m c bu iesp ju pied v jums n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mācību iespēju piedāvājums PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mācību iespēju piedāvājums

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Mācību iespēju piedāvājums - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Mācību iespēju piedāvājums.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mācību iespēju piedāvājums' - wei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m c bu iesp ju pied v jums
Mācību iespēju piedāvājums

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes (Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs) piedāvā tālākizglītības B programmas ESF programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošanai:

m c bu iesp ju pied v jums uz 19 10 2009 luppf
Mācību iespēju piedāvājums (uz 19.10.2009.) LUPPF

l. IZM lēmums 13.07.2009. Nr.309

,,Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošana darbam 5.-6.kIasēs" (72 stundas).

Programma paredzēta skolotājiem ar sākumskolas vai pamatizglītības (l.-4.klases) skolotāja kvalifikāciju.

Programmas īstenošanā visiem klausītājiem 72 stundu apjomā tiek plānota iespēja klātienē pilnveidot vispārējās kompetences aktualitātes pedagoģijā un psiholoģijā un specifiskās kompetences latviešu valodas un pēc izvēles vienas svešvalodas, matemātikas, dabaszinību, sociālo zinību, mājturības un tehnoloģiju, literatūras un vizuālās mākslas mācīšanai.

Lai Pedagoga sertifikātā iegūtu ierakstu par tiesībām mācīt kādu mācību priekšmetu 5.-6.klasē, papildus neklātienē jāveic patstāvīgais darbs, jāizstrādā un klātienē jāaizstāv kursa darbs atbilstošajā mācību priekšmetā un jāiegūst pozitīvs vērtējums.

m c bu iesp ju pied v jums uz 19 10 2009 luppf1
Mācību iespēju piedāvājums (uz 19.10.2009.) LUPPF

2. B-9014310151 Saskaņojums Nr.1253 (30.01.2008.)

,,Pedagoģiskās darbības pamati"(72 stundas).

Programma paredzēta interešu izglītības skolotājiem.

3.B-9014110151 Saskaņojums Nr.1254 (31.01.2008.)

,,Pedagoģiskais process un tā raksturīgākās iezīmes pirmsskolā" (72 stundas).

Programma paredzēta skolotājiem ar sākumskolas vai pamatizglītības (l.-4.klases) skolotāja kvalifikāciju, lai varētu strādāt pirmsskolā.

m c bu iesp ju pied v jums uz 19 10 2009 luppf2
Mācību iespēju piedāvājums (uz 19.10.2009.) LUPPF

4. B-9014150851 Saskaņojums Nr. 1255 (31.01.2008.)

,,Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi" (72 stundas).

Programma domāta skolotājiem ar jebkuru augstāko pedagoģisko izglītību.

5. Šobrīd uz saskaņošanu IZM ir A programma apvienoto klašu skolotājiem „ Vispārizglītojošo skolu apvienoto klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide“ IZM (72 stundas).

m c bu iesp ju pied v jums uz 19 10 2009 r zeknes augstskolas t l kizgl t bas centrs 1 aktivit
Mācību iespēju piedāvājums (uz 19.10.2009.) Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centrs 1.aktivit.
m c bu iesp ju pied v jums uz 19 10 2009 r zeknes augstskolas t l kizgl t bas centrs 1 aktivit1
Mācību iespēju piedāvājums (uz 19.10.2009.) Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centrs 1.aktivit.
m c bu iesp ju pied v jums uz 19 10 2009 r zeknes augstskolas t l kizgl t bas centrs 2 aktivit
Mācību iespēju piedāvājums (uz 19.10.2009.) Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centrs 2.aktivit.
m c bu iesp ju pied v jums uz 19 10 2009 r zeknes augstskolas t l kizgl t bas centrs 2 aktivit1
Mācību iespēju piedāvājums (uz 19.10.2009.) Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centrs 2.aktivit.
m c bu iesp ju pied v jums uz 19 10 2009 r zeknes augstskolas t l kizgl t bas centrs
Mācību iespēju piedāvājums (uz 19.10.2009.) Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centrs

Informācija:

Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centrs, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne,

E pasts: tic@ru.lv, www.ru.lv,

tālr. 64625866,

vadītāja Iveta Dukaļska, tālr. 29167594

r gas pedago ijas un izgl t bas vad bas akad mija rpiva
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaRPIVA

Informācija

jau pieejama RPIVA mājas lapā

Pieteikties minētajām aktivitātēm:

anita.petere@rpiva.lv

vai RPIVA filiālēs.

Sīkāka informācija: mob.tālr.: 26463754

Projekta koordinatore: Anita Petere.

r gas pedago ijas un izgl t bas vad bas akad mija rpiva1
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaRPIVA

Atbalsts pedagogam darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai (2.aktivit.):

 • 1.-4.klases skolotājiem mācīšanai 5.,6.,klasē vairākas vienas tematiskās jomasmācību priekšmetus, 106 stundas.

No 23.11. 2009. līdz 01. 03. 2010.

 • Darbs apvienotajās klasēs, 86 stundas.

No 01.12. 2009. līdz 31.03.2010.

 • Cita mācību priekšmeta mācīšana atbilstoši MK noteikumiem Nr.570 par B programmu pedagoģijā, psiholoģijā un priekšmeta mācīšanas metodikā, 96 stundas.

No 01.12. 2009. līdz 31. 03.2010.

 • Tiesības īstenot pirmsskolas izglītības programmu, 94 stundas.

No 01.12. 2009. līdz 31.03.2010.

r gas pedago ijas un izgl t bas vad bas akad mija rpiva2
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaRPIVA

Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību

(1.aktivit.)

r gas pedago ijas un izgl t bas vad bas akad mija rpiva3
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaRPIVA
 • Ievads komercdarbībā un vadībā, 92 stundas

Nodarbības no 23.11. 2009. līdz 01.03.2010.

 • Grāmatvedība un nodokļi, 84 stundas

Nodarbības no 23.11. 2009. līdz 01.03.2010.

 • Komercdarbības tiesības, 92 stundas

Nodarbības no 23.11. 2009. līdz 01.03.2010.

 • Lietvedības pamati, 84 stundas

Nodarbības no 23.11. 2009. līdz 01. 03. 2010.

 • Projektu izstrāde un vadība, 82 stundas

Nodarbības no 01.12. 2009. līdz 31. 03.2010.

r gas pedago ijas un izgl t bas vad bas akad mija rpiva4
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaRPIVA
 • Stratēģiskā plānošana, 64 stundas

Nodarbības no 01.12. 2009. līdz 15. 03.2010.

 • Darba aizsardzība, 64 stundas

Nodarbības no 01.12. 2009. līdz 15. 03.2010.

 • Latviešu valodas kultūras jautājumi, 84 stundas

Nodarbības no 23.11. 2009. līdz 01. 03. 2010.

 • Angļu valoda, 96 stundas

Nodarbības no 01.12. 2009. līdz 31. 03.2010.

 • Vācu valoda, 96 stundas

Nodarbības no 01.12. 2009. līdz 31. 03.2010.

r gas pedago ijas un izgl t bas vad bas akad mija rpiva5
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijaRPIVA

2010.Gads (1.aktivit.)

 • Latviešu tautas deju apguve, 86 stundas.

Nodarbības no11.01.2010. līdz30.04.2010.

 • Vizuālās komunikācijas pamati 86 stundas.

Nodarbības no11.01.2010. līdz30.04.2010.

 • Dizaina pamati, 86 stundas.

Nodarbības no11.01.2010.līdz30.04.2010.

 • Gida pakalpojumi latviešu, angļu , vācu vai krievu valodā, 98stundas

Nodarbības no11.01.2010.līdz 10.05.2010.

slide16
Lietišķā angļu valoda (120 st. /5 mēneši. Nodarbības notiek pēc vienošanās.

Intensīvs kurss: angļu valoda dažādiem zināšanu līmeņiem: bez priekšzināšanām (Beginner); ar priekšzināšanām (Elementary).

Pieredzējuši lektori uzlabos jūsu angļu valodas izpratni un izrunu. Katra nodarbība ir maksimāli mērķēta uz sarunām, kvalitatīvām diskusijām, jaunu vārdu apguvi un pareizas angļu valodas uztveri.

Praktiskā projektu vadība (80 st./3 mēn.)

Projektu izstrāde un līdzekļu piesaistīšana ir viena no iespējām, kā turpināt attīstību pārmaiņu laikos. Kursu programmas ietvaros ir iespējams apgūt gan teorētiskas zināšanas projektu izstrādē un vadībā, gan zināšanas, kas tiek papildinātas ar praktiskiem darbiem, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Daugavpils Universitāte

slide17

Daugavpils Universitāte

Uzņēmējdarbības veiksmīga uzsākšana (72 st./3 mēn.)

Kā grūtajos ekonomiskajos apstākļos uzsākt uzņēmējdarbību? Varbūt tieši grūtības paver jaunas iespējas! Kā nodibināt uzņēmumu, ieguldot tajā LVL 1.00? Tiks sniegta informācija par uzņēmējdarbības uzsākšanas un realizēšanas procesu gan no juridiskā, gan saimnieciskā un finansiālā viedokļa; tiks analizēti teorētiski un praktiski jautājumi par uzņēmējdarbības plānošanu un realizēšanu, apgūtas mazo uzņēmēju digitālās prasmes. Rezultātā: reālu biznesa ideju izstrāde.

Grāmatvedības pamati (42 st./2 mēn.)

Kursi paredzēti pamatzināšanu apguvei grāmatvedības jomā. Kursu mērķis – sniegt zināšanas izpratnes un pielietojuma līmenī par grāmatvedības sistēmas elementiem, Latvijas grāmatvedības sistēmu un vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem. Kursu dalībniekisaņems visas bilancspējīgam grāmatvedim nepieciešamās pamatzināšanas un iemācīsies sagatavot uzņēmuma gada pārskatus. Kurss ir veidots, balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālas dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālākās izmaiņas nodokļu politikā.

slide18

Daugavpils Universitāte

Lietvedības un lietišķās etiķetes pamati (60 st./ 2 mēn.)

Kursu dalībnieks apgūs biroja darba organizācijas pamatus, tiks iepazīstināts ar dokumentu sagatavošanas prasībām, lietvedības nozīmi iestādes darbā, tiks izskaidrotas lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu pielietošanas un dokumentu uzglabāšanas, iznīcināšanas prasības, iepazīsies ar pielietojamo biroja tehniku, kā arī zinās ergonomikas pamatus. Tiks analizētas konkrētas situācijas vizīšu protokola veidošanā, karogu etiķetes pareizā pielietojumā, atbilstoša apģērba, vīna izvēlē, dāvanu pasniegšanā, vēstuļu noformēšanā, kā arī apgūti komunikācijas veidi, žestu valodas nozīme, uzrunas formas, biznesa kultūra.

Dārzu dizaina pamati (84 st./3 mēn.)

Piesakies kursos, ja vēlies iegūt informāciju un praktiskas iemaņas daiļdārza projekta izstrādē, iepazīties ar Latvijas krāšnumaugu sortimentu, dizainu, mazajām arhitektūras formām, apstādījumu zālienu ierīkošanu un kopšanu, IT programmas Auto CAD pamatiem, kā arī vēl daudzas citas noderīgas lietas dārza ierīkošanā! Apgūstot programmu, tev būs nepieciešamās zināšanas un prasmes dārza projekta kvalitatīvā izveidošanā, augu sortimenta izvēlē un dārza ierīkošanā.

slide19

Daugavpils Universitāte

Mākslas valodas daudzveidība (72 st./ 3 mēn.)

Mākslas terapija. Krāsu psiholoģiskā iedarbība. Zīda apgleznošana. Trauku apgleznošana. Dāvanas - gatavošana, noformēšana, iesaiņošana

Floristikas pamati (72 st./3 mēn.)

Tiks sniegtas zināšanas un prasmes par izmatojamo augu materiālu, to sagatavošanu un pielietošanu floristikā, apgūti floristikas pamatelementi, tehnikas un stili, dažādi izstrādājumu veidi (ziedu pušķi, galda kompozīcijas, vainagi, tematiskie darbi: gadskārtu svētki, ģimenes svētki, kāzas u.c.) un jaunākās tendences floristikā.

Ekskursiju vadīšanas ābece (50 st./3 mēn.)

Programma kursu dalībniekiem sniedz zināšanas par ekskursiju vadīšanas teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem: ekskursijas būtību, ekskursijas izstrādāšanas galvenajiem posmiem; dokumentācijas sagatavošanas noteikumiem un metodiskajiem paņēmieniem. Tiek veikti praktiskie darbi un ekskursijas analīze.

slide20

Daugavpils Universitāte

ECDL kursi

Programma paredzēta datorprasmju zināšanu nostiprināšanai, apgūstot 7 moduļus, kas palīdzēs pedagogam sagatavoties ECDL (European Computer Driving Licence) eksāmenu kārtošanai un sertifikāta iegūšanai. Kursa dalībniekiem nepieciešamas pamatzināšanas datora lietošanā un datņu pārvaldībā, kā arī pamatprasmes datu bāzes izmantošanā.

Microsoft Excell un Microsoft Powerpoint (48 st./ 2 mēn., bez/ar priekšzināšanām).

Interneta izmantošana un mājas lapu veidošana (72 st./3 mēn.)

Web dizains (72 st./3 mēn.)

daugavpils universit te
Daugavpils Universitāte
 • “Skolēnu izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana apvienotajās klasēs (1.-4. klasēs)” (24 st.)
 • “Skolēnu izziņas aktivitāti, patstāvību un radošumu veicinoša mācību procesa īstenošana apvienotajās klasēs (5.-9.klasēs)” (24 st.)
 • „Darba organizācija un metodika apvienotajās klasēs vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem” (24 st.)
liep jas universit te
Liepājas Universitāte

Informācijai un kontaktpersona: 

Ņina Petrauska

Liepājas Universitāte, Mūžizglītības nodaļas vadītājaTālr.: 63407750e-pasta adrese: pin@liepu.lvwww.liepu.lv“.)

liep jas universit te1
Liepājas Universitāte

"Bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācija un iekļaušana izglītības procesā", 36 stundas,

projekta vadītāja Dina Bethere.

Saskaņā ar A; Nr.1182