Mühendislik Fakültesi Makina ve İmalat Müh. AR-GE nedir, nasıl yapılmalıdır E. Cezmi NURŞEN - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mühendislik Fakültesi Makina ve İmalat Müh. AR-GE nedir, nasıl yapılmalıdır E. Cezmi NURŞEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mühendislik Fakültesi Makina ve İmalat Müh. AR-GE nedir, nasıl yapılmalıdır E. Cezmi NURŞEN

play fullscreen
1 / 37
Mühendislik Fakültesi Makina ve İmalat Müh. AR-GE nedir, nasıl yapılmalıdır E. Cezmi NURŞEN
288 Views
Download Presentation
webb
Download Presentation

Mühendislik Fakültesi Makina ve İmalat Müh. AR-GE nedir, nasıl yapılmalıdır E. Cezmi NURŞEN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mühendislik Fakültesi Makina ve İmalat Müh. AR-GE nedir, nasıl yapılmalıdır E. Cezmi NURŞEN Standart Pompa Ar-Ge Müdürü (Mak.Yük.Müh.)

 2. Standart Pompa Kimdir • 1957 de kurulmuş, %100 yerli sermaye • 30000m2kapalı alan • 250 Çalışan • Geniş bayi ve servis ağı

 3. Üretim Kapasitesi

 4. ÜRETİM PROGRAMI • Tek Kademeli, Salyangozlu, Yatay/Düşey Milli Pompalar • SNT, SCP • SNM, SNMV, SNMV-H • SNL, SNLV-H • Çok Kademeli, Yatay/Düşey Milli Pompalar • SKM, SKM-D, SKM-K, SKM-E • SKMV, SKMV-H • Çift Emişli, Eksenel Ayrılabilir Gövdeli • SDS • Atık Su ve Proses Pompaları • C • PC, PCV-M • Kolonlu Çukur Pompaları • Hidrofor ve Yangın Söndürme Sistemleri _

 5. UYGULAMA ALANLARI

 6. Pompalar Hakkında önemli notlar • Pompalar bütün dünyadaki toplam enerji tüketiminin % 30’unu karşılar • Dünyada üretilen diğer mamullere kıyasla en fazla malzeme kombinasyonu pompalarda kullanılır • Aklınıza gelebilecek her uygulamada mutlaka ama mutlaka bir pompa mevcuttur. • Yaşayan bütün canlılar için en hayati organ olan KALP de bir volumetrik pompadır.

 7. Ar-Ge Nedir • Niçin Ar-Ge • Ar-Ge Süreçleri • Ar-Ge Nasıl Yapılır • Ar-Ge’nin amacınedir • Ar-Ge Yönetimi nasıl olmalıdır • Ar-Ge’nin önemi • Türkiye’de Ar-Ge

 8. Niçin Ar-Ge İki çeşit Ülke vardır. -Zengin Ülkeler -Fakir Ülkeler

 9. Niçin Ar-Ge Zengin Ülke kimdir? Teknolojiyi elinde bulunduran ve böylelikle gelişmiş bir sanayiye sahip olan ülkedir.

 10. Niçin Ar-Ge Zengin Ülkeler nasıl daha fazla zenginleşirler? Üçüncü dünya ülkelerini kendilerine bağımlı hale getirerek

 11. Niçin Ar-Ge Ülkemizin bu gelişmiş ülkeler arasında yer alabilmesi için; -Teknoloji geliştirmesi -Yenilikçi ürünler üretmesi gerekmektedir.

 12. Ar-Ge Nedir Endüstriye göre Ar-Ge: Yeni Ürün üretmek Üniversiteye göre Ar-Ge: Bilimsel çalışma yapmak

 13. Ar-Ge Nedir Geleneksel Ar-Ge tanımı : Bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak yürütülen yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda kullanılması

 14. Ar-Ge Nedir OECD : OrganisationforEconomic Co-operationandDevelopment • 1960 da 18 Avrupa ülkesi ile Kanada ve Amerika biraraya gelerek kuruldu • Türkiye de kurucu üyeler arasında • Bugün toplam 34 üyesi var • Gelişmiş Sanayi ülkelerinin yer aldığı bu topluluk, ekonomi, ticaret, bilim, eğitim ve finans konularında sürekli yeni fikirler üretmektedirler.

 15. Ar-Ge Nedir OECD’ye göre Ar-Ge 3 ana aktiviteyi kapsar 1. Temel Araştırma : Özel bir uygulama ve kullanım olmaksızın, araştırılan konu ile ilgili yeni bilgi kazanmak için yapılan deneysel veya teorik çalışmalar

 16. Ar-Ge Nedir OECD’ye göre Ar-Ge 3 ana aktiviteyi kapsar 2. Uygulamalı Araştırma : Temel Araştırmadan farklı olarak , özel bir pratik uygulamaya veya amaca yönelik olarak yapılan deneysel veya teorik çalışmadır.

 17. Ar-Ge Nedir OECD’ye göre Ar-Ge 3 ana aktiviteyi kapsar 3. Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine, yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına; veya hali hazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik sistematik çalışma

 18. Ar-Ge Nedir OECD, Ar-Ge’nin diğer faaliyetlerden ayırdedilmesinde şu tanımı getirmektedir: Ar-Ge Faaliyetleri, bilimsel ve teknolojik belirsizliğin olduğu durumlar ile ilgili faaliyetlerdir.

 19. Ar-Ge’nin aşamaları Her Ar-Ge çalışması mutlaka şu 3 aşamayı içermelidir: • Ölçme • İzleme • Değerlendirme Bunu başarabilmek sistematik çalışma ile olur(Proje bazlı çalışma)

 20. Ar-Ge Ekibi nasıl olmalı Ar-Ge doktoralı elemanlar ile yapılır, yönetilir, ölçülür, izlenir ve değerlendirilir. Ar-Ge ile ilgili her kurumun doktoralı elemanlar istihdam etmesi gerekir.

 21. Ar-Ge Süreçleri Ar-Ge Süreçleri : • Fikrin Geliştirilmesi • Teknolojinin geliştirilmesi • Ürün kullanıma alındıktan sonra sürekli iyileştirme ve yenileştirme • Ürünün ortadan kaldırılması

 22. Ar-Ge’nin Amacı Ar-Ge’nin Temel Amaçları : • Yeni ürün geliştirmek • Üretimde kalite artışı sağlamak • Maliyetlerin düşmesini sağlamak • Bilgi birikimini (know-how) arttırmak • Ekonomik ve toplumsal fayda elde etmek

 23. Bilimsel Körlük Bilimsel Körlük: Bir araştırmacının, problem çözümü sırasında bir döngüye kapılarak aynı hataları silsile halinde sürdürmeye olan eğilimidir. Bunun aşılması için; Araştırmaya başlanırken sadece mevcut araştırma alanından değil, diğer ilişkili bilim dallarından araştırmacıların da katılımı sağlanmalıdır.

 24. Ar-Ge’nin Amacı Ar-Ge Araştırma Geliştirme BİLİM MÜHENDİSLİK

 25. Ar-Ge’nin Amacı Bilimin amacı : Evreni gerçekler, ilkeler ve yöntemler ile anlamak Mühendisliğin amacı : Doğadaki maddelerin, insanlığın faydalanabileceği şekilde kullanılabilmesini sağlamak

 26. Ar-Ge’nin Amacı Bilim adamının amacı : Bilgi üretmek ve kendi alanında uzmanlaşmak. Bunu yaparken bağlı olduğu kurum ile ilişkisi zayıftır. Mühendisin amacı : Kendini ürüne odaklamıştır. Kariyerini çalıştığı kurum ile birleştirir. Bu nedenle Ar-Ge Biriminde Bilim adamı ve mühendisin bir arada çalışma zorluğu vardır

 27. Ar-Ge Yönetimi En basit haliyle Ar-Ge yapılandırılması : • Tasarım ve Araştırma Grubu • Malzeme ve Üretim Grubu • Dokümantasyon Grubu Şeklinde olmalı. Bir kişi her işi yapmamalı

 28. Ar-Ge’nin Önemi 20. Yüzyıl , Endüstri Çağı idi. Gelişmeler 10’larca yıl sürüyordu. 21. Yüzyıl ise Bilgi Çağı’dır. Gelişmeler aylar içinde gerçekleşmektedir. Enson teknoloji diye piyasaya çıkan ürün, çok kısa bir zamanda kullanım dışı kalabilmektedir.

 29. Türkiye Ar-Ge Çalışmalarında ne durumda? • Her 10.000 çalışanın 11’i araştırma yapıyor. Avrupa Birliğinde 94 kişi. • GSYİH içinde Ar-Ge payı %0.67. Avrupa Birliğinde %1.92 • Milyon nüfus başına düşen bilimsel yayın sayısı 41. Avrupa Birliğinde 613 • Milyon nüfus başına düşen patent sayısı 1. Avrupa Birliğinde 135.

 30. Ar-Ge’nin önemi Dünyada yaşanan krizler incelendiğinde, Ar-Ge’nin krizden etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında daha çok getiri sağladığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple Ar-Ge’nin verimsiz bir yatırım olduğu, harcanan kaynağın boşa gideceği zihniyeti terk edilmelidir.

 31. Ar-Ge’nin cirodaki payı Bir firmanın ben Ar-Ge yapıyorum diyebilmesi için cirosunun %2.5 – 3.0* kadarını araştırma faaliyetlerine ayırması gereklidir. * Bazı ilaç firmalarında bu oran %10’a kadar çıkabilir.

 32. Ar-Ge Destekleri Ülkemizde Ar-Ge konusunda hibe, kredi veya diğer destekleri veren kuruluşlardan bazıları : TUBITAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) KOSGEB (Küçük ve Orta Boy Sanayi Geliştirme Başkanlığı) KGF (Kredi Garanti Fonu) BITAV ( Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı)

 33. Ar-Ge’nin verimli hale getirilmesi Ar-Ge –Sanayi İşbirliği : • Sanayinin ihtiyacı olan konular yüksek lisans – doktora tezi konuları haline getirilmelidir. • Üniversiteler de sistemin içine çekilmelidir. • Üniversitelerin sadece araştırma konusu içeren ancak ürüne dönüşmeyecek karakterdeki çalışmalarla boş yere meşgul olmaları ve bu şekilde zaman ve para kaybetmeleri engellenmelidir.

 34. Ar-Ge’nin verimli hale getirilmesi Ar-Ge firmaların ve devletlerin en üst düzey yöneticileri tarafından sahiplenilmesi gereken bir kavramdır. Gelecekte varolmak için bugünden tezi yok, Devlet, Kurum ve Birey olarak Ar-Ge’ye gerekli önemi vermeliyiz

 35. Yerli Ürün Kullanımı Teşviki • Ülkemizin “Muasır Medeniyet Seviyesi” ne çıkabilmesinin yolu ,Türkiye Ar-Ge’sinin gelişmesine bağlıdır • Ar-Ge’nin gelişmesi ise doğrudan “yerli ürün” kullanımı teşvik edilerek mümkündür. • Ülkemizde kamu kuruluşlarına malzeme alınmasında %15 yerli üretici desteği kanunu vardır ancak bunu uygulayanların sayısı çok azdır.

 36. !!!!!!!! !!!!!!! !!!!!! UNUTULMAMALIDIR Kİ; Ancak Teknolojisini kendisi Geliştiren Ülkeler BAĞIMSIZDIR

 37. Teşekkürler Sorularınız ?