badania hydrologiczne dynamika zlewni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BADANIA HYDROLOGICZNE (Dynamika Zlewni) PowerPoint Presentation
Download Presentation
BADANIA HYDROLOGICZNE (Dynamika Zlewni)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

BADANIA HYDROLOGICZNE (Dynamika Zlewni) - PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

BADANIA HYDROLOGICZNE (Dynamika Zlewni). J arosław J. Napiórkowski I nstytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk j.napiorkowski @igf.edu.pl. Przezroczystość Przewodnictwo elektryczne Odczyn pH – pomiar kwasowości Zasolenie Rozpuszczony tlen Przezroczystość Zasadowość Azotany Temperatura.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BADANIA HYDROLOGICZNE (Dynamika Zlewni)' - wei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
badania hydrologiczne dynamika zlewni
BADANIA HYDROLOGICZNE(Dynamika Zlewni)

Jarosław J. Napiórkowski

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

j.napiorkowski@igf.edu.pl

slide2
Przezroczystość
 • Przewodnictwo elektryczne
 • Odczyn pH – pomiar kwasowości
 • Zasolenie
 • Rozpuszczony tlen
 • Przezroczystość
 • Zasadowość
 • Azotany
 • Temperatura
slide5
Kierownik Projektu: Dr. Daniel Edelson
 • Główni wykonawcy: Dr. David Maidment, Dr. Kemi Jona
 • Instytucja Realizująca: Northwestern University
projekt dynamika zlewni rzecznej
Projekt Dynamika Zlewni (Rzecznej)
 • Skąd pochodzi woda, którą używasz?
 • Czy tam gdzie mieszkasz jest wystarczająca ilość wody czy też jej dostawy są ograniczone?
 • Jakie czynniki mają wpływ na przepływ wody w obszarze na którym mieszkasz?

Projekt

The GLOBE Watershed Dynamics

Oferuje uczestnikom GLOBE możliwość przeprowadzenia badań naukowych zachowania zlewni w skali lokalnej, regionalnej i całego kraju z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym i danych archiwalnych z obserwatorium naukowego o wielkiej skali utworzonego przez konsorcjum uniwersytetów dla rozwoju nauk hydrologicznych

Consortium of Universities for Advancement of Hydrologic Science

(CUAHSI – www.cuahsi.org)

slide7
W ramach projektu CUAHSI rozwija System Informacji Hydrologicznej (HIS) oparty na systemach GIS, który umożliwia łatwy dostąp do geograficznych i hydrologicznych, w szczególności pochodzące z różnych źródeł (USGS, EPA) dane o przepływach rzecznych, wodach podziemnych, dane dotyczące jakości wody

USGS

 • Mission: The USGS serves the Nation by providing reliable scientific information to describe and understand the Earth; minimize loss of life and property from natural disasters; manage water, biological, energy, and mineral resources; and enhance and protect our quality of life.
 • Vision: USGS has become a world leader in the natural sciences thanks to our scientific excellence and responsiveness to society's needs.

EPA

 • The mission of the Environmental Protection Agency is to protect human health and the environment. Since 1970, EPA has been working for a cleaner, healthier environment for the American people.
slide8
Dane CUAHSI oraz narzędzia GIS umożliwiąuczniom badanie lokalnych zlewni prowadzące do zrozumienia procesu przepływu wody przez zlewnię, jak działalność człowieka w ramach zlewni uzależniona jest wody, jak ta działalność wpływa na procesy hydrologiczne, oraz jak zmiany użytkowania terenu wpływają na zbiorowiska roślinne i zwierzęce w zlewni .
slide9
Tematyka badawcza będzie koncentrowała się na podstawowych elementach hydrologii, takich jak cykl hydrologiczny, zlewnie i ich interakcje z ludźmi (powodzie, użytkowanie terenu, itd.)
 • Zakres geograficzny jest obecnie ograniczony. Dane CUAHSI dostępne będą dla obszaru Stanów Zjednoczonych; tym niemniej prowadzone są rozmowy z partnerami zagranicznymi (międzynarodowymi) mające doprowadzić do udostępnienia podobnych danych.
 • Uczniowie będą stosować GIS do dostępu i analizy do istniejących zbiorów danych z CUAHSI. Nauczyciele będą mogli wybrać 1 z 3 narzędzi GIS: My World GIS, ArcGIS, ArcGIS z wykorzystaniem przeglądarki.
przyk ad praktyczny
Przykład praktyczny
 • Procesy, które są reprezentowane to:
  • Opad
  • Spływ powierzchniowy
  • Przepływ ścieków
  • Przepływ w rzece

Przepływ?

model e proces w
Modele procesów

Opad(baza danych)

DelftHydraulics

Sobek-RR

Opad-Odpływ

Rzeka

Kanał ściekowy

wymiana danych

3Opad.PobierzDane

7 RR. PobierzDane

6Ściek.PobierzDane

Wymiana danych

Opad(database)

DelftHydraulics

4

Sobek- RR

Opad-Odpływ

2RR.PobierzDane

1Uruchamianie.PobierzDane

5

8

wywołanie

Rzeka

(InfoWorks-RS)

Kanał ściekowy

(Mouse)

9

dane

dane niezb dne do skonstruowania modelu
Dane niezbędne do skonstruowania modelu

Szeregi czasowe:

 • Przepływy i stany wody
 • Opad
 • Temperatura powietrza

Informacja przestrzenna

 • Numeryczny model terenu
 • Użytkowanie terenu
 • Mapy glebowe
dane hydrologiczne stany wody przep ywy temperatura wody
Dane hydrologiczne: stany wody, przepływy, temperatura wody
 • W IMGW utrzymywana jest Centralna Baza Danych Hydrologicznych. Zawiera ona dane pozyskiwane z ok. 900 posterunków wodowskazowych. Prowadzone są zapisy przepływów codziennych i charakterystycznych.W bazie są także zgromadzone dane dotyczące stanów wody, temperatur wody, obserwacji nadzwyczajnych oraz zjawisk lodowych i zarastania.
 • IMGW publikowało roczne zestawienia wyników pomiarów z okresu 1961- 1993 w postaci roczników wód powierzchniowych (ok. 690 wodowskazów w dorzeczu Wisły i 440 w dorzeczu Odry)

Dostępne w bibliotece IMGW

 • Obecnie część danych (80 posterunków wodowskazowych) jest sprzedawana na płytach CD
imgw sok
IMGW - SOK

SOK jest rozbudowaną platformą gromadzenia i dystrybucji produktów operacyjnych IMGW. Lista dostarczanych produktów obejmuje produkty analityczne i prognostyczne z dziedziny meteorologii i hydrologii.W ramach Systemu Obsługi Klienta on-line na stronie http://www.imgw.pl/cgi/sokclient?akcja=guest_login dostępne są następujące dane hydrologiczne:

 • Aktualne i prognozowane stany wód
 • Aktualne napełnienie zbiorników
 • Stany wód gruntowych

Dane są w postaci tabelarycznej

i graficznej

Są to tylko dane z poprzedniego dnia

sytuacja hydrologiczna w dorzeczach
Sytuacja hydrologiczna w dorzeczach

Mapa udostępniona przez IMGW w ramach SOK na stronie http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/rzeki/sytuacja_hydro.html#

dane klimatyczne
Dane klimatyczne

W IMGW jest utrzymywana Centralna Baza Danych Klimatologicznych. Baza zawiera dane pozyskiwane z 65 stacji meteorologicznych, 245 posterunków meteorologicznych i 1680 posterunków opadowych. Zbierane dane obejmują:

 • ze stacji meteorologicznych - dane terminowe (z ośmiu terminów) i dobowe (od 1961 roku dla 10 stacji, od 1966 roku dla 49 stacji oraz krótsze ciągi dla pozostałych)
 • z posterunków meteorologicznych ogółem - dane z 4 (3) terminów i dobowe (od 1951 roku dla 39 posterunków, od 1956 roku dla 21 posterunków, od 1961 roku dla 69 posterunków i dla pozostałych posterunków ciągi od lat osiemdziesiątych lub krótsze)
 • z posterunków opadowych ogółem (od 1951 roku dla 333 posterunków, od lat sześćdziesiątych dla 81 posterunków i ciągami krótszymi dla pozostałych posterunków)
dane klimatyczne1
Dane klimatyczne
 • Dobowe wysokości opadów, ciśnienia atmosferycznego, temperatury powietrza, wilgotności względnej, niedosytu wilgotności, zachmurzenia, kierunku i prędkości wiatru, opadów atmosferycznych, grubości pokrywy śnieżnej i usłonecznienia do roku 1981 były publikowane jako Roczniki meteorologiczne a sam opad jako Roczniki opadów atmosferycznych

Dane te są nieodpłatnie dostępne w czytelni IMGW

 • W ramach SOK dostępne aktualne mapy pogodowe –patrz przykład mapa temperatur (z lewej) oraz dobowych sum opadu (z prawej)
inne r d a danych
Inne źródła danych
 • W serwisie http://www.tutiempo.net/en/Climate/Poland/PL.html dostępne są dane meteorologiczne. W poniższej tabeli są przykładowe dane ze stacji Warszawa-Okęcie ze stycznia 2007r
 • Gdzie po kolei kolumny to:
slide21
W serwisie http://clima.meteored.com dostępne są również dane meteorologiczne dla stacji meteorologicznych z terenu Polski. Lista stacji jest na obrazku po lewej stronie. Po prawej stronie jest przykładowe zestawienie z danymi meteo z Białegostoku z roku 1955
slide22
Zakład Hydrologii Stosowanej Zespół Ekspertyz, Opinii i Udostępniania Danych ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawatel: (0-22) 56 94 381       (0-22) 56 94 254       (0-22) 56 94 540       (0-22) 56 94 388fax: (0-22) 56 94 382        (0-22) 56 94 317e-mail: ekspertyzy@imgw.pl
sk d czerpa informacje o rodowisku
Skąd czerpać informacje o środowisku? 

Na stronie http://www.ib.uj.edu.pl/?d=artyk#topo jest ciekawe zestawienie Skąd czerpać informacje o środowisku? Mapy topograficzneMateriały geologiczneMateriały klimatyczneRzezba terenuStosunki wodneDane sozologiczneWybrane materiały dla szat roślinnejMateriały fotologiczneInne dane o środowiskuCyfrowe bazy danych o środowiskuBotaniczne internetowe bazy danych(informator przygotował dr hab. Marian Drużkowski)

numeryczne modele terenu
Numeryczne modele terenu
 • Dane DEM uzyskane z radarowej misji promu kosmicznego - SRTM-3 udostępnione na stronie http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/

Okolice Tatr Zachodnich i Babiej Góry widok z kierunku północno-zachodniego

numeryczne modele terenu1
Numeryczne modele terenu

NMT opracowany przez Neokart

igf 1
IGF1

IGF2