekt på Hillerødsholmskolen - nu et fast tilbud. At rumme børn i vanskeligheder i klassen. At give børn i vanskeligheder større selvforståelse, -tillid og medansvar for egen udvikling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M-projektet i Hillerød Kommune - et pilotprojekt på Hillerødsholmskolen - nu et fast tilbud' - wes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m projektet i hiller d kommune et pilotprojekt p hiller dsholmskolen nu et fast tilbud
M-projektet i Hillerød Kommune - et pilotprojekt på Hillerødsholmskolen- nu et fast tilbud

Hillerødsholmskolen

form let
At rumme børn i vanskeligheder i klassen.

At give børn i vanskeligheder større selvforståelse, -tillid og medansvar for egen udvikling.

At give forældrene til børn i vanskeligheder mulighed for større medleven og medansvar for børnenes udvikling.

At danne netværk mellem forældrene til børn i vanskeligheder.

At udvide samarbejdet mellem forældrene til børn i vanskeligheder og klassens forældre.

At udnytte resurserne i at inddrage klassekammeraterne i samarbejdet med børn i vanskeligheder.

Formålet

Hillerødsholmskolen

succeskriterier
At ansvaret for fællesskabet fungerer.

At børnene i projektet fungerer i klassen igen.

At forældrene har været inddraget, så de føler sig velkomne på skolen.

At forældrene har dannet et netværk, der støtter deres børns udvikling og deltagelse i skolen.

At alle børn og forældre arbejder for hele klassens sociale trivsel.

Succeskriterier

Hillerødsholmskolen

udv lgelse af b rn og for ldre
Psykolog, lærere, ledelse, akt-lærere og forældre kan indstille børnene.

Koordinerende møde med psykolog, akt-lærere og ledelse, hvor den endelige udvælgelse foretages.

Forældre kontaktes og informeres om projektet .

Første målfastsættelsessamtale aftales med alle barnets relevante voksne.

Endelig afgørelse.

Forældredeltagelse på kurset er et krav.

Udvælgelse af børn og forældre

Hillerødsholmskolen

m konceptet f lles ansvar
Fælles målfokusering – forhandling om symptomet som guideline for de fælles bestræbelser.

Forældreinddragelse i skolens virkefelt i form af etablering af kursus for børnene med forældre.

Statussamtaler med alle involverede med fokus på de afgørende temaer i spil – og dermed forældres og skoles ansvar for i fællesskab at tage vare på den invitation, som barnet sætter i spil.

Inddragelse af relevante fag-personer for at tage vare på processen.

Opsamling og tydeliggørelse af den lærdom, som er afgørende for den enkelte, for familien og ikke mindst for temaet om skolens rummelighed.

M-konceptet – fælles ansvar

Hillerødsholmskolen

de 3 overordnede temaer i m
Specialundervisning og normalundervisning meget tættere på hinanden - ikke adskilt. Kurset er på linje med andre kurser i stedet for adskilt fra og på vej til en yderligere marginalisering.

Rummeligheden etableres i kraft af det fælles ansvar mellem barnet, forældrene og skolen ud fra tydeliggørelse af de afgørende temaer og etablering af fælles og aftalte målsætninger.

Problemadfærden fungerer som guideline for, om indsatsen gør en forskel - om invitationen bliver taget af andre til at skabe det, der skal blive tilstrækkeligt forskelligt.

De 3 overordnede temaer i M

Hillerødsholmskolen

eksempler p m l for eleven
A: selv komme i gang med sine opgaver

B: bede de voksne om hjælp, når det behøves

C: blive bedre til at styre sit temperament

D: selv sørge for, at han ikke er træt i skolen

E: komme til tiden om morgenen og efter pauserne

Eksempler på mål for eleven

Hillerødsholmskolen

scoreskema eksempel
Scoreskema (eksempel)

Udfyldes sådan:

4: meget tilfredsstillende 3: tilfredsstillende

2: ikke tilfredsstillende 1: uacceptabelt

Hillerødsholmskolen

de fysiske rammer
Skal ligge på skolens grund på grund af tilhørsforholdet til elevens klasse

Lokalet skal udstyres med bord og stol til hver familie

Lokalet skal have mulighed for rundkredssamtale med 6 børn og deres forældre

Forældrene skal kunne slappe af et andet sted i lokalet

Mulighed for at lave kaffe og te

Mulighed for at kunne holde møde i et andet lokale

De fysiske rammer

Hillerødsholmskolen

kursus for m holdet elever og for ldre
Periode på 6-8 uger 3-4 timer 2 dage om ugen

Alle frikvarterer holdes med elevens hjemklasse

Kursus for m-holdet (elever og forældre)

Hillerødsholmskolen

indholdet p m kursus
Indholdet på m-kursus

Hillerødsholmskolen

5 trins udsp rge modellen
Jeg lægger mærke til, ….. (observation)

Er det også sådan, du/I ser det – eller har jeg forstået det forkert? (checke observationen)

Er det den måde, du/I ønsker det, er du/I tilfredse med, at det sker som det gør? (tilfredsheden)

Hvis ikke, hvad kunne du/I ønske jer, at der skete / at det udviklede sig til? (invitere til mulig forandring)

Hvad måtte du/I gøre eller sige, for at tingene udviklede sig, som du/I kunne ønske det? Hvad med at forsøge at …… (invitere til handling)

5 trins udspørge modellen

Hillerødsholmskolen

statussamtaler og opf lgning
Statussamtaler hver 14. dag i kursusperioden.

Opfølgning på mål og fastsættelse af nye mål.

Efter kursusperioden holdes statussamtaler med forskelligt interval for den enkelte elev, så længe behovet er der.

En statussamtale kan ende med en anden løsning for eleven.

Fastholdelse af forældrenetværk.

Etablering af elevnetværk.

Supervision af lærere i netværksgruppe.

Statussamtaler og opfølgning

Hillerødsholmskolen

for ldreoplevelser
Information til andre børn og forældre er vigtig så tidligt som muligt, da det viser sig at give de bedste samarbejdsmuligheder.

Det er vigtigt at have tid til at ”eftersnakke” med de andre, inden man går videre på arbejde - ellers bliver det for hårdt.

Forslag om at elevens klassekammerater kommer ned på kurset, når der er gruppearbejde.

Forældreoplevelser

Hillerødsholmskolen

erfaringer
M-kursus i 6-8 uger med mulighed for at fortsætte 1 dag pr. uge.

Udslusning forskellig men aftales undervejs på kurset.

Elevens lærer/-e deltager på m-kurset i nogle timer.

De andre elever og deres forældre informeres, inden kurset begynder.

Elevens mål præsenteres for klassen af eleven og akt-læreren så hurtigt som muligt efter kursusstart.

Elevens klassekammerater kommer på besøg.

Erfaringer

Hillerødsholmskolen

m projekt p hiller dsholmskolen ressourcer
½ akt-lærer

Ekstra tid til skole-hjem-samarbejde for involverede lærere i projektet.

Forældrefrikøb via Familie og Børn

(§ 40, stk. 2, nr. 8, jævnfør § 40,stk. 2 nr. 3)

Psykolog team tilknyttet fra PPR – er på holdet og superviserer lærere efterfølgende.

M-projekt på Hillerødsholmskolenressourcer

Hillerødsholmskolen