СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР. СЪВМЕСТНИЯ T ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР– НОВО НАЧАЛО НА БИОИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ . Акад. Атанас Атанасов и доц. Мария Шишиньова. Каква е разликата и връзката между традиционната (класическата) селекция, генното инженерство (ГМО) и геномиката (системно биологичния подход).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wayne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T 1332942

СЪВМЕСТЕН ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР

СЪВМЕСТНИЯT ГЕНОМЕН ЦЕНТЪР– НОВО НАЧАЛО НА БИОИКОНОМИКАТА В БЪЛГАРИЯ

Акад. Атанас Атанасов и доц. Мария Шишиньова


T 1332942

Каква е разликата и връзката между традиционната (класическата) селекция, генното инженерство (ГМО) и геномиката (системно биологичния подход)

Класическа селекция

Осъществява се само при родствени организми

Родител А Родител БНОВ СОРТ

x

...............…..

отбор: 10-15 години

Полово кръстосване

(смесват се хиляди гени на двата родителя)

Генно инженерство

Възможно е да се осъществява между всички видове организми

ДНК

 • Вирус

 • Бактерия

 • Животно

 • Растения

 • Животно

 • Човек

Пренос в растителната клетка или която и да е друга

Нов генетично подобрен сорт

2-3 год.

Избиране и клониране на един ген

Геномика

Геномиката е съвременно понятие за едновременно изследване (интегриран подход) потенциала на живата клетка на равнище ген, белтък, метаболити, с помощта на високите модерни технологии, включително и информационните (компютърни) технологии.

...


T 1332942

Какво е ГЕНОМИКАТА между традиционната (класическата) селекция, генното инженерство (ГМО) и геномиката (системно биологичния подход)

(популярното име за системно биологичния подход)

БИОИНФОРМАТИКА

ДНК (дезоксирибо- нуклеинова киселина)

В нея се намират гените – около 2-3%=25-50 хиляди

(ГЕНОМИКА)

Околна

среда

захари

метаболити

белтък

Белтъци

(ПРОТЕОМИКА)

РНК

ДНК

мазнини

 • МЕТАБОЛИТИ

 • (Вторично активни съединения ~300 хиляди)

 • Феноли

 • Витамини

 • Алкалоиди

 • Органични киселини и др.

Клетъчно и молекуляно фермерство

 • Храна и фуражи

 • Лекарства

 • Тъкани и облекло

 • Химия

  • Биоенергия

  • Биопластмаси

  • Биооцветители и т.н.

 • Как работят гените, белтъците, метаболитите

 • Има ли разлика между тях при различните организми; какъв е тяхния състав и структура

 • Как те си взаимодействуват

 • Кой и как ги регулира

 • Защо белтъците и вторичните метаболити са храна и лекарства, а ДНК не


T 1332942
НАЧАЛО между традиционната (класическата) селекция, генното инженерство (ГМО) и геномиката (системно биологичния подход)

 • Съвместният геномен център (СГЦ) е създаден като дружество с ограничена отговорност между Софийски университет „Св. Климент Охридски”, гр. София и Селскостопанска академия (ССА).

 • От м. Февруари 2010г. СГЦ е дъщерно дружество на СУ

 • През 2007 и 2008 г. три министерства - МЗХ, МОМН и МФ съвместно – финансират целево с 4,1 млн. лева създаването на СГЦ

 • От 10.03.2010г. СГЦ започна практически своята работа като високотехнологичен център.


T 1332942
МИСИЯ между традиционната (класическата) селекция, генното инженерство (ГМО) и геномиката (системно биологичния подход)

 • Да служи като първия модел на високотехнологичен иновативен център в областта на биоикономиката като играе ролята на катализатор между науката и бизнеса,

 • Да създава иновативни продукти с висока добавъчна и конкурентна способност и пазарна ниша,

 • Висококачествени услуги, свързани с качеството на растителна и животинска продукция и безопасността на храните,

 • Да обучава високотехнологични кадри,

 • Консултантски услуги – да партнира ефективно на бизнеса в областта на високите технологии.


T 1332942

СУ между традиционната (класическата) селекция, генното инженерство (ГМО) и геномиката (системно биологичния подход)“Св.Кл.Охридски”

СГЦ

Геномика

Протеомика

Метаболомика

Биоинформатика

Биоресурси

Обслужване

Контрол на качеството и безопасността на храните, включително и ГМО

Високо-технологични продукти с добавена стойност

Създаване на консорциуми

Изследователски институции

Микроорганизми

Растения

Животни

1

1

1

……………..

……………..

……………..


T 1332942

Инвеститори между традиционната (класическата) селекция, генното инженерство (ГМО) и геномиката (системно биологичния подход)

Високи технологии

Академии

ВУ

Научни проекти

Научно познание

 • Държавни интереси

 • Целеви поръчки

 • Контролни анализи

СГЦ

СГЦ

Биоинформатика

Геномика

Протеомика

Общи интереси

между държава и

бизнеса

Бизнес интереси

Метаболомика

Прототип

Международно коопериране

Интелектуално

право

Стартиращи фирми

Нови продукти

Пазар


T 1332942
Основни принципи на работа на Центъра

 • Проектите с цел създаване на конкурентноспособен продукт и ноу-хау да се изграждат на базата на:

  • Уникалното българско разнообразие и традиционни продукти

  • Да не дублира западни проекти и намерения

  • Ефективно прилагане на високотехнологични методи и съоръжения

  • Да се обединяват интересите на академиите и университетите на принципа на интердисциплинарен и високоекспертен състав

  • Ефективно международно коопериране

  • Ефективен технологичен пренос

  • Защита на интелектуалната собственост

  • Ясен пазар и маркетинг

  • Инвестиционен интерес

  • Създаване на стартиращи фирми


T 1332942

 • СГЦ – текущи проекти за селското стопанство, хранителната и фармацевтична промишленост:

 • Воден дефицит (засушаване)

 • – пшеница и царевица

 • Нутригеномика (здравословно хранене):

  • Пшеница, слънчоглед (с диетични и засилващи имунната система качества);

 • Лоза (десертни сортове) and вино (Мавруд)

  • Млечнокисели бактерии – кисело мляко

  • Мед и пчелни продукти

  • Горски плодове – боровинки, диви ягоди;

  • Медицински растения – блатно кокиче

 • Маслодайна роза

 • Билки – стара традиционна рецепта

  Бъдещи проекти:

 • Местни породи овце

 • Риби и аквакултури

 • Горски видове

 • Биогорива

 • Други – гъби и др.

 • Растителни

 • Метаболити

 • Хранителна стойност

 • Функционални храни

 • Хранителни добавки

 • Консерванти

 • Вкус

 • Аромат

 • Лекарствени компоненти

 • Биомаркери

 • Биоциди


T 1332942
Изграждане на технологични платформи на принципа на консорциумите

Технологичните платформи (консорциуми) се очаква да се формират на базата на интердисциплинарно участие на мобилни функционални групи от Академии и Университети по отделните направления (биоразнообразие; геномика; протеомика; метаболомика; биоинформатика), с активното участие на бизнеса.


T 1332942
Изграждане на технологични платформи

Какви технологични платформи (консорциуми) се очаква да се формират: чрез участие на мобилни функционални групи от катедри на БФ и сътрудници на АБИ по отделните направления (биоразнообразие; геномика; протеомика; метаболомика; биоинформатика).

 • Примери:

 • Зърно

  • Воден дефицит

  • Нутригеномика – ново направление в науката за здравословно хранене –

 • Пшеница, слънчоглед с диетични и засилващи имунната система качества;

 • Лоза и вино

  • Лоза - десертни сортове

  • Вино – Мавруд

 • Млечнокисели бактерии – кисело мляко

 • Мед и пчелни продукти

 • Горски плодове – боровинки, диви ягоди;

 • Медицински растения – блатно кокиче

 • Маслодайна роза

 • Билки – сивирляк, мурсалски чай

 • Аборигенни породи овце

 • Риби и аквакултури

 • Горски видове

 • Биогорива


 • T 1332942
  СЕРВИЗНИ УСЛУГИ платформи

  • Геномика – качество на посевен и посадъчен материал, породния състав и тяхната чистота и други

  • Метаболомика – качество и безопасност на храните, включително ГМО и други

  • Биоинформатика

  • ISO 17025 – в процес на акредитация


  T 1332942
  Услуги платформиМетаболомика

  • Целеви анализ на съединения;

   - Количествено определяне на специфични метаболити.

  • Метаболитен профил;

   - Качествено и количествено определяне на група сродни съединения или на съединения от специфичен метаболитен път.

  • Метаболомика;

   - Качествено и количествено определяне на всички метаболити.

  • Метаболитен отпечатък (fingerprint);

   - Класификация на пробата чрез бърз и глобален анализ без разширена идентификация на съединенията.


  T 1332942
  Услуги платформиМетаболомика

  • Съвети по отношение на дизайна на метаболомния анализ;

  • Съвети по отношение на протоколите за екстракция;

  • Екстрахиране на пробата (зависи от вида на пробата);

  • Мас спектрален анализ;

  • Представяне на получените резултати.

  • Извършваме качествен и количествен метаболитен анализ по познати методи и разработваме нови методи посредством газов хроматограф с масселективен детектор (троен квадрупол)

   Agilent Technologies 7000A.


  T 1332942
  Услуги платформиАнализи на:

  • Пестициди

  • Хербициди

  • Диоли

  • Мастни киселини и алкохоли

  • Стероли, (Липиди)

  • Терпени

  • Аминокиселини

  • Ниско молекулни алкохоли

  • Фенолни вещества

  • Първични амини

  • Биологично активни вещества и медицински съединения (Билки-по стари народни рецепти)

  • Моно- ди – три захариди (във вина, сокове, плодове и зеленчуци)


  T 1332942
  Услуги платформиГеномика

  • ДНК секвениране

   - Aнализиране на ДНК последователностите на проби с различни степен на пробоподготовка и формат.

  • ДНК фрагментен анализ

   - Прецизен ДНК фрагментен анализ, осигуряващ широк спектър на приложения на молекулни маркери при генотипиране, оценка на биоразнообразието, картиране и др.

  • Генетичен анализ посредством секвениране в реално време на PCR продукти – пиросеквениране:

   - SNP и анализ на мутации

   - Количествен анализ на CpG метилиране


  T 1332942
  Услуги платформиГеномика

  • Aнализ за присъствие на генетично модифицирани организми (ГМО).

  • Идентификация на микроорганизми на основата на секвениране на къси специфични участъци.

  • Специализирани анализи фокусирани върху ключови за индустрията, земеделието и обществото проблеми, (анализ на произхода на земеделски и хранителни продукти, оценка на микробиално биоразнообразие и др.).


  T 1332942
  Области на приложение платформи

  • ДНК идентификация на култури и породи за произход и чистота;

  • Диагностика и оценка на генетичния и фитосанитарен статус на растения и семена за производителите на семена и разсад;

  • Защита на интелектуалната собственост върху различни биопродукти на метаболомно и ДНК ниво;

  • Детекция на генетично модифицирани организми (ГМО);

  • Аналитичен контрол върху качествата и безопастността на различни растителни и животински продукти, базирано на ДНК и метаболомен анализ.


  T 1332942
  Оранжерии платформи

  • Секцията за контролирано отглеждане на растителни материали осигурява високо технологични оранжерии и растежни камери;

  • Модерни съоръжения и професионален екип от специалисти гарантират успешното провеждане на изследователската работа;

  • Безопасна среда за отглеждане на растителен материал чрез използване на интензивна програма за защита от насекоми и болести.


  T 1332942
  Оранжерии платформи

  Разполагаме с 5 самостоятелни клетки с размер (17-22m2)

  Осигуряваме:

  • Температури: 18-27oC

  • Влажност: 40-90%

  • Допълнително осветление: 3 kLux (589.3 nm)

   Скоро:

 • Интегрирано управление на вредители (IPM)

 • Система за управление на информация (LIMS).


 • T 1332942

  ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ платформи

  • СГЦ ще организира и провежда национални и международни курсове, школи и семинари за обучение на студенти, магистранти, докторанти и др. минимум два пъти в годината.

  • Курсовете могат да бъдат част от образователната програма на Биологическия факултет на СУ и ще включват, както теоретична част, така и демонстрация на работа с наличната високотехнологична апаратура.

  • В тях ще могат да участват и студенти и от други университети в България и чужбина.

  • Пример:

  • ETNA летен курс – първия обучителен семинар на тема “-омика” технологии – 11-19.09.2010г.

  • QIAGEN курс – 15-16.10.2010г.


  T 1332942

  Общо събрание платформи

  Национален консултативен съвет

  Управители

  Международен консултативен съвет

  Администрация

  Проекти

  Маркетинг

  Научно-изследователска и развойна дейност

  Технологичен пренос

  Метаболомика

  Геномика

  Протеомика

  Биоинформатика

  Оранжерия

  Генна банка


  T 1332942

  Списък на членовете на Националния консултативен съвет на СГЦ:


  T 1332942

  Списък на членовете на Международния консултативен съвет на СГЦ:


  T 1332942

  Web Международния консултативен съвет на СГЦ:: www.jgc-bg.org

  Email: jgc@jgc-bg.org

  Благодаря за вниманието!

  акад. Атанас Атанасов


  ad