KULTURNÍ INSTITUCE aneb Kam za kulturou... - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KULTURNÍ INSTITUCE aneb Kam za kulturou... PowerPoint Presentation
Download Presentation
KULTURNÍ INSTITUCE aneb Kam za kulturou...

play fullscreen
1 / 47
KULTURNÍ INSTITUCE aneb Kam za kulturou...
128 Views
Download Presentation
wentworth-bruno
Download Presentation

KULTURNÍ INSTITUCE aneb Kam za kulturou...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KULTURNÍ INSTITUCEanebKam za kulturou... Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 2. Prezentace tě zavede do světa kultury. Poznáš zákulisí a historii několika kulturních institucí, které můžeš navštívit. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 3. KULTURNÍ INSTITUCE Vyzkoušíme, jestli znáš naše nejznámější kulturní instituce. Postupně se ti budou odkrývat políčka, pod kterými je schovaná fotografie. Tvým úkolem je uhádnout, co se na fotografii ukrývá. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 4. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 5. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 6. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 7. MUZEUM … je instituce, která získává, uchovává, zkoumá a vystavuje hmotné prameny. muzea specializovaná (jeden obor, např. Hornické muzeum) všeobecná (např. Národní muzeum) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 8. Muzeum – slovo pochází z řečtiny a původně to byl chrám Múz, později místo zasvěcené vědám a uměním. Múzy (řecky MUSAE) – byly dcery boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Jsou to bohyně umění. ÚKOL Co znamená, když se řekne, že někoho políbila Múza. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 9. Muzea vznikala už ve starověku. Postupně se stávala oblibou panovníků, kteří sbírali různé předměty. V době renesance nazývali šlechtici své sbírky tzv. kabinety kuriozit. Mezi nejvýznamnější sběratele patřil císař Rudolf II. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 10. ÚKOL Podle popisu poznej města, kde vznikla nejstarší muzea u nás. Nejstarší muzeum u nás vzniklo v roce 1814 ve městě, které leží ve Slezsku. Sídlí zde Slezská univerzita a narodil se tady básník Petr Bezruč. Muzeum se nachází v ..................... OPAVĚ Druhé nejstarší muzeum vzniklo v roce 1817 v jihomoravské metropoli. Součástí tohoto muzea je i známý Pavilon Anthropos, který se zabývá paleolitem a jehož zakladatelem byl známý archeolog prof. Karel Absolon. Muzeum se nachází v ................. BRNĚ Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 11. Mezi nejvýznamnější zakladatele patřil Kašpar Maria Štenberk. Vzniklo v roce 1818. Dříve Vlastenecké muzeum. Další významnou osobností byl František Palacký. Posláním NM je rozvíjet národní identitu. Národní muzeum Budova na Václavském náměstí byla postavena v roce 1891 architektem Josefem Schulzem. Největší muzeum v ČR. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 12. Muzeum v Hradci Králové od architekta J. Gočára. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 13. Na prohlídku Národního muzea se můžeš vydat i po internetu. Ale určitě stojí za to, ho navštívit osobně. http://www.nm.cz/virtual-tour.php Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 14. ÚKOL Vyhledej, co znamenají termíny související s muzeem. depozitář - sklad, prostor pro uložení sbírek expozice - výstava lapidárium -sbírka kamenných plastik a zbytků stavebních památek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 15. Projekt Vytvořte na velkém archu papíru mapu ČR a zakreslete do ní místa, kde se nachází různá zajímavá muzea. Vymyslete symboly nebo obrázky, které budou charakterizovat sbírky daného muzea (např. Žďár nad Sázavou – Muzeum knihy – namalujete knihu). Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 16. Divadlo … je instituce, ve které herci, zpěváci či tanečníci hrají, zpívají nebo tancují na jevišti před diváky v hledišti. … rozvoj divadla nastal v 5. a 4. stol. před n. l. ve starověkém Řecku. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 17. ÚKOL Znáš divadelní profese? REŽISÉR HEREC REKVIZITÁŘ DRAMATURG SCÉNARISTA MASKÉR KOSTYMÉR MISTR ZVUKU DRAMATURG SCÉNOGRAF OSVĚTLOVAČ INSPICIENT SUFLÉR Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 18. ÚKOL Co dělá herec nebo maskér všichni víme, ale co jiné profese. Přiřaď popis k danému povolání. 1. Člověk, který připomíná hercům text. B D 2. Člověk, který sestavuje repertoár (soubor her). 3. Jevištní výtvarník. C 4. Pomocný režisér, který má na starosti dohled nad divadelním představením, připravuje rekvizity, koordinuje nástupy herců ... A A.inspicient B.suflér C.scénograf D.dramaturg Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 19. ÚKOL Poskládej, jak jdou představení za sebou. DERNIÉRA PREMIÉRA GENERÁLKA REPRÍZA Víš, co znamenají tyto zkratky? ÚKOL JAMU DAMU Janáčkova akademie múzických umění Správná odpověď: Divadelní akademie múzických umění Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 20. ČINOHRA - divadelní hra o činech lidí, řešící nějaký společenský problém nebo mezilidské vztahy. ? Znáš nějakou divadelní hru? OPERA - spojuje divadelní představení s hudbou. Herci zpívají text, kterému se říká LIBRETO, a jsou doprovázeni orchestrem. ? Jmenuj některou operu a jejího autora. Státní opera Praha Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 21. OPERETA - v operetě se střídá mluvené slovo se zpěvem. Nejznámější divadlo u nás, které se věnuje operetě, je Hudební divadlo v Karlíně. ? Podle obrázku poznej název známé operety J. Strausse ml. - spojuje literaturu, zpěv i tanec. MUZIKÁL ? Jmenuj některé naše, ale i světové muzikály. V divadle Hybernia se hraje řada muzikálů, např. Dracula. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 22. BALET - forma scénického tance, který má svou choreografii. ? Podle obrázku poznej název jednoho z nejznámějších baletů P. I. Čajkovského. PANTOMIMA - vyjadřování děje pomocí mimiky a gestiky, bez mluvy. ? Jak se nazývají herci pantomimy? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 23. Poprvé bylo otevřeno roku 1881. Brzy však vyhořelo. Znovu bylo otevřeno roku 1883. Divadlo bylo postaveno díky sbírce. Základní kámen byl položen v roce 1868. Na slavnostním otevření zazněla Smetanova opera Libuše. Národní divadlo Mezi významné osobnosti, které se podílely na výzdobě ND, patřil M. Aleš, J. V. Myslbek, V. Brožík či F. Ženíšek. Nad oponou, kterou vymaloval Vojtěch Hynais, je napsáno Národ sobě. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 24. Prvním kamenným divadlem v Praze bylo Nosticovo, později Stavovské divadlo. V roce 1787 zde měla světovou premiéru opera Don Giovanni od významného skladatele ........................................ W. A. Mozarta. Národní nebo Stavovské divadlo si můžeš prohlédnout na ... http://www.narodni-divadlo.cz/Default.aspx?jz=cz&dk=divadlo_budovy.aspx Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 25. ÚKOL I divadelní profese mají svůj slang. Spoj pojmy. 1. Plnej barák! 2. Breptej, potvoro! 3. Hadr 4. Lijavec 5. Forbína A. Potlesk B. Část jeviště před oponou C. Vyprodané hlediště D. Přání úspěchu E. Opona Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 26. Určitě znáš i jiná divadla v ČR. Vyjmenuj některá. ÚKOL ÚKOL Znáš tyto pojmy? černé divadlo loutkové ochotnické Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 27. ÚKOL Jak se chovat v divadle? Odpověz, zda je tvrzení správné či nikoliv. 1. Do divadla stačí přijít na poslední chvíli. NE. Je slušné přijít včas, zvláště když máme sedadla uprostřed. 2. V šatně pomáhá muž ženě. ANO. 3. Do řady sedadel vstupujeme vždy zády k sedícím. NE. Vstupujeme vždy čelem k sedícím. 4. Po začátku představení si už nepovídáme. ANO. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 28. 5. Během přestavení můžeme žvýkat nebo cumlat, v divadle je tma a nikdo nás nevidí. NE. Žvýkat v hledišti je neslušné. 6. Po skončení divadelního představení se nedereme ihned k šatnám, abychom tam byli první. ANO. Slušností je hercům poděkovat potleskem. 7. Divadelní kukátko používáme jenom k pozorování jeviště. ANO. Kukátkem nebudeme pozorovat ostatní diváky. A NEZAPOMEŇ SE VŽDY DO DIVADLA SLUŠNĚ OBLÉCI A UPRAVIT! Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 29. Projekt Vytvořte skupiny a zkuste napsat divadelní hru, kterou následně zahrajete. Hra musí obsahovat tyto pojmy: KNIHA, ZÁCLONA, LES, LAHVIČKA, ZUB. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 30. Galerie … je instituce, kde se vystavují umělecká díla – obrazy, sochy, fotografie ... … galerii se také říká PINAKOTÉKA neboli veřejná obrazárna … dále se můžeš setkat s tímto pojmem: GLYPTOTÉKA – sbírka sochařských děl Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 31. Víš, co je vernisáž? Vernisáž je slavnostní otevření výstavy. Víš, kdo je kurátor? Kurátor je člověk, který má na starosti výběr a uspořádání výstavy. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 32. Shromažďuje a zpřístupňuje veřejnosti umělecká díla. Uchovává největší sbírku umění v ČR. Sbírky můžeš zhlédnout i ve Veletržním paláci či Klášteře sv. Jiří na Pražském hradě. Národní galerie Národní galerie- Palác Kinských na Staroměstském náměstí. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 33. Seznam se s významnými světovými galeriemi. Mapa ti napoví, kde je máš hledat. Ermitáž Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 34. Louvre Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 35. Museo del Prado Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 36. Projekt Vytvořte si ve třídě výstavu z vašich výtvarných prací. Nezapomeňte napsat cedulky se jménem a názvem díla ke každému obrázku. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 37. Knihovna … je instituce, která půjčuje knihy, periodika, ale i další informační nosiče (např. CD, DVD), a umožňuje přístup na internet. … zároveň pořádá různé besedy. Knihovny Vědecké (zaměřené na vědeckou literaturu) Veřejné (zaměřené na širokou veřejnost – zpřístupňují zejména beletrii a populárně naučnou literaturu) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 38. … všimni si, že každá kniha z knihovny má razítko - na rubu titulního listu - na str. 17 - pod textem na poslední straně … knihy v knihovně jsou tříděny podle Mezinárodního desetinného třídění, což je univerzální klasifikační jazyk, který stanovuje, jak ukládat nebo vyhledávat informace o dokumentech. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 39. ÚKOL Přiraď vysvětlení pojmu. B. Prezenční výpůjčka A. Absenční výpůjčka 1. Výpůjčka (kniha, dokument, CD), kterou si můžeme půjčit domů na stanovenou výpůjční dobu. 2. Výpůjčka (kniha, dokument, CD), které můžeme studovat pouze v knihovně. Domů si ji půjčit nemůžeme. 1 B 2 A Správná odpověď: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 40. Národní knihovna ČR je centrální knihovnou. Uchovává univerzální knižní fond, ale i konzervační a historický fond. NK ČR je centrem systému knihoven. Každý vydavatel musí NK poskytnout tzv. povinný výtisk. Národní knihovna NK sídlí v Klementinu, Depozitář má i v Praze - Hostivaři. V NK je uloženo více než 6 milionů dokumentů. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 41. Městská knihovna v Praze Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 42. Projekt Navštivte společně knihovnu. Diskutujte o tom, jaké máte rádi knihy a proč je důležité číst. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 43. Kino … neboli KINEMATOGRAF či BIOGRAF … zkráceně KINO či BIO, hovorově BIJÁK …je místo, kde se hromadně promítají filmová představení Bratři Lumiérové uspořádali v roce 1895 první veřejné filmové představení. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 44. Lucerna – první stálé kino v Čechách. Funguje od roku 1909. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 45. Velké kino s jedním z největších kinosálů v naší zemi najdeš ve městě ................. . Toto kino nechal postavit v roce 1934 významný podnikatel vyrábějící boty - ............................ . Už od roku 1960 se zde koná Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Zlín Tomáš Baťa Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 46. ÚKOL Vytvořte ve skupině program kina z vašich oblíbených filmů. Ke každému filmu vytvoř krátký popis, jak je tomu v programu v kině. Název filmu Stručný popis Země původu (např. ČR, USA ...) Jak dlouhý je film (např. 120 min) Komu je nepřístupný (např. od 12 let) Jestli je dabován, nebo s titulky (dabing/titulky) Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

 47. Zdroje: www.wikipedie.cz Obrázky jsou přístupné pod licencí public domain na www: Str. 2: http://www.clker.com/clipart-14670.html http://www.clker.com/clipart-12830.html http://www.clker.com/clipart-14039.html Str. 6, 40: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klementinum_noc_1.jpg Str. 21: http://www.clker.com/clipart-11382.html Str. 22: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_Swans_In_Water.jpg Str. 33:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermitage1.JPG Str. 34: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louvreintherain4.jpg Str. 35: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prado_Museum,_Madrid.jpg Str. 42: http://www.clker.com/clipart-15133.html http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fratelli_Lumiere.jpg Str. 44:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zlin-Hotel_Moskva_a_Velke_kino.JPG Foto autor: str. 4, 5, 11, 12, 20, 21, 23, 24, 32, 41, 43. Mapa str. 33-35: autor Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.