slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Autor: Miroslav Přichystal Datum: 7.3. 2013 Ročník: 6. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Autor: Miroslav Přichystal Datum: 7.3. 2013 Ročník: 6. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Autor: Miroslav Přichystal Datum: 7.3. 2013 Ročník: 6. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - PowerPoint PPT Presentation

wendi
94 Views
Download Presentation

Autor: Miroslav Přichystal Datum: 7.3. 2013 Ročník: 6. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI17Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sadyregistrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 7.3. 2013 Ročník: 6. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor / předmět: Zeměpis Tematický okruh: 6.-7. ročník Téma: Stepi Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  2. PŘÍRODNÍ KRAJINY STEPI

  3. INSTRUKCE • Budeš potřebovat • ATLAS • STR. 20-21 = PŘÍRODNÍ KRAJINY • STR.18-19 = PODNEBNÉ PÁSY • STR.24-25 = STÁTY • UČEBNICI • STR. 56-57

  4. TRAVNATÉ PLÁNĚ MÍRNÉHO PÁSUPrérie=Stepi=Pampy=Celiny • Vyhledej ke čtyřem názvům pro jednu přírodní krajinu lokality výskytu (s. 56) • PRÉRIE • STEPI • PAMPY • CELINY S.Amerika Východní Evropa J.Amerika Střední Asie • Na které travnaté pláni se budou vyskytovat maximální roční teploty v měsíci lednu a únoru? (Atlas str.18-19) • PAMPY

  5. Práce s atlasem Přiřaď řeky tekoucí ve stepích k jednotlivých oblastem Oblasti S. Amerika Střední Asie Východní Evropa Jižní Amerika • Missouri • S. Amerika • Irtyš • Střední Asie • Volha • Východní Evropa • Paraná • Jižní Amerika

  6. Fauna • Nandu pampový • J. Amerika • Bizon • S. Amerika • Kůň Převalského • Střední Asie

  7. Výskyt koně Převalského • Vyhledej označené území a název státu • Mongolsko, Rusko

  8. Obyvatelé stepí • kočovní Mongolové • gaučové • evropští osadníci • indiáni S. Ameriky

  9. ZDROJE • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steppe_of_western_Kazakhstan_in_the_early_spring.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bison_Cow_and_Calf.jpg • http://cs.wikipedia.org/wiki/Nandu_pampov%C3%BD • http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Przewalskis-horse-036437.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Leefgebied_przewalskipaard.JPG • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jurta • http://en.wikipedia.org/wiki/File:Yerra_en_Corrientes.jpg • http://en.wikipedia.org/wiki/File:Homesteader_NE_1866.png • http://en.wikipedia.org/wiki/File:Buffalo_Hunt.jpg