slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole? - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole?. Kraków, 25 października 2010. Fundacja - pozarządowa organizacja pożytku publicznego - działa w ramach

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole?' - waverly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Jak uczyć przedsiębiorczości w szkole?

Kraków, 25 października 2010

slide2
Fundacja - pozarządowa organizacja pożytku publicznego - działa w ramach

Junior Achievement Worldwide – najstarszej i najszybciej rozwijającej się na świecie organizacji zajmującej się edukacją ekonomiczną młodych ludzi w ponad 120 krajach.

Swoje zadania realizujemy we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Narodowym Bankiem Polskim oraz placówkami doskonalenia nauczycieli.

 • Jesteśmy członkami:
 • Junior Achievement Worldwide
 • Junior Achievement – Young Enterprise Europe
slide3

Filozofia działania Fundacji

 • Kształtowanie umiejętności.
 • Nauka przez praktykę.
 • Edukowanie w porozumieniu ze środowiskiem

biznesu.

Sposób działania

 • Oferujemy gotowe programy nauczania.
 • Oferujemy stałe wsparcie dla nauczycieli (materiały, szkolenia, konsultacje).
 • Włączamy rodziców do procesu edukacji.
slide4

Realizujemy 12 programów

Dla szkół podstawowych:

1. Od grosika do złotówki

Dla szkół ponadgimnazjalnych:

4. Banki w akcji

5. Dzień przedsiębiorczości

6. Ekonomia stosowana

7. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

8. Moje finanse

9. Olimpiada Wiedzy o Finansach – - Banki w Akcji

10. Przekonujemy się do prywatyzacji.

Konkurs AD REM

11. Zarządzanie firmą JA Titan

Dla gimnazjów:

2. Ekonomia na co dzień

3. Przedsiębiorczość

Dla wszystkich typów szkół:

12. Otwarta firma

slide5

Efekt naszej działalności to obecnie grupa

3 783 366 uczniów, którzy dzięki naszym programom poznali zagadnienia przedsiębiorczości, ekonomii i biznesu.

slide8

Od grosika do złotówki

Projekt dla uczniów klasy III szkoły podstawowej

 • Cele programu:
 • ukształtowanie u dzieci umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu i oszczędzaniu,
 • umożliwienie uczniom poznawania świata finansów osobistych,
 • inspirowanie dzieci do realizowania własnych pomysłów,
 • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.
slide9

Uczniowie wędrują 5 dni po Galaktyce Finanse

Odwiedzają planety:

Grosik

Portfelik

Skarbonka

Zabawka

Złotówka

slide10

Program kończą Grosikowe Wędrówki - warsztaty dla uczestników projektu.

 • Do wspólnej zabawy z uczniami zapraszamy:
 • rodziców,
 • dziadków,
 • rodzeństwo,
 • gości honorowych.

Warsztaty prowadzą:

 • wolontariusze z Citi Handlowy w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności,
 • nauczyciele,
 • regionalni koordynatorzy projektu.
slide12

Ekonomia na co dzień

Cele programu:

 • dostarczenie uczniom elementarnej wiedzy ekonomicznej
 • rozwijanie wśród nich postaw społecznych i przedsiębiorczych,

tak aby rozumieli procesy gospodarki rynkowej oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym.

slide13

Program obejmuje następujące obszary:

Elementarne pojęcia ekonomiczne np. podaż , popyt, koszt alternatywny, budżet.

Poznawanie siebie – określanie swoich zainteresowań, predyspozycji.

Wybór drogi edukacyjnej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do pracy zawodowej, sporządzanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę.

Planowanie działań – wyznaczanie celów, określanie działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych wyborów.

Gospodarowanie własnymi zasobami - zarządzanie środkami finansowymi, korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta.

slide14

Materiały

 • - podręcznik ze scenariuszami zajęć dla nauczyciela (cele, metody prowadzenia zajęć, oczekiwane rezultaty,
 • proponowane materiały dla ucznia,
 • materiał informacyjny dla nauczyciela,
 • wzory foliogramów),

- Szkolny Notesu Finansowy dla ucznia,

- Karta Ucznia do samodzielnej pracy.

slide15

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedsiębiorczość

Uczniowie kształtują praktyczne umiejętności

poprzez podejmowanie przedsięwzięć na rzecz szkoły i społeczności lokalnej.

slide16

Program działa wychowawczo:

 • służy integracji zespołów klasowych,
 • promuje wśród uczniów kreatywne i przedsiębiorcze postawy,
 • przygotowuje do efektywnej pracy w grupie,
 • korzystnie wpływa na kształtowanie się relacji uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel,
 • motywuje i mobilizuje uczestników do zainteresowania się potrzebami innych osób oraz swojego środowiska,
 • kształtuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje,
 • zachęca uczniów do rozwijania własnych zainteresowań,
 • wdraża uczniów do samodzielnego planowania i uczy organizacji pracy.
slide17

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Materiały dla

nauczycieli

slide20

Banki w akcji

Projekt edukacyjny oparty o grę decyzyjną, symulującą funkcjonowanie banku komercyjnego.

W trakcie gry zespoły – zarządy banków - podejmują decyzje dotyczące:

 • wysokości stóp procentowych kredytów oraz lokat krótko i długoterminowych,
 • wysokości nakładów na marketing oraz badania i rozwój.
slide21

Konkursy dla uczniów

 • Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji
 • Banks in Action Challenge

Gra prowadzona jest w języku angielskim - angielskie słownictwo bankowe

Zwycięzcy konkursu Banks in Action Challenge 2010

- „bank” MoneyTalks z II LO w Tarnowie: Paweł Pikul i Mateusz Czekalski.

slide22

Dzień przedsiębiorczości

Uczeń:

 • towarzyszy pracownikowi w wykonywaniu codziennych

obowiązków przez 3-5 godzin,

 • zapoznaje się ze stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków,
 • pozyskuje informacje na temat predyspozycji, wymaganego wykształcenia, niezbędnych umiejętności itp.
 • uświadamia sobie związek między wykształceniem a karierą zawodową.

Konsultant:

 • zapoznaje ucznia

z działalnością firmy,

 • powierza mu wykonanie

prostych zadań,

 • odpowiada na pytania ucznia.

Dzień przedsiębiorczości

slide23

Dzień przedsiębiorczości2007 - 2010

Program objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Lecha Kaczyńskiego.

Dzień przedsiębiorczości

„(…) Bardzo się cieszę, że tysiące młodych ludzi ma szansę nabywać i rozwijać swoje umiejętności właśnie w taki sposób. To dobrze – tu należą się podziękowania wszystkim tym, którzy założyli Fundację”.

Lech Kaczyński Prezydent RP

slide24

Przed „Dniem przedsiębiorczości”

szkolny koordynator:

rejestruje szkołę na stronie internetowej Fundacji

i przesyła faksem potwierdzenie zgłoszenia,

organizuje spotkanie z rodzicami,

zbiera zgłoszenia uczniów i oferty firm,

przydziela uczniom stanowiska w konkretnych firmach,

przeprowadza lekcję przygotowującą uczniów do udziału w programie,

rozdaje uczniom materiały niezbędne do realizacji programu.

slide25
Pakiet materiałów, niezbędnych do realizacji programu, jest wysyłany do każdej szkoły uczestniczącej w „Dniu przedsiębiorczości”.

Zestaw zawiera Karty Ucznia, informatory dla wolontariuszy oraz plakat.

Materiały

Dzień przedsiębiorczości

slide26

sprawdzają swoją wiedzę o wymarzonym zawodzie na specjalnie przygotowanych w tym celu kartach,

 • przygotowują zestaw pytań do swojego konsultanta,
 • otrzymują Kartę Ucznia.

Uczniowie:

Dzień przedsiębiorczości

slide27

Konsultanci - Wolontariusze:

 • Otrzymują informatory o przebiegu

„Dnia przedsiębiorczości” i swojej roli w tym Dniu.

 • Rejestrują firmę na stronie internetowej Fundacji lub kontaktują się z konkretną szkołą w regionie.

Dzień przedsiębiorczości

slide28

Rejestracja do programu

Rejestracja już

od 22 listopada!

slide29

Gala Przedsiębiorczości - podsumowanie projektuUhonorowanie najaktywniejszych szkół oraz firm i instytucji biorących udział w programie.Wręczenie nagród laureatom Konkursu na Najlepszy Fotoreportaż z „Dnia przedsiębiorczości”.Podziękowania dla Sponsorów projektu.

slide31

Najbliższy „Dzień przedsiębiorczości”

31 marca 2011 r.

Zapraszamy do udziału!

slide32

Ekonomia stosowana

program nauczania do przedmiotu

podstawy przedsiębiorczości.

Materiały dla nauczyciela i ucznia:

 • Podręcznik z płytą CD.
 • Zeszyt ucznia z ćwiczeniami z płytą CD.
 • Dodatkowo nauczyciel realizujący program dostaje przewodnik wraz z hasłem dostępu na internetowe strony dydaktyczne programu.
slide33

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Uczniowie zakładają firmy na terenie szkoły:

 • wybierają dyrektorów,
 • gromadzą kapitał,
 • szukają pomysłu na produkt,
 • prowadzą badania marketingowe,
 • organizują proces produkcji,
 • promują swoje wyroby lub usługi,
 • organizują proces sprzedaży,
 • prowadzą dokumentację finansową przedsiębiorstwa(na wzór rzeczywistych firm).
slide34
Materiały dla nauczycieli i uczniów
 •  Nauczyciele otrzymują :

- płytę CD z Vademecum miniprzedsiębiorstwa,

- przewodnik metodyczny.

 • Uczniowie otrzymują :

- płytę CD z Vademecum miniprzedsiębiorstwa.

slide35
Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK,

Europejski Konkurs JA-YE Europe

Company of the Year.

Konkursy dla uczniów

slide37

Moje finanse

Program oferuje:

uczniom:

Pięć modułów tematycznych:

 • nowoczesną i aktualną wiedzę z zakresu finansów osobistych,
 • zdobycie umiejętności analizy i podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania finansami osobistymi,
 • kontakt z fachowcami ze środowiska finansowego.
 • Świat finansów
 • Polubić banki
 • Moje inwestycje
 • Inwestycja w przyszłość
 • Bezpieczne finanse

nauczycielom:

 • nieodpłatny udział w szkoleniach,
 • nieodpłatne przekazanie pakietu dydaktycznego.
slide38

Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji

Przedmiotem Olimpiady są szeroko rozumiane finanse

(instytucje rynku finansowego, sposoby ich funkcjonowania,

instrumenty finansowe oraz zasady racjonalnego z nich korzystania).

Tematem tegorocznej III edycji Olimpiady są Finanse osobiste.

Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji została zarejestrowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych.

Laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

slide39

Olimpiada jest trójstopniowa – zawody szkolne, okręgowe i centralne.

Olimpiada to nie tylko testy i pytania ale także

internetowa gra symulacyjna

„Banki w akcji”,

w której uczestnik zarządza finansami swojego wirtualnego banku.

Fot. Archiwum Fundacji Kronenberga

www.olimpiadafinansowa.pl

slide40

Przekonujemy się do prywatyzacji

Konkurs AD REM

Program edukacyjny na temat własności prywatnej i prywatyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem prywatyzacji giełdowej, pod patronatem Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada.

slide41

Przebieg konkursu:

Etap I – szkolny - test.

Test kwalifikacyjny weryfikujący wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu prywatyzacji i podstaw ekonomii.

Etap II – międzyszkolny - zadanie problemowe - zespoły trzyosobowe.

Etap III – regionalny - debata regionalna.

24 najlepsze zespoły będą rywalizowały w 6 ośrodkach podczas turnieju debatowego (Poznań, Łomża, Bydgoszcz, Rzeszów, Chorzów i Wrocław).

Etap IV – ogólnopolski - debata centralna.

6 najlepszych zespołów zmierzy się podczas trzydniowych rozgrywek debatowych w Warszawie.

slide42

Zarządzanie firmą

 • „Zarządzanie firmą” jest komputerową symulacją procesów gospodarczych, w której uczniowie dzielą się na kilkuosobowe zespoły - firmy konkurujące ze sobą na rynku fikcyjnego, ciekawego i nowatorskiego produktu.
 • W trakcie gry uczniowie podejmują 6 decyzji: ile produkować, po jakiej cenie sprzedawać, ile przeznaczyć na marketing produktu, ile na inwestycje, ile na badania i rozwój, a ile na cele charytatywne.
 • Program „Zarządzanie firmą” realizowany jest na bazie symulacji komputerowej JA TITAN.
slide43

Konkursy dla uczniów

Ogólnopolski Konkurs

Zarządzania Firmą JA TITAN

JA-YE Europe Virtual Business Challenge

Global JA Titan Challenge

slide45

Otwarta firma

Projekt realizowany w ramach

Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

– największy projekt w Polsce

15-21 listopada 2010

slide46

Cztery moduły projektu

 • Szkoła podstawowa, klasy I-III - „Poznajemy zawody w miejscu pracy”

Udział w dwugodzinnej wycieczce do firmy mieszczącej się w pobliżu – uczniowie poznają kilka zawodów.

Po powrocie wykonują prace plastyczne na ten temat.

 • Szkoła podstawowa, klasy IV-VI - „Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy”

Udział w dwugodzinnej wycieczce do miejsca pracy - uczniowie uzyskują podstawowe informacje o przedsiębiorstwie – podsumowaniem jest wydanie gazetki oraz stworzenie plakatu informującego o firmach i instytucjach.

 • Gimnazjum - „Zawody w mojej okolicy”

Udział w dwugodzinnej wycieczce do miejsca pracy – uczniowie zapoznają się z zadaniami danego przedsiębiorstwa oraz ze specyfiką zawodów (wykształcenie, niezbędne predyspozycje, umiejętności). Podsumowanie pobytu - wydanie gazetki, opracowanie plakatu, posteru czy poradnika „Planowanie ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej uczniów gimnazjum”.

 • Szkoła ponadgimnazjalna - „Biznes przy tablicy”
 • Spotkania w szkole z przedstawicielami lokalnego biznesu -1-2 godziny lekcyjne.
slide47

Udział w projekcie pozwala uczniom na:

 • poznanie rynku pracy w miejscu zamieszkania,
 • poznanie specyfiki konkretnych zawodów,
 • poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • zaplanowanie dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej,
 • związanie przyszłości zawodowej z rodzinną miejscowością.
slide50

Rejestracja do trzeciej edycji projektu

już trwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

slide51

A zatem jak uczyć przedsiębiorczości?

 • jak najwcześniej
 • poprzez zabawę
 • poprzez praktykę
 • z czynnym udziałem praktyków biznesu
 • poprzez wsparcie nauczyciela
 • z udziałem rodziców
 • poprzez wychowanie
 • umożliwiając wymianę doświadczeń
 • z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • globalnie
slide52

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

02-702 Warszawa, ul. Kalatówki 6

tel. (0-22) 843 85 36, fax (0-22) 899 29 86

www.junior.org.pl