chalmers nya internkommunikation fr n masskommunikation till dialog och kommunikativa chefer
Download
Skip this Video
Download Presentation
Chalmers ”nya” internkommunikation från masskommunikation till dialog och kommunikativa chefer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Chalmers ”nya” internkommunikation från masskommunikation till dialog och kommunikativa chefer - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Chalmers ”nya” internkommunikation från masskommunikation till dialog och kommunikativa chefer. Hur jobbade gamla enheten Intern kommunikation på Chalmers?. Information i interna kanaler på beställning av andra T illfrågades inte i strategiska kommunikationsfrågor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Chalmers ”nya” internkommunikation från masskommunikation till dialog och kommunikativa chefer' - wei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur jobbade gamla enheten intern kommunikation p chalmers
Hur jobbade gamla enheten Intern kommunikation på Chalmers?
 • Information i interna kanaler på beställning av andra
 • Tillfrågades inte i strategiska kommunikationsfrågor
 • Två omorganisationer av kommunikationsavdelningen
 • Översta ledningen kommunicerade möjligen via intranätet
 • Alla kände sig oinformerade och kommunikationsavdelningen otillräcklig
chalmers kommunikationsorganisation
Chalmers kommunikationsorganisation

Chalmers styrelse och ledning

Övriga centralta avdelningar inom verksamhetsstöd

17 institutioner, 8 styrkeområden, x antal centrum, 2 campus, bibliotek mm

Kommunikationschefen ingår i:

Chalmers översta LG

Administration och service LG

Centralt verksamhetsstöd

Lokalt verksamhetsstöd

1 kommunikatör hållbarhet

Avdelningen

Process Att kommunicera + Samordnare styrkeområde

Kommunikation och marknad

avdchefTomas Nilsson

Ca 25 institutions-/centrum-kommunikatörer

Kommunikations-planering

Enheter

Ca 8 styrkeområdes-kommunikatörer

Digitala kanaler

5 pers

Press och media

4 pers

Marknadsrelationer

10 pers

Profilering och event

11 pers

Intern kommunikation

5 pers

nu g r vi fr n kanaluppdaterande till strategisk intern kommunikation
Nu går vi från kanaluppdaterande till strategisk intern kommunikation
 • Mer coachande och konsultativa mot chefer/ledare
 • Vi försöker att inte säga nej till uppdrag/önskemål – vi säger ja, vi kan stötta/råda er men ni är utförarna
 • Rör oss ute i organisationen för att bygga relationer och förstå huvudverksamheten
 • Bättre på budskapsformulering

Men vi måste också ha koll på det operativa för att bli inbjudna till det strategiska

nu g r vi fr n kanaluppdaterande till strategisk intern kommunikation forts
Nu går vi från kanaluppdaterande till strategisk intern kommunikation, forts
 • Interna kanalerna fortfarande viktiga – intranätet används som verktygslåda/uppslagsverk
 • HR och Kommunikation och marknad samarbetar – riggar t ex utbildningar i kommunikativt ledarskap
 • Strategisk internkommunikationsplan godkänns årligen av Chalmers översta ledning
chalmers interna kanaler med terkopplingsm jligheter
Chalmers interna kanaler med återkopplingsmöjligheter
 • Internt diskussionsforum
  • Centralt internt nyhetsbrev – Chalmers JUST NU
  • Chefsmöten och ett årligt strategimöte
  • Interna bloggar på g
  • Internkommunikationsråd och informatörsnätverk
  • [email protected]
vad p verkar interna attityder
Vad påverkar interna attityder?

7% interna kanaler

31% hur vi är organiserade

Var gör man störst skillnad i arbetet med internkommunikationen?

62% ledarskapet

Berghs Schoolof Communication

ny kommunikat rsroll ven ny roll f r cheferna
Ny kommunikatörsroll – även ny roll för cheferna
 • Kommunikatörens roll utvecklas - från enbart produktion av information till också rådgivning/stöd
 • Chefer behöver ta över kommunikationsansvaret och använda kommunikatören som ett bollplank
 • Chefen är avgörande för framgångsrik intern kommunikation
nu g r vi fr n informationsspridning till meningsskapande kommunikation
Nu går vi från informationsspridning till meningsskapande kommunikation
 • Fokus på att kommunikationen ska ge önskade effekter
 • Möten ska präglas av samtal och dialog kring verksamheten
 • Kommunikation ska bidra till engagemang för organisationens gemensamma mål
 • Betoning på meningsskapande kommunikation för att påverka attityder
 • Chefen är den viktigaste kommunikationskanalen och ledningens roll är att stödja cheferna
 • Utveckla kommunikativ förmåga bland alla nyckelaktörer
 • Integrerad kommunikation
medarbetarna r f retaget
Medarbetarna ÄR företaget!
 • Edelman Trust Barometern 2013 - hälften av de tillfrågade anser att anställda skapar trovärdighet för ett företag
 • Framgångsrika varumärken byggs inifrån och ut, med medarbetarna som nyckelaktörer
 • En undersökning av Quicksearch och Straylight- ca 50% av medarbetarna på svenska företag och organisationer lever varumärket – vad gör de andra?!
hur f r man budskapen att g genom hela organisationen
Hur får man budskapen att gå genom hela organisationen?
 • Chefer som vidarekommunikatörer
 • Omtyckta och använda kanaler
 • Sprid i alla kanaler samtidigt
 • Möten
 • Kommunicera framgångsrika case/projekt
 • Det enkla är det smarta!
 • Om och om igen! Tjata!
utdrag ur chalmers riktlinjer f r kommunikation
Utdrag ur Chalmers riktlinjer för kommunikation

Så långt det är möjligt ska den externa kommunikationen föregås av intern kommunikation och förankring.

Alla medarbetare vid Chalmers har ett kommunikationsansvar. Varje medarbetare vid Chalmers har ett ansvar att:

 • inhämta, förmedla och söka den information som krävs för verksamhetens genomförande.
 • bidra till öppenhet och delaktighet genom kommunikation med kollegor, chefer, studenter och externa grupper.
 • vara en god och professionell ambassadör för Chalmers.

Rektor/VD är ytterst ansvarig för informationsverksamheten och för att kommunikation inom Chalmers främjas. Rektor ansvarar också för att kommunikation används som strategiskt verktyg i Chalmers utveckling och för att nå verksamhetsmålen.Prefekter, avdelningschefer eller motsvarande ansvarar för informationsverksamhet och för att kommunikation främjas inom den egna institutionen eller enheten. Kommunikation är en del av ledarskapet.

slide20
Internkommunikation

Uppdaterad plan för 2013-2014

målgrupper är Chalmers medarbetare och härvarande studenter

syfte och uppdrag
Syfte och uppdrag

ETT Chalmers med välinformerade, engagerade och stolta medarbetare och studenter som är nöjda med sin utbildningstid på Chalmers.

Uppdrag

Säkerställa att budskap når fram inom Chalmers genom att skapa ett kommunikationsflöde som är tillförlitligt, av hög kvalitet och möjliggör för både information och återkoppling. Möjliggör mätning av informationsspridningen.

 • För kommunikation med studenter krävs samverkan med grundutbildningens ledningsgrupp, institutioner, Student- och utbildningsavdelningen m fl.
 • För kommunikation med personal krävs samverkan med HR-avdelningen, översta ledningen, IT-avdelningen m fl.
utmaning och l sning
Utmaning och lösning

Utmaning

 • Diversifierad verksamhet – geografiskt uppdelad, drivs i hög grad genom olika tvärfunktionella möten och grupperingar.
 • Mängden information som cirkulerar är mycket stor.
 • Kaskaderingen av information inom kommunikationskedjan fungerar olika väl inom olika delar av organisationen.

Sammantaget gör detta att vi idag har ett korsdrag av information på Chalmers med många avsändare och mottagare och en inte helt tillförlitlig ’spridningsfunktionalitet’. Gentemot studenter finns dessutom ingen uttalad ansvarsfördelning mellan högskolan och studentkåren.

Lösning

 • Enbart centrala kommunikationsinsatser räcker inte – chefer och medarbetare på alla nivåer måste dra åt samma håll.
  • Ledarskapsutveckling
  • Institutionskommunikatörerna hjälper till att sprida interna nyheter
  • Nyttja existerande verksamhetsmöten (t ex prefektmötet, chefsdagen, strategimötet och Rektor i RunAn)
 • Chalmers ledning måste stå bakom den interna kommunikationsplanen – de prioriterade interna budskapen/områdena ska föras ut i så många sammanhang som möjligt.
 • All information är inte lika viktig – prioritera budskap och bygg extra tungt kring de prioriterade interna budskapen/områdena.
 • Vi är idag för beroende av envägs masskommunikationskanaler – komplettera med kanaler som tillåter direkt kommunikation för att skapa kraftigare utväxling.
 • Forma ett kommunikationskontrakt mellan studentkåren och högskolan och tydliggör vilken verksamhet inom Chalmers som ansvarar för vilken information till studenter.
olika typer av m l kommunikation r en av flera insatser som kr vs f r att n organisationens m l
Olika typer av målkommunikation är en av flera insatser som krävs för att nå organisationens mål

Organisationens mål

Gemensamma mål = Chalmers PVU

Interna kommunikationsmål

Alla ska veta att PVU:n

finns, känna till

dess innehåll och förstå syftet

med den

slide24
Övergripande prioriterad intern kommunikation/budskap 2013

Övergripande kommunikation

Sakfrågor/delmål från PVU:n

chalmers interna kommunikationskedja m lgrupp medarbetare
Chalmers interna kommunikationskedjamålgrupp medarbetare

Primärt operativ nivå

Primärt strategisk nivå

Mycket viktiga vidarekommunikatörer

Mottagare

Avsändare

1 2 3 4

Direkt 2-vägs kommunikation/återkoppling – leder till handling då den bryter ner vision/övergripande mål på avdelnings-/enhets-/individnivå

Masskommunikation – ger kännedom om vision/övergripande mål och kan leda till diskussion men leder inte till handling (t ex ”Rektor i RunAn”)

uppf ljning m tningar
Uppföljning & mätningar
 • Undersökning internt 2013
  • samt frågor om interna kommunikationen i den NMI som HR planerar
  • samt frågor om interna kommunikationen i de varumärkesintervjuer som genomförs under vt13
 • Mätningar av trafik till Insidan och Studentportalen samt rektors nyhetsbrev via Google Analytics och Apsis(året runt)
 • Korta intervjuer med mötesdeltagare efter större verksamhetsmöten (t ex Rektor i RunAn)
 • Regelbundna avstämningar med informatörsnätverket och internkommunikationsrådet
 • Återkoppling till [email protected], [email protected], [email protected] och på internt diskussionsforum
ansvarig f r chalmers centrala internkommunikation
Ansvarig för Chalmers centrala internkommunikation

Frida BöråsEnhetschefIntern kommunikation

Kommunikation och marknad+46(0)31 772 22 90

[email protected]

ad