Prezentacja multimedialna
Download
1 / 28

Prezentacja multimedialna - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Prezentacja multimedialna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentacja multimedialna' - wednesday-lawson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prezentacja multimedialna

Prezentacja

multimedialna


Zesp szk rolniczych w mi dzy wieciu

Nasza szkoła istnieje już od ponad 80 lat kształcąc uczniów Ziemi Cieszyńskiej. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej i działaczami samorządowymi.

Zespół Szkół Rolniczychw Międzyświeciu

www.miedzyswiec.xon.pl


Technikum ywienia w strumieniu filia szko y w mi dzyswieciu

Technikum Żywienia uczniów Ziemi Cieszyńskiej. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej i działaczami samorządowymiw Strumieniu-filia Szkoły w Międzyswieciu

Ul. Malinowa 10

43-430 Międzyświeć

Tel 33 8533766

43-246 Strumieńul. 1-Maja 20 tel./fax: (33) 85 70 220

www.strumien.d2.pl


Technikum ywienia w strumieniu oferta szko y

Technikum uczniów Ziemi Cieszyńskiej. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej i działaczami samorządowymi

-Technikum żywienia i gospodarstwa domowego

-Technikum architektury krajobrazu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

-kucharz małej gastronomii

-klasa wielozawodowa

Technikum Żywienia w Strumieniu –oferta Szkoły


Zsr w mi dzy wieciu oferta szko y
ZSR w uczniów Ziemi Cieszyńskiej. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej i działaczami samorządowymiMiędzyświeciu oferta Szkoły:

4- letnie Technikum

Żywienia i Gospodarstwa Domowego

4-letnie Technikum Rolnicze

4-letnie Technikum Architektury Krajobrazu

4-letnie Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji-NOWOŚĆ

www.miedzyswiec.xon.pl


Technik ywienia i gospodarstwa domowego
Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego uczniów Ziemi Cieszyńskiej. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej i działaczami samorządowymi

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • urządzenia i prowadzenia zakładu gastronomicznego i gospodarstwa domowego

 • stosowania zasad ekonomiki, marketingu i sprawnego zarządzania firmą

 • organizowania przyjęć okolicznościowych

 • sporządzania kosztorysów imprez okolicznościowych

 • praktycznego wykorzystania zasad zdrowego odżywiania się 

www.miedzyswiec.xon.pl


Technik rolnik
Technik Rolnik uczniów Ziemi Cieszyńskiej. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej i działaczami samorządowymi

Uczeń na tym kierunku zdobędzie kwalifikacje zawodowe związane z --wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych a zwłaszcza do planowania organizacji gospodarstwa rolnego, procesów produkcji i prac w gospodarstwie rolnym, przeprowadzania uproszczonej rachunkowości i stosowania zasad marketingu. Absolwenci uzyskują tytuł technika rolnika oraz dodatkowe kwalifikacje, które umożliwią prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub możliwość dodatkowego zatrudnienia.

www.miedzyswiec.xon.pl


Technik architektury krajobrazu
Technik Architektury Krajobrazu uczniów Ziemi Cieszyńskiej. Szkołę ukończyło ponad 3000 absolwentów, którzy dziś są wzorowymi rolnikami, lekarzami weterynarii, naukowcami, nauczycielami, dziennikarzami, urzędnikami administracji państwowej i działaczami samorządowymi

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • wykonywania i interpretacji rys. technicznych architektury krajobrazu

 • klasyfikacji roślin ozdobnych

 • wykonania i konserwacji architektury ogrodowej

 • projektowania dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz

 • pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych

www.miedzyswiec.xon.pl


Technik in ynierii rodowiska i melioracji nowo
Technik inżynierii środowiska i melioracji-NOWOŚĆ

Zawód technik inżynierii środowiska i melioracji jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwent szkoły kształcący się w tym kierunku jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z nadzorowaniem, wykonaniem i eksploatacją sieci melioracyjnych, obiektów przeciwpowodziowych sieci i wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych i firmach prywatnych.

www.miedzyswiec.xon.pl


Zasadnicza szko a zawodowa w mi dzy wieciu kszta ci w zawodach
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w Międzyświeciu melioracji-NOWOŚĆkształci w zawodach:

*Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

*Ogrodnik

*Kucharz małej gastronomii

*Rolnik

www.miedzyswiec.xon.pl


Mechanik operator pojazd w i maszyn rolniczych
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną ,

 • użytkowania narzędzi, pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych,

 • planowania i wykonywania podstawowych zabiegów w wybranych technologiach produkcji rolniczej,

 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów silnikowych wraz z uzyskaniem prawa jazdy kat B,

 • stosowania nowoczesnych technologii napraw sprzętu rolniczego.

 • po ukończeniu szkoły mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

www.miedzyswiec.xon.pl


Kucharz ma ej gastronomii
Kucharz małej gastronomii maszyn rolniczych

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • stosowania zasad prawidłowego żywienia

 • sporządzania potraw z różnych surowców

 • przechowywania i kontroli towarów

 • posługiwania się narzędziami i maszynami w kuchni i zakładach gastronomicznych

 • Nauka w zasadniczej szkole zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem kwalifikacji zawodowych: kucharz małej gastronomii.

www.miedzyswiec.xon.pl


Zasadnicza szko a zawodowa ogrodnik nowo
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA maszyn rolniczychOGRODNIK-Nowość

W trakcie 2 letniej nauki odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja ogrodnicza, podstawy techniki, przepisy ruchu drogowego, przedsiębiorstwo w agrobiznesie, zajęcia praktyczne, specjalizacja zawodowa.Ogrodnik może pracować w ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, ogrodnictwem ekologicznym, uprawą roślin zielarskich, szkółkarstwem i konserwacją terenów zieleni. Może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze.

www.miedzyswiec.xon.pl


Zasadnicza szko a zawodowa rolnik nowo
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA maszyn rolniczychROLNIK-Nowość

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z wytwarzaniem i sprzedażą produktów rolniczych, a zwłaszcza do: planowania i organizowania procesów produkcji i pracy, wykonywania zabiegów składających się na technologie produkcji rolniczej, prowadzenia uproszczonej rachunkowości, obliczania opłacalności produkcji rolniczej oraz stosowania zasad marketingu.

www.miedzyswiec.xon.pl


Wyposa enie szko y
Wyposażenie maszyn rolniczych szkoły

 • 2 nowoczesne pracownie komputerowe

 • Sprzęt multimedialny

 • Siłownia

 • Stadion

 • Sala gimnastyczna

 • Warsztaty mechaniczne

 • Plac manewrowy

www.miedzyswiec.xon.pl


Coroczne imprezy szko y
Coroczne Imprezy szkoły maszyn rolniczych

 • Tydzień ekologiczny

 • Tydzień zdrowia i urody

 • Turniej motoryzacyjny

  Wiosenny kręciołek

 • Jasełka

 • Konkurs nauk ścisłych” Z innej strony”

 • Międzynarodowe Zimowe Dni Sportu, Turystyki i Kultury w Rajczy w ramach Międzynarodowego Ogólnopolskiego Narciarskiego Rajdu Chłopskiego.

www.miedzyswiec.xon.pl


Prezentacja multimedialna

 • Konkursy kulinarne maszyn rolniczych

 • Konkurs na najlepiej przystrojony stół

 • Konkursy muzyczne

www.miedzyswiec.xon.pl


Zawody narciarskie
Zawody narciarskie maszyn rolniczych

Większość naszych uczniów chętnie uczestniczy w zawodach sportowych

www.miedzyswiec.xon.pl


Prezentacja multimedialna

MIEJSCA PRAKTYK : Rowy, Łeba, Jarosławiec maszyn rolniczych

www.miedzyswiec.xon.pl


Ukraina 10 dniowe spotkanie integracyjne kij w kamieniec podolski chocim lw w
Ukraina-10 dniowe spotkanie integracyjne: Kijów, Kamieniec Podolski, Chocim, Lwów

www.miedzyswiec.xon.pl


Zsr w mi dzy wieciu
ZSR w Międzyświeciu Podolski, Chocim, Lwów

www.miedzyswiec.xon.pl


Wsp praca ze rodowiskiem
Współpraca ze środowiskiem Podolski, Chocim, Lwów

 • Dni Skoczowa

 • Dożynki

www.miedzyswiec.xon.pl


Wsp praca ze rodowiskiem cd
Współpraca ze środowiskiem-cd Podolski, Chocim, Lwów

 • Forum Rolnicze

 • Wizyty w DPS w Skoczowie

 • Powiatowy turniej motoryzacyjny

www.miedzyswiec.xon.pl


Wsp praca ze rodowiskiem cd1
Współpraca ze środowiskiem-cd Podolski, Chocim, Lwów

 • Akcja „posadź swoje drzewo”

 • Bankiety

www.miedzyswiec.xon.pl


Stypendia kt re mo na otrzyma w zsr w mi dzy wieciu
Stypendia, które można otrzymać w ZSR w Międzyświeciu Podolski, Chocim, Lwów

 • Prezesa Rady Ministrów-obecnie otrzymuje Maryla Ogierman

 • Unijne „Nauka szansa sukcesu na Śląsku”

 • Powiatowe za wyniki w nauce

www.miedzyswiec.xon.pl


Prezentacja multimedialna

 • W NASZEJ SZKOLE UCZEŃ Podolski, Chocim, Lwów

 • NIE JEST ANONIMOWY!

 • UCZNIOM ZAPEWNIA SIĘ:

 • uzyskanie pomocy materialnej,

 • możliwość trenowania w dobrze wyposażonych obiektach sportowych (siłownia, sala gimnastyczna, stadion)

 • wyjazdy na praktyki zagraniczne,

 • spędzanie wolnego czasu w ramach świetlic środowiskowych (zajęcia teatralne, sportowo-rekreacyjne na pływalni „Delfin” w Skoczowie, informatyczne, ogrodnicze)

SZKOŁA JEST:

 • bezpieczna,

 • przyjazna dla ucznia,

 • wyposażona w specjalistyczne pracownie przedmiotowe,

 • posiada nowoczesne pracownie komputerowe,

 • posiada multimedialne centrum informacyjne.

 • WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Logowanie

 • Dokumenty do pobrania na stronie

 • www.cieszyn.edu.com.pl

www.miedzyswiec.xon.pl


Prezentacja multimedialna

ZAPRASZAMY Podolski, Chocim, Lwów

Informacji udziela sekretariat Szkoły

tel. 033 853-37-66

www.miedzyswiec.xon.pl

e-mail:szkolarol@poczta.onet.pl,

Zarząd Powiatu ustalił liczbę uczniów w klasach pierwszych na 30, w przypadku zmniejszenia liczby uczniów oddział może nie zostać utworzony lub będzie utworzony jako 24- osobowy. Każdorazowo w tych sprawach decydować będzie Zarząd Powiatu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH

w MIĘDZYŚWIECIU

W TYM ROKU SZKOLNYM

PROWADZONY BĘDZIE NABÓR DO

NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW SZKÓŁ

4 – letnie TECHNIKUM w zawodach:

 • Technik architektury krajobrazu

 • Technik Rolnik,

 • Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego,

 • Technik inżynierii środowiska i melioracji

  Zasadnicza Szkoła Zawodowaw zawodach:

 • mechanik – operator pojazdów

  i maszyn rolniczych,

 • kucharz małej gastronomii

 • Ogrodnik

 • Rolnik


Zapraszamy
Zapraszamy Podolski, Chocim, Lwów

Na naszą stronę internetową

www.miedzyswiec.xon.pl

Znajdziesz tam:

 • Zdjęcia z imprez szkolnych,

 • Historię szkoły,

 • Opis tradycji szkolnych,

 • I wiele innych informacji…