1 / 9

Зовнішнє незалежне оцінювання

Зовнішнє незалежне оцінювання. СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ. Директор – ІЛЬЇН Юрій Михайлович, професор Заступник директора – Ночкін Андрій Олегович. Особливості процедур ЗНО-2009.

webb
Download Presentation

Зовнішнє незалежне оцінювання

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Зовнішнє незалежне оцінювання

  2. СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Директор– ІЛЬЇН Юрій Михайлович, професор Заступник директора – Ночкін Андрій Олегович

  3. Особливості процедур ЗНО-2009

  4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.09.2008 р. № 804 “Про зовнішнє незалежне оцінювання досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України 2009”: “ 1. Провести у травні-червні 2009 року зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України з української мови та літератури, історії України математики, біології, фізики, хімії, географії, однієї з іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.”

  5. З наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2008 р. № 804 “ Установити, що у 2009 році: Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури є обов'язковим для всіх вступників до вищих навчальних закладів. Результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються : - як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для учасників зовнішнього незалежного оцінювання з числа випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти 2009 року; - як вступні випробування до вищих навчальних закладів за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямування )

  6. З наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2008 р. № 898 Календарний план підготовки та проведення ЗНО

  7. УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 19.05.09 ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 06.05.09 БІОЛОГІЯ 08.05.09 МАТЕМАТИКА 26.05.09 ІНОЗЕМНА МОВА (за вибором англійська 02.06.09, німецька, французька, іспанська 03.06.09) ФІЗИКА 12.05.09 ГЕОГРАФІЯ 15.05.09 ХІМІЯ 05.06.09

  8. ВИ МАЄТЕ ПРАВО ОБРАТИ ДО П‘ЯТИ ТЕСТУВАНЬ! ТЕСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ—ОБОВ‘ЯЗКОВЕ ВИ МАЄТЕ ПРАВО ПЕРЕОБРАТИ ПРЕДМЕТИ ТЕСТУВАНЬ ОДИН РАЗ ПРОТЯГОМ ТЕРМІНУ РЕЄСТРАЦІЇ !

  9. КРОКИ Оберіть спеціальність та визначіться із ВНЗ Отримайте сертифікат Зверніться до приймальної комісії ВНЗ та дізнайтесь про перелік тестувань Візьміть участь у тестуванні Зареєструйтесь Отримайте запрошення на поштову адресу, вказану в реєстраційній заяві Відправте рекомендованим листом на адресу СРЦОЯО реєстраційну картку

More Related