motivasjon n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Motivasjon PowerPoint Presentation
Download Presentation
Motivasjon

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Motivasjon - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Motivasjon. Motivasjon og påvirkning. Motivasjon av latinsk movere (bevege) = gi motiver/ beveggrunner for en handling Motivasjonen er altså årsak til handling. Hva motiverer deg?. Oppgave: Sett dere i grupper og diskuter hva som motiverer deg. Lyst Behov Høy mestringsforventning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Motivasjon' - weldon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motivasjon og p virkning
Motivasjon og påvirkning
 • Motivasjon av latinsk movere (bevege)

= gi motiver/ beveggrunner for en handling

 • Motivasjonen er altså årsak til handling
hva motiverer deg
Hva motiverer deg?

Oppgave:

Sett dere i grupper og diskuter hva som motiverer deg.

kan stimulere motivasjonen kan motvirke motivasjonen
Lyst

Behov

Høy mestringsforventning

Moderat konflikt mellom oppgaven

og den enkeltes forutsetninger

Nysgjerrighet

Nyheter

Spørsmål

Aktivitet

Deltakelse

Forskning/prøving

Stillhet

Endrete rammer/Rollebytte

Ulyst

Manglende behov eller behovs-ubevissthet

Lav mestringsforventning

Ekstrem eller ingen konflikt mellom oppgaven og den enkeltes forutsetninger

Selvfølgelighet

Samme ”gamle”

Svar og fasit

Passivitet

En bestemmer alt

Mas

Enetale

Faste rammer og roller

Kan stimulere motivasjonen Kan motvirke motivasjonen
motivasjon og p virkning1
Motivasjon og påvirkning

STIL/METODE:

 • Ris og ros:
  • Straff, belønning, administrasjon av forutsetninger
 • Entusiasme:
  • Visjoner, følelser, ønsket situasjon i framtiden, pågående, målrettet
motivasjon og p virkning2
Motivasjon og påvirkning
 • Medvirkning og tillit
  • Deltakelse, bruke ressurser hos andre, dra med seg framfor å dytte
 • Overtalelser og logikk
  • Logikkens makt, fakta, bevis, lytter lite
 • Moral
  • Moralisme, dårlig samvittighet, du burde, følelser
 • Mestring
  • Realistiske mål, kontakter, learning by doing, opplevelseslæring, vokse ved å mestre
motivasjon1
Motivasjon

5 ulike kilder til motivasjon - 2 hovedgrupper:

Indre

Indre motivasjon(aktiviteten i seg selv er belønning nok)

Egne prestasjoner (jfr. indre motivasjon, men mer glede ved å møte krevende utfordringer)

Mål-internalisering (det overordnede formålet er det viktige, prinsipper og idealer)

Ytre

Ytre motivasjon (anerkjennelse, ønske om tilbakemeldinger)

Instrumentell motivasjon (lønn, belønninger, bonus, gaver)

selvledelse og motivasjon
Selvledelse og motivasjon
 • Jeg fastsetter selvmål
 • Jeg skaffer meg selv tilbakemelding
 • Jeg vurderer meg selv
 • Jeg belønner meg selv

Forskning viser at:

Økt grad av selvledelse viser lavere fravær, høyere kvalitet og høyere produktivitet

styre egne tanker
Å styre egne tanker
 • Hvor mye fokuseres på det hemmende? (orker ikke, liker ikke, vil ikke, klarer ikke)
 • Hvor mye fokuseres på det fremmende? (klarer, får til, liker, vil)

Det du er bevisst det styrer du,

det du ikke er bevisst det styrer deg

motivere andre
Å motivere andre
 • Vær motivert selv- entusiasme og engasjement er smittende
 • Gi folk utfordringer – å få til ting motiverer
 • Behandle med respekt– alle har behov for oppmerksomhet og respekt
 • Lytt til folk– alle vil bli hørt
 • Hjelp folk å lære– vi liker å lære nye ting
 • Vær åpen for vanskeligheter– mange liker det som er komplekst og vanskelig
 • Anerkjennelse– det er den aller viktigste form for belønning
selvtillit
Selvtillit
 • Er ingen individuell ferdighet, men utvikles i samspill med andre
 • Oppleves som:
  • Trygghet på egen kapasitet
  • Trygghet i forhold til andre
  • Ikke ta for lett på oppgaven du skal utføre
 • Er situasjonsspesifikk; varierer avhengig av den situasjonen vi står overfor
selvtillit1
Selvtillit
 • Noe du får
 • Noe du tar

ved å lykkes i det små! Gang på gang …

selvtillit2

Hvordan gjøre hverandre gode?

Selvtillit

Ærlighet i ros og ris

Konstruktive tilbakemeldinger skal gå: - nedover

- sideveis

- oppover