Mi is az a know how
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on

Mi is az a „ Know How ”. Jelentés + Jogeset. A know-how angol kifejezés, magyar fordításban nem használják. A kifejezés magyarul annyit jelent: tudni hogyan. Mentori segítség és referencia szerzés Business modell elkészítése igen sokrétű ismeretet igénylő, nehéz feladat.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - wayne-figueroa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mi is az a know how

Mi is az a „KnowHow”


Jelent s jogeset
Jelentés + Jogeset

 • A know-how angol kifejezés, magyar fordításban nem használják.

 • A kifejezés magyarul annyit jelent: tudni hogyan.

 • Mentori segítség és referencia szerzés

 • Business modell elkészítése igen sokrétű ismeretet igénylő, nehéz feladat.

 • Emiatt okkal gondolhatják az érintettek, hogy olyan alkotással állunk szemben, amit védeni kell.

 • Milyen jogi védelmet élvezhetnek az oldalak tervezői?

 • A kérdést nem tudjuk megválaszolni anélkül, hogy a szerzői mű fogalmát ne határoznánk meg.

 • A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) ad ugyan ehhez pozitív és negatív kritériumokat, a mű fogalmának meghatározását azonban kerüli, éppen annak érdekében, nehogy kirekesszen a védelem köréből olyan alkotásokat, amelyek a fejlődés eredményeként a törvény megalkotásakor még nem ismert formában, illetve tartalommal jönnek létre.


Szerz i m vek vs nem szerz i m vek
Szerzői művek vs nem szerzői művek

 • Szerzői mű-e az üzleti modell?

  • E meghatározások adják meg tehát azokat a kereteket, amelyek között az üzleti modell tervezőjének művét el kell helyeznünk.

  • Ha ezek után választ akarunk adni arra a kérdésre, hogy megilleti-e szerzői jogi védelem az üzleti modell tervezőjét, a válasz úgy kezdődik, hogy attól függ...

  • A mű megjelenése, elrendezése, terjedelme, a használt képi, grafikai, esetleg más megoldásai ugyanis nagyon széles skálán mozoghatnak.

 • A szerzői mű színvonalát el nem érő alkotások

  • Ha az alkalmazott eszközök, formák nem térnek el a szokásostól, semmilyen eredeti tartalmat vagy formát nem hordoznak, a mű nem részesülhet a szerzői jog védelmében.

  • Ebben az esetben az alkotó és a megrendelő kapcsolatát a közöttük egyébként fennálló jogviszony alapján kell megítélni. Ha az munkaviszony, úgy a munkajog, és speciálisan az egyedi munkaszerződés, ha pedig vállalkozói vagy megbízási jogviszonnyal van dolgunk, úgy az alapul szolgáló szerződés rendelkezései lesznek irányadók a tevékenységre, illetve a teljesítményre.

 • A szerzői mű színvonalát elérő alkotások

  • Ha az alkotás eléri a szerzői mű színvonalát, vagyis felismerhető rajta a szerző szellemi tevékenységéből eredő egyéni, eredeti jelleg, az üzleti modell szerzői műnek minősül, és megilleti a szerzői jogi törvény által e művek részére biztosított védelem.


P lda
Példa

 • Nagyon gyakran a know-how egy vállalkozás alapja

  • azaz a tagok nem pénzbeli hozzájárulásként is nyújthatják.

 • Coca-Cola gyártási folyamata:

  • szigorúan bizalmasan kezelendő és csak nagyon kevesen ismerik.

  • a know-how-t a vállalkozás működési könyvében rögzítik, de üzleti titok és szigorúan bizalmas információként kezelik

  • a tag az apportként átadni vállalt know-how-t tárgyiasult formában - például írásos dokumentumban, video szalagon, CD-n, vagy bármely más elektronikus formában - köteles a társaság rendelkezésére bocsátani, ezt a bejegyzéskor a cégbíróságnak vizsgálnia kell.


A fogalom tartalma
A fogalom tartalma

 • Aknow-how szellemi alkotás, azon belül is a szerzői jogvédelem alatt álló alkotás.

 • Olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeret, tapasztalat, amely a gyakorlatban felhasználható, hozzáférése korlátozott.

 • A know-how-t az oltalom, jogi védelem addig illeti meg, amíg közkinccsé nem válik, tehát amíg relatíve új.

  • Ez a tulajdonsága biztosítja, hogy vagyoni értékkel bíró dolog legyen,

  • tehát értékesíthető, átruházható

  • Rögzítettség.

 • A szerzői jogi oltalom lényege, hogy mindenfajta felhasználás csak a szerző engedélyével történhet. A jogosulatlan felhasználókkal szemben a szerző a törvény által biztosított különböző igényeit érvényesítheti, így például

  • kérheti a jogosulatlan felhasználástól való eltiltást,

  • vagy/és követelheti az elért gazdagodás visszatérítését, illetve

  • vétkes jogsértés esetén kárának megtérítését.


Jogosult
Jogosult

 • A know-how azt illeti meg, aki kidolgozta, vagy aki jogszerűen megszerezte.

 • A know-how szerződéssel ruházható át.

 • Hasznosítását speciális szerződések keretében szokták rögzíteni.


Elterjed s
Elterjedés

 • A szabadalmazás szigorú követelményei, időbeli elhúzódása miatt, a kis- és középvállalkozások és a multinacionális cégek is egyre gyakrabban használják az oltalomnak ezt a lehetőségét.

 • Nemcsak egyszerű ismeretről lehet itt szó, hanem

  • kutatás-fejlesztési eredményekről,

  • technikai alkotásokról,

   • melyeknek igen jelentős anyagi vonzata lehet egy-egy cég életében.


Jellemz k
Jellemzők

 • Üzleti, kereskedelmi értéke van.

 • Rögzítettség

 • Vagyoni jelleg:

  • nem általánosan hozzáférhető,

  • a köz számára nem elérhető, azaz titkos, csak korlátozott körben ismerik.

 • Relatívitás:

  • ami egy fejlődő országban például know-how szerződés tárgya lehet, az egy iparilag fejlett országban közkincs, nem titkos ismeret;

  • megvásárlása, megismerése, megtanulása sokkal olcsóbb és gyorsabb eljárás, mint azt önállóan kifejleszteni,

  • működő dologról van szó, hiszen már alkalmazták és bevált, tehát a gyakorlatban felhasználható.


A v delem l trej tte
A védelem létrejötte

 • A know-how-ra vonatkozó védelem annak létrejöttével keletkezik, nincs szükség hozzá semmiféle hivatalos eljárásra.

 • Ezen szerzői jogi védelem mellett a know-how jogosultját, birtokosát megilleti a titokvédelem is.

 • Mivel a know-how lényege, hogy titkos, ezért a titokban maradásához jogos érdek fűződik.

 • A jogtalan nyilvánosságra hozatal esetén pedig a jogosultat védik a tisztességtelen verseny elleni törvény és a Polgári törvénykönyv üzleti titokvédelemre vonatkozó szabályai.


Felhaszn l si k rd sek
Felhasználási kérdések

 • A szerző és a felhasználó viszonyában némileg eltérő szabályok érvényesülnek abban az esetben, ha közöttük jogviszony áll fenn, és a mű elkészítése a szerző valamilyenfajta kötelessége. Ebben az esetben ugyanis a mű átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató/megbízó/megrendelő szerzi meg, és a szerző személyhez fűződő jogai is némileg korlátozottan érvényesülnek.

 • A felek, vagyis a felhasználó és az alkotó jogviszonyára a felhasználási szerződés rendelkezései lesznek irányadók, amelyre a törvény kötelező írásbeliséget ír elő.

 • Az alkotó és a megrendelő jogviszonyára a fentebb már írtak szerint nem a szerzői jog, hanem a közöttük fennálló egyéb jogviszonyra vonatkozó szabályozás lesz irányadó, kiegészülve a Ptk. fent idézett rendelkezésével, és amennyiben készült ilyen, a know-how hasznosítási szerződésben foglalt szerződéses kikötésekkel.


ad