a gy gypedag gus lelki eg szs ge l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A gyógypedagógus lelki egészsége PowerPoint Presentation
Download Presentation
A gyógypedagógus lelki egészsége

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

A gyógypedagógus lelki egészsége - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

A gyógypedagógus lelki egészsége. „ Röpülj hát pillangó, tégy meg nagy utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a rekettyés, vigyázva őrizd szárnyaid hímporát.” Vasz-Ko Nay. Miért segítünk?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A gyógypedagógus lelki egészsége' - waverly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a gy gypedag gus lelki eg szs ge

A gyógypedagógus lelki egészsége

„ Röpülj hát pillangó, tégy meg nagy

utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a

rekettyés, vigyázva őrizd szárnyaid

hímporát.”

Vasz-Ko Nay

mi rt seg t nk
Miért segítünk?
 • Szociobiológiai magyarázat / mások segítése csak akkor, ha ezáltal az egyed saját génállománya továbbörökítését mozdítja elő /
 • Csereelméleti modell / szimbolikus javak kiegyenlítik az áldozatvállalás okozta hátrányokat /
 • Altruista modell / a proszociális viselkedés önmagában jutalmazó hatású /
 • Segítségnyújtás, mint „belesodródás” / kisebb segíteni, mint szívtelennek lenni /
 • Reciprocitás / Gouldner / aki ma segít, holnap rászoruló lehet
 • Felelősségelmélet / a bűntudat fokozza a segítőkészséget /
 • Etikai igény, melyet a szocializáció során sajátítottunk el
a professzion lis seg t
A professzionális segítő
 • Szaktudása magas szintű / elmélet-gyakorlat /
 • Adekvát munkamotivációcióval rendelkezik
 • Fejlett az önismerete
 • Érett a személyisége
 • Megszilárdult, konstruktív az értékrendje
 • Empátiás, nyitott, érzelemgazdag
 • Problémaérzékeny
 • Jó konfliktus- és problémamegoldó készségű
 • Kudarc- és bizonytalanságtűrése, feszültségszabályozása kitűnő
 • Fejlett és gazdag a kommunikációs készsége
 • Kongruens
a szem lyis g retts ge gordon w allport 1965
A személyiség érettsége / Gordon W.Allport 1965/
 • Az énérzékek kiterjesztése
 • Meghitt viszony másokkal
 • Érzelmi biztonság / önelfogadás /
 • Valósághű percepció, jártasságok és feladatok
 • Az én tárgyasítása: önismeret és humor
 • Az egységesítő életfilozófia
motiv ci k a seg t sre
Motivációk a segítésre
 • Spontán emocionális segítőkészség / irgalmas szamaritánus/
 • Etikai döntés / felebaráti jóérzés /
 • Racionálisan tervezett csereérték / pénzkereseti forrás /
 • Szublimált szadizmus / Freud nyomán az agresszió egyik formája /
 • Narcisztikus kielégülés / Adler /
 • Önértékelés hiányából fakadó kompenzáció
a seg t attit d viselked si form i schmidbauer
A segítő attitűd viselkedési formái / Schmidbauer /
 • A foglalkozás áldozata : a segítő szerepét folytatja privát kapcsolataiban, így a szakmai identitás a privát életet elsorvasztja
 • Kényszeres szétválasztás kísérlete: a magánéletben lehet sértett, gyenge, vagy agresszív – ami a szakmai életben tiltott
 • Perfekcionista magatartás : a szakmai ideálokat a magánéletre vonatkoztatja; milyen segítő, aki saját családján nem tud segíteni?
 • Kalóztípus: foglalkozási szerepét használja saját intimszférájának „berendezésére”
a seg t kapcsolat vesz lyei
A segítő kapcsolat veszélyei
 • Segítő szindróma / a segítő kapcsolat egyeduralkodó életformájává válik /
 • Kiégési szindróma / az adás túlsúlya elutasítást vált ki /
int zm nyi csapd k szerepzavarok
Intézményi csapdák, szerepzavarok
 • pozíció / státus / : az a hely, melyet egy bizonyos egyén egy adott szociális struktúrában egy adott időben elfoglal
 • szerep : a pozíció betöltéséhez szükséges viselkedési technika, mely magában foglalja a státust betöltő személy számára előírt attitűdöket, értékeket, viselkedési mintákat
szerepelv r sok
Szerepelvárások
 • Kann-elvárások : csekély szankcióval járó követelmények / illem és jó modor /
 • Soll-elvárások : közösségi szankciók / kiközösítés a megsértésénél /
 • Muss-elvárások : társadalmi szankciók / büntetőjogi felelősség /
szerepkonfliktusok
Szerepkonfliktusok
 • Szerepek közötti / anya-hivatás /
 • Szerepen belüli:

- szerepküldők okozta konfliktus

/igazgató – szülő - gyerek, középvezető/

- szerepküldő okozta konfliktus

/ellentmondásos elvárások/

 • Személy-szerep konfliktus / túlterhelés, meggyőződés feláldozása/
a szerepkonfliktusok old sa
A szerepkonfliktusok oldása
 • A figyelem megosztása / kiiktatja az ellentmondást a szerepvégzés idejére /
 • Ideológiakovácsolás / átértékelés, racionalizálás/
 • Kompromisszumképzés / passzivitás, kitérés /
 • Kábítás / alkohol, gyógyszer, drog /
 • Menekülés / emigráció, suicidium /
szuperv zi fel lvizsg lat
Szupervízió/ felülvizsgálat /
 • Szupervízióban a szakember szakmai személyisége van túlsúlyban, a személyiség „itt és most”-jában dolgozik, de jövőorientált. A munka fókuszában elsősorban a szakmai tevékenységgel összefüggő probléma, szakmai kapcsolatzavar feldolgozása, az elakadások megértése áll. A szupervízió tanulási folyamat, melynek révén a szupervizált alkalmasabb lesz vállalt munkája teljesítésére. / Dr.Bagdy /
a szuperv zi fejl d se
A szupervízió fejlődése
 • A szupervízió, mint nevelési kontroll / 1880-1920 /- pedagógiai funkciók, felettesi dominancia
 • Individualizációs és pszichológiai fázis /1920-1960/ - pszichoterápiás szempont
 • A szupervizor, mint a „változás ügynöke”

/ 1960-1975/ - diádikus kapcsolat, csoportdinamika

 • A szupervizor, mint szervezeti tanácsadó / 1975- napjainkig / - teamszupervízió
szuperv zi s munkaform k
Szupervíziós munkaformák

Angolszász modell:

 • Adminisztratív kontrollfunkciók
 • Szupportív/segítő funkció
 • Oktatási funkció
 • Mediálás

Európai modell / nincs kontroll /

 • Nem tagja a stábnak
 • Nem felelős a szupervizált munkájáért
 • Nem felelős a kliens kiszolgálásáért
a szuperv zi form i
A szupervízió formái
 • Egyéni szupervízió
 • Team szupervízió
 • Szervezetfejlesztő szupervízió
a szuperv zi s forma kiv laszt s nak szempontjai
A szupervíziós forma kiválasztásának szempontjai
 • Mi a célja a szupervíziónak?
 • Ki a kliense / kliensei /?
 • Mi a diszpozíció?
 • Mi a tevékenységet irányító perspektíva?
 • Mit kell tudni a tanácsadónak / szupervizornak?
a szuperv zi s tanul si folyamat
A szupervíziós tanulási folyamat
 • Tapasztalati tanulás
 • Párhuzamos történések köre / indulatáttétel és viszontindult-áttétel /
 • Személyközi tanulás kap visszacsatolást / feldolgozza az indulatáttételt /
 • Szakmai személyiség, aki reflektív kapacitással dolgozik
 • Szakmai kompetencia határainak az ismerete
 • Interpretatív megközelítés
 • Akciótanulás – problémafeltárás/értelmezés/megoldáskeresés
 • Hipotézis és nem diagnózis születése
 • Konklúzió, új horizontok, tapasztalás, sűrítés
a szuperv zi s tanul s modellje luis van kessel
A szupervíziós tanulás modellje / Luis van Kessel /

A szupervizált által bejárandó út:

 • A tudás módozata / a belátás megszerzése, mélyen hozzájutni valamihez/
 • A választás módozata / amikor meg kell tenni a szakmai feladat elvégzéséhez szükséges lépéseket, választás előtt áll /
 • A cselekvés útja / cselekvéssé alakítani a tanultakat /
a tud s m dja
A tudás módja
 • Tapasztalat közlése
 • Kifejezetté tevés
 • Specifikálás
 • Reflexió
 • Problémafelvetés
 • Belátás és elnevezés szakasza
 • Általánosítás
mikor k rj nk szuperv zi t
Mikor kérjünk szupervíziót?
 • burn-out prevencióként
 • szakmai vakfoltok felfedésére
 • selfáttétek, projekciók csökkentésére
 • tudás-fejlesztésre, tanulásra
 • elhúzódó konfliktus helyzetekben
 • krízisekben
 • szervezetfejlesztési problémákban
add oda neki te a kezedet
Add oda neki te a kezedet!

Perzsia északi vidékén történt, hogy egy

ember beleesett a mocsárba.Már csak a

feje volt ki az iszapból. Teli torokból

kiáltozott segítségért. A helyszínen nagy

tömeg gyűlt össze, s az egykük rászánta

magát a segítésre. „ Add ide a kezed,

majd én kihúzlak a mocsárból” A süllyedő csak

tovább kiabált és semmit sem tett, hogy a

másik kihúzhassa. Odalépett egy harmadik és

azt mondta: „ Láthatod, hogy soha nem fogja

kinyújtani a kezét. Add oda neki te a kezedet,

akkor majd megmentheted!”

Nossrat Peseschkian