y u l khi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YÊU LÀ KHI PowerPoint Presentation
Download Presentation
YÊU LÀ KHI

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 4
wayne

YÊU LÀ KHI - PowerPoint PPT Presentation

179 Views
Download Presentation
YÊU LÀ KHI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. YÊU LÀ KHI 1. Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sớt kiếp sống như thế nhân đau thương.Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn.

  2. YÊU LÀ KHI Vua Yêu Thương, Ngài đã đến với giòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù. Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa, vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người.

  3. YÊU LÀ KHI 2. Yêu là khi Chúa đến nơi làng thôn, và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi, và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời. 

  4. YÊU LÀ KHI Vua Yêu Thương, Ngài phục sinh bước đi bên tôi, đem an vui cho tôi giữa u buồn cuộc đời. Yêu là khi Chúa xót thương trần gian, vào nhân thế để cứu vớt tôi với bạn.