policie esk republiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Policie České republiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Policie České republiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Policie České republiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Policie České republiky. Metoda pachové identifikace. Historie metody pachové identifikace. 1970 - Experimenty s MPI v NDR 1973 - mjr. Vlček a nprap. Suchomel vysláni na stáž do NDR 1974 - Příprava pracoviště MPI Břežany u Prahy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Policie České republiky' - wenda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
policie esk republiky

Policie České republiky

Metoda pachové identifikace

historie metody pachov identifikace
Historie metody pachové identifikace
 • 1970 - Experimenty s MPI v NDR
 • 1973 - mjr. Vlček a nprap. Suchomel vysláni na stáž do

NDR

 • 1974 - Příprava pracoviště MPI Břežany u Prahy

- nprap. Suchomel první instruktor MPI

 • 1975 - Zahájení výcvikových kurzů MPI Břežany
 • 1975 - Budování středisek MPI v Československu

- provizorní prostory (půdy apod.)

- střediska: Břežany, Praha, Plzeň, České

Budějovice, Bratislava

historie metody pachov identifikace1
Historiemetody pachové identifikace
 • 1975 - MPI podléhalo utajení

- MPI zařazeno pod kriminální službu do r. 1989

 • 1989 - Metoda odtajněna pro veřejnost
 • 2002 - ZPPP 140/2002, činnost MPI
 • 2007 - ZPPP 52/2007, metodika jednotného postupu PI
st ediska mpi
Střediska MPI:
 • Praha
 • Domašín
 • Plzeň
 • Ústí nad Labem
 • Ostrava
 • Brno
 • České Budějovice
 • Hradec Králové
sterilizace v mpi
Sterilizace v MPI:
 • Sklenice
 • Pachový snímač
 • Víčko
 • Nástroje
typy sterilizace
Typy sterilizace:

Sterilizace se řídí vyhláškou MZ ČR č. 440/2000 Sb.

Horkovzdušná sterilizace:

 • Horkovzdušné sterilizátory
 • Teplota vzduchu např. 180ºC po dobu 20 minut
 • Materiály sklo, kov. (ne umělá hmota)

Parní sterilizace:

 • Parní sterilizátory – autoklávy
 • Materiály textilní, guma apod.
 • Teplota páry 120ºC, teplota vzduchu max. 60ºC
 • Doba sterilizace parou 40 minut
pachov konzervy pk
Pachové konzervy (PK)
 • Sterilní pachové konzervy

( kompletní, sterilní bez pachu)

 • Srovnávací pachová konzerva (SPK)

( Obsahuje pach osoby – z těla)

- PK označena ČERVENÝM ŠTÍTKEM

 • Otisk pachové stopy (OPS)

( Obsahuje pach. Stopy z předmětů nebo prostředí)

- PK označena MODRÝM ŠTÍTKEM

pozor
POZOR!

Mezi odběrem SPK a sejmutím OPS nesmí být jiný pach, který spojuje obě PK, než předpokládaný pach osoby, který je zkoumán

Odběr SPK:Provádí proškolený policista

Sejmutí OPS:Provádí kriminalistický technik

Zajištěna objektivita odběru materiálu pro MPI

seps n protokolu o odb ru spk

Odběr SPK:

- sepsání protokolu o odběru SPK

- proškolený policista na těle osoby v oblasti pasu

- pachový snímač přikládán na tělo peanem

- minimální doba odběru 20 minut

sejmut ops
Sejmutí OPS:
 • Provádí kriminalistický technik
 • Na místě odběru se PK pokládá na vnitřní stranu alobalu
 • Minimální doba snímání 30 minut
 • Protokol o odběru OPS
 • Způsob snímání z předmětu:

- Předmět se vloží do sterilní pachové konzervy.

- Na vnitřní stranu alobalu se rozloží pachový snímač a předmět se

zabalí do pachového snímače a alobalu. Podmínka je těsný kontakt

předmětu s pachovým snímačem.

- Pachový snímač se přiloží na předmět a těsně překryje alobalem.

pachov identifikace slu ebn m psem
Pachová identifikace služebním psem
 • Vycvičený pes diferencuje individuální pach

osob

 • Způsoby porovnání:

a) SPK – OPS

b) OPS – SPK

c) SPK – SPK

d) OPS – OPS

p prava p padu pro porovn n
Příprava případu pro porovnání
 • Klamné pachové konzervy vybíráme

z podobného prostředí

- shodné pohlaví

- shodné etnikum

- obdobné prostředí OPS

n hodn zaj mavost
Náhodná zajímavost
 • Se provádí, aby nedocházelo k náhodnému označení

PK služebním psem

 • Psovod umístí cvičnou pachovou konzervu za všechny

PK, které se budou porovnávat

 • Pes při cvičném porovnání nesmí reagovat na žádnou

z PK, které jsou připraveny k případu

 • Pokud na PK reaguje, pes tuto pachovou konzervu

NEPOROVNÁVÁ

kladn pachov porovn n
Kladné pachové porovnání
 • Pes 3x kladně označí PK v řadě
 • Pes 1x prověří tzv.“Prázdnou řadu“ tzn.

z řady je vyjmuta PK, která je prověřována

 • Pes v druhém případě neoznačí žádnou

PK

negativn porovn n pk
Negativní porovnání PK
 • Pes 2x za sebou neoznačí PK

Odborné vyjádření

 • Závěrečné výsledky porovnání PK
 • Doplněno diagramem o pachové identifikaci
z v rem
Závěrem:
 • MPI pracuje s velmi citlivým čichem psa
 • MPI pracuje s velmi malým množství pachu osoby
 • Pes je NESTRANNÝživý nástroj (nemá emoční ani jiné spojení s porovnávanou osobou)
 • Pes provádí náročnou činnost pouze za ODMĚNU
 • Psovod během výcviku nedopustí odměnu za omyl psa nebo svůj

Psovod ví, že pokud 1x ovlivní výkon psa při práci

(identifikaci), pes je pro výkon NEPOUŽITELNÝ

 • Výkon psa kladný či negativní je ROVNOCENNÝ, protože pes

je odměněn vždy za dobrou práci

slide24
Všechny úkony prováděné v MPI směřují kmaximální OBJEKTIVNOSTI dané kriminalistické metody