slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare. - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

Foto: Filippa Mannerheim CC BY-NC. Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare. Hemsida: www.skrivateljen.se Facebook -sida: Det är bara att googla E-post: filippa@skrivateljen.se. En ny lärobok med uppgifter i informationssökning och källkritik .( Sanoma utbildning).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Foto: Filippa Mannerheim CC BY-NC

Filippa Mannerheim, pedagog, journalist och föreläsare.

Hemsida: www.skrivateljen.seFacebook-sida: Det är bara att googla E-post: filippa@skrivateljen.se

slide2

En ny lärobok med uppgifter i informationssökning och källkritik.(Sanoma utbildning)

Lgr 11 Gy 2011

fusk och plagiatsöka

avsändare texttyper

granska källor bildanalysljud youtube

språk webben

analyserasociala medierwikipedia skrivabloggen källkritik

mediers roll internet

Surfa Google-koll

slide3

Attsamtals-googlatillsammansEllerpotatisäventyretmed16-åringenAttsamtals-googlatillsammansEllerpotatisäventyretmed16-åringen

Sökfråga: Potatis…?

slide4

Tillsammans fångar vi in rösterna i det brusande samhällssamtalet

  • Foto: Klara Lindholm CC BY-NC
att samtals googla tillsammans eller potatis ventyret med 16 ringen
Attsamtals-googlatillsammansEllerpotatisäventyretmed16-åringenAttsamtals-googlatillsammansEllerpotatisäventyretmed16-åringen

Potatisen – en knöl utan framtid?

HeartPotatoe, By Jsome1, CC BY 2.0

syftet med undervisningen
Syftet med undervisningen

Träna färdigheter – inte bara skapa produkter

referenser och inspirationslitteratur
Referenser och inspirationslitteratur

Alexandersson, Mikael, Hansson, Thomas (red.) Unga nätmiljöer: nya villkor för samarbete och lärande (2011)

Alexandersson, Mikael; Limberg, Louise, Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek. Myndigheten för skolutveckling, (2007)

Dysthe, Olga, Det flerstämmiga klassrummet. (1996)

Ekenberg, Anna, Informationskompetens som mål i högskoleutbildningen.Inställning hos ledning, lärare och bibliotekarier vid en mindre högskola. -07

Eleverna och nätet. PISA 2009 om 15-åringars förmåga att söka, läsa och värdera digital information. Rapport 361, (2011).

Enochsson, AnnBritt, Internetsökningens didaktik (2007)

Fransson, Jonas, Effektivare informationssökning på webben. En handbok i konsten att söka information. (2007)

Hedman Jenny, Anna Lundh (red), Informationskomptenser. Om lärare i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker.(2009)

Kuhlthau, Carol Collier, Informationssökningsprocessen (2006)

Limberg Louise, Lena Folkesson, Undervisning i informationssökning. Slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL)(2006)

Limberg, Louise, Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande (2003)

Limberg Louise, Frances Hultgren, Bo Jarneving, Informationssökning och lärande – en forskningsöversikt. Skolverket (2002)

Limberg, Louise, Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt. (2002)

Lundh, Anna, Informationssökning och lärare. En studie av 4-9-lärare i övergången från utbildning till yrkespraktik. Magisteruppsats. (2005)

Németh, Ulrika, Jakten på den godkända texten: Läspraktiker och internetanvändning på gymnasieskolan. Licentiatavhandling (2011)

Nilsson, Monica. Informationsfärdighet i praktiken. (2007)

Näslundh ,Carina, Eleverna upptäcker inte världen själva. DIU. Nr 6. 2002.

Rask, Stig Roland, När det gamla möter det nya. Om skolan och den nya tekniken (2006)

Rask, Stig Roland, Hotbilder och motbilder. Om värderingar, lärande och Internet (2002)

Thurén, Torsten, Sant eller falskt? Metoder i källkritik (2003)

Vill du beställa hela föreläsningen till ditt lärarlag eller din skola? Kontakta mig på filippa@skrivateljen.se

Telefon: 070-786 71 15

Köpa boken? 10% rabatt för alla på Bibmeet! Hugg en folder!